Byla e2-9802-650/2015
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Šiaulių būstas” ieškinį atsakovams B. Z., N. D., A. D. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Šiaulių būstas” prašo priteisti iš atsakovės B. Z. 338,46 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo N. D. priteisti 253,85 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo A. D. priteisti 169,23 Eur skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašoma iš atsakovų proporcingai turimo turto daliai priteisti ir bylinėjimosi išlaidas: 19,00 Eur žyminį mokestį, 0,87 Eur išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 3,39 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir peržiūrą ir 54,45 Eur išlaidas už suteiktas teisines paslaugas. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau atsakovai per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovų atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovai minėtame name bendrosios dalinės nuosavybės teise turi butą, taip pat jiems dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d., 4.84 str.). Atsakovai už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-07-31 neatsiskaitė. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė skolų valdymo ataskaitą, kurioje nurodoma, kad atsakovų skola ieškovui sudaro 846,17 Eur.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šiuo pagrindu atsakovams atsirado prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas administravimo paslaugas, todėl iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 846,17 Eur skola, iš atsakovės B. Z. priteisiant 338,46 Eur, iš atsakovo N. D. priteisiant 253,85 Eur, iš atsakovo A. D. priteisiant 169,23 Eur.

8Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). ieškovo pareiškimas dėl teismo įsakymo teisme priimtas 2015-09-11, todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų, kildinamų iš juridinio asmens suteiktų teisinių paslaugų, atlyginimo, išaiškino, kad LR CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o LR CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 54,45 Eur išlaidas už UAB „SKOLOS LT“ teisines paslaugas ruošiant ieškinį. Pažymėtina, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovą, kreipiantis su ieškiniu į teismą, atstovauja įgaliotas asmuo (teisininkė K. K.), o duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas neturi pagrindo priteisti ieškovui 54,45 Eur, jo sumokėtų UAB „SKOLOS LT“ už procesinių dokumentų parengimą, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas.

11Iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistinas 19,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 3,39 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir peržiūrą, iš viso – 23,26 Eur, iš atsakovų N. D. ir A. D. priteisiant po 7,75 Eur, iš B. Z. priteisiant 7,76 Eur, nes jos atžvilgiu pareikštas skolinis reikalavimas yra didžiausias (LR CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

12Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovų nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, iš atsakovės B. Z., gim. 1975-10-21, 338,46 Eur (trijų šimtų trisdešimt aštuonių eurų, 46 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (338,46 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-11), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,76 Eur (septynių eurų, 76 centų) bylinėjimosi išlaidas.

16Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, iš atsakovo N. D., gim. 1977-07-18, 253,85 Eur (du šimtai penkiasdešimt trijų eurų, 85 centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (253,85 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-11), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,75 Eur (septynių eurų, 75 centų) bylinėjimosi išlaidas.

17Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, iš atsakovo A. D., gim. 1966-08-22, 169,23 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus, 23 centus) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (169,23 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-11), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,75 Eur (septynių eurų, 75 centų) bylinėjimosi išlaidas.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB ,,Šiaulių būstas” prašo priteisti iš atsakovės B. Z.... 3. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau atsakovai per... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnį, butų ir kitų... 8. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų,... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 54,45 Eur... 11. Iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistinas 19,00 Eur žyminis... 12. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 14. ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas... 16. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas... 17. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...