Byla e2-3851-275/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Medis ir stiklas“ ieškinį atsakovui A. K. (A. K.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

21.

3Ieškovas BUAB „Medis ir stiklas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo A. K. 98 253,88 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-02-06 nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1787-619/2018 iškėlė bankroto bylą BUAB „Medis ir stiklas“ ir administratoriumi paskyrė UAB „Projektų investicijos“. Nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį Bendrovės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro duomenimis, nuo 2012-01-24 iki bankroto bylos iškėlimo, Bendrovės vadovo pareigas ėjo A. K.. Taigi, būtent Atsakovui teko pareiga perduoti Administratoriaus žinion įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus Bendrovės dokumentus. Šios pareigos Atsakovas neįvykdė iki šiol – Administratoriui nėra perduotas joks Bendrovės turtas. 2014-12-31 finansinės atskaitomybės duomenimis Bendrovės turtas sudarė 98 253,88 EUR. Iš šio turto – 417,63 Eur ilgalaikis materialusis turtas; trumpalaikis turtas: 97136,53 Eur - atsargos, išankstiniai mokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys; 699,72 Eur - per vienerius metus gautinos sumos. Ieškovo nuomone, Atsakovas, kaip asmuo atsakingas už Bendrovės turto apskaitą ir išsaugojimą, privalo atlyginti Bendrovei ir jos kreditoriams žalą, kurią šie patyrė dėl to, jog Atsakovas neišsaugojo ir neperdavė administratoriui jokio Bendrovės turto. Administratorei nebuvo perduota jokio Bendrovės turto, taip pat pažymėtina, jog Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, kurie galėtų pagrįsti kokius nors Bendrovės turto sudėties ar jo vertės pokyčius nuo 2014-12-31, taigi iš Atsakovo priteistina paskutinėje Bendrovės finansinėje atskaitomybėje nurodoma Bendrovės turto vertė – 98 253,88 EUR. Pažymėtina ir tai, kad Atsakovas apie įmonei iškeltą bankroto bylą ir bylos eigą yra informuotas. Tai patvirtina pridedami rašytiniai įrodymai: VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuris buvo atsakovui įteiktas 2017-03-01 bei Atsakovo, kaip BUAB „Medis ir stiklas“ direktoriaus prašymas Vilniaus apygardos teismui dėl termino pateikti atsiliepimą ir dokumentus bei pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme termino pratęsimo, kuris buvo pateiktas įmonės bankroto byloje.

42.

5Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti atsakovui asmeniškai. Esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

73.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4.

9Bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Medis ir stiklas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Projektų investicijos“. Laikotarpiu nuo 2007-11-26 iki 2018-02-23 įmonės vadovas buvo atsakovas A. K.. Administratoriaus teigimu kadangi įmonės dokumentai ir turtas nebuvo perduoti, nėra galimybės nustatyti koks turtas priklauso įmonei ir po to jį realizuoti. Administratorius žalą įmonei kildina iš paskutinių VĮ „Registrų centras“ pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų, kuriuose nurodyta, jog Bendrovės turto vertė – 98 253,88 EUR. Pažymi, jog realizavus Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytą turtą galėtų būti tenkinami Bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai. Dėl minėtos priežasties nėra galimybės Bendrovės turto realizuoti ir tokiu būdu bent iš dalies patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

105.

11Įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d.nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

126.

13Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

147.

15Iš ieškovo teismui pateikto ieškinio bei jo priedų (dokumentų) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi ieškovui UAB „Medis ir stiklas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Projektų investicijos“, įmonės vadovas įpareigotas per 15 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti teismo paskirtam administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. UAB „Medis ir stiklas“ Juridiniame asmenų registre įregistruota 2007 m. lapkričio 26 d., įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas buvo A. K.. Paskutinis VĮ Registrui pateiktas įmonės balansas už 2014 m. Iš 2014 m. balanso matyti, kad įmonės turto vertė laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 98 253,88 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 417,63 Eur, trumpalaikio turto – 97 836,25 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 97 136,53 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 699,72 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 243 851,37 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 162 974,98 Eur. Atsakovas A. K. iki šiol nėra įvykdęs ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi BUAB „Medis ir stiklas“ bankroto byloje Nr. eB2-1787-619/2018 patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 13 876,56 Eur sumai. Dėl atsakovo neteisėto neveikimo neįmanoma nustatyti įmonės turto, nes bankroto administratoriui neperduoti įmonės veiklos apskaitos dokumentai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės turto masę, realizuotiną siekiant atsiskaityti pagal bendrovės prievoles, įmonės veiklos rezultatus ir bankroto priežastis. Atsakovui neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto, jis negali būti realizuotas bankroto procese, o iš jo pardavimo gautos lėšos panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais.

168.

17Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovas įrodė visas atsakovo A. K. civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. kad atsakovas, būdamas atsakingu už įmonės turtą, jo apskaitą, dokumentų išsaugojimą ir jų perdavimą bankroto administratoriui, šių pareigų neįvykdė. Dėl to, jog BUAB „Medis ir stiklas“ turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui, jis negali būti realizuotas bankroto procese, o iš realizavimo gautos lėšos negali būti panaudotos kreditorinių reikalavimų dengimui. Dėl netinkamo atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigų vykdymo ieškovei padaryta žala, lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose 98 253,88 Eur, todėl konstatuotinas priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos.

189.

19Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas atsakovui taikyti civilinės atsakomybės sąlygas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 2.87 str., 6.245-6.249 str.).

2010.

21Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

2211.

23Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi ieškovui UAB „Medis ir stiklas“ iškelta bankroto byla, nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p., todėl 1 736,50 Eur žyminis mokestis į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovo (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 5 d., 7 d., 96 str. 1 d.).

24Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 6.245 str., 6. 249 str., Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 285, 286 straipsniais,

Nutarė

25Ieškovo bankrutuojančio UAB „Medis ir stiklas“ ( j. a. k. 301293630) ieškinį patenkinti.

26Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) adresas: ( - ) ieškovo BUAB „Medis ir stiklas“ naudai 98 253,88 Eur žalos atlyginimo.

27Priteisti iš atsakovo A. K., ieškovo BUAB „Medis ir stiklas“ naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-05-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti iš atsakovo A. K. į valstybės biudžetą 1 736,50 Eur žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį.

29Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

30Ieškovas turi teisę per 20 dienų sprendimą už akių apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. 1.... 3. Ieškovas BUAB „Medis ir stiklas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 4. 2.... 5. Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. 3.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d.... 10. 5.... 11. Įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu... 12. 6.... 13. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 14. 7.... 15. Iš ieškovo teismui pateikto ieškinio bei jo priedų (dokumentų) nustatyta,... 16. 8.... 17. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 18. 9.... 19. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino,... 20. 10.... 21. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas taip pat privalo mokėti... 22. 11.... 23. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 6 d. nutartimi ieškovui UAB „Medis... 24. Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 6.245 str., 6. 249 str., Civilinio... 25. Ieškovo bankrutuojančio UAB „Medis ir stiklas“ ( j. a. k. 301293630)... 26. Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) adresas: ( - ) ieškovo BUAB „Medis... 27. Priteisti iš atsakovo A. K., ieškovo BUAB „Medis ir stiklas“ naudai 5... 28. Priteisti iš atsakovo A. K. į valstybės biudžetą 1 736,50 Eur žyminio... 29. Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 30. Ieškovas turi teisę per 20 dienų sprendimą už akių apskųsti Lietuvos...