Byla TA-30-822/2015
Dėl įsakymo panaikinimo, padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybei ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymo panaikinimo, padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. sprendimu tenkino pareiškėjo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos skundą ir panaikino Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 4-879.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 m. sausio 3 d. (pagal spaudą ant voko) padavė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo apeliacinį skundą ir jį grąžino nustatęs, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir jo atnaujinti neprašo.

7Ūkio ministerija 2015 m. vasario 18 d. pateikė prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

8Prašyme nurodė, kad apeliacini skundas buvo parengtas ir įregistruotas 2015 m. vasario 2 d. – paskutine apeliacinio skundo padavimo dieną, termino nepraleidus. Tačiau paštu skundas išsiųstas tik 2015 m. vasario 3 d., nes pagal atsakovo sutartį su AB Lietuvos pašto filialo Vilniaus apskrities centriniu paštu, paštas paimamas vieną katrą per dieną nuo 12.00 iki 13.00 val. Apeliacinis skundas buvo įregistruotas Ūkio ministerijos informacijos valdymo procesų sistemoje vasario 2 d. 15.04 val., todėl pašto darbuotojai jį paėmė tik atvykę kitą dieną. Atsakovas prašo atsižvelgti į tai, kad terminas praleistas labai nedaug, tik vieną dieną, ir neturint tikslo vilkinti proceso. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. TA492-82/2012, kurioje teismas, esant panašioms aplinkybėms, praleistą terminą atnaujino.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis nustato, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2015 m. sausio 19 d., todėl apeliacinis skundas turėjo būti paduotas iki 2015 m. vasario 2 d. (įskaitytinai). Atsakovas apeliacinį skundą teismui padavė 2015 m. vasario 3 d., t. y. praleidęs ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą apeliacinio skundo padavimo teismui terminą. Atsakovas prašo praleistą terminą atnaujinti.

13ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Pažymėtina, kad svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA442-81/2011).

14Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).

15Prašydamas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą, atsakovas nurodo, kad terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido nežymiai (viena diena), neturėdamas tikslo vilkinti proceso ar nesąžiningai bylinėtis, nurodo, jog apeliacinis skundas buvo parengtas ir užregistruotas 2015 m. vasario 2 d.

16Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Ūkio ministerijos pateikto apeliacinio skundo surašymo ir įregistravimo data – 2015 m. vasario 2 d., registracijos Nr. (31.5-12)-3-535. Dokumentas įdėtas į atsakovo naudojamą informacijos valdymo procesų sistemą ir paskutinį kartą redaguotas 2015 m. vasario 2 d. 15.04 val. Pagal Ūkio ministerijos ir AB Lietuvos pašto Vilniaus filialo Vilniaus apskrities centrinio pašto 2007 m. gruodžio 10 d. sudarytos sutarties dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo nuostatas, paštas įsipareigoja paimti pašto korespondenciją vieną kartą per dieną darbo dienomis nuo 12.00 iki 13.00 val., todėl skundas paštui atiduotas tik kitą dieną – 2015 m. vasario 3 d.

17Teisėjų kolegija įvertinusi atsakovo siekį apskųsti teismo sprendimą bei jo nurodytas aplinkybes, tai, kad terminas praleistas nedaug – apeliacinis skundas paduotas praėjus tik vienai dienai po termino pasibaigimo, taip pat atsižvelgusi į tai, kad nėra duomenų, jog atsakovas tokiu būdu siektų piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, daro išvadą, kad atsakovo prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą tenkintinas ir terminas atnaujintinas. Atsakovo apeliacinis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus, todėl jis priimamas nagrinėti apeliacine tvarka.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 135 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą tenkinti ir atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimo paduoti.

20Atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą priimti.

21Išsiųsti proceso dalyviams skundo nuorašus bei informuoti, kad per keturiolika dienų nuo skundo nuorašų išsiuntimo jie privalo pateikti teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai