Byla 2A-1096/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-749-538/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arx Artis“ ieškinį atsakovams R. K., E. V. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Arx Artis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų R. K. ir E. V. 9600 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-04-18 ieškovas BUAB „Arx Artis“ ir atsakovai R. K. ir E. V. pasirašė projektavimo darbų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo paruošti žemės ūkio paskirties sklypo, kad. Nr. ( - ), 1,9754 ha, esančio ( - ), detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – komercinės teritorijos, naudojimo pobūdį – gamybos ir sandėliavimo pastatų statybos. Šalių susitarimu sutartyje nustatyta darbų kaina – 24000 litų. Atsakovai įsipareigojo prieš pradedant projektavimo darbus per 3 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti vykdytojui 7200 Lt avansą, įvykdžius preliminariai pusę sutartyje numatytų darbų sumokėti dar 9600 Lt, galutinai atsiskaityti atsakovai įsipareigojo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo metu. Atsakovai pirmąją įmoką – 7200 Lt – sumokėjo. Parengto detaliojo plano projekto sprendiniai nebuvo patvirtinti dėl atsakovų kaltės. Pagal 2008-09-29 išduotų projektavimo sąlygų 7 punktą turėjo būti pajungti inžineriniai tinklai. Tam reikėjo gauti gretimų žemės sklypų savininkų sutikimus, kad inžineriniai tinklai būtų pajungti kartu (kompleksiškai). Tačiau užsakovams nepavykus susitarti su gretimų žemės sklypų savininkais, atsakovai nusprendė nesilaikyti išduotų sąlygų. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau detaliojo plano projektas pagal Projektavimo darbų sutartį negalėjo būti patvirtintas dėl atsakovų, kurie kategoriškai atsisakė vykdyti 2008-09-29 išduotų projektavimo sąlygų 7 punktą, kaltės. Kadangi buvo atlikta daugiau kaip pusė projektavimo darbų (ieškovas savo pareigas įvykdė), tai remdamasis Projektavimo darbų sutarties 5.2 punktu ieškovas reikalavo sumokėti 9600 Lt sumą. Atsakovai į raginimus nereagavo, nepristatė reikiamų dokumentų, t. y. anksčiau minėto gretimų sklypų savininkų pritarimo dėl inžinerinių tinklų, todėl 2010-08-17 Projektavimo darbų sutartis buvo vienašališkai nutraukta.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas R. K. su ieškovo ieškiniu nesutiko. Pagal 2008-04-18 pasirašytą projektavimo darbų sutartį Nr. 0008 ieškovas įsipareigojo atlikti darbų, įvertintų šalių susitarimu 24000 litų, tačiau realiai darbo, susijusio su atsakovų užsakymu, neatliko. Pagal sutarties 4.1.5 punktą, vykdytojas (bendrovė) užsakovui privalėjo pateikti galutinį rezultatą, – du egzempliorius projektinės dokumentacijos, projekto originalą kartu su detaliojo plano patvirtinimo dokumentu, tačiau tai nebuvo įvykdyta. Sutartimi atsakovas įsipareigojo sumokėti vykdytojui avansą – 7200 Lt – iš karto ir 9600 Lt įvykdžius preliminariai pusę sutartyje numatytų darbų. Ieškovas 2010-08-17 vienašališkai nutraukė sutartį, tokiu būdu sutartyje numatyti avansiniai įsipareigojimai nebeprivalomi, o atsiskaitoma tik už realiai įvykdytą darbą ir atsakovas mano, kad darbų atlikta tik už tą sumą, kurią ieškovui jau yra sumokėję.

6Atsakovas E. V. su ieškiniu nesutiko, kadangi nėra atlikta pusė darbų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė solidariai iš atsakovų R. K. ir E. V. 9600 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-08-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisė iš atsakovų R. K. ir E. V. po 144 Lt žyminio mokesčio valstybei. Teismas nustatė, kad pagal projektavimo sutarties 4.2.1. punktą pateikti visus privalomus dokumentus projektui rengti yra užsakovų pareiga. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti buvo išduotas 2008-09-29. Ieškovas prašymą tvirtinti parengtą detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadiją padavė 2009-02-13 ir parengtai detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijai Teritorijų planavimo komitete pritarta 2009-07-14. Parengus detalųjį planą, buvo pranešta laikraštyje „Klaipėda“ 2009 m. liepos 23 d. Parengus detaliojo plano projektą, toliau buvo vykdoma detaliojo plano sprendinių svarstymo ir derinimo stadija (viešasis svarstymas, derinimas su institucijomis) bei šio dokumento tvirtinimo stadija (tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal priskirtą kompetenciją), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas bei Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos 2006 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-473. 2009 m. spalio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Teritorijų planavimo komitetas nepatvirtino parengto detaliojo plano sprendinių, kadangi pagal 2008-09-29 išduotų projektavimo sąlygų 7 punktą turėjo būti pajungti inžineriniai tinklai. Tam reikėjo gauti gretimų žemės sklypų savininkų sutikimus, kad inžineriniai tinklai būtų pajungti kartu (kompleksiškai). Tačiau užsakovams nepavykus susitarti su gretimų žemės sklypų savininkais, atsakovai nusprendė nesilaikyti išduotų sąlygų. Tai patvirtina Teritorijų planavimo komitetui pateiktame 2009-06-23 rašte, kuriame nurodyta, jog atsakovai atsisako tartis su gretimų sklypų savininkais dėl tinklų prisijungimo. Dėl to parengtas detaliojo plano projektas nebuvo patvirtintas.

9Iš byloje esančių įrodymų teismas padarė išvadą, kad ieškovas neturėjo galimybės tinkamai vykdyti šalių sudarytą sutartį dėl atsakovų kaltės, dėl to konstatavo, kad atsakovai nevykdė CK 6.660 str. 1 d. straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos pareigos, todėl rangovas turi teisę sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (CK 6.661 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad CK 6.221 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarka nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Atsakovai įsipareigojo prieš pradedant projektavimo darbus per 3 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti vykdytojui 7200 Lt avansą, įvykdžius preliminariai pusę sutartyje numatytų darbų sumokėti dar 9600 Lt ir likusią sumą – visiškai įvykdžius sutartį. LR CK 6.704 str. 1 p. numato, kad užsakovas pagal projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutartį privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Nutraukus sutartį – sutarties sąlygos dėl mokėjimų lieka galioti, t. y. atsiskaitymai pagal sutartį turi vykti pagal sutartyje numatytas sąlygas. CK 6.701 straipsnio 1 d. numato, kad užsakovas privalo perduoti rangovui nustatytais terminais ir tvarka projektavimo darbų užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis, todėl turi mokėti pagal sutartį. Atsakovai pripažino, kad apie pusė darbų įvykdyta, todėl atsakovai turi mokėti 9600 Lt pagal sutartį. CK 6.6. straipsnio 3 dalyje numatyta, kad solidarioji skolininkų prievolė preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Šiuo atveju matyti, kad prievolė susijusi su jungtine veikla, kadangi atsakovai pirko žemės sklypą kartu bei kartu užsakė projektavimo darbus ir turėjo sumokėti už juos, todėl 9600 Lt priteistina iš atsakovų ieškovui solidariai (CK 6.221 str. 3 d., CK 6.6. str. 3 d., CPK 178 str., CPK 185 str.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11A. R. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo reikalavimus ieškinyje atmesti bei priteisti iš ieškovo valstybės naudai bylinėjimosi ir už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismo sprendimas nepagrįstas, nes neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai taikė Civilinio kodekso normas, reguliuojančias užsakovo ir rangovo, neįvykdžiusio pilnai užsakytų darbų, santykius.

132. Teismo sprendime iš esmės neišspręstas atliktų darbų apimties nustatymo klausimas. Darbų atlikta tik už tą sumą, kurią ieškovo atstovaujamai bendrovei yra sumokėta, todėl reikalavimas sumokėti papildomai nepagrįstas, nes buvo susitarta sumokėti už galutinį rezultatą tačiau to rezultato atsakovai negavo.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo BUAB „Arx Artis“ bankroto administratorius UAB „Divingas“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-18 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su atsakovo R. K. apeliaciniame skunde dėstomais argumentais ir mano, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

16teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas BUAB „Arx Artis“ ir atsakovai R. K. ir E. V. 2008 m. balandžio 18 d. pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr. 0008, pagal kurią ieškovas įsipareigojo paruošti žemės ūkio paskirties sklypo, kad. Nr. ( - ), 1,9754 ha, esančio ( - ), detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – komercinės teritorijos, naudojimo pobūdį – gamybos ir sandėliavimo pastatų statybos. Darbų kaina – 24000 litų. Pagal sutarties 5.1 punktą šalys susitarė, kad užsakovai prieš pradedant projektavimo darbus per 3 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sumoka vykdytojui 7200 Lt avansą. Minėtos sutarties 5.2. punkte šalys numatė, kad, įvykdžius preliminariai pusę sutartyje numatytų darbų užsakovai sumoka dar 9600 Lt. Galutinai atsiskaityti atsakovai įsipareigojo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo metu.

19Atsakovai sutartyje numatytą 7200 Lt avansinę įmoką sumokėjo (pinigų priėmimo kvitas 8 b.l.) ir ginčo šioje dalyje nėra. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakomybės, kylančios dėl projektavimo darbų sutarties netinkamo vykdymo.

20Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad atsakovas neturėjo galimybės tinkamai vykdyti šalių sudarytą sutartį dėl atsakovų kaltės, nes atsakovai nevykdė CK 6.600 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, todėl rangovas turi teisę sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (CK 6.661 str. 1 d.). Teismo sprendime taip pat nurodyta, kad CK 6.701 str. 1 d. numato, jog užsakovas privalo perduoti rangovui nustatytais terminais ir tvarka projektavimo darbų užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis, todėl turi mokėti pagal sutartį. Dėl darbų atlikimo apimties teismas nurodė, jog ieškovas tvirtino, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis detaliųjų planų rengimo taisyklėmis yra atlikta pusė darbų, o atsakovai, nurodė, kad atlikta 45 procentai darbų pagal sutartį, t.y., pripažino, kad apie pusę darbų įvykdyta, todėl turi mokėti 9600 Lt pagal sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog darbų atlikta tik už tą sumą, kuri ieškovui jau yra sumokėta.

21Kaip jau buvo minėta, šalys sudarydamos sutartį susitarė, jog atsakovai užsako, o ieškovas parengia aukščiau minėto objekto, detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę. Pagal CK 6.700 straipsnį, projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

22Kai kyla ginčas dėl sutarties rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos prasmės ar pan., teismas, spęsdamas tokį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo yra gausi ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Balteksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2009 m. lapkričio 13 nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vigysta“ v. V. L., bylos Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „EKSPO–MATEC“ v. UAB „Baltijos verslininkų namai“, bylos Nr. 3K-3-415/2010; kt.). Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismas, vertindamas ir aiškindamas sutartį, pirmiausia turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derindamas šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize, kaip objektyviausiai atspindinčia tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio, ir pagal tai kvalifikuoti jų susitarimą. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Sutarčių teisėje galioja principas, kad sutartis visų pirma turi būti aiškinama pagal tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos sprendžiama dėl sutarties rūšies ir esmės.

23Taigi, siekiant išsiaiškinti ar šalys tinkamai vykdė savo sutartines prievoles, turi būti nustatyta kokias pareigas kiekviena iš šalių prisiėmė sudarydama projektavimo rangos sutartį. Kaip matyti iš šalių pasirašytos sutarties sąlygų, tiek ieškovas, tiek ir atsakovai prisiėmė įsipareigojimus atsirandančius vykdant sutarties sąlygas. Pagal šalių pasirašytą sutartį užsakovas įsipareigojo pateikti vykdytojui visus privalomus dokumentus projektui rengti ir laiku sumokėti už atliktus darbus. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad užsakovas nebūtų pateikęs visų būtinų dokumentų projektui rengti.

24Kaip teisingai nurodo, apeliantas apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino kokia apimtimi rangovas buvo atlikęs darbus kuomet pareikalavo iš užsakovo sumokėti 9600 Lt.

25Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo sprendime iš esmės neišspręstas atliktų darbų apimties nustatymo klausimas. Nors ieškovas nurodo, kad darbų buvo atlikta daugiau nei 50 proc., tačiau nebuvo pateikti jokie tai patvirtinantys įrodymai. CK 6.671 straipsnyje numatyta, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nutraukė šalių pasirašytą sutartį su atsakovais, todėl minėtos nuostatos pagrindu ieškovas turi įrodyti atliktų darbų apimtis ir turi teisę reikalauti apmokėti tik už faktiškai atliktus darbus.

27Byloje esantis 2010 m. liepos 30 d. UAB „Arx Artis“ raštas atsakovams dėl atliktų darbų priėmimo patvirtina, kad ieškovas kreipėsi į atsakovus dėl 9600 Lt sumos sumokėjimo už pusę atliktų darbų pagal šalių sudarytą sutartį. Tačiau nagrinėjamos bylos atveju nėra duomenų, kad ieškovas atsakovams būtų perdavęs dalinai užbaigto sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktu atliktus darbus kur būtų nurodyta už kokią sumą ir kokie darbai yra perduodami, ar, kad atsakovai atsisako juos priimti.

28Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismai netinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, taip pat netinkamai aiškino ir taikė ginčui aktualias materialinės teisės normas, todėl teismo sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškinio reikalavimas ir priteista solidariai iš atsakovo R. K. 9600 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-08-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 144 Lt žyminio mokesčio valstybei, naikinama ir šioje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. iš dalies pakeisti:

31Sprendimo dalis, kuriomis priteista solidariai iš atsakovo R. K. 9600 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-08-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 144 Lt žyminio mokesčio valstybei, panaikinti ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

32Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Arx Artis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas R. K. su ieškovo ieškiniu nesutiko. Pagal... 6. Atsakovas E. V. su ieškiniu nesutiko, kadangi nėra atlikta pusė darbų.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį... 9. Iš byloje esančių įrodymų teismas padarė išvadą, kad ieškovas... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. A. R. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos... 12. 1. Teismo sprendimas nepagrįstas, nes neatitinka faktinių bylos aplinkybių.... 13. 2. Teismo sprendime iš esmės neišspręstas atliktų darbų apimties... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovo BUAB „Arx Artis“ bankroto... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 16. teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas BUAB „Arx Artis“ ir atsakovai R.... 19. Atsakovai sutartyje numatytą 7200 Lt avansinę įmoką sumokėjo (pinigų... 20. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje surinktus įrodymus,... 21. Kaip jau buvo minėta, šalys sudarydamos sutartį susitarė, jog atsakovai... 22. Kai kyla ginčas dėl sutarties rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos... 23. Taigi, siekiant išsiaiškinti ar šalys tinkamai vykdė savo sutartines... 24. Kaip teisingai nurodo, apeliantas apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos... 25. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo sprendime iš esmės neišspręstas... 27. Byloje esantis 2010 m. liepos 30 d. UAB „Arx Artis“ raštas atsakovams dėl... 28. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismai... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. iš dalies pakeisti:... 31. Sprendimo dalis, kuriomis priteista solidariai iš atsakovo R. K. 9600 Lt... 32. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....