Byla eI-4831-811/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos B. K. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybiniam turizmo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Freshtravel“, G. M. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja B. K. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija), 594,02 Eur turtinei žalai atlyginti ir 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad 2014-10-27 su UAB „Freshtravel“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003878 dėl kelionės dviems asmenims į Hurgadą nuo 2015-01-10 iki 2015-01-16, bendra užsakymo kaina 625 Eur (2 158 litai; toliau – ir Paslaugų sutartis). Pareiškėja už kelionę sumokėjo, tačiau kelionė neįvyko, nes UAB „Freshtravel“ tapo nemokia. Dėl neįvykusios kelionės pinigai nebuvo grąžinti, todėl pareiškėja teigia patyrusi turtinę žalą. Nurodė, kad 2014-12-05 kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Turizmo departamentas) dėl sumokėtų pinigų kompensavimo procedūros inicijavimo.

5Pareiškėja pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2014-05-22 iki 2014-12-31) yra nurodyta, jog 1990-06-13 Tarybos direktyva Nr. 90/314/EE B „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų“ (toliau – ir Direktyva) yra įgyvendinamasis Europos Sąjungos aktas. Pareiškėja, remdamasi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, teigė, kad šio straipsnio 7 dalyje numatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, buvo nepakankamos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo, kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto teisių apsaugos. Pareiškėjos teigimu, valstybė narė neįvykdė Direktyvoje nustatytos pareigos, o tai rodo, kad buvo padarytas pakankamai rimtas Europos Sąjungos teisės pažeidimas, už kurį valstybei kyla atsakomybė.

6Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad pareiškėja kvestionuoja tiek patį Turizmo įstatymą, tiek įstatymų leidėjo veiksmus, priimant Turizmo įstatymą, politinio ir ekonominio tikslingumo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo ir dydžio požiūriu ir prašo teismo šį tikslingumą įvertinti, nors tai daryti teismui draudžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintas reglamentavimas. Be to, teismas negali kvestionuoti valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę. Byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjų atžvilgiu.

8Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje taip pat nėra nustatyta ir neegzistuoja deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus – yra neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Akcentavo, kad spręsti, ar į nacionalinę teisę valstybė yra tinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas gali tik Komisija arba Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT), tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kad Komisija arba ESTT būtų konstatavę, jog valstybė į nacionalinę teisę yra netinkamai perkėlusi Direktyvos nuostatas. Byloje nesant minėtų įrodymų, nėra jokio faktinio bei teisinio pagrindo daryti išvadą, kad yra nustatyta ir egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė, veikdama per įstatymų leidžiamąją instituciją – Seimą, yra atlikusi neteisėtus veiksmus.

9Ministerija atkreipė dėmesį, kad, Turizmo įstatymo 8 str. 3 ir 4 d. yra numatytos minimalios prievolių užtikrinimo sumos, tačiau Turizmo įstatymo 8 str. 1 d. kelionių organizatoriui yra nustatyta bendra pareiga turėti visišką prievolių įvykdymo užtikrinimą Turizmo įstatymo 8 str. 1 d. numatytiems atvejams ir minimalios prievolių užtikrinimo sumos negali interpretuojamos kaip kelionių organizatoriaus atleidimas nuo pareigos turėti visišką prievolių įvykdymo užtikrinimą, todėl, Ūkio ministerijos teigimu, Direktyvos 7 str. nuostata į Turizmo įstatymą buvo perkelta tinkamai. Direktyvos 7 str. į Turizmo įstatymo 8 str. 1 d. yra perkeltas ne tik pagal savo esmę ir prasmę, bet ir iš esmės pažodžiui. Ministerijos įsitikinimu, pareiškėja žalą galėjo patirti tik dėl kelionių organizatoriaus veiksmų, t. y. dėl to, kad kelionių organizatorius nesilaikė Turizmo įstatymo 8 str. 1 d. nustatytos pareigos turėti laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją, kurie, paaiškėjus, kad kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą bei sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, todėl neegzistuoja joks priežastinis ryšys tarp valstybės veiksmų perkeliant Direktyvą į nacionalinę teisę bei pareiškėjų patirtos žalos. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja nenurodė, kuri konkreti Turizmo įstatymo norma neatitinka Direktyvos ar jai prieštarauja. Ministerija taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčui aktualios redakcijos Turizmo įstatymas bei Turizmo įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai ginčui aktualiu momentu galiojo ir Konstitucinio Teismo nebuvo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, todėl konstatuoti, jog ginčui aktualios redakcijos Turizmo įstatymo ar šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos dėl kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros ir kelionių agento prievolių įvykdymo užtikrinimo buvo neteisėtos, nėra pagrindo.

10Atsakovės atstovė atsiliepime akcentavo, kad priemoka už vizas negali būti priteista, kadangi vizų mokesčiai, kaip turtinės žalos atlyginimas, negali būti priteisiamas. Be to, į bylą pateikti pareiškėjos įrodymai nepatvirtina skundo reikalavimo priteisti turtinę žalą. Šiuo konkrečiu atveju neaišku, kokiu pagrindu pareiškėja pervedė 578,66 Eur (1 998 Lt) į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą, kadangi šis juridinis asmuo pagal Paslaugų sutartį nėra šios sutarties šalis. Be to, mokėjimas buvo atliktas anksčiau, nei Paslaugų sutartyje nurodyta Paslaugų sutarties sudarymo data. Ūkio ministerija nurodė, kad pareiškėja turi teisę reikalauti padarytos žalos iš žalą padariusių asmenų, t. y. pareiškėja pirmiausia turi reikšti kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, o ne reikalauti atlyginti žalą iš Lietuvos valstybės, kadangi prašoma atlyginti žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – UAB „Freshtravel“ – veiksmų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodė faktines aplinkybes dėl kelionių organizatoriui UAB „Freshtravel“ išduotų kelionės organizatoriaus pažymėjimų, pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir vėlesnio panaikinimo. Taip pat pateikė duomenis apie UAB „Freshtravel“ turėtą prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą. Pažymėjo, jog Turizmo departamentas 2014-11-14 raštu Nr. SD-1600 kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtos UAB „Freshtravel“ veiklos. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba 2017-06-01 išplatino pranešimą, kad tuometiniam UAB „Freshtravel“ vadovui yra pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo bankroto, skolininko nesąžiningumo, dokumentų suklastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo ir paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

13Pabrėžė, jog ginčo teisiniam santykiui yra aktuali nuo 2014-11-01 galiojusi Turizmo įstatymo redakcija, t. y. tos materialinės teisės normos, kurios galiojo, kai kelionių organizatorius tapo nemokus. Pažymėjo, kad Turizmo įstatymas, į kurį perkeltos Direktyvos nuostatos, primygtinai nurodo, jog prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti „ne mažesnė“, tačiau jos maksimalių dydžių apribojimo nėra, todėl kelionių organizatorius, būdamas atsakingu verslo subjektu, gali ir privalo pats įvertinti galimą veiklos riziką ir turistų turtinius interesus užtikrinti, pasirinkdamas tinkamo dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą. Mokestis už vizą laikomas papildoma paslauga ir negali būti priteisiamas. Be to, pareiškėjui 30,98 Eur atlygino draudimo bendrovė, tokios išmokos turi būti eliminuotos.

14Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-02-05 nutartimi patvirtino BUAB „Freshtravel“ kreditorinių reikalavimų sąrašą, į kurį įtraukti ir nukentėjusių turistų reikalavimai, tarp jų ir mokėjimą atlikusios pareiškėjos reikalavimas 625 Eur sumai. Mano, kad patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama, reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ir (ar) civilinius ieškinius dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo baudžiamojo proceso tvarka, o ne reikalaujant žalos atlyginimo iš valstybės, kadangi prašoma atlyginti žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – UAB „Freshtravel“ – veiksmų.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo G. M. atsiliepime į skundą palaikė pareiškėjos poziciją ir prašė teismo tenkinti pareiškėjos reikalavimus (b. l. 1).

16Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Freshtravel“ atstovas bankroto administratorius UAB ,,Valdsita“ atsiliepimo į skundą nepateikė.

17Skundas tenkintinas iš dalies.

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Turizmo departamentas 2014-03-24 išdavė UAB „Freshtravel“ pažymėjimą Nr. 13769, kuriame nurodė, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas. Pažymėjime nurodyta kelionių organizatoriaus veiklos forma: išvykstamasis turizmas.

192014-04-14 išduotas kelionės organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisas Nr. 19040/8000029, kuriuo draudikas Compensa TU S.A. V. Insuranse Group Lietuvos filialas 350 000 Lt draudimo sumai laikotarpiu nuo 2014-04-15 iki 2015-04-14 užtikrino UAB „Freshtravel“ prievolių įvykdymą. ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, 2014-09-19 išdavė laidavimo draudimo liudijimą dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo Nr. 741-100663, kuriuo ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, 101 367,01 Eur draudimo sumai laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2015-09-30 užtikrino UAB „Freshtravel“ prievolių įvykdymą.

20Pareiškėja 2014-10-16 mokėjimo nurodymu Nr. 426 į Cherry Media LT, UAB pervedė 1 998 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Beta.lt order (414496493)“. Pareiškėja (užsakovas) su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-27 sudarė turizmo paslaugų sutartį Nr. PT003878, pagal kurią pareiškėja ir G. M. įsigijo 6 parų kelionę į Hurgadą. Pareiškėja 2014-10-29 mokėjimo nurodymu Nr. 430 pervedė UAB „Freshtravel“ 160 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Už vizas į Egiptą“.

21Turizmo departamento direktorius 2014-11-14 įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ sustabdė 2014-03-24 pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą, kelionių organizatoriui raštu pranešus Turizmo departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Minėtu įsakymu buvo nustatytas 10 darbo dienų terminas nuo šio įsakymo gavimo dienos pažeidimams pašalinti. Turizmo departamento direktoriaus 2014-11-28 įsakymu Nr. V-274 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ buvo panaikintas UAB „Freshtravel“ išduoto 2014-03-24 pažymėjimo Nr. 13769 galiojimas, nes kelionių organizatorius per nustatytą 10 darbo dienų terminą nepašalino pažeidimo.

22Vadovaujantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2015-02-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02502-2014-1) UAB „Freshtravel“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Valdsita“.

23ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015-09-09 pervedė pareiškėjai 30,98 Eur dydžio draudimo išmoką dėl kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ prievolių nevykdymo.

24Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos institucijos veiksmais padarytos 594,02 Eur turtinės žalos atlyginimo priteisimo. Pareiškėja, atsižvelgdama į tai, kad, UAB „Freshtravel“ tapus nemokia ir nesuorganizavus suplanuotos kelionės, jai liko negrąžinta 594,02 Eur už kelionę sumokėta suma, teigia, jog ji patyrė nuostolius, kuriuos skundu teismui ir prašo priteisti.

25Sprendžiant pareiškėjos skundo pagrįstumo klausimą, teismui kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjos nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjai.

26Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą žalą

27Pareiškėjos skundo teismui pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė Direktyvos 7 straipsnio nuostatas ir neužtikrino, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, pateiktų pakankamas garantijas, jog įmokėti pinigai bus grąžinti, dėl ko pareiškėja patyrė turtinę žalą.

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjęs iš esmės analogišką ginčą 2017-05-08 nutartyje padarė išvadą, jog „nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 90/314 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjos) teisių apsaugos. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 90/314 7 straipsnį.“. Iš esmės analogiškos praktikos tęstinumas išlaikomas ir vėlesnėse Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse, pavyzdžiui: 2017-06-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017, 2017-06-21 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1976-624/2017, 2017-10-05 nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-2094-502/2017. Šios apeliacinės instancijos teismo administracinės jurisprudencijos nuostatos iš esmės atkartojamos ir pirmosios instancijos teismo praktikoje (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-04-05 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, 2017-06-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3612-473/2017, 2017-10-19 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3617-189/2017, 2017-11-20 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3902-643/2017 ir kt.), teismui nagrinėjant kitas šiuo požiūriu vienarūšes individualias administracines bylas. Taigi, netinkamas Direktyvos 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę – į Turizmo įstatymo 8 straipsnį, jau yra konstatuotas nacionalinių teismų. Teismai labai panašias arba analogiškas bylas privalo spręsti panašiai (lot. a similibus procedere ad similia). Todėl šia aplinkybe pareiškėja pagrįstai grindžia skunde reiškiamus reikalavimus, atsakovės Lietuvos valstybės neteisėtus veiksmus ir kitas atsakovės civilinei atsakomybei nagrinėjamoje byloje kilti būtinas sąlygas pagal CK 6.271 straipsnį. Taigi nors de jure tokio pobūdžio bylos ir neatitinka modelinių bylų sampratos ABTĮ 127 straipsnio prasme, tačiau de facto tokiomis gali būti traktuojamos ir valstybės civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos kiekvienoje tokio pobūdžio byloje naujai nebenustatinėtinos ir nebeįrodinėtinos.

29Kadangi nagrinėjamoje byloje teismas nemato nei konstitucinių (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28, 2007-10-24 ir kt. nutarimai), nei materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti ar nulemti objektyvią būtinybę nesilaikyti aukščiau nurodytuose teismų sprendimuose suformuoto ratio decidendi (lot. sprendimo esmė, teismo suformuluota abstrakti elgesio taisyklė, sprendimo pagrindas, kuriuo privalu vadovautis) ir nukrypti nuo analogiškose bylose priimtų sprendimų esminio turinio (stare decisis doktrina, t. y. laikytis to, kas jau nuspręsta), teismas daro išvadą, jog nagrinėjamos bylos kontekste atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti pareiškėjai jos patirtą žalą.

30Teismas atsakovės atstovo ir trečiojo suinteresuoto asmens Turizmo departamento argumentus, kad pareiškėjos reikalavimas dėl neįvykusios kelionės patirtų nuostolių atlyginimo pirmiausia turi būti nagrinėjamas bankroto byloje, atmeta kaip nepagrįstus. Remiantis ESTT praktika, būtent valstybei narei kyla pareiga nustatyti priemones, kurios užtikrintų Direktyvos tikslų įgyvendinimą (ESTT 1991-11-19 sprendimas sujungtose bylose C-6/90 ir C-9/90 tarp A. F. ir Italijos Respublikos ir tarp D. B. ir kt. ir Italijos Respublikos; ESTT 1996-03-05 ESTT sprendimas sujungtose bylose C-46/93 ir C-48/93 tarp Brasserie du p?cheur SA ir Vokietijos Federacinės Respublikos bei tarp The Queen ir Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt. Brasserie). Šiuo atveju pripažinta, kad tokią pareigą valstybė vykdė netinkamai, kadangi nustatytas nacionalinis reguliavimas neužtikrino visiško patirtų nuostolių atlyginimo. Pastebėtina, jog nagrinėjamu aspektu kelionės organizatoriaus veiksmai, dėl kurių jis tapo nemokus, nėra svarbūs (ESTT 1999-06-15 sprendimas byloje C-140/97 tarp R. ir kt.).

31Dėl priteistino turtinės žalos dydžio

32Atsakovės Lietuvos valstybės atstovo vertinimu, pareiškėjos į bylą pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrindu priteisti jos prašomo priteisti dydžio turtinę žalą. Atsakovės atstovės vertinimu, 2014-10-26 mokėjimo nurodymas Nr. 426 nepagrindžia, kad šiuo nurodymu pervestos piniginės lėšos buvo skirtos apmokėti už kelionę pagal Paslaugų sutartį.

33Pasisakant dėl Paslaugų sutarties galiojimo, pažymėtina, jog rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja Paslaugų sutarties sudarymo veiksmus atliko elektroninėje erdvėje, iš Paslaugų sutarties teksto matyti, jog sandorio šalys gali būti aiškiai identifikuojamos, kas savaime neleidžia teigti, jog Paslaugų sutartis laikytina nesudaryta (CK 1.73 str. 2 d., 1.76 str. 2 d.). Be to, iš pateiktų duomenų matyti, jog Ergo Insurance SE Lietuvos filialui išmokėjus draudimo išmokas dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų įsipareigojimų, buvo pripažinta, kad Paslaugų sutartis tarp pareiškėjos ir UAB „Freshtravel“ buvo realiai sudarytos, o draudimo išmokos pervestos į paslaugų užsakovės (šiuo atveju – pareiškėjos) sąskaitą.

34Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjos atliktas mokėjimas į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą nepatvirtina mokėjimo pagal Paslaugų sutartį ir nelaikomas tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, jog Paslaugų sutarties kaina buvo sumokėta UAB „Freshtravel“ naudai, kadangi Cherry Media LT, UAB nėra Paslaugų sutarties šalis. Minėta, kad pareiškėja 2014-10-26 mokėjimo nurodymu Nr. 426 į Cherry Media LT, UAB sąskaitą pervedė 1 998 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Beta.lt # (414496493)“. Ši pareiškėjos pervesta suma kartu 160 Lt suma už vizas sutampa su Paslaugų sutarties kaina ir dėl to ginčo byloje nėra.

35Iš viešai prieinamų valstybės įmonės Registrų centras teikiamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog juridinis asmuo Beta Media, UAB (kuriam priklauso portalas „www.grupinis.lt“) (juridinio asmens kodas 302527342) Beta.lt, UAB pavadinimu buvo įregistruotas 2010-07-09, o 2013-09-06 Beta.lt, UAB pavadinimas pakeistas į Cherry Media LT, UAB. 2015-09-23 Cherry Media LT, UAB pavadinimas pakeistas į Beta Media, UAB. Taigi Beta.lt, UAB ir Cherry Media LT, UAB istoriškai veikė kaip tas pats juridinis asmuo. Būtent todėl minėtame 2014-10-26 mokėjimo nurodyme Nr. 426 piniginių lėšų gavėju nurodyta Cherry Media LT, UAB, o mokėjimo paskirtyje nurodyta „Beta.lt # (414496493)“.

36Turizmo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi Paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjų turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui, kuris, nebūdamas Paslaugų sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

37Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog pareiškėja 2014-10-26 mokėjimo nurodyme Nr. 426 pervedė 1 998 Lt sumą į Cherry Media LT, UAB banko sąskaitą kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ naudai už internetiniame portale „www.beta.lt“ užsakytą kelionę į Hurgadą.

38Minėta, jog pareiškėja iš viso prašė priteisti 594,02 Eur (1 998 Lt + 160 Lt (mokestis vizoms) – 30,98 Eur (draudimo išmoka) išlaidų už neįvykusią kelionę.

39Atsakovės atstovė ir Turizmo departamentas atsiliepimuose į skundą teigė, jog pareiškėjos patirtos išlaidos vizoms turi būti atimtos iš kelionės kainos. Teismas sutinka su šiais argumentais, kadangi pagal Turizmo įstatymo 8 str. kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga neapima prievolės kompensuoti neįvykusios kelionės vizų mokesčių. Taigi, mokestis vizai 46,33 Eur (160 Lt) turi būti išskaičiuotas.

40Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjai atlygintina 578,66 Eur (1 998 Lt) turtinė žala, o likusi prašymo dalis (dėl išlaidų už vizas) atmestina kaip nepagrįsta.

41Dėl pareiškėjos prašomų priteisti procesinių palūkanų

42Pareiškėja prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, jos naudai priteisti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

43Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad „procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką, taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (LVAT 2017-06-12 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017).

44Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją tokio pobūdžio bylose, t. y. bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (LVAT 2011-12-08 nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012-06-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012).

45Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. įtvirtintomis nuostatomis, atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendžia, kad pareiškėjai iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas priimtas 2017-08-17, todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 str., 86–87 str., 88 str. 1, 5 p., 132 str. 1 d. ir 133 str.,

Nutarė

47Pareiškėjos B. K. skundą tenkinti iš dalies.

48Priteisti pareiškėjai B. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 578,66 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus ir šešiasdešimt šešis euro centus) turtinei žalai atlyginti ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017-08-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja B. K. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2014-10-27 su UAB „Freshtravel“ sudarė... 5. Pareiškėja pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (redakcija,... 6. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, atsiliepime į... 7. Nurodė, kad pareiškėja kvestionuoja tiek patį Turizmo įstatymą, tiek... 8. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje taip pat nėra nustatyta ir neegzistuoja... 9. Ministerija atkreipė dėmesį, kad, Turizmo įstatymo 8 str. 3 ir 4 d. yra... 10. Atsakovės atstovė atsiliepime akcentavo, kad priemoka už vizas negali būti... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime prašė... 12. Nurodė faktines aplinkybes dėl kelionių organizatoriui UAB „Freshtravel“... 13. Pabrėžė, jog ginčo teisiniam santykiui yra aktuali nuo 2014-11-01 galiojusi... 14. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-02-05 nutartimi patvirtino BUAB... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. M. atsiliepime į skundą palaikė... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Freshtravel“ atstovas bankroto... 17. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Turizmo departamentas... 19. 2014-04-14 išduotas kelionės organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties... 20. Pareiškėja 2014-10-16 mokėjimo nurodymu Nr. 426 į Cherry Media LT, UAB... 21. Turizmo departamento direktorius 2014-11-14 įsakymu Nr. V-256 „Dėl... 22. Vadovaujantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Vilniaus... 23. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015-09-09 pervedė pareiškėjai 30,98 Eur... 24. Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos valstybės civilinės atsakomybės už jos... 25. Sprendžiant pareiškėjos skundo pagrįstumo klausimą, teismui kyla pareiga... 26. Dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjos patirtą... 27. Pareiškėjos skundo teismui pagrindas yra tai, jog atsakovė Lietuvos... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT)... 29. Kadangi nagrinėjamoje byloje teismas nemato nei konstitucinių (Lietuvos... 30. Teismas atsakovės atstovo ir trečiojo suinteresuoto asmens Turizmo... 31. Dėl priteistino turtinės žalos dydžio... 32. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovo vertinimu, pareiškėjos į bylą... 33. Pasisakant dėl Paslaugų sutarties galiojimo, pažymėtina, jog rašytinė... 34. Taip pat nepagrįsti argumentai, jog pareiškėjos atliktas mokėjimas į... 35. Iš viešai prieinamų valstybės įmonės Registrų centras teikiamų... 36. Turizmo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo... 37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui nekyla abejonių, jog... 38. Minėta, jog pareiškėja iš viso prašė priteisti 594,02 Eur (1 998 Lt + 160... 39. Atsakovės atstovė ir Turizmo departamentas atsiliepimuose į skundą teigė,... 40. Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 41. Dėl pareiškėjos prašomų priteisti procesinių palūkanų... 42. Pareiškėja prašė iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio... 43. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 44. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją tokio... 45. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. įtvirtintomis... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 47. Pareiškėjos B. K. skundą tenkinti iš dalies.... 48. Priteisti pareiškėjai B. K. (a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 49. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 50. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...