Byla 2A-718/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Pivorui, atsakovo atstovei advokatei Vaidai Paciukaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-213-623/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams V. S., J. S. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo bankrutuojanti UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. S. bei J. S. 301126,56 Lt skolą, 17,51 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tarp AB DnB NORD banko ir trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ (kredito gavėjo) 2004-06-11 buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 1963-04 TL, kurios sąlygos buvo keičiamos 2005-05-18 Susitarimu Nr. 2648-05TL, 2006-05-04 Susitarimu Nr. 1985-06TL, 2007-03-26 Susitarimu Nr. 1963-04TL/1 bei 2008-05-15 Susitarimu Nr. 1963-04TL/4. Kredito linijos sutarties pagrindu kredito gavėjui UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ buvo suteiktas 300000 Lt kredito linijos limitas. Galutinis kredito limito grąžinimo terminas buvo numatytas 2009-04-30. Prievolių pagal Kredito linijos sutartį įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2004-06-11 Laidavimo sutartis Nr. 80-04L tarp banko ir laiduotojo J. S., bei 2008-05-15 Laidavimo sutartis Nr. 142-08IL tarp ieškovo ir laiduotojo V. S.. Vilniaus apygardos teismas 2008-12-10 nutartimi UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ iškėlė bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad 2008-12-20 dienai likusi negrąžinta skola ieškovui pagal Kredito linijos sutartį sudarė 296011,95 Lt negrąžinto kredito, 5059,09 Lt nesumokėtų palūkanų, 3,38 Lt įsipareigojimo mokesčio bei 52,14 Lt delspinigių. Iš viso skola ieškovui sudarė 301126,56 Lt. Pagal Laidavimo sutarčių 2.1.1. punktą, laiduotojai įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas, todėl laiduotojams taikytinas palūkanų už laiku negrąžintą kreditą dydis, numatytas kreditavimo sutartyje – 17,51 %.

7Atsakovas V. S. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad siekiant užtikrinti prievolių tinkamą įvykdymą tretysis asmuo UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ įkeitė bankui visas esamas ir būsimas lėšas, esančias trečiojo asmens sąskaitose, esančiose AB DnB NORD banke. Taip pat prievolių įvykdymą užtikrino 2004-06-15 įkeitimo lakštu, įkeitimo objektas – visos apyvartoje esančios ir būsimos prekių atsargos, kurių balansinė vertė visu įkeitimo laikotarpiu negali būti mažesnė nei 567877 Lt, 2005-05-30 įkeitimo lakštu, įkeitimo objektas – visos reikalavimo teisės, kylančios į gautinas sumas iš 2004-05-11 Prekių tiekimo sutarties Nr. 03/05-24, pasirašytos tarp trečiojo asmens ir UAB ,,Alža“; 2004-05-03 Prekių tiekimo sutarties Nr. 01/05-24, pasirašytos tarp trečiojo asmens ir UAB ,,Altitudė“; 2001-03-19 Prekių tiekimo sutarties Nr. 10/04-21, pasirašytos tarp trečiojo asmens ir UAB ,,Algidana“. Atsakovo teigimu, ieškovas turi teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Sutartyje šalys numatė, jog gautinos sumos produkcijos pirkėjams turi būti apdraustos banko nurodytoje draudimo bendrovėje, išmokos gavėju nurodant banką. Nėra žinoma, ar ieškovas nėra kreipęsis į draudimo bendrovę ir nėra gavęs draudimo išmokos. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas analogiškus reikalavimus jau yra pareiškęs bankroto byloje – UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ bankroto byloje. Atsakovo manymu ši byla turėtų būti sustabdyta, kol bus išnagrinėta bankroto byla. Atsakovas nesutinka su prašomomis 17,51% metinėmis palūkanomis, nes mano kad jos yra pernelyg didelės. Įstatymas teismui suteikia teisę sumažinti netesybas.

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovas J. S. prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad Kreditavimo sutarties 4.2. p. šalys numatė, jog sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo, todėl atsakovo nuomone, šalys buvo susitarę dėl neterminuoto laidavimo. Laidavimo sutartis buvo sudaryta 2004-06-11, o susitarimai dėl kredito linijos sutarties pakeitimų 2005-05-18, 2006-05-04, 2007-03-26. Ieškinį ieškovas pateikė tik 2009 m. gegužės mėnesį. Vadovaudamasis CK 6.89 str., ieškovas teigia, kad dveji metai nuo laidavimo sutarties sudarymo pradžios buvo praėję, todėl laidavimas yra pasibaigęs ir atsakovas J. S. neturi atsakyti už skolininko prievoles.

9Tretysis asmuo UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui AB DnB NORD bankui iš solidarių atsakovų V. S. ir J. S. 301126,56 Lt negrąžinto kredito, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio bei delspinigių, 17,51 procento metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme ( 2009-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisė ieškovui AB DnB NORD bankui iš atsakovų V. S. ir J. S. po 3505, 50 Lt žyminio mokesčio. Priteisė iš atsakovų po 122 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų vertimu bei po 21,76 išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad tarp AB DnB NORD banko ir pagrindinio skolininko UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ 2004-06-11 Kredito linijos sutarties Nr. 1963-04 TL bei jos vėlesnių pakeitimų ir papildymų pagrindu susiklostė sutartiniai paskolos (kreditavimo) teisiniai santykiai. CK 6.881 str. 1 d. nustato, jog kreditavimo sutartimi kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir sumokėti palūkanas. Tarp ieškovo (kreditoriaus) ir atsakovų (laiduotojų) susiklostė prievoliniai laidavimo teisiniai santykiai (CK 6.76 str. 1 d.). Laiduotojai J. S. bei V. S. kaip solidarieji bendraskoliai įsipareigojo atsakyti visu jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu bankui, jeigu tretysis asmuo UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ laiku ir tinkamai neįvykdys visų savo prievolių arba jų dalies pagal 2004-06-11 Kredito linijos sutartį. Pagal CK 6.81 str. l d., taip pat Laidavimo sutarčių 1.1 p., atsakovai J. S. ir V. S. kreditoriui AB DnB NORD bankui atsako kaip solidarieji skolininkai (CK 6.6 str.). Ieškovui negavus iš skolininko tinkamo prievolės įvykdymo, ieškovas įgijo teises, numatytas tiek laidavimo sutartyse, tiek ir įstatyme (CK 6.6. str. 4-5 d.), t.y. teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek skolininkas ir laiduotojai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Teismas nurodė, kad atsakovo V. S. argumentai, jog ieškovas galėjo patenkinti reikalavimą iš įkeistų daiktų vertės, taip pat, jog nėra aišku, ar ieškovas nėra kreipęsis į draudimo bendrovę ir nėra gavęs draudimo išmokų, bei tai, kad analogiškus reikalavimus ieškovas yra pareiškęs UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ bankroto byloje – nesudaro pagrindo atmesti ieškinio. Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialo raštas patvirtina, kad pagal 2005-06-01 prekinio kredito draudimo sutarties VRPKD Nr. 0546/05, sudarytos tarp paminėtos draudimo bendrovės bei trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“, draudimo išmokos nebuvo išmokėtos. Tuo tarpu iš trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ administratoriaus UAB ,,Restrus“ rašto teismui matyti, jog bankroto administratorius neperdavė jokio bankrutuojančios UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ turto ieškovui AB DnB NORD bankui bei kad ieškovo kreditoriniai reikalavimai UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ bankroto byloje nebuvo tenkinami. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal CK 6.83 str. įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę, todėl atsakovams įvykdžius prievolę, pereis visos ieškovo teisės bankroto byloje, tame tarpe teisė patenkinti reikalavimą iš įkeistų daiktų vertės. Atsakovo J. S. argumentą, kad atsakovas neturi atsakyti už trečiojo asmens prievoles, kadangi šalys buvo susitarusios dėl neterminuoto laidavimo, o ieškovas ieškinį pateikė praėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties pradžios, todėl laidavimas vadovaujantis CK 6.89 str. yra pasibaigęs, teismas atmetė kaip nepagrįstą ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju Laidavimo sutarčių 4.2 p. šalys susitarė, jog laidavimo sutartys galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo. Tuo tarpu pagal CK 6.89 straipsnio 1 dalį, kai laiduojama nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Teismas taip pat nurodė, kad įstatyme yra įtvirtinta, jog šalys sutartimi gali sutarti dėl kitokio procesinių palūkanų dydžio. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų 17,51 procento metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 p. 2008-05-15 redakciją, už gautą kreditą tretysis asmuo įsipareigojo mokėti ieškovui kintamas palūkanas, kurios keičiamos kiekvienų metų birželio 1 d. ir gruodžio 1 d., imant antrą darbo dieną prieš palūkanų keitimo dieną buvusį šešių mėnesių termino litų VILIBOR ir pridedant 2,89 procentų dydžio banko maržą. Pagal Kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 p., už laiku negrąžintą sumą kredito gavėjas privalo papildomai prie Sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų mokėti bankui pusės Sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas. Atsakovai prašė sumažinti procesinių palūkanų dydį, tačiau teismas atsižvelgdamas į negrąžintos skolos sumą, sutarties laisvės principą bei tai, kad laidavimo sutarčių sudarymo metu atsakovai buvo trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ akcininkai, taigi turintys patirtį verslo bei derybų srityje bei galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, konstatavo, jog nėra pagrindo mažinti procesinių metinių palūkanų dydžio.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas J. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimą pakeisti iš dalies, kuria iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteista 5059,09 Lt palūkanų ir 17,51 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šioje dalyje priimti pakeistą sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies, sumažinant priteistų palūkanų ir metinių procesinių palūkanų dydį. Apeliantas taip pat prašo iš ieškovo atsakovų naudai proporcingai ieškinio ir ginčijamos sumos daliai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

141. Teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias netesybų instituto taikymą bei teismų praktiką šiuo klausimu suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, nepagrįstai nesumažindamas šalių 2004-06-11 kredito linijos sutartyje Nr. 1963-04 TL ir atitinkamai 2004-06-11 laidavimo sutartyje Nr. 80-04L ir 2008-05-15 laidavimo sutartyje Nr. 142-08IL įtvirtinto netesybų dydžio.

152. Turėtų būti pasirinktas toks netesybų dydis, kuris leistų atsakovams kaip fiziniams asmenims per tam tikrą laikotarpį įvykdyti prievolę, už kurią laidavo. Šiuo atveju, palūkanoms iki prievolės įvykdymo pabaigos nuolat augant, tokia galimybė yra tik teorinė ir prieštarauja civiliniame kodekse įtvirtintiems protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei teismų praktikai.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo BUAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotas asmuo V. K. teismo prašo, kad klausimą dėl apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo spręsti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais savo nuožiūra.

18IV. Apeliacinio teismo argumentai

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

21Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą ne visa apimtimi, o tik tą jo dalį, kuria iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteista 5059,09 Lt palūkanų ir 17,51 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias netesybų instituto taikymą bei teismų praktiką šiuo klausimu suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, nepagrįstai nesumažindamas šalių 2004 m. birželio 11 d. Kredito linijos sutartyje Nr. 1963-04 TL ir atitinkamai 2004-06-11 laidavimo sutartyje Nr. 80-04L ir 2008-05-15 laidavimo sutartyje Nr. 142-08IL įtvirtinto netesybų dydžio.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas AB DnB NORD bankas 2004 m. birželio 11 d. su trečiuoju asmeniu UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 1963-04 TL (T1 b. l. 16-24), kurios sąlygos buvo keičiamos 2005 m. gegužės 18 d. Susitarimu Nr. 2648-05TL (T1 b. l. 35-37), 2006 m. gegužės 4 d. Susitarimu Nr. 1985-06TL (T1 b. l. 41-43), 2007 m. kovo 26 d. Susitarimu Nr. 1963-04TL/1 (T1 b. l. 47-49), 2008 m. gegužės 15 d. Susitarimu Nr. 1963-04TL/4 (T1 b. l. 53-55), ir kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Stumpf statybinės medžiagos“ buvo suteiktas 300.000 Lt kredito linijos limitas iki 2009 m. balandžio 30 d.

242004 m. birželio 11 d. Kredito linijos sutarties Nr. 1963-04 TL specialiosios dalies 5, 6 punktų, bendrosios dalies 13, 17, 33 punktų, 2006-05-04 Susitarimo Nr. 1985-06TL 1.2. punkto, 2007-03-26 Susitarimo Nr. 1963-04TL/1, 1.2 punkto, 2008-05-15 Susitarimo Nr. 1963-04TL/4 1.2. punkto pagrindu kredito gavėjas įsipareigojo, kad praleidus Sutartyje nustatytus Kredito linijos limito grąžinimo terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą, papildomai prie Sutarties specialiojoje dalyje nustatytų palūkanų mokėti ieškovui pusės Sutarties specialioje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku negrąžintos kredito sumos, taip pat 0,5 procento metų palūkanų dydžio įsipareigojimo mokestį nuo nepaimtos Kredito linijos limito sumos, taip pat už laiku nesumokėtas ieškovui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, tretysis asmuo įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti ieškovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Taigi kaip matyti tarp ieškovo AB DnB NORD banko ir pagrindinio skolininko UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ 2004-06-11 Kredito linijos sutarties Nr. 1963-04 TL bei jos vėlesnių pakeitimų ir papildymų pagrindu susiklostė sutartiniai paskolos (kreditavimo) teisiniai santykiai. Vadovaujantis CK 6.881 str. 1 d. pagrindu kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir sumokėti palūkanas.

25J. S. 2004 m. birželio 11 d. laidavimo sutarties Nr. 80-04 L (T1 b. l. 59-62) ir V. S. 2008 m. gegužės 15 d. laidavimo sutarties Nr. 142-08IL (T1 b. l. 67-68) 1.1. punktu kaip solidarūs skolininkai prisiėmė įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles pagal Kreditavimo sutartį. Pagal laidavimo sutarčių 2.1.1. punktą laiduotojai įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles ir ieškovui pareikalavus įvykdyti už skolininką skolininko prievoles Kreditavimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Taigi tarp ieškovo (kreditoriaus) ir atsakovų (laiduotojų) susiklostė prievoliniai laidavimo teisiniai santykiai (CK 6.76 str. 1 d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ buvo iškelta bankroto byla, tai reiškia, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 16 str., laikoma kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Atsižvelgiant į šią aplinkybę ir vadovaujantis CK 6.76 str. 1 d. nuostatomis laiduotojai turi įvykdyti laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus kredito gavėjo, kuris neįvykdė savo prievolės, kreditoriui.

26CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai turi teisę laisvai nuspręsti, sudaryti konkrečią sutartį, ar ne, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, savarankiškai nustatyti sudaromos sutarties sąlygas, turinį bei formą. Atsakovai buvo trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ akcininkai, taigi turintys patirtį verslo bei derybų srityje bei galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Taip pat pažymėtina, kad Kredito linijos sutarties Nr. 1963-04 TL, sąlygos kurios buvo keičiamos 2006 m. gegužės 4 d. Susitarimu Nr. 1985-06TL, 2007 m. kovo 26 d. Susitarimu Nr. 1963-04TL/1, 2008 m. gegužės 15 d. Susitarimu Nr. 1963-04TL/4, buvo gerai žinomos abejiems atsakovams, nes ant minėtų susitarimų pasirašė V. S. kaip UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ direktorius ir J. S. kaip laiduotojas. Taigi apie riziką, kuri atsiranda sudarant laidavimo sutartis, atsakovai buvo tinkamai informuoti, kadangi atsakovų pasirašytų laidavimo sutarčių 2 punkte laiduotojų rizika aiškiai apibrėžta, įtvirtinant jų pareigą visu savo turtu solidariai atsakyti pagal kredito gavėjo prievoles. Laidavimo sutarčių sąlygos su atsakovais buvo suderintos ir jų priimtos, nes tokia jų valia buvo išreikšta pasirašant sutartis.

27Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

28Kilus ginčui dėl netesybų dydžio, jį gali išnagrinėti ir sprendimą priimti tik šį ginčą sprendžiantis teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis įstatymu, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė sumažinti netesybas yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas įgyvendina siekdamas užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

31Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos ,,aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba ,,neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

32Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 17,51 procento metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 punktu (su vėlesniais pakeitimais) už gautą kreditą tretysis asmuo įsipareigojo mokėti ieškovui kintamas palūkanas, kurios keičiamos kiekvienų metų birželio 1 d. ir gruodžio 1 d., imant antrą darbo dieną prieš palūkanų keitimo dieną buvusį šešių mėnesių termino litų VILIBOR ir pridedant 2,89 procentų dydžio banko maržą. Pagal Kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 punktą, už laiku negrąžintą sumą kredito gavėjas privalo papildomai prie Sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų mokėti bankui pusės Sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas.

33Teisėjų kolegija atsižvelgdama į šios konkrečios prievolės pobūdį, skolos dydį, sutarties laisvės principą bei tai, kad laidavimo sutarčių sudarymo metu atsakovai buvo trečiojo asmens UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ akcininkai, t. y. asmenys turintys patirtį verslo bei derybų srityje, sprendžia, kad nėra pagrindo mažinti procesinių metinių palūkanų dydžio, nes šiuo konkrečiu atveju palūkanos nelaikytinos neprotingai didelėmis.

34Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė netesybas reglamentuojančias materialinės teisės normas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą, bei keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d.sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 7. Atsakovas V. S. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas J. S. prašė ieškinį atmesti, priteisti... 9. Tretysis asmuo UAB ,,Stumpf statybinės medžiagos“ prašė bylą spręsti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį tenkino... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas J. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 14. 1. Teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias netesybų... 15. 2. Turėtų būti pasirinktas toks netesybų dydis, kuris leistų atsakovams... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo BUAB ,,Stumpf statybinės... 18. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 21. Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo... 22. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad teismas pažeidė materialines... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas AB DnB NORD bankas 2004 m. birželio... 24. 2004 m. birželio 11 d. Kredito linijos sutarties Nr. 1963-04 TL specialiosios... 25. J. S. 2004 m. birželio 11 d. laidavimo sutarties Nr. 80-04 L (T1 b. l. 59-62)... 26. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad... 27. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 28. Kilus ginčui dėl netesybų dydžio, jį gali išnagrinėti ir sprendimą... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs,... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 31. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 32. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 17,51... 33. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į šios konkrečios prievolės pobūdį,... 34. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d.sprendimą palikti nepakeistą....