Byla I-806-331/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Rasai Kubickienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. P., jos atstovui advokatui Michailui Sadovničiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Nustatė

5I.

6Pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. S20-1672, kuriuo atsisakyta parengti įsakymo projektą dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje, pardavimo R. P., ir įpareigoti VAVA per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti su pareiškėja valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį (žemės sklypas, esantis prie R. P. nuosavybės teise priklausančio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, žemės sklypo plotas 1600 kv.m) Vilniaus savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 30-2232 pagrindu, nustatant atsiskaitymo už žemės sklypą būdą ? išsimokėtinai bei priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Skunde paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. lapkričio 23 d. priėmė įsakymą Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo“, kuriuo nustatė sekančius žemės sklypo ( - ) duomenis: 1600 kv.m plotą ir ribas, pridedamoje ištraukoje iš suverstinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano pažymėtas linijomis ir skaičiais 1-6; naudojimo būdą ir pobūdį; urbanistinius – architektūrinius apribojimus ir sąlygas; taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Taigi, įsakymu buvo patvirtintas teritorijų planavimo suvestinis skaitmeninis žemėlapis, kuriame sutartiniais ženklais pažymėtos R. P. nuosavybės teise priklausančio statinio eksploatavimui reikalingo žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje ribos. Taip pat sutartiniais ženklais detaliai pažymėtos saugomos teritorijos, valstybiniai miškai, nustatomi servitutai, kitų sklypų dalys, gatvės. Negana to, savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ skaitmeninės ir kartografijos skyriaus buvo sudaryta ir pati žemės sklypo kadastrinių matavimų byla. Todėl atsižvelgiant į visus Vilniaus m. savivaldybės administracijos nustatytus būtinus žemės sklypo, esančio ( - ) Vilniuje, duomenis, VAVA atsisakymas parengti įsakymo projektą dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje pardavimo vien dėl to, kad nebuvo pateiktas detalusis planas, vertintinas kai visiškai nepagrįstas.

8Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (b. l. 111?113) prašė skundą perduoti nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, o nagrinėjant iš esmės ? atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad specialioji teisėjų kolegija yra ne kartą pažymėjusi, kad ginčuose susijusiuose su valstybinės žemės pardavimu ar nuoma, nepriklausomai nuo to, jog tai inter alia yra susiję su atitinkamo viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo) vertinimu, vienareikšmiškai dominuoja civiliniai teisiniai santykiai. Nagrinėjamoje byloje asmuo siekia realizuoti savo teisę pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių pagrindu įsigyti atitinkamą valstybinės žemės sklypą, tačiau negali šios teisės realizuoti dėl atitinkamų valstybės institucijų veiksmų (neveikimo), taigi ginčas dėl to nagrinėtinas bendrosios kompetencijos, bet ne administraciniame teisme. VAVA nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ), Vilniuje, duomenų nustatymo“ patvirtintas teritorijų planavimo suvestinis skaitmeninis žemėlapis ir jame nustatyti duomenys yra pakankami ginčo žemės sklypo privatizavimui, kadangi tai nėra teritorijos detalusis planas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus, o neturint duomenų apie detalųjį šios teritorijos planą nėra galimybės nustatyti ( - ), Vilniuje, žemės sklypo, ribų ir ploto pažymėjimo detaliuosiuose planuose ir tinkamai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais vykdyti ginčo žemės sklypo privatizavimą.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 115?116, 160?161) prašė pareikštą skundą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2007 m. rugpjūčio 22 d. gavo VAVA 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. S18-973, kuriuo prašoma nustatyti sklypo ribas ir plotą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas bei pateikti siūlymą dėl žemės servitutų nustatymo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, 2007 m. lapkričio 23 d. priėmė įsakymą Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo“. Savivaldybės administracijos direktoriui atlikus jo kompetencijai priskirtus veiksmus, VAVA parengia valstybinės žemės pirkimo ? pardavimo sutarties projektą.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. sprendimu pareiškėjos

12R. P. skundą patenkino – panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. S20-1672, įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti su R. P. valstybinės žemės pirkimo ? pardavimo sutartį (žemės sklypas, esantis prie R. P. nuosavybės teise priklausančio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, žemės sklypo plotas 1600 kv.m) Vilniaus savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 30-2232 pagrindu, nustatant atsiskaitymo už žemės sklypą būdą – išsimokėtinai. Teismas priteisė iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos 100 Lt žyminį mokestį R. P. naudai.

13Teismas nurodė, kad šio ginčo esmė, ar VAVA teisėtai ir pagrįstai atsisako sudaryti su pareiškėja valstybinės žemės pirkimo ? pardavimo sutartį ir vilkiną šį procesą, pažeisdama teisės aktų reikalavimus. Pareiškėja siekia pagal Žemės reformos įstatymą įsigyti valstybinės žemės sklypą (1600 kv.m), reikalingą nurodytam pastatui (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje) pagal paskirtį naudoti.

14Teismas nustatė, kad pareiškėja kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu dėl pažeistų teisių gynimo ir įpareigojimo sudaryti pirkimo pardavimo sutartį. Byla buvo nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiame teisme (civilinė byla Nr. 3K-3-249/2007) pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2006 m. birželio 19 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių gynimo, įpareigojimo sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.

15Ieškovė ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją atlikti būtinus veiksmus jos faktiškai naudojamam 0,10 ha žemės sklypui prie prekybos paviljono Vilniuje, ( - ), suformuoti, medžiagą perduoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui ir jį įpareigoti sudaryti su ieškove žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį per vieną mėnesį nuo dokumentų gavimo dienos.

16Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2006 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: teismas įpareigojo atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti būtinus veiksmus bei suformuoti faktiškai naudojamą žemės sklypą prie prekybos paviljono Vilniuje, ( - ), ir per vieną mėnesį perduoti medžiagą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui; teismas paliko nenagrinėtą ieškinio reikalavimą įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją sudaryti suformuoto žemės sklypo prie pastato Vilniuje, ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį ir su tuo susijusius kitus reikalavimus; teismas atmetė priešieškinio reikalavimus. Palikęs nenagrinėtą ieškinio reikalavimą dėl įpareigojimo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių sudaryti su ieškove valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį, teismas motyvavo, kad šis atsakovas ieškovės teisių nepažeidė, nes atliko įstatymo nustatytus veiksmus – perdavė ieškovės prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Vilniaus apskrities viršininko administracija pripažįsta, kad, gavusi reikiamus dokumentus, nustatyta tvarka ir terminu priimtų sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, 2006 m. spalio 30 d. nutartimi Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2006 m. birželio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą, atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

18LAT teisėjų kolegija nusprendė, kad bendrosios kompetencijos teismas apskritai negalėjo įsiterpti į viešosios teisės reglamentuojamų santykių sritį. LAT 2007 m. birželio 18 d. nutartimi Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2006 m. birželio 19 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutarties dalis dėl įpareigojimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti būtinus veiksmus bei suformuoti faktiškai naudojamą žemės sklypą prie prekybos paviljono Vilniuje, ( - ), ir per vieną mėnesį perduoti medžiagą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui panaikino ir šią bylos dalį nutraukė.

19Pareiškėja 2007 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į VAVA su prašymu (b. l. 52-53) parduoti jai valstybinės žemės sklypą, reikalingą jai nuosavybės teise priklausančio statinio (unikalus

20Nr. ( - )), esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., ( - ), eksploatavimui. Esant šiam pareiškėjos prašymui, VAVA 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu (b. l. 49), kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės administraciją ir prašė: nustatyti žemės sklypo ribas ir plotą; pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; nustatyti žemės sklypo urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas; pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir kt. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas VAVA prašymą, 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-2232 nustatė žemės sklypo ( - ) duomenis (tikslų plotą, naudojimo būdą ir pobūdį, pastato aukštingumą, užstatymo plotą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas) (b. l. 38?39). Įsakymo 3 punktu pareiškėja R. P. buvo įpareigota kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyrių dėl valstybinės žemės sklypo nuomos (pardavimo ? pirkimo) sutarties sudarymo. Remdamasi 2007 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2232, pareiškėja 2008 m. gegužės

2119 d. prašymu kreipėsi dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje pardavimo ? pirkimo sutarties sudarymo (b. l. 11?12). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą, 2008 m. rugpjūčio 20 d. priėmė sprendimą Nr. S20-1672, kuriuo atsisakė sudaryti su ja pardavimo ? pirkimo sutartį (b. l. 28?29). Šiame sprendime paaiškino, kad pateikus teritorijos, kurioje yra suformuotas prie R. P. nuosavybės teise valdomų statinių žemės sklypas, detalųjį planą, VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius parengs įsakymo projektą dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje, pardavimo.

22Teismas nurodė, kad Žemės įstatymo (toliau – Įstatymas)10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybinę žemę, išskyrus žemės sklypus, pagal teritorijų planavimo dokumentus priskirtus privatizuojamiems statiniams ar įrenginiams, ir ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, perduodamus neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn, parduoda ar kitaip privačion nuosavybėn perleidžia apskričių viršininkai Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Žemės reformos įstatymo (toliau – ŽRĮ) 9 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, jog asmenims prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų plotų ir ribų žemės sklypai. ŽRĮ 4 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė parduodama pagal žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimo politiką formuoja ir įgyvendina valstybės valdžios ir savivaldybių institucijos (Teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnis). Pagal įstatymuose nustatytus įgaliojimus savivaldybės institucijos patvirtina bendruosius (generalinius), specialiuosius ir detaliuosius planus, kuriuose raštu ir grafiškai pateikiami sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 32 punktas). Žemės reformos įstatyme įtvirtintos asmens teisės įsigyti valstybinės žemės sklypą įgyvendinimas siejamas su teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

23Pagal ŽRĮ 8 straipsnio 2 dalį ne žemės ūkio paskirčiai žemė miestuose ir kaimo vietovėse parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintos naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia atitinkamus dokumentus (Taisyklių 12 p.). Pastarasis, gavęs asmens prašymą parduoti žemės sklypą, kuris yra mieste, ir kitus dokumentus, raštu kreipiasi į Savivaldybės administraciją ir prašo parengti parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais, riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, siūlymus dėl servituto nustatymo ir kt. Savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs šių Taisyklių 14 punkte nurodytus darbus, per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi pateikia šiam skyriui patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus (duomenis). Parduodamų žemės sklypų dydžius savivaldybės administracijos direktorius nustato įvertinęs teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, žemės sklype esančio nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus ir patikrinęs detaliajame plane ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančiame žemės sklypo plane statiniams ar įrenginiams numatytą, bet tam nepanaudotą žemės sklypo plotą. Prireikus savivaldybės administracijos direktorius organizuoja detaliojo plano rengimą ar patikslinimą ir pagal jį atitinkamai sumažina žemės sklypo plotą.

24Žemėtvarkos skyrius, gavęs dokumentus (duomenis) iš savivaldybės administracijos direktoriaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuoja parduodamų žemės sklypų vertę arba užsako parduodamų žemės sklypų individualų vertinimą; parengia valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektą. Jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti dokumentai (duomenys) rengiant valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektą buvo tikslinami, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektas derinamas su savivaldybės administracijos direktoriumi, kuris per 15 dienų po sutarties projekto pateikimo privalo suderinti sutarties projektą arba pateikti pasiūlymus dėl jo patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projekto priima apskrities viršininkas. Apskrities viršininko sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (Taisyklių 18 p.).

25Teismas nustatė, kad šiuo atveju savivaldybės administracijos direktorius, gavęs Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus prašymą (b. l. 49) dėl žemės sklypo suformavimo, kuriuo faktiškai naudojasi R. P., atliko jai priklausančius veiksmus, t. y. parengė prašomo parduoti žemės sklypo planą (b. l. 46) su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais, riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, siūlymus dėl servituto nustatymo ir kt. ir pateikė žemėtvarkos skyriui. Teismas padarė išvadą, kad VAVA privalėjo apskaičiuoti žemės sklypo vertę bei parengti pirkimo ? pardavimo sutartį, esant neaiškumams klausimus derinti su savivaldybės administracija, tačiau VAVA jokių veiksmų neatliko, savivaldybės įsakymo, kuriuo R. P. suformuotas žemės sklypas įstatymo nustatyta tvarka neginčijo. Teismas pažymėjo, kad teisės aktai numato, jog detalųjį planavimą savivaldybės administracija gali organizuoti esant neaiškioms aplinkybėms, ginčai tarp savivaldybės administracijos ir apskrities viršininko dėl suformuoto žemės sklypo sprendžiami derinimo būdu.

26R. P. atliko visus veiksmus, pateikė prašymą ir reikalingus dokumentus dėl faktiškai naudojamo žemės sklypo išsipirkimo. Šias aplinkybes per teismo posėdį pripažino atsakovo atstovė, todėl teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities administracija be pagrindo nesudaro faktiškai naudojamo žemės sklypo pirkimo ? pardavimo sutarties, nepagrįstai ilgai vilkina šį procesą, pateikdama vis naujus reikalavimus. VAVA neturi teisės reikalauti iš Vilniaus m. savivaldybės administracijos detaliojo plano sprendinių, kadangi jai yra pateiktas žemės sklypo planas, kuriame yra nustatyti sklypo duomenys (tikslus plotas, naudojimo būdas ir pobūdis, pastato aukštingumas, užstatymo plotas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos).

27Teismas nesutiko su VAVA argumentu, kad Vilniaus savivaldybės administracija, rengdama parduodamo žemės sklypo planą, turėjo atlikti detalųjį planavimą. Savivaldybės institucijos tvirtina bendruosius (generalinius), specialiuosius ir detaliuosius planus, kuriuose raštu ir grafiškai pateikiami sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikšmių ir sąlygų. Vilniaus savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3-2232 dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo yra galiojantis, ginčo dėl jo nėra, jame pateikti visi su šiuo žemės sklypu susiję sprendiniai, jo tvarkymas, naudojimo, apsaugos bei vystymo sąlygos. Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininkas, gavęs parengtą parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais, riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ir kt., privalo apskaičiuoti parduodamo žemės sklypo vertę, parengti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektą ir jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti dokumentai (duomenys) rengiant valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektą buvo tikslinami, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektas derinamas su savivaldybės administracijos direktoriumi, kuris per 15 dienų po sutarties projekto pateikimo privalo suderinti sutarties projektą arba pateikti pasiūlymus dėl jo patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projekto priima apskrities viršininkas. Apskrities viršininko sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

28Esant šioms aplinkybės teismas panaikino atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. S20-1672 ir įpareigojo atsakovą sudaryti su R. P. valstybinės žemės pirkimo ? pardavimo sutartį (žemės sklypas, esantis prie R. P. nuosavybės teise priklausančio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, žemės sklypo plotas 1600 kv.m) Vilniaus savivaldybės administracijos 2007m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 30-2232 pagrindu, nustatant atsiskaitymo už žemės sklypą būdą – išsimokėtinai.

29III.

30Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti.

31Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo kodekso 86 str. teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Atsižvelgiant į teisminę praktiką teismo sprendimas laikomas teisėtu, jeigu jis priimtas nepažeidus ir tinkamai taikius procesines ir materialines teisės normas.

332. Vilniaus apskrities viršininko administracija laikosi pozicijos, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių gali būti privatizuojami žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 ir 3 p.). Teismas, sprendime nenurodydamas jokių teisės aktų, nesutinka su šiuo argumentu, tuo netinkamai taikydamas procesines teisės normas. Teismas sprendime privalo pagrįsti savo išvadas, nurodyti teisinius pagrindus.

343. Teismo sprendime nurodoma aplinkybė, kad detalusis planavimas savivaldybės administracijos organizuojamas tik esant neaiškioms aplinkybėms, yra iškreipianti teritorijų planavimo esmę. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas nurodo, kad detalusis teritorijų planavimas - savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Minėto įstatymo ketvirtas skirsnis nuosekliai ir detaliai aptaria detaliojo teritorijų planavimo objektus, uždavinius ir kt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės nurodo, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių gali būti privatizuojami žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose. Šios nuostatos išimtys nenumatytos, todėl ja turėtų būti vadovaujamasi ir ginčo atveju, t. y. žemės sklypas formuojamas vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais.

354. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės galiojantį teritorijos detalųjį planą. Teismas, sprendime daug vietos skyręs bendros kompetencijos teismuose vykusių ginčų analizei, turėjo pastebėti, kad bendros kompetencijos teismuose buvo išsamiai nagrinėjami Vilniaus miesto valdybos 1995 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 987V patvirtinti Valakupių pakrančių zonos detaliojo plano sprendiniai, o šioje byloje atsisakyta nagrinėti detaliojo plano sprendinių galiojimą šioje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad nėra kitokių duomenų, todėl turėtų būti vadovaujamasi Vilniaus miesto valdybos 1995 m. birželio 4 d. sprendimu Nr.987V patvirtintais Valakupių pakrančių zonos detaliojo plano sprendiniais, kurie numato, kad ginčo teritorija - visuomeninių pastatų teritorija, o suformuotas sklypas skirtas komercinės paskirties objektų eksploatacijai. Aplinkybės dėl galiojančio detaliojo plano turėjo būti išsiaiškintos teismo proceso metu, kaip turinčios esminę reikšmę ginčo išnagrinėjimui.

365. Teismas nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija neturi teisės žinoti ir gauti iš Vilniaus miesto savivaldybės apie galiojančius ginčo teritorijoje detaliuosius planus. Tokia pozicija nepagrįsta. Vilniaus apskrities viršininko administracijai negavus informacijos apie galiojantį detalųjį planą nėra galimybės nustatyti, ar ginčo žemės sklypas suformuotas teisėtai ir pagrįstai.

37Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto savivaldybė yra dvi atskiros institucijos, kurios neturi viena kitai pavaldumo ar valdingų įgalinimų. Vilniaus apskrities viršininko administracija neatlieka savivaldybės veiksmų priežiūros, tačiau tam, kad galima būtų pagrįstai inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės priimtų sprendimų teisėtumo patikrą, reikia turėti pagrįstų duomenų. Šiuo atveju, tai būtų duomenys apie teritorijų planavimo dokumentą, kurie turėtų būti išreikalauti ir taip išnagrinėtos visos bylai svarbios aplinkybės.

386. Vilniaus apskrities viršininko administracija nesutinka su teismo išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.30-2232 „Dėl sklypo ( - ), duomenų nustatymo“ patvirtintas teritorijų planavimo suvestinis skaitmeninis žemėlapis ir jame nustatyti duomenys yra pakankami ginčo žemės sklypo privatizavimui, kadangi tai nėra teritorijos detalusis planas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus, o neturint duomenų apie detalųjį šios teritorijos planą negali būti nustatoma, ar ( - ), Vilniuje, žemės sklypo ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose ir teisėtai bei tinkamai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vykdyti ginčo žemės sklypo privatizavimą.

39Pareiškėja R. P. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo“, buvo nustatyti tokie žemės sklypo duomenys: 1600 kv.m plotas ir ribos, kurie buvo pažymėti ištraukoje iš suvestinio skaitmeninio Vilniaus miesto plano; naudojimo būdas ir pobūdis: urbanistiniai -architektūriniai apribojimai ir sąlygos; taikytinos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. Pareiškėja sutinka su teismo nustatyta aplinkybe, kad teisminiai ginčai dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, formavimo ir įsigijimo nuosavybėn tęsiasi nuo 2005 metų, o administracinė procedūra dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, formavimo ir įsigijimo nuosavybėn prasidėjo nuo 2003 m. lapkričio 24 d., atsakovo minima nuoroda į teritorijos detalųjį planą atsirado teisės akte tik nuo 2004 metu (Žin., 2004, Nr. 167-6128).

40Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apelianto argumentai dėl Vilniaus m. savivaldybės veiksmų yra nepagrįsti ir atmestini.

41Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra aktualu išskirti tai, jog teisės aktai valstybinės žemės įsigijimo procese numato tam tikrą tvarką bei atitinkamų institucijų veiksmų seką, kuri yra sąlygota atitinkamų institucijų konkrečiais veiksmais.

42Pagal LR Žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalį valstybinę žemę, išskyrus žemės sklypus, pagal teritorijų planavimo dokumentus priskirtus privatizuojamiems statiniams ar įrenginiams, ir ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, perduodamus neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn, parduoda ar kitaip privačion nuosavybėn perleidžia apskričių viršininkai Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju yra taikytinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintos „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės“, kuriose yra apibrėžta savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija valstybinės žemės sklypų pardavimo procese. Taisyklių 12 punktas numato, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia: prašymą parduoti žemės sklypą, dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu, juridinio asmens registravimo dokumentą, naudojamo žemės sklypo plano kopiją iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, jeigu prašoma pirkti namų valdos žemės sklypą. Kitais atvejais turi būti pateikiamas pagal patvirtintą detalųjį planą asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais bei įrenginiais. Žemėtvarkos skyrius per 10 dienų nuo prašymo gavimo pateikia savivaldybės administracijos direktoriui šių dokumentų kopijas su lydraščiu ir prašo: parengti parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje; nurodyti parduodamam žemės sklypui taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo, nurodyti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus pagal teritorijų planavimo dokumentą. Vadovaujantis Taisyklių 11 punktu, parduodant valstybinę žemę, valstybei atstovauja ir valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį bei žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo atitinkamos apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas. Pagal Taisyklių 16 punktą, savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs Taisyklių 14 punkte nurodytus darbus, pateikia žemėtvarkos skyriui patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus (duomenis). Taigi, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neturėjo pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijai detalaus plano. Be to, ir pati Vilniaus apskrities viršininko administracija 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S18-973 dėl informacijos pateikimo prašė Įvertinti žemės sklypo ribas ir plotą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško ūkio naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas ir kt., tačiau detalaus plano nebuvo prašoma. Savivaldybės administracijos direktoriui yra pavesta funkcija nustatyti perkamo valstybinės žemės sklypo ribas, o apskrities viršininko administracijai teisės aktai nesuteikia galimybės atliktus savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmus tokiu atveju peržiūrėti, taisyti ir pan.

43Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2007 m. rugpjūčio 22 d. gavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. S18-973, kuriuo prašoma nustatyti sklypo ribas ir plotą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų urbanistinius - architektūrinius apribojimus ir sąlygas bei pateikti siūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir kt. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendinamas jam pavestas funkcijas (Taisyklių 15 p.), 2007 m. lapkričio 23 d. priėmė įsakymą Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo". Vadovaujantis Taisyklių 17 p., savivaldybės administracijos direktoriui atlikus jo kompetencijai priskirtus veiksmus, Vilniaus apskrities viršininko administracija parengia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą.

44Pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija be jokio teisinio pagrindo savo veiksmų neatlikimą motyvuoja neteisėtais Vilniaus m. savivaldybės administracijos veiksmais. Administracinė teisė grindžiama principu, jog administracinės institucijos veikia įstatymo nustatytos kompetencijos ribose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 18 d. nutartyje adm. byla Nr. A7-2203-06 nurodė, jog vertinant administracinių institucijų veiklą turi būt inter alia atsakyta į šiuos du klausimus: ar atsakovas nepiktnaudžiavo kompetencija, nesivadovavo neleistinais motyvais ir ar atsakovo aktas (veika) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių atsakovas buvo įsteigtas ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

45Kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracija yra administracinė institucija, jai taip pat yra taikomas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas nepiktnaudžiavimo valdžia principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atklikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatyme numatytų tikslų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus bei teisės aktų nuostatas, laikytina, jog Vilniaus apskrities viršininko administracija vadovaujasi neleistinais ir nepagrįstais motyvais bei peržengia teisės aktais jai priskirtos kompetencijos ribas.

46Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovas paaiškino, kad nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašė jo netenkinti.

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinis skundas atmestinas.

50Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad R. P. turi teisę pirkti faktiškai naudojamą žemės sklypą ir įpareigojo Vilniaus apskrities administraciją sudaryti su pareiškėja žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo - pardavimo sutartį.

51Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos tesimo sprendimą ir priimti naują sprendimą - pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Skundą grindžia tuo, kad teismas priimdamas sprendimą netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus.

52Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

53Pareiškėja siekia įsigyti žemės sklypą pastato - prekybos paviljono naudojimui (b.l. 48, 50).

54Remiantis Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 dalį ne žemės ūkio paskirčiai žemė miestuose ir kaimo vietovėse parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintomis naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse (toliau – ir Taisyklės) nustatyta, kad asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia atitinkamus dokumentus (Taisyklių 12 p.). Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą parduoti žemės sklypą, kuris yra mieste, ir kitus dokumentus, raštu kreipiasi į Savivaldybės administraciją ir prašo parengti parduodamo žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais, riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, siūlymus dėl servituto nustatymo ir kt. Savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs šių Taisyklių 14 punkte nurodytus darbus, per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi pateikia šiam skyriui patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus (duomenis). Parduodamų žemės sklypų dydžius savivaldybės administracijos direktorius nustato įvertinęs teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, žemės sklype esančio nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus ir patikrinęs detaliajame plane ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančiame žemės sklypo plane statiniams ar įrenginiams numatytą, bet tam nepanaudotą žemės sklypo plotą. Prireikus savivaldybės administracijos direktorius organizuoja detaliojo plano rengimą ar patikslinimą ir pagal jį atitinkamai sumažina žemės sklypo plotą.

55Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-2232 „Dėl sklypo ( - ) duomenų nustatymo“ patvirtino parduodamo žemės sklypo duomenis ir pasiūlė atsakovui žemės sklypą parduoti (b.l. 38-39).

56Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą, 2008 m. rugpjūčio 20 d. priėmė sprendimą Nr. S20-1672, kuriuo atsisakė sudaryti su ja pardavimo ? pirkimo sutartį (b. l. 28?29). Atsisakymas grindžiamas tuo, kad yra pareikalautas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos detalusis planas ir jį gavus bus parengtas įsakymo projektas dėl žemės sklypo pardavimo.

57Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad detalusis planas įsakymo priėmimui, parduodant žemės sklypą, buvo būtinas, siekiant patikrinti ar žemės sklypas yra suformuotas teisėtai ir pagrįstai.

58Taisyklių 18 punktu nustatyta, kad, jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pateikti dokumentai (duomenys) rengiant valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties projektą buvo tikslinami, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektas derinamas su savivaldybės administracijos direktoriumi, kuris per 15 dienų po sutarties projekto pateikimo privalo suderinti sutarties projektą arba pateikti pasiūlymus dėl jo patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties projekto priima apskrities viršininkas. Atsakovas, gavęs Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus parengtus dokumentus žemės sklypo pardavimui, neginčijo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 30-2232, parduodamo žemės sklypo planą patikrino ir suderino 2008 m. sausio 18 d. (b.l. 46). Todėl pareiškėja, patvirtinus žemės sklypo ribas, turėjo pagrindą reikalauti, kad atsakovas parengtų žemės sklypo pirkimo -pardavimo sutartį.

59Pakeitus ginčo santykiams taikytinos teisės normos turinį atsakovo argumentas, kad pirmos instancijos teismas netyrė ginčo teritorijos Vilniaus miesto valdybos 1995 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 987V patvirtinto Valakupių pakrančių zonos detaliojo plano sprendinių, yra nepagrįstas.

60Būtent Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija nuo 2010 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Šios dalies pirmu punktu nustatyta, kad prie jų priskiriami esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį suformuotų žemės sklypų planai.

61Šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus 13 ir 14 straipsnius, įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą jog ginčo santykiams taikytina nauja Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto redakcija remiantis bendruoju teisės principu, kad teisės norma, lengvinanti teisės subjektų padėtį, turi būti taikoma atgal.

62Tokia pozicija grindžiama ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimu byloje Nr. 11/05, kuriuo buvo konstatuota, kad „su konstituciniu teisinės valstybės principu susijęs principas lex retro non agit, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit).

63Šios nuostatos taikytinos ginčo santykiams, nes pareiškėjos padėtis palengvinama, taip pat nėra duomenų, kad jos pasunkintų kitų teisės subjektų padėtį.

64Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu

65Nr. 30-2232 patvirtintas žemės sklypo planas atitinka Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, todėl pripažintinas detaliojo teritorijų planavimo dokumentu. Todėl tikrinti ir vertinti galiojusį iki šiuo įsakymu patvirtintą detalų planą, nėra tikslo.

66Nesant kliūčių parengti pareiškėjai parduodamo žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo - pardavimo sutartį, pagrįstai teismo sprendimu atsakovas įpareigotas sudaryti su pareiškėja žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo - pardavimo sutartį.

67Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

68Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

69Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti

70Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

71Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rasai Kubickienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai R. P., jos atstovui advokatui Michailui Sadovničiui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. I.... 6. Pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus... 7. Skunde paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 8. Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (b. l. 111?113) prašė skundą perduoti... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. sprendimu... 12. R. P. skundą patenkino – panaikino Vilniaus apskrities viršininko... 13. Teismas nurodė, kad šio ginčo esmė, ar VAVA teisėtai ir pagrįstai... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėja kreipėsi į bendrosios kompetencijos... 15. Ieškovė ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą... 16. Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2006 m. birželio 19 d. sprendimu... 17. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. LAT teisėjų kolegija nusprendė, kad bendrosios kompetencijos teismas... 19. Pareiškėja 2007 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į VAVA su prašymu (b. l.... 20. Nr. ( - )), esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., ( - ),... 21. 19 d. prašymu kreipėsi dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje pardavimo ?... 22. Teismas nurodė, kad Žemės įstatymo (toliau – Įstatymas)10 straipsnio 1... 23. Pagal ŽRĮ 8 straipsnio 2 dalį ne žemės ūkio paskirčiai žemė miestuose... 24. Žemėtvarkos skyrius, gavęs dokumentus (duomenis) iš savivaldybės... 25. Teismas nustatė, kad šiuo atveju savivaldybės administracijos direktorius,... 26. R. P. atliko visus veiksmus, pateikė prašymą ir reikalingus dokumentus dėl... 27. Teismas nesutiko su VAVA argumentu, kad Vilniaus savivaldybės administracija,... 28. Esant šioms aplinkybės teismas panaikino atsakovo Vilniaus apskrities... 29. III.... 30. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė apeliacinį... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 32. 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. 2. Vilniaus apskrities viršininko administracija laikosi pozicijos, kad prie... 34. 3. Teismo sprendime nurodoma aplinkybė, kad detalusis planavimas savivaldybės... 35. 4. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą išreikalauti iš Vilniaus miesto... 36. 5. Teismas nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija neturi... 37. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Vilniaus miesto savivaldybė... 38. 6. Vilniaus apskrities viršininko administracija nesutinka su teismo išvada,... 39. Pareiškėja R. P. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip... 40. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 41. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra aktualu išskirti tai, jog teisės... 42. Pagal LR Žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalį valstybinę žemę, išskyrus... 43. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2007 m. rugpjūčio 22 d. gavo... 44. Pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija be jokio... 45. Kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracija yra administracinė... 46. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovas... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliacinis skundas atmestinas.... 50. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad R. P. turi teisę pirkti faktiškai... 51. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniu... 52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 53. Pareiškėja siekia įsigyti žemės sklypą pastato - prekybos paviljono... 54. Remiantis Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 2 dalį ne žemės ūkio... 55. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. lapkričio 23... 56. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 57. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad detalusis planas įsakymo... 58. Taisyklių 18 punktu nustatyta, kad, jeigu savivaldybės administracijos... 59. Pakeitus ginčo santykiams taikytinos teisės normos turinį atsakovo... 60. Būtent Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi (2009 m.... 61. Šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus... 62. Tokia pozicija grindžiama ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2007 m.... 63. Šios nuostatos taikytinos ginčo santykiams, nes pareiškėjos padėtis... 64. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 23 d.... 65. Nr. 30-2232 patvirtintas žemės sklypo planas atitinka Teritorijų planavimo... 66. Nesant kliūčių parengti pareiškėjai parduodamo žemės sklypo, esančio... 67. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 68. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 69. Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą atmesti... 70. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimą... 71. Nutartis neskundžiama....