Byla eAS-667-602/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. A., E. A., E. B., R. B., T. B., L. B., D. B. (D. B.), A. B., G. B., A. B., K. B., L. D., J. D., L. J., E. J., I. J., M. L., G. L., R. L., J. M., D. M., S. R., L. Ž., K. Ž. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Freshtravel“, draudimo įmonės Ergo Insurance SE Lietuvos filialui ir Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų R. A., E. A., E. B., R. B., T. B., L. B., D. B. (D. B.), A. B., G. B., A. B., K. B., L. D., J. D., L. J., E. J., I. J., M. L., G. L., R. L., J. M., D. M., S. R., L. Ž. ir K. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) skundą patenkino iš dalies.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktą apeliacinį skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu – atsakovas praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti teismui nepateikė.

62016 m. gegužės 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis gautas atsakovo prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

9Teismas pažymėjo, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimas yra išspręstas teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi, todėl nėra pagrindo iš naujo spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą. Pažymėjo, kad atsisakius priimti apeliacinį skundą ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu vėl kreiptis su apeliaciniu skundu įstatymas nesuteikia teisės (ABTĮ 134 str. 4 d.), todėl prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti atmestas.

10III.

11Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

12Atskirajame skunde nurodo, kad atsakovas 2016 m. gegužės 30 d. pateikė atskirąjį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. priėmė rezoliuciją, kad pateiktas dokumentas laikytinas prašymu dėl termino atnaujinimo, o ne atskiruoju skundu. Skundžiamoje 2016 m. birželio 1 d. nutartyje teismas pažymėjo, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimas yra išspręstas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi, todėl nėra pagrindo jo spręsti iš naujo. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis suteikia teisę praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti kreiptis į teismą su prašymu minėtą terminą atnaujinti. Taigi pirmosios instancijos teismas atsakovo pateikto atskirojo skundo nenagrinėjo nei kaip atskirojo skundo, nei kaip prašymo dėl termino atnaujinimo, o atmetė nenurodydamas motyvų. Pažymi, kad analogišku atveju kitoje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Nr. A-1813-624/2015) nurodė, kad ši nutartis neužkerta galimybės asmeniui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti. Minėtoje byloje buvo pateiktas prašymas atnaujinti terminą, šis prašymas tenkintas ir apeliacinis skundas priimtas (2015 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-30-822/2015).

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundą patenkino iš dalies.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktą apeliacinį skundą.

172016 m. gegužės 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis gautas atsakovo atskirasis skundas, kurį pirmosios instancijos teismas laikė prašymu atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Teismas konstatavo, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimas yra išspręstas teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su minėtu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka. Nors nagrinėjamu atveju apeliacinio skundo priėmimo klausimas buvo išspręstas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi, tačiau pažymėtina, kad tada atsakovas nebuvo pateikęs prašymo atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju 2016 m. gegužės 30 d. pateiktame dokumente buvo suformuluotas prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo, nurodytos konkrečios termino praleidimo priežastys ir pateikti minėtas priežastis pagrindžiantys įrodymai. Todėl teismas turėjo šį prašymą įvertinti iš esmės ir, jeigu būtų nuspręsta, jog yra pagrindas terminą atnaujinti, spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą. Šiuo atveju nutartis, kuria buvo išspręstas apeliacinio skundo priėmimo klausimas (2016 m. gegužės 25 d. nutartis), neužkerta kelio pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

20ABTĮ (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.). Svarbiomis termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

21Nagrinėjamu atveju prašyme pareiškėjas nurodė, kad apeliacinio skundo padavimo terminas praleistas tik 1 diena dėl to, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija analizavo savo, kaip valstybės atstovo, išreikštos pozicijos pagrįstumą ir tuo tikslu 2016 m. gegužės 18 d. surengė pasitarimą. Priimant sprendimą dėl pozicijos reikalingas institucijos vadovo pritarimas, o ūkio ministras 16-20 dienomis buvo komandiruotėje bei dėl asmeninių priežasčių turėjo leidimą neatvykti į darbą. Gegužės 23 d. vyko pakartotinis susitikimas, kuriame sutarta dėl pozicijos byloje. Paskutinę apeliacinio skundo padavimo dieną Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas byloje dalyvavo ir pirmininkavo kitam – Ūkio ministerijos pretenzijų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo komisijos, posėdžiui. Be to, akcentavo, jog apeliacinis skundas pasirašytas ir užregistruotas gegužės 23 d.

22Nors atsakovo nurodytos priežastys dėl institucijos vadovo komandiruotės ir ministerijos atstovo užimtumo savaime nelaikytinos objektyviomis ir nuo atsakovo valios nepriklausiusiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nežymiai, t. y. 1 diena, ir įvertinusi nurodytų aplinkybių visumą, atsakovo siekį apskųsti teismo sprendimą, būtinumą užtikrinti teisės būti išklausytam principo įgyvendinimą, daro išvadą, kad atsakovas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimo paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl terminas atnaujintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateiktą apeliacinį skundą, sprendžia, kad apeliacinis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus, keliamus apeliaciniam skundui, todėl iš esmės nėra kliūčių nagrinėti atsakovo apeliacinį skundą ir jis turi būti priimtas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi, 135 straipsnio 2 dalimi, 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, atskirąjį skundą tenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti.

27Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą tenkinti. Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimo paduoti.

28Priimti atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, pateiktą apeliacinį skundą.

29Išsiųsti dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims apeliacinio skundo nuorašą ir įpareigoti juos pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą per keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo išsiuntimo dienos.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. priėmė... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi... 6. 2016 m. gegužės 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis gautas atsakovo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi... 9. Teismas pažymėjo, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimas yra išspręstas... 10. III.... 11. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija... 12. Atskirajame skunde nurodo, kad atsakovas 2016 m. gegužės 30 d. pateikė... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. priėmė... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi... 17. 2016 m. gegužės 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis gautas atsakovo... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su minėtu pirmosios... 20. ABTĮ (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 127 straipsnio 1 dalyje... 21. Nagrinėjamu atveju prašyme pareiškėjas nurodė, kad apeliacinio skundo... 22. Nors atsakovo nurodytos priežastys dėl institucijos vadovo komandiruotės ir... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateiktą apeliacinį skundą,... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį... 27. Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 28. Priimti atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos... 29. Išsiųsti dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims apeliacinio skundo... 30. Nutartis neskundžiama....