Byla 2S-733-413/2014
Dėl skolos bei palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovės N. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-21633-713/2013 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aunuva“ ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1556-375/2014 pagal ieškovės BUAB „Aunuva“ ieškinį atsakovei N. R. dėl 55 905,30 Lt skolos, 11 836,61 Lt palūkanų sumos, 5 % dydžio procesinių metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

4Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei N. R. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovei juo disponuoti, tačiau paliekant teisę jį valdyti ir naudotis juo; nesant turto ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo pinigines lėšas, išskyrus atsakovės pajamas, susijusias su darbo santykiais, socialine ar kitokia valstybės ar savivaldybės teikiama socialine parama, bei turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu; uždraudė disponuoti areštuotu turtu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

5Atsakovė pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – užtikrinti atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų. Nurodė, kad atsakovės preliminarios bylinėjimosi išlaidos nagrinėjamoje byloje – 5000 Lt. Kadangi ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, šis jos statusas patvirtina įmonės nemokumo faktą, o atsakovė patiria bylinėjimosi išlaidas dėl įmonės bankroto administratoriaus veiklos, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismui priėmus galimai atsakovei palankų sprendimą, ieškovė gali neturėti pakankamai turto, iš kurio galėtų būti atlygintos atsakovės patirtos išlaidos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovės N. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Įvertinęs bylos aplinkybes ir joje pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, jog atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas preliminariai paskaičiuotomis teisinės pagalbos išlaidomis. Atsižvelgęs į tai, jog visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos, teismas sprendė, jog galimai teismui priėmus atsakovei palankų sprendimą, bylinėjimosi išlaidų dydis gali kisti ir nesudaryti sprendimo neįvykdymo prielaidų. Be to, vadovaudamasis teismų praktika, teismas pažymėjo, kad išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos. Todėl sprendė, kad priėmus galimai atsakovei palankų sprendimą, jos turtiniai interesai nenukentės.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir užtikrinti atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovės BUAB „Aunuva“ bankroto administravimo išlaidų. Atskirasis skundas grindžiamas tokias argumentais:

101. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pokyčių. Atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino atsakovės nurodytą bylinėjimosi išlaidų dydį, tarsi šiuo klausimu priimdamas sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reiškiantis asmuo neturi faktiškai įrodyti savo reikalavimo, kurio užtikrinimo jis siekia, o teismas neturi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti taip, lyg spręstų bylą iš esmės. Atsakovės nuomone, jos pateikti įrodymai yra pakankamas pagrindas nurodytai sumai taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė pažymi, kad šioje proceso stadijoje bylinėjimosi išlaidos nėra priteisiamos ar išieškomos iš ieškovės, o tik yra sudaromos prielaidos užtikrinti būsimo atsakovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimumą. Be to, bylinėjimosi išlaidos gali dar didėti dėl užsitęsusio bylos eigos proceso. Todėl, priešingai nei nutarė pirmosios instancijos teismas, atsakovės patiriamų bylinėjimosi išlaidų dydžiui kintant dėl šių išlaidų didėjimo, atitinkamai kartu didėja būsimo atsakovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo prielaidos. Atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismas galėjo nebent sumažinti atsakovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą, o ne apskirtai atmesti šį atsakovės prašymą.

112. Dėl atsakovės bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo iš administravimo išlaidų. Atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė, kad atsakovės turtiniai interesai yra saugūs tik todėl, kad priėmus atsakovei galimai palankų teismo sprendimą, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos galės būti atlygintos iš ieškovės (bankrutavusios įmonės) administravimo išlaidų. Atsakovės nuomone, ieškovė yra bankrutavusi įmonė, kas patvirtina įmonės nemokumo faktą. Be to, bankrutavusios įmonės bankroto procedūros vykdomos parduodant likusį įmonės turtą, iš gautų lėšų apmokant patvirtintas administravimo išlaidas ir likusias lėšas paskirstant kreditorių reikalavimų tenkinimui ĮBĮ nustatyta tvarka. Šios bylos nagrinėjimas gali užtrukti, o per bylos nagrinėjimo laiką tikėtina, kad pardavus bankrutavusios įmonės (ieškovo) turtą, bus pradėtos gautų lėšų paskirstymo procedūros, t. y. iš gautų lėšų bus atlygintos kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidos, tarp kurių nėra išskirtas atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, bei likusios lėšos bus pradėtos skirstyti ar paskirstytos kreditoriams. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų pagrindas užtikrinti, kad atsakovės patiriamos bylinėjimosi išlaidos bus įtrauktos į administravimo išlaidų sudėtį. Tuo pačiu būtų užtikrinta abiejų šalių interesų pusiausvyra – pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio patenkinimo atveju ieškovė nepatirs jokių neigiamų padarinių, tuo tarpu, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškovės ieškinys būtų atmestas, atsakovė patirs neigiamus padarinius, nes toliau besitęsiant bankroto procedūroms neliks lėšų, iš kurių galėtų būtų įvykdytas atsakovei galimai palankus teismo sprendimas.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovės BUAB „Aunuva“ administratorius A. Gedeikis prašo atskirąjį skundą atmesti, 2013 m. gruodžio 20 d. Kauno apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Dėl bylinėjimosi išlaidų preliminaraus dydžio. Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentu, kad patirtų bylinėjimosi išlaidų suma gali būti dar didesnė nei prašomi užtikrinti 5000 Lt. Ieškovės nuomone, patirtų bylinėjimosi išlaidų suma gali būti ženkliai mažesnė. Be to, nėra jokių objektyvių priežasčių manyti, jog ieškovė vilkina teismo procesą. Ieškovės nuomone, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė iš dalies sutinka su pareikštu ieškiniu (pradinėje derybų dėl taikos sutarties sudarymo stadijoje atsakovė sutiko sumokėti 8 000 Lt, taigi nepaneigė (ir nepaneigs), kad nuosavybės teise priklausantys sklypai buvo pagerinti, todėl tikėtina, kad šalims pavyks sudaryti taikos sutartį bei pateikti ją patvirtinti teismui, dėl ko teismo procesas ne tik neužsitęstų, bet apskritai būtų nutrauktas. Be to, atsakovės nurodyti planuojami patirti išlaidų teisinei pagalbai dydžiai yra deklaratyvūs.

142. Dėl atsakovės turtinių interesų. Ieškovės nuomone, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad atsiskaičius su ieškovės kreditoriais, tarp kurių nėra atsakovės reikalavimo, gali nebelikti lėšų atsiskaityti su atsakove pagal priimtą galimai palankų atsakovei teismo sprendimą, kadangi teismui priėmus palankų atsakovei sprendimą, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos tokiu atveju būtų atlyginamos įprasta tvarka, t. y., iš ginčo atsiradusios išlaidos būtų priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmata yra patvirtinta kreditorių susirinkimu ir teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos atsakovei būtų atlyginamos iš ieškovės administravimo išlaidų sąmatos. Todėl, ieškovės nuomone, atsakovės turtiniai interesai nenukentės.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

17Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus šiuo atveju atsakovei, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, jog CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nėra baigtinis.

18Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – užtikrinti 5000 Lt atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų. Prašymas grindžiamas preliminariu teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimu (b. l. 30).

19Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. sausio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-32/2008 yra pažymėjęs, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir procesinio teisinio pobūdžio ieškinio reikalavimams užtikrinti, nes tuo atveju, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, atsakovas turėtų taip pat atlyginti ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnis). Taigi atsakovei kartu su atsiliepimu į ieškinį pareiškus reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b. l. 17-20), atsakovė turi teisę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – užtikrinti atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

20Pažymėtina, jog tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 straipsnio 2 dalis, 3 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012). Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas BUAB „Aunuva“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens ginant bendrovės kreditorių interesus, konstatuotina, jog teismui atsisakius ieškinį tenkinti, atsakovės patirtos bylinėjimo išlaidos būtų tenkinamos iš bankroto administravimo išlaidų ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina kreditorių susirinkimas, savaime nereiškia, jog iš šios sąmatos negali būti dengiamos kitos sąmatoje nenumatytos išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011).

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog per šios bylos nagrinėjimo laiką pardavus bankrutavusios įmonės (ieškovės) turtą ir pradėjus gautų lėšų paskirstymo procedūrą (iš gautų lėšų atlyginus kreditorių susirinkimo patvirtintas administravimo išlaidas, tarp kurių nėra išskirtas atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas), atsakovei palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Atkreiptinas dėmesys, jog teismui įmonę pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, likvidavimo procedūros tik prasideda, bankroto byla dar nėra pasibaigusi. Be to, nagrinėjama byla užvesta bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens, todėl darytina išvada, jog iki šios bylos išnagrinėjimo pabaigos likvidavimo procedūros BUAB „Aunuva“ bankroto byloje nebus pabaigtos.

22ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Todėl, teismo nuomone, išnagrinėjus bylą ir priėmus atsakovei palankų sprendimą, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos būtų atlyginamos pirmumo tvarka iš administravimo išlaidų.

23Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, pažymėtina, jog atsakovė, prašydama taikyti laikinąsias pasaugos priemones, turi pateikti įrodymus, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismui netenkinus ieškinio ir priėmus atsakovei palankų sprendimą, jos nurodytų 5 000 Lt preliminarių bylinėjimosi išlaidų išieškojimas iš atsakovės pasunkėtų ar taptų visiškai neįvykdomas. Aptariamam kontekste pastebėtina, kad ieškovės ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė ieškinį pripažįsta iš dalies (8000 Lt apimtyje), minėta, kad reikalavimas dėl galimų atsakovės nuostolių grindžiamas preliminariais skaičiavimais.

24Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1556-375/2014... 4. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi ieškinio reikalavimų... 5. Atsakovė pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė taikyti laikinąją... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovės N. R.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 10. 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pokyčių. Atsakovės nuomone,... 11. 2. Dėl atsakovės bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo iš administravimo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovės BUAB „Aunuva“... 13. 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų preliminaraus dydžio. Ieškovė nesutinka su... 14. 2. Dėl atsakovės turtinių interesų. Ieškovės nuomone, nepagrįstas... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. sausio 25 d. nutartyje civilinėje byloje... 20. Pažymėtina, jog tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįstas atskirojo skundo... 22. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmiausia apmokamos įmonės bankroto... 23. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, pažymėtina, jog... 24. Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.... 27. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....