Byla 2A-379-102/2011
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zinos Mickevičiūtės(kolegijos pirmininkė), Romualdo Januškos (pranešėjas) ir Ramunės Čeknienės, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, šalims nedalyvaujant, apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės T. S. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-18-836/2011 pagal ieškovės AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams T. S. ir J. S. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė AB DnB NORD bankas Kėdainių rajono apylinkės teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų T. S. ir J. S. 70 874,47 Lt negrąžintą kreditą, 7 869,93 Lt nesumokėtų palūkanų, 6 482,73 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė kad pagal 2006 m. birželio 9 d. kreditavimo sutartį Nr. 260P atsakovams bankas suteikė 115 000 Lt paskolą. Atsakovai prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokų ir palūkanų, įvykdė tik dalį įsipareigojimų, todėl 2010 m. kovo 31 d. kreditavimo sutartis buvo nutraukta.

3Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 28d. sprendimu ieškovės AB DnB NORD bankas ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovų T. S. ir J. S. solidariai 70 874,47 Lt negrąžintą kreditą, 7 869,93 Lt nesumokėtų palūkanų, 3 241,37 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. gegužės 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bei iš atsakovų priteisė po 2 393,94 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei ir po 21,42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, o iš ieškovės priteisė 1,70 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, kad iš pateikto paskolos grafiko matyti, jog pagal 2006 m. birželio 9 d. kreditavimo sutartį Nr. 260P atsakovai negrąžino 70 874,47 Lt kredito, nesumokėjo 7 869,93 Lt palūkanų, o nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. sutartinių įsipareigojimų visiškai nevykdo. Atsakovai skolą pripažįsta, bet nesutinka su prašoma priteisti delspinigių suma. Sutarties 39 punktu atsakovai įsipareigojo mokėti 0,08 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai (netesybos) laikomi iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, tačiau teismas turi teisę juos mažinti, jeigu jie yra aiškiai per dideli (neprotingai dideli) arba prievolė iš dalies yra įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Atsakovai, sudarydami sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, kadangi sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 str.). Atsižvelgtina į tai, kad ieškovė yra juridinis asmuo, kurio viena iš pagrindinių veiklos sričių yra kreditų teikimas, bei į ieškovės prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo ir į prievolės pažeidimo aplinkybes, tai yra į tai, kad pagal šalių sudarytą sutartį kredito gavėjų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas ieškovės sutikimu, buvo parduotas trečiajam asmeniui UAB „Kerasta“ (šiuo metu bankrutuojančiai), kuri su atsakovais neatsiskaitė ir dėl to atsakovai negalėjo tinkamai ir laiku vykdyti prievolės ieškovei. Atsakovų įsiskolinimas ieškovui atsirado nuo 2008-08-30, taigi atsakovai ieškovui skolingi jau daugiau nei dvejus metus. Todėl šiuo atveju 0,08 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną sudaro 29,2 proc. per metus, t.y. per didelės ir neprotingos netesybos, todėl CK 6.73 str. 2 d. pagrindu delspinigiai mažintini iki 0,04 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną ir tai sudaro 3 241,37 Lt.

4Atsakovė T. S. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą, sumažinant solidariai iš atsakovų priteistų delspinigių sumą iki 1 620,69 Lt ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nors ir sumažino ieškovės prašomą priteisti delspinigių sumą iki 3 241,37 Lt, tačiau ši suma yra neprotingai didelė. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas, taikydamas 0,04 proc. dydžio delspinigių dydį, nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos.

5Ieškovė teismui pateiktame atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovės reikalavimas sumažinti delspinigius yra nepagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas nevykdo sutartinių prievolių ir skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-304/2007; Nr. 3K-3-401/2008, 3K-7-409/2010). Teismas sumažino delspinigių dydį iki 0,04 procentų už dieną ir tai sudaro apie 15 procentų per metus. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-718/2010 daugiau nei 17 procentų dydžio metines netesybas pripažino protingomis ir pagrįstomis.

6Apeliacinis skundas netenkinamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė AB DnB NORD bankas pagal 2006 m. birželio 9 d. kreditavimo sutartį Nr. 260P(b.l. 5-8) atsakovams suteikė 115 000 Lt paskolą. Sutarties 39 punktu atsakovai įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas mokėti 0,08 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovai prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokų ir palūkanų, įvykdė tik dalį įsipareigojimų. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkindamas ieškovės ieškinį, pripažino, kad sutartyje numatyti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl sumažino juos iki 0,04 procentų už kiekvieną praleistą dieną. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria priteista 3241,37 Lt delspinigių, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli ir prašo šią sumą sumažinti.

9Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-409/2010, 3K-3-401/2008 ir kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Tuo atveju, kai šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.

10Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str.1d. ir 2 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Vadovaudamasis CK 6.73 str. 2 d., jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovai neįvykdė 2006 m. birželio 9 d. kreditavimo sutarties Nr. 260P, todėl priteisė iš atsakovų negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas bei netesybas. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas tuo, kad atsakovai, sudarydami sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovė, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 str.) bei atsižvelgdamas į tai, kad kredito gavėjų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas ieškovės sutikimu, buvo parduotas trečiajam asmeniui UAB „Kerasta“ (šiuo metu bankrutuojančiai), kuri su atsakovais neatsiskaitė ir dėl to atsakovai negalėjo tinkamai ir laiku vykdyti prievolės ieškovei, delspinigius sumažino iki 0,04 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną ir priteisė 3 241,37 Lt delspinigių. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą teismų praktiką pripažįstama, jog minimalius kreditoriaus nuostolius padengia 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną ir nurodo kasacinio teismo nutartis. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 konstatavo, kad netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes, dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, sumažinęs delspinigius iki 0,04 proc. už pradelstą dieną, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos yra nepagrįstas..

11Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes - atsakovų kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą – negrąžintas kreditas 70 874,47 Lt, nesumokėta 7 869,93 Lt palūkanų, dėl ko kredito sutartis nutraukta 2010 m. kovo 31 d., daro išvadą, kad delspinigių mažinimas iki 0,02 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, pažeistų ieškovės interesus ir neatitiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo tikslų, tokio dydžio netesybas laikyti neprotingai didelėmis nėra pagrindo. Delspinigių sumažinimas skundžiamu sprendimu nuo 0,08 proc. iki 0,04 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teismų praktikai. Todėl tenkinti apeliacinį skundą nėra teisinio pagrindo.

12Netenkinus atsakovės apeliacinio skundo, iš atsakovės priteistinos apeliacinės instancijos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą(CPK 92 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

14Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš atsakovės T. S. (a.k. (duomenys neskelbtini) 5,50 Lt apeliacinės instancijos teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (Valstybinė mokesčių inspekcija, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai