Byla 2-1326/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti jo pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės gelžbetonis“ iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Gerdukas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Marijampolės gelžbetonis“ ir UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ paskyrimo bankroto administratoriumi. Nurodė, kad ieškovas jam yra skolingas 115 815,62 Lt ir iš atsakovo juridinių asmenų registrui pateikto 2007 m. balanso matyti, kad jis yra nemokus.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Gerdukas“ pareiškimą, kadangi sprendė, jog ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktas 2009 m. liepos 15 d. lydraštis bei Lietuvos pašto 2009 m. rugpjūčio 19 d. kvitas Nr. 13302/25 patvirtina ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytų dokumentų išsiuntimą, bet ne įteikimą atsakovui.

6Ieškovas UAB „Gerdukas“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir priimti jo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Marijampolės gelžbetonis“. Mano, kad teismas turėjo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, o ne CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytas teisines pasekmes. Įstatymuose reikalaujami įrodymai buvo pateikti, tačiau tik dėl formalaus jų vertinimo buvo pripažinti netinkamais. Mano, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytų dokumentų įteikimo atsakovui faktas yra matomas sistemiškai įvertinus visas prašymo išsiuntimo aplinkybes bei pašto siuntų teisinį reglamentavimą. Pranešimai atsakovui dėl ketinimo iškelti bankroto bylą buvo išsiųsti registruotu laišku 2009 m. liepos 15 d. per UAB „Vilpostus“ Kauno skyriaus kurjerių tarnybą, kas pagal CPK 117 straipsnį laikytina vienu iš tinkamų įteikimo būdų. Pagal Pasaulinės pašto sąjungos bendrojo reglamento Pašto korespondencijos reglamento RE 503 straipsnį ir Pašto įstatymo 7 straipsnį, jei registruoti laiškai gavėjui nėra įteikiami per 30 dienų nuo išsiuntimo, jie turi būti grąžinami siuntėjui. Kadangi ieškovo siųsta pašto siunta nebuvo grąžinta, jis pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas gavo jam siunčiamus dokumentus. Šių dokumentų įteikimą atsakovui patvirtina ir kurjerių tarnybos UAB „Vilpostus“ 2009 m. rugpjūčio 27 d. patvirtinimas.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju yra kilęs Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo dėl to, kad ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtintos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.), teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

10Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (LR CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis ja naudojasi tinkamai. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų CPK 111 ir 135 straipsniuose įtvirtintų turinio ir formos reikalavimų, yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. Kai teismas nustato, kad egzistuoja bent viena CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas ieškinį turi atsisakyti priimti. Tuo tarpu jeigu ieškinys turi formos ar turinio trūkumų, t. y. tuomet, kai ieškinyje esantys trūkumai gali būti pašalinti, teismas nustato terminą jiems pašalinti (CPK 40, 111, 135, 113, 114 str., 115 str. 2 d., 138 str.).

12ĮBĮ nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) turi raštu pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Ši tvarka yra skirta tam, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos sampratą. ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis taip pat numato, kad į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo besikreipiantis kreditorius turi pateikti įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, šio pareiškimo ir prie pareiškimo pateikiamų priedų nuorašus. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies nuostatos, kuriose kreditoriui, besikreipiančiam dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatytos pareigos, susijusios su įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, rašytiniu informavimu apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir paties pareiškimo teismui bei jo priedų pateikimu šiai įmonei, nenustato imperatyvių šių pareigų įgyvendinimo būdų ir tvarkos reikalavimų. Kreditorius, turėdamas teisę pasirinkti šių savo įstatymo nustatytų pareigų įgyvendinimo būdą, kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju turi pareigą įrodyti, kad buvo laikytasi ikiteisminės ginčo reguliavimo tvarkos reikalavimų. Teismas, spręsdamas dėl LR ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtintų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo, juos turi vertinti taip, kad nevaržytų pareiškėjui suteiktos teisės kreiptis į teismą tokiu būdu ar apimtimi, kuri pažeistų jo teisės į teisminę gynybą esmę.

13Ieškovas UAB „Gerdukas“ aplinkybę dėl pranešimo atsakovui UAB „Marijampolės gelžbetonis“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, o taip pat pareiškimo teismui ir prie pareiškimo pateikiamų priedų nuorašų pateikimą atsakovui įrodinėjo pateikdamas 2009 m. liepos 15 d. lydraščio nuorašą bei Lietuvos pašto 2009 m. rugpjūčio 19 d. kvito Nr. 13302/25 nuorašą. Taigi ieškovas pasirinko šių dokumentų įteikimo atsakovui registruotu laišku per kurjerių tarnybą būdą. Pirmosios instancijos teismas išvadą, jog ieškovas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, padarė, konstatavęs, jog ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina rašytinio pranešimo kreditoriui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o taip pat pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir prie jo pateikiamų priedų išsiuntimo, bet ne įteikimo atsakovui faktą.

14Teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytas teisines pasekmes ir, konstatavus, kad ieškovas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, ieškinį atsisakyti priimti. Pažymėtina, jog ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytų dokumentų išsiuntimo atsakovui faktas, nors ir nepatvirtina jų įteikimo, tačiau jis taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadą apie minėtų dokumentų neįteikimą atsakovui ir ĮBĮ šiai bylų kategorijai nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymą. Pirmosios instancijos teismas, manydamas, jog nagrinėjamu atveju nepakako įrodymų tam, kad būtų galima konstatuoti, jog ieškovas laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtintų reikalavimų, vadovaujantis CPK 115 straipsnio 2 dalimi, turėjo nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Priešingas byloje esančių įrodymų vertinimas pažeistų ieškovo UAB „Gerdukas“ teisę į teisminę gynybą bei teisingumo ir protingumo principus.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą procesinės teisės normą, dėl ko nagrinėjamu atveju galėjo būti neteisingai išspręstas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimas. Šią išvadą patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui ieškovo pateikti įrodymai (kurjerių tarnybos UAB „Vilpostus“ 2009 m. rugpjūčio 27 d. patvirtinimas ir siuntos įteikimo patvirtinimas su gavėjo parašu), patvirtinantys rašytinio pranešimo kreditoriui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo atsakovui faktą. Todėl, vadovaujantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi, Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis naikintina ir UAB „Gerdukas“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Marijampolės gelžbetonis“ priėmimo klausimas perduotinas Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį panaikinti ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės gelžbetonis“ priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai