Byla 2YT-7886-451/2018
Dėl antstolio Raimundo Stanislausko nušalinimo, suinteresuotiems asmenims antstoliui Raimundui Stanislauskui, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Protekcija“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ prašymą dėl antstolio Raimundo Stanislausko nušalinimo, suinteresuotiems asmenims antstoliui Raimundui Stanislauskui, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Protekcija“.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja (skolininkė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pietų terminalas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nušalinti antstolį Raimondą Stanislauską (toliau – antstolis) nuo vykdomosios bylos Nr. ( - ) (dok. reg. Nr. CBP-3163). Prašymas grindžiamas tuo, kad antstolis, valstybės įgaliotas asmuo, nesilaiko dokumentams keliamų teisės aktų reikalavimų, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, klastoja dokumentus, nebendradarbiauja su skolininke. Tai yra, antstolis klastoja vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ), nurodydamas piniginį išieškojimą 21 296,44 Eur sumai, kai tuo tarpu Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. priėmė procesinį sprendimą Nr. ( - ) dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „RVN“ veiklos pabaigos, kuris įsiteisėjo 2017 m. spalio 17 d. ir tik po to buvo pradinė išieškotoja BUAB „RVN“ buvo pakeista nauja išieškotoja UAB „Protekcija“. Pareiškėja nurodo, kad šiuo atveju reikalavimo teisių perleidimo objektas neegzistuoja, juolab, kad bankroto administratorius G. A. nurašė BUAB „RVN“ turtą. Šiuo atveju antstolis vykdydamas vykdymo proceso šalies pakeitimo funkciją, nevykdo antstolio pagrindinės pareigos išsiaiškinti ar reikalavimo teisių perleidimo sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, ar sandoris yra apsimestinis, tariamas, o gal yra perleistas neegzistuojantis objektas.

5Antstolis 2018 m. vasario 14 d. patvarkymu Nr. ( - ) pareikšto nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) netenkino, klausimą perdavė spręsti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Antstolis nurodė, kad nepadarė jokių vykdymo proceso pažeidimų, tai yra laikėsi nustatytos tvarkos bei vykdomosios bylos procesiniai dokumentai buvo siunčiami šalims. O pareiškėja nenurodė jokių konkrečių pagrindų, dėl kurių būtų pagrindas antstolį nušalinti ar jam pačiam nusišalinti. Pareiškėjos nurodytos antstolio nušalinimo priežastys yra nepagrįstos ir nevertintinos kaip sudarančios pagrindą nušalinti antstolį. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 636 straipsnio 2 dalimi, nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus, o vėliau pareikšti nušalinimą galima tik tais atvejais, jeigu pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus vykdymo veiksmus. Šiuo atveju vykdomoji byla antstolio kontoroje pradėta vykdyti dar 2017 m. gegužės 17 d., o nušalinimas reiškiamas tik 2018 m. vasario 12 d., tai yra skolininkei jau seniai žinant apie antstolio kontoroje vykdomas vykdomąsias bylas ir jokių prieštaravimų nereiškė. Juolab, kad skolininkė vykdomojoje byloje ( - ) nuolat teikia skundus dėl antstolio veiksmų ir taip vilkina vykdymo procesą.

6Teismas konstatuoja:

7Prašymas atmestinas.

8Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagų nustatyta, kad antstolis vykdo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ) išreikalauti iš skolininkės UAB „Pietų terminalas“ išieškotojai BUAB „RVN“ priklausančias frezų galandinimo stakles (211,06 Eur vertės), keturpuses obliavimo stakles „Weining“ (5 397,60 Eur vertės), medienos pjovimo (skersavimo) stakles (278,53 Eur vertės), išilginimo pjovimo stakles „Foma RGZ-1-450“ (1711,77 Eur vertės), apdirbtą medieną (13 697,48 Eur vertės), galimybės nesant grąžinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo – priteisti negrąžinto turto vertę. 2013 m. rugpjūčio 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi Nr. ( - ) buvo palikta galioti 2013 m. liepos 22 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis, kuria paliktas galioti 2013 m. birželio 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro S. K. nutarimas, kuriuo buvo atmestas BUAB „RVN“ bankroto administratorės UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centro skundas dėl 2013 m. gegužės 13 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokurorės nutarimo, kuriuo buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų P. V. ir R. V. kaltę dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje padarymo. Antstolis 2014 m. rugsėjo 26 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. ( - ) konstatavo, kad 2014 m. rugsėjo 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo metu foto kamera užfiksuotas BUAB „RVN“ administratorės įgalioto asmens G. A. parodyto autopakrovėjo Toyota išorės vaizdą. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 16 d. priėmė sprendimą Nr. ( - ), kuriuo ieškovo P. V. ieškinį atsakovei BUAB „RVN“, tretiesiems asmenims UAB „Pietų terminalas“, „Swedbank“, AB dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo atmetė. Antstolis G. S. 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo įvykdymo negalimumo aktu nustatė, kad vykdomojo dokumento įvykdyti neįmanoma, nes vykdomajame dokumente nėra nurodyta pakankamai identifikacinių duomenų, pagal kuriuos antstolis galėtų apžiūros metu užfiksuotus daiktus identifikuoti kaip neginčijamai tuos daiktus, kuriuos pagal teismo sprendimą skolininkas turi perduoti išieškotojui. 2017 m. balandžio 28 d. Medžiagų nurašymo aktu, Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo aktais BUAB „RVN“ administratorius G. A. pagal 2017 m. balandžio 24 d. Kreditorių susirinkimo protokolą nurašė į netekimus medieną už 13 697,48 Eur sumą, krumapjovę, profilinę galvą, įrankį špunto gamybai, ventiliatorių, skysto kuro šildytuvą, stūmoklinį kompresorių, vartus TLP III, siurblį MEFIN D3900, frezų galandinimo stakles, stakles, medienos pjovimo stakles, keturpuses obliavimo stakles. BUAB „RVN“ 2017 m. liepos 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skolą naujajai kreditorei UAB „Protekcija“. 2017 m. liepos 17 d. BUAB „RVN“ bankroto administratorė UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras Kauno apygardos teismui pateikė prašymą pripažinti BUAB „RVN“ pasibaigusia. 2017 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas išdavė pažymą, kurioje nurodė, kad dėl BUAB „RVN“ vykdytos veiklos departamento teritorijoje, likvidavimo pretenzijų neturi. 2017 m. rugsėjo 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. ( - ), BUAB „RVN“ veikla buvo pripažinta pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto. Antstolis 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymu vykdomojoje byloje pakeitė išieškotoją BUAB „RVN“ į išieškotoją UAB „Protekcija“.

9Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Atlikdami savo funkcijas antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu (toliau – Antstolių įstatymas) bei kitais įstatymais ir teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

10Pagal CPK 636 straipsnį antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus. Vėliau nušalinimą pareikšti leidžiama tik tais atvejais, jeigu pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus vykdymo veiksmus. Vadovaujantis CPK 636 straipsnio 3 dalyje nušalinimo pareiškimas pateikiamas pačiam nušalinamajam antstoliui. Jeigu antstolis nenusišalina, nušalinimo pareiškimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną kartu su vykdomąja byla perduodamas teisėjui, kad spręstų nušalinimo klausimą. CPK 65 straipsnyje yra nurodytas baigtinis sąrašas nušalinimo pagrindų nušalintinam asmeniui: 1) bylose, kuriose jis yra dalyvaujantis byloje asmuo arba su dalyvaujančiu byloje asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms; 2) jeigu jis yra su šalimis ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ar svainystės ryšiais; 3) jeigu jį su viena iš šalių ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai; 4) byloje, kurioje jis buvo arba yra vienos iš šalių arba kitų dalyvaujančių byloje asmenų atstovas; 5) jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi 6) jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą byloje žemesniosios ar aukštesniosios instancijos teisme arba šioje byloje dalyvavo kaip liudytojas, ekspertas, prokuroras, valstybės ar savivaldybės institucijos atstovas (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1548-524/2017).

11Susipažinus su pareiškėjos prašymu dėl antstolio nušalinimo, matyti, kad pareiškėja prašo nušalinti antstolį dėl jo šališkumo, argumentuodama tuo, jog antstolis nesilaiko dokumentams keliamų teisės aktų reikalavimų, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, klastoja dokumentus, nebendradarbiauja su pareiškėja (skolininke) ir tokiu būdu pažeidžia pareiškėjos interesus. Tačiau jokių duomenų, pagrindžiančių tokius teiginius, teismui nepateikė, nenurodė ne vieno CPK 65 straipsnyje numatyto antstolio galimo nušalinimo ar jo paties nusišalinimo pagrindo. Be to, CPK normos, reglamentuojančios nušalinimo institutą reikalauja, kad nušalinimas būtų motyvuotas. Pažymėtina, kad vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims nesutinkant su antstolio procesiniais veiksmais ar atsisakymu procesinius veiksmus atlikti, taip pat manant, kad antstolio procesiniai veiksmai vykdomojoje byloje yra nepagrįsti, neteisėti ar jis neveikia, kaip tūrėtų veikti, vykdomojoje byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę paduoti skundą dėl antstolio veiksmų CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, kad tokį skundą CPK nustatyta tvarka išnagrinėjus, būtų patikrintas antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti pagrįstumas ir teisėtumas. Tačiau vykdomojoje byloje dalyvaujančių asmenų nesutikimas su antstolio procesiniais veiksmais ar atsisakymu procesinius veiksmus atlikti, CPK 636 ir 65 straipsniuose nėra numatytas kaip antstolio nušalinimo pagrindas. Pažymėtina, kad civilinėse bylose Nr. ( - ), ( - ) jau buvo nagrinėti antstolio veiksmai, vykdomi vykdomojoje byloje Nr. ( - ), tačiau jokio antstolio veiklos neteisėtumo ar neveikimo nebuvo nustatyta.

12Antstolio nušalinimas gali būti pagrįstas tiktai CPK numatytais pagrindais. Objektyviais duomenimis nepagrįstos skolininkų prielaidos ir abejonės negali būti pagrindu nušalinti antstolį ar jam pačiam nusišalinti. Antstolis gali būti nušalintas tik esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams (Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-766-227/2012). Skolininkui nenurodant nei vieno iš CPK 65 straipsnio 1 dalyje išvardintų antstolio nušalinimo pagrindų, prašymas dėl antstolio nušalinimo turi būti atmetamas (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis Nr. 2SA-86-275/2013).

13Teismo nuomone, antstolis pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasis įstatyme jam numatytais įgaliojimais, atliko vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), todėl tai visiškai nesudaro jokio teisinio pagrindo nušalinti antstolį nei CPK 65 straipsnio, nei CPK 66 straipsnio pagrindu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vykdomojoje byloje nėra nustatyta, jog antstolis būtų atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus ar veikęs prieš pareiškėjos interesus, būtų jos atžvilgiu šališkai nusiteikęs. Pareiškėja būtinybę nušalinti antstolį grindžia subjektyviomis prielaidomis, kurios nepagrindžia antstolio suinteresuotumo. Jei pareiškėja mano, jog antstolis pažeidė jos teises, ji turėtų skųsti šiuos veiksmus CPK nustatyta tvarka. Jokių konkrečių aplinkybių dėl antstolio asmeninio, nesusijusio su antstolio pareigų atlikimu, suinteresuotumo vykdomąja byla, pareiškėja nenurodė ir jokių tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė, taip pat nėra jokių duomenų, jog šiuo atveju antstolis vykdymo proceso metu būtų pažeidęs procesą reglamentuojančias teisės normas ar sąmoningai veikęs prieš teisėtus skolininkės interesus.

14Esant nutartyje aukščiau nurodytoms aplinkybėms antstoliui pareikštas nušalinimas netenkintinas.

15Teismo nutartis dėl antstolio nušalinimo ar atsisakymo jį nušalinti atskiruoju skundu nėra skundžiama (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1548-524/2017, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-779-163/2017, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1692-479/2016, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-813-798/2013, Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1685-527/2015, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-864-372/2014, Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1032-254/2015 ir kt.).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355, b. l. 2).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65, 290–292, 636–637 straipsniais, teismas

Nutarė

18Netenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ prašymo dėl antstolio Raimundo Stanislausko nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

19Grąžinti vykdomąją bylą Nr. ( - ) antstoliui Raimundui Stanislauskui.

20Nutarties patvirtintą kopiją siųsti šalims.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai