Byla e2A-2030-390/2017
Dėl susirinkimo pripažinimo neįvykusiu, protokolo panaikinimo, sprendimų pripažinimo negaliojančiais, bendrijos pirmininko rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus būstas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedant iš teisėjų Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Rūtos Palubinskaitės ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. M. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ) dėl susirinkimo pripažinimo neįvykusiu, protokolo panaikinimo, sprendimų pripažinimo negaliojančiais, bendrijos pirmininko rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus būstas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė ieškiniu prašė: 1) 2016-04-14 Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) (toliau – Bendrija) visuotinio bendrijos narių – savininkų susirinkimą laikyti neįvykusiu, panaikinti susirinkimo protokolą, o susirinkimo sprendimus pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento; 2) įpareigoti bendrijos pirmininką A. Ž. per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti bendrijos metinę veiklos ataskaitą už 2015 metus, atitinkančią Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 19 straipsnyje nustatytus reikalavimus; 3) panaikinti bendrijos pirmininko A. Ž. 2016-04-28 raštą UAB „Alytaus būstas“ direktoriui; 4) įpareigoti bendrijos pirmininką per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos į Bendrijos sąskaitą įnešti 2015 metais neteisėtai panaudotas kaupiamąsias įmokas – 1002,07 Eur, o jam per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, skirti 100 Eur baudą bendrijos naudai už kiekvieną uždelstą dieną.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės 20,97 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.
 2. Teismas nurodė, kad 2016-04-14 vyko visuotinis pakartotinis (neįvykus 2016-03-31 šauktam susirinkimui) Bendrijos narių/savininkų susirinkimas, kurį ieškovė prašo laikyti neįvykusiu ir panaikinti protokolą ir visus susirinkime priimtus sprendimus, nesant kai kurių susirinkime dalyvavusių ir balsavusių asmenų narystę ar buto (patalpų) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Ieškovė ginčijamame susirinkime dalyvavo priimant sprendimus, kaip buto Nr. 74 savininkė, ieškovė nėra bendrijos narė, tačiau ji turi teisę apskųsti susirinkimo balsavimo raštu priimtus sprendimus (Bendrijos įstatų 17.1.3. punktas).
 3. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė ir neįrodinėjo kaip konkrečiai jos kaip buto savininkės teises pažeidžia susirinkimo priimti nutarimai (CPK 178 straipsnis), t. y. kaip ieškovės teises ir teisėtus interesus pažeidžia metinės veiklos ataskaitos neatitikimas Įstatymo 19 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (iš jo kildinimas ir ieškovės reikalavimas pateikti ataskaitą, atitinkančia įstatymo reikalavimus), taip pat dėl metinio namo priežiūros ūkinio – finansinio plano patvirtinimo, dėl ilgalaikio namo atnaujinimo plano patvirtinimo dėl tarpblokinio namo siūlių hermetizavimo ir dažymo bei kiti klausimai svarstyti susirinkime.
 4. Nurodė, jog DNSB susirinkime priimti sprendimai neprieštarauja bendrojo naudojimo objektų valdymo gerajai praktikai, suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo.
 5. Teismas sprendė, kad ginčijamo susirinkimo pripažinimas neįvykusiu bei šio susirinkimo priimtų sprendimų bei protokolo pripažinimas negaliojančiais nesukels jokių materialinių teisinių pasekmių. Ieškovės nurodyti pažeidimai yra tariami.
 6. Pažymėjo, kad materialinių teisinių padarinių ieškovei nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas (reikalavimus pateikti ataskaitą atitinkančią įstatymą, įpareigoti bendrijos pirmininką A. Ž. įnešti į sąskaitą 2015 metais netinkamai panaudotas įmokas, neįvykdžius teismo sprendimo skirti jam baudą, panaikinti bendrijos pirmininko raštą).
 7. Teismas nurodė, kad Bendrijos veiklą kontroliuoja Alytaus miesto savivaldybė. 2017-02-28 surašytas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktas (pateiktas į bylą), kuriame išnagrinėtas valdytojo veiklos atitikimas įstatymams ir pritaikytos priemonės už pažeidimus bei nustatyti įpareigojimai.
 8. Nurodė, kad savo teises ieškovė gali apginti kitais teisių gynimo būdais, kurie būtų tiesiogiai susieti su jos pažeistomis materialinėmis teisėmis – nuostolių atlyginimas, nepagrįsto išlaidų už bendro naudojimo objektų pagerinimą skaičiavimo ir kt.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai
 1. Apeliaciniu skundu ieškovė V. M. prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas neištyrė bylos faktinių aplinkybių, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, netaikė teisės normų, reglamentuojančių daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą, neatskleidė bylos esmės.
  2. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo kompetencija (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 10 straipsnis) skiriasi nuo visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo kompetencijos (Įstatymo 12 straipsnis), be to, Įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad butų ir kitu patalpų (pastatų) savininkai turi teisę be balsavimo teisės dalyvauti bendrijos visuotiniame susirinkime. Todėl asmenys, dalyvavę susirinkime, tačiau nesantys bendrijos nariais, neturėjo balsavimo teisės 2016-04-14 susirinkime, tačiau balsavo.
  3. Bendrijos narių skaičius liko neaiškus. Iš bendrijos narių registravimo knygų (sąrašų) kopijų nėra galimybės nustatyti bendrijos narių skaičiaus dėl netinkamo jų pildymo, todėl nėra galimybės nustatyti kvorumo.
  4. Teismas netinkamai nustatė faktinę aplinkybę, kad ieškovė nėra Bendrijos narė. Ieškovė nuo 2014-03-26 yra Bendrijos narė, todėl jai netaikytinas Bendrijos įstatų 17.1.3. punktas.
  5. Teismas nevertino, kad Bendrijos pirmininko pateikta veiklos ataskaita už 2015 m. visiškai neatitinka Įstatymo 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Vertinant faktą, kad už namo bendro naudojimo objektų remontą ieškovė apmokestinama papildomomis kaupiamosiomis lėšomis, darytina išvada, kad kas mėnesį mokamos privalomosios kaupiamosios lėšos, kurios yra butų ir kitu patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, naudojamos ne pagal paskirtį. Tik gavus bendrijos veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta privaloma informacija apie kaupiamąsias lėšas, galima spręsti apie daromą žalą.
  6. Teismas visiškai nenagrinėjo, kodėl ieškovė turi apmokėti butų ir kitų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiuose rūsiuose esančių langelių pakeitimą vykdant Bendrijos pirmininko A. Ž. savavališkai priimtą sprendimą, taip pat nevertino įrodymų dėl paslaugų teikėjo pasirinkimo.
  7. Teismas netinkamai įvertino Alytaus miesto savivaldybės administracijos pateiktą 2017-02-28 patikrinimo aktą. Jame vertintas 2016 m. - 2017 m. sausio . kaupiamųjų lėšų panaudojimo teisėtumas ir už kaupiamųjų lėšų naudojimą ne pagal paskirtį DNSB naujoji g. 28 pirmininkui A. Ž. 2017-03-13 Alytaus miesto savivaldybės administracija skyrė administracinę nuobaudą. Tačiau ieškinyje keliamas klausimas dėl kaupiamųjų lėšų už 2015 m. panaudojimą.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė DNSB ( - ) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Visuotinis bendrijos narių - savininkų 2016-04-14 pakartotinis susirinkimas buvo sušauktas ir įvyko laikantis Įstatymo ir DNSB ( - ) įstatų reikalavimų, todėl susirinkimo laikyti neįvykusiu, panaikinti protokolų ir susirinkimo sprendimus pripažinti negaliojančiais nėra jokio teisinio pagrindo.
  2. Pakartotiniame Bendrijos narių - savininkų susirinkime dalyvauti užsiregistravo 31 bendrijos narys/savininkas. Įvertinus tai, kad iš viso yra 90 narių - savininkų, o pagal Bendrijos įstatų 30 punkto reikalavimus pakartotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis narių (t. y. ne mažiau 23 nariai), esant reikiamam kvorumui, susirinkimas įvyko ir jo priimti sprendimai yra priimti teisėtai.
  3. Visi bendrijos nariai/savininkai su šaukiamo susirinkimo darbotvarkės klausimais susijusiais dokumentais turėjo teisė ir galimybę susipažinti iš anksto. Ieškovė šia teise nesinaudojo.
  4. Pateiktoje ataskaitoje, kurią susirinkimas balsų dauguma patvirtino, yra nurodyti visi reikiami ir privalomi bendrijos veiklos ir finansiniai rodikliai, todėl naujai ir pakartotinai ruošti ataskaitą nėra jokio pagrindo.
  5. Ieškinio reikalavimas panaikinti DNSB ( - ) pirmininko 2016-04-28 prašymą nėra aiškus ir suprantamas, negalintis sukelti jokių juridinių pasekmių ir teisme nenagrinėtinas.
  6. Kaupiamąsias lėšas gyventojai moka ne bendrijai, bet šias lėšas surenka administruojanti įmonė - UAB „Alytaus būstas“, kuri vėliau perveda jas į bendrijos sąskaitą.
  7. Ieškovės kreipimasis į teismą dėl tų pačių dalykų, kuriuos kontroliuoja ir jų atitikimą įstatymų reikalavimams prižiūri savivaldos institucija, yra perteklinis.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alytaus būstas“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, jei tokios būtų. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pagal pateiktus susirinkimų protokolus bei dalyvių sąrašus, matyti, kad 2016-04-14 vykęs susirinkimas buvo atviras ir ne bendrijos nariams, nes tai atitinka bendrasavininkių solidarumo, lygiateisiškumo sprendžiant namo priežiūros klausimus principus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014). Įrodymų, leidžiančių teigti, jog Bendrija atitinkamu būdu veikė viršydama įgaliojimus, ieškovė nepateikė.
  2. Iki susirinkimo dienos nebuvo gauta nei vieno savininko, įskaitant ir ieškovės, prašymo leisti susipažinti su rengiamos ataskaitos turiniu, teikti papildymus ar pastabas. DNSB veiklos ataskaita už 2015 m. parengta 2016-01-30, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 pagrindu (2012 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-450 redakcija) t. y. pagal patvirtintą formą ir joje pateikta visa reikalaujama informaciją pagal Įstatymo 19 straipsnį. Ieškovė netinkamai interpretuoja ataskaitos informaciją ir nesutinka su jos pateikimo vizualine forma.
  3. Pažymėtina, jog namo siūlių remonto darbams bendrasavininkiai pritarė 2016-04-14 susirinkimo metu, taigi DNSB pirmininkas A. Ž., vadovaudamasis bendrasavininkių interesais 2016-04-28 raštu paprašė UAB „Alytaus būstas“ išdėstyti mokėjimą už darbus dalimis per 18 mėn., kad finansinė našta bendrasavininkiams būtų palengvinta. Taip pat ūkiškai administruodamas bendrasavininkių lėšas, pirmininkas A. Ž. namo siūlių remonto darbų eigoje išsireikalavo iš rangovo UAB „Auvija“ nuolaidą papildomų darbų forma, t. y. rangovas įsipareigojo pakeisti rūsio langelius už savo lėšas (nuolaidos piniginė vertė 3400,00 Eur). Akivaizdu, jog šiuo atveju DNSB pirmininkas A. Ž. vadovavosi protingumo principu ir sutiko tokią nuolaidą (remonto darbų forma) priimti. Todėl nėra teisinis pagrindo panaikinti 2016-04-28 raštą.
  4. Ieškovė ieškinio reikalavimo įpareigoti primininką A. Ž. grąžinti 1002,07 Eur į Bendrijos sąskaitą niekaip neįrodė, todėl jis atmestinas.
  5. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde apeliantė iš esmės tik atkartojo ieškinio turinį, tačiau nenurodė sprendimo negaliojimo pagrindų, kas daro apeliacinį skundą nepagrįstu ir atmestinu.
 3. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimus atsakovei - Daugiabučio namo savininkų bendrijai „( - )“ dėl 2016m. balandžio 14d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo susirinkimo protokolo; dėl įpareigojimo bendrijos pirmininką pateikti bendrijos metinę ataskaitą už 2015 metus; dėl įpareigojimo bendrijos pirmininką grąžinti neteisėtai 2015 metais panaudotas kaupiamąsias lėšas; dėl bendrijos pirmininko 2016m. balandžio 28d. rašto pateikto UAB „Alytaus būstas“ direktoriui panaikinimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinio reikalavimus atmetė nurodęs, kad ieškovė nėra bendrijos narė ir ji neįrodė, kad namo patalpų savininkų sprendimai priimti ginčijamame susirinkime, tiesiogiai sukėlė ieškovei pasekmes.
 4. L R Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ( toliau – Bendrijų įstatymas) 21 straipsnio 4 dalyje yra nustatytos butų ir kitų patalpų ( pastatų) savininkų teisės. Pagal šio Bendrijų įstatymo 4 dalies 1 punktą, butų ir kitų patalpų ( savininkai) be balsavimo teisės dalyvauti visuotiniame susirinkime, turi teisę teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais; bendrijos nariai papildomai turi teisę balsuoti bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją veiklos ir valdymo klausimais ( Bendrijų įstatymo 5 dalies 1 punktas).
 5. Bendrijų įstatymo 4 dalies 7 punktas nustato, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo ( įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų ( pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2. 82 straipsnyje nustatyta tvarka.
 6. Bylos duomenimis ieškovė nuo 2014m. sausio 21d. yra buto, esančio ( - ) 74, savininkė. Pagal Daugiabučio namo savininkų bendrijos „( - )“ įstatų 13. 1 punktą, visi bendrijos steigėjai – patalpų savininkai, kurie pritarė Bendrijos steigimui, nuo Bendrijos įregistravimo dienos, t.y. nuo 2014m. gruodžio 5d. yra bendrijos nariai. Taip pat Bendrijos nariu yra laikomas kiekvienas patalpos savininkas, kuris iki 2000 metų gruodžio 27d. turėjo nuosavybės teises į patalpą Bendrijos valdomame pastate ir kuris neišreiškė valios išstoti iš Bendrijos. Patalpų savininkas, kuris nuosavybės teise į patalpą Bendrijos valdomame pastate įgijo 2000 metų gruodžio 28d. arba vėliau, Bendrijos nariu gali būti laikomas tik tuo atveju, jeigu jis išreiškė valią įstoti į bendriją ( Įstatų 13.3.3 punktas). Ieškovė teigia, kad ji nuo 2014m. kovo 26d. yra bendrijos narė. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė steigiant bendriją būtų nepritarusi jos įkūrimui. Pagal bylos medžiagą nematyti, kad ieškovė būtų išstojusi iš bendrijos ir dėl to yra priimti bendrijos valdymo organų atitinkami sprendimai. Taigi, neaiški ir niekuo nepagrįsta pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybė, kad ieškovė nėra bendrijos narė.
 7. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškovės ieškinį taip pat konstatavo, kad ieškovė ginčydama bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimus turi įrodyti, kad tokie sprendimai tiesiogiai sukelia ieškovei pasekmes. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia pirmosios instancijos sprendime nurodyta motyvacija nėra teisinga ir padaryta neištyrus reikšmingų faktinių bylos aplinkybių. Kaip matyti iš bylos eigos, kad pirmosios instancijos teismas aplamai iš esmės netikrino ir nenagrinėjo ieškovės pareikštų reikalavimų dėl priimtų bendrijos sprendimų teisėtumo bei kitų ieškovės pareikštų reikalavimų atsakovei, susijusių su jos teisių pažeidimu bendrijoje, dėl jų nepasisakė, aplinkybėms teisinio įvertinimo nedavė, o tik apsiribojo tam tikra sprendime nurodyta konstatacija dėl ieškovės teisių tiesioginio pažeidimo priimant sprendimus nebuvimo. Teismas privalo iš esmės išnagrinėti visus materialiuosius teisinius ieškovo reikalavimus, pareikštus atsakovui, ir pasisakyti dėl jų sprendime, t. y. nustatyti faktines aplinkybes, taikytinas materialiosios teisės normas ir pasisakyti dėl jo tenkinimo ar netenkinimo (CPK 265 straipsnio 1 ir 2 dalys). Teisėjų kolegija sprendžia, kad neišnagrinėjus ieškovės pareikštų ieškinio reikalavimų iš esmės nėra pagrindo išvadai, kad ginčijami bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimai nesukels ieškovei teisinių pasekmių.
 8. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).
 9. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo neištirtų ir teisiškai neįvertintų aplinkybių pobūdį, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra būtina atlikti byloje sprendžiamo ginčo aplinkybių aiškinimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą iš esmės visa apimtimi. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad dėl neatskleistos sprendžiamo klausimo esmės egzistuoja skundžiamo teismo sprendimo panaikinimo ir to klausimo perdavimo pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo pagrindas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

4Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

5Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai