Byla 2SA-86-275/2013
Dėl antstolės veiksmų ir prašymas nušalinti antstolę I. K. nuo vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 atmestas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, kuria pareiškėjos UAB „Psyops Media“ skundas dėl antstolės veiksmų ir prašymas nušalinti antstolę I. K. nuo vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 atmestas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

32012-05-21 patvarkymu Nr. 0139/11/03631, vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartį, antstolė I. K. įpareigojo UAB „Psyops Media“ pateikti antstolei duomenis apie UAB „Psyops Media“ turimas pinigines lėšas, vertybinius popierius, turtą, taip pat areštavo 120460,04 Lt vertės įplaukas į skolininko UAB „Psyops Media“ kasą, įpareigojo UAB „Psyops Media“ pateikti antstolei įmonės kasos knygos išrašus, kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius. Pareiškėjas UAB „Psyops Media“ 2012-05-31 skundu prašė panaikinti 2012-05-31 antstolės I. K. patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631. Antstolė I. K. 2012-06-04 patvarkymu Nr. 0139/11/03631 grąžino UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolio veiksmų ir nustatė 7 dienų terminą trūkumams pašalinti. 2012-06-12 skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašė: 1) panaikinti 2012-06-04 d. antstolės I. K. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 (registracijos Nr. S-139-10842); 2) įpareigoti antstolę I. K. priimti nagrinėti 2012-05-31 UAB „Psyops Media“ skundą „Dėl neteisėtų antstolės veiksmų ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl 2012-05-21 d. patvarkymų vykdymo sustabdymo; 3) nusišalinti antstolę I. K. nuo vykdomosios bylos Nr. 0139/11/03631. Pavaduojanti antstolę I. K. antstolė N. L. 2012-06-22 d. patvarkymu Nr. 0139/11/03631 skundo netenkino.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-10 nutartimi pareiškėjos UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolės veiksmų ir prašymą nušalinti antstolę I. K. vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 atmetė. Konstatavo, kad trumpiausias termino trūkumams nustatymas neapribojo pareiškėjos galimybės pateikti skundą dėl antstolio patvarkymo per CPK 512 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą. Pareiškėjai buvo sudaryta galimybė pasirinkti pašalinti skundo trūkumus per nustatytą laikotarpį arba pateikti naują skundą dėl 2012 m. birželio 4 d. patvarkymo tiek iki, tiek ir po trūkumų pašalinimo termino pabaigos, laikantis CPK 512 straipsnyje nustatyto antstolio veiksmų apskundimo termino. Antstolės priimtas procesinis veiksmas nesudarė pagrindo jai nusišalinti. Teismas nenustatė kitų pagrindų, numatytų CPK 65 straipsnyje, antstolei nušalinti.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, panaikinti 2012 m. birželio 4 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 ir nušalinti antstolę nuo vykdomosios bylos. Nurodo, kad antstolė piktybiškai ir nepagrįstai varžo UAB „Psyops Media“ teises, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolės patvarkymas yra tarpinis dokumentas ir tokiu būdu neužkirto kelio antstolės neteisėtiems veiksmams. LR CPK XXXI skyriaus „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ nenumato reikalavimo įtraukti trečiąja suinteresuota šalimi kitų asmenų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad skundai antstoliui turi atitikti bendruosius skundo reikalavimus. Tokio reikalavimo CPK nenumato, todėl antstolis negali taikyti apribojimų, kurių nenustato įstatymas. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodo, kad antstolis pagal analogiją turi teisę nustatyti 7 d. terminą trūkumams pašalinti, nes, prima, antstolis nėra teismas ir jam nėra tapatus, antra, CPK antstoliui tokios teisės nesuteikia, trečia, 7 dienų terminas prieštarauja skundų dėl antstolio patvarkymų padavimo terminui. Antstolė patvarkymu nepagrįstai nustatė 7 dienų terminą trūkumams pašalinti, kada tuo tarpu UAB „Psyops Media“ remiantis CPK XXXI skyriaus nuostatomis turi 20 kalendorinių dienų terminą apskųsti patvarkymą.

8Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti nepakeistą 2012-07-10 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartį; paskirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesu, kurios pusę priteisti suinteresuoto asmens naudai, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra. Nurodo, kad pareiškėjas pats pripažįsta, kad visi jo skundai dėl antstolės veiksmų kyla ne dėl to, kad antstolė atlieka neteisėtus veiksmus, pažeidžiančius pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, bet dėl to, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą 0139/1103631 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17681-430/2011 pagrindu. Pareiškėjas terminą pašalinti skundo trūkumus prilygina terminui paduoti skundą, aiškindamas, kad esą terminas pašalinti skundo trūkumus automatiškai panaikina terminą paduoti skundui. Toks pareiškėjo aiškinimas neturi nei teisinio, nei loginio pagrindo, juo labiau tai yra skirtingi terminai, sukeliantys skirtingas pasekmes. Tai nėra pirmas atvejis, kai antstolė pareiškėjui nustato terminą trūkumams pašalinti tuo pačiu pagrindu (dėl išieškotojo neįtraukimo bei skundo kopijų su priedais, skirtų teismui ir suinteresuotam asmeniui, nepateikimo). Ši skundo padavimo tvarka pareiškėjui jau buvo žinoma, tuo pačiu pagrindu pareiškėjas jau buvo kreipęsis į teismą dėl antstolės nušalinimo. Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolės procesinių veiksmų LR CPK 510 str. pagrindu, privalėjo nurodyti, kokias pareiškėjo teises ar teisėtus interesus skundžiami antstolės procesiniai veiksmai pažeidė arba kuriai teisės normai antstolės procesiniai veiksmai prieštaravo. Antstolės nustatytas terminas trūkumams pašalinti ne tik kad neapribojo pareiškėjo teisės teikti skundą, priešingai šią teisę netgi praplėtė - pareiškėjui buvo sudaryta galimybė pasirinkti, ar teikti naują skundą CPK numatytu terminu, ar pašalinti trūkumus per antstolės nustatytą terminą. Pareiškėjo teiginys, kad esą buvo privaloma nustatyti 20 d. terminą trūkumams pašalinti, akivaizdžiai įrodo pareiškėjo siekį ne kuo greičiau išspręsti skundą ir apginti esą jo pažeistas teises, o vilkinti visą procesą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Dėl antstolės I. K. nušalinimo

132012-06-22 patvarkymu dėl skolininko skundo netenkinimo antstolė atsisakė nusišalinti nuo vykdomosios bylos, kurioje 2011-11-16 išduotas vykdomasis raštas pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui UAB „Psyops Media“, vykdymo. Antstolė atsisakė nusišalinti, motyvuodama tuo, kad skolininkas nenurodė pagrindų, numatytų CPK 65 straipsnyje, antstoliui nusišalinti. 2012-07-10 teismo nutartimi atmestas skolininko prašymas nušalinti antstolę motyvuojant tuo, kad nenustatyta kitų pagrindų, numatytų CPK 65 straipsnyje, antstolei nušalinti. Atskirajame skunde skolininkas nenurodė jokių argumentų, kad teismo nutarties dalis, kuria nuspręsta atmesti jo prašymą dėl antstolės nušalinimo, būtų nepagrįsta, todėl vien tai yra pagrindu atmesti jo prašymą panaikinti teismo nutartį šioje dalyje. CPK 65 straipsnio 1 dalyje išvardinti teisėjo nusišalinimo pagrindai, jie taikytini ir antstoliui remiantis CPK 636 str. 4 dalimi, tačiau skolininkui nenurodžius nei vieno iš pagrindų, kuriais remiantis antstolė turėjo nusišalinti, prašymas buvo atmestas pagrįstai.

14Dėl 2012-06-04 antstolės patvarkymo teisėtumo

15Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad antstolė, gavusi bet kokį procesinį dokumentą, turi išspręsti jo priėmimo klausimą, nes pagal CPK 510 str. skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. CPK 510 str. nenustatyti atskiri reikalavimai skundui, kai jis paduodamas antstoliui dėl antstolio veiksmų. Skundai dėl antstolio veiksmų teisme nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). Nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka, pareiškimas dėl bylos iškėlimo turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus su papildymais, numatytais CPK V dalies atitinkamuose straipsniuose (CPK 443 str. 2 d.). Ypatingąja teisena nagrinėjami pareiškimai yra procesiniai dokumentai (CPK 110 str.), todėl jie turi atitikti procesiniams dokumentams, pateikiamiems teismui, keliamus reikalavimus, numatytus CPK 111 str.-114 str. Kadangi skundas dėl antstolio veiksmų pirmiausiai yra paduodamas antstoliui, kuris skundą nagrinėti teismui perduoda tik tuo atveju, jei skundo netenkina, konstatuotina, kad antstolis turi teisę priimti patvarkymą įpareigoti pareiškėją pašalinti teikiamo skundo trūkumus, toks antstolio patvarkymas yra teisėtas ir pagrįstas skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo procese, kadangi perdavus skundą nagrinėti teismui, nepašalinus CPK reikalavimų neatitinkančio skundo trūkumų, teismas laikytų jį nepaduotu ir grąžintų pareiškėjui (CPK 115 str. 3 d.). Nustatant procesiniams dokumentams CPK 111 str.-114 str. numatytus reikalavimus, įstatymų leidėjas siekė, kad bylų nagrinėjimo procesas būtų operatyvus, būtų išvengiama jo vilkinimo dėl nebūtinų papildomų procesinių veiksmų, tokių kaip procesinių dokumentų trūkumų taisymas, todėl šiomis CPK normomis siekiama griežtai įtvirtinti civilinio proceso taisyklę, kad teismui pateikiami procesiniai dokumentai visada turi atitikti jiems keliamus reikalavimus, atitinkamai nepagrįstas ir netoleruotinas siekis formuluoti išimtinę civilinio proceso taisyklę, kad paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, galėtų būti pateikiami skundai, neatitinkantys CPK numatytų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Kompleksiškai analizuojant CPK teisės normas, reglamentuojančias skundo dėl antstolio veiksmų padavimą ir nagrinėjimą, darytina išvada, kad antstolis, siekdamas nevilkinti ir neapsunkinti skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo proceso, matydamas, kad nėra pagrindo skundui tenkinti ir skundas bus perduotas nagrinėti teismui, dar nepriėmęs patvarkymo dėl atsisakymo tenkinti skundą ir perduoti jį nagrinėti teismui, turi teisę nustatyti terminą pareiškėjui pašalinti pateikto skundo trūkumus, kad jis atitiktų CPK 111 str.-114 str. numatytus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimus procesiniam dokumentui nustato ne antstolis, o Civilinio proceso kodeksas. CPK 115 str. nustatyta, kad terminas trūkumams pašalinti negali būti trumpesnis nei 7 d. Antstolė, atsižvelgdama į tai, kad skundo trūkumai lengvai pašalinami nustatė trumpiausią terminą. Kaip teisingai pažymi suinteresuotas asmuo, apeliantas terminą pašalinti skundo trūkumus prilygina terminui paduoti skundą. Apeliantui išaiškinama, kad pagal CPK 115 straipsnio 3 dalį, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas bus laikomas paduotu pradinio jo pateikimo dieną. Todėl apeliantui nebuvo apribota galimybė pateikti skundą dėl antstolio patvarkymo, nes jis galėjo rinktis, ar šalinti trūkumus, ar teikti naują skundą laikantis CPK 512 str. nustatyto termino.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto skunde nurodyti teiginiai, kad pirmosios instancijos nepagrįstai nurodė, kad skundai antstoliui turi atitikti bendruosius skundo reikalavimus ir antstolis neturėjo teisės nustatyti 7 d. termino trūkumams pašalinti, pripažintini nepagrįstais.

17Taip pat apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad LR CPK XXXI skyriaus „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ nenumato reikalavimo įtraukti trečiąja suinteresuota šalimi kitų asmenų, todėl skundas paduodamas tik antstoliui. CPK 443 str. 3 d. numato, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolė I. K. vykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-17681-430/11 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš skolininko UAB „Psyops Media“ išieškotojo UAB „KG Constructions“ naudai, todėl antstolė pagrįstai nustatė, kad išieškotojas yra suinteresuotas asmuo.

18Dėl baudos skyrimo

19Vienas iš CPK 2 str. įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. CPK 7 str. 2 d. numatyta, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Procesinės šalių teisės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įgyvendinamos nepažeidžiant proceso tikslų ir jomis naudojamasi pagal paskirtį. Priešingu atveju piktnaudžiaujančiai procesinėmis teisėmis šaliai gali būti taikomos atitinkamos pasekmės, numatytos CPK 95 str. 1 d.- dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalis įgalina teismą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju skirti baudą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012]. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Iš suinteresuoto asmens UAB „KG Constructions“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nurodytų faktinių aplinkybių visumos matyti, kad pareiškėjo UAB „Psyops Media“ netinkamas elgesys jau buvo įvertintas teismų kitose atskirose bylose, pareiškėjas buvo pripažintas nesąžiningu proceso dalyviu, jam skirtos procesinės sankcijos (teismo nuobaudos), tačiau apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šios bylos aplinkybes, neturi pakankamo pagrindo skirti pareiškėjui baudą. Pažymėtina, kad paties skundo dėl antstolio veiksmų apskundimo ar atskirojo skundo dėl teismo nutarties padavimas pats savaime nelaikomas piktnaudžiavimu teise, jeigu tai nėra daroma nesąžiningai, pvz., jau išsprendus analogišką prašymą, arba įsitikinus, kad skundas paduodamas nepagrįstai. Apelianto teisę teikti skundą dėl antstolės veiksmų įtvirtina LR CPK, LR Konstitucija. Taigi apeliantui, kaip asmeniui, kurio atžvilgiu atliekami tam tikri procesiniai veiksmai vykdomojoje byloje, CPK 512 str. suteikia teisę skųsti šiuos veiksmus, ką šiuo atveju pareiškėjas ir padarė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo skirti pareiškėjui baudą, nes nėra galimybės daryti kategorišką išvadą, kad pareiškėjas sąmoningai pateikė aiškiai nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų. Suinteresuoto asmens UAB „KG Constructions“ prašymas paskirti pareiškėjui UAB „Psyops Media“ baudą atmestinas.

20Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, nes pagrindų, numatytų LR CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais arba dėl absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

21Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Suinteresuoto asmens UAB „KG Constructions“ prašymą dėl baudos paskyrimo pareiškėjui UAB „Psyops Media“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. 2012-05-21 patvarkymu Nr. 0139/11/03631, vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-10 nutartimi pareiškėjos UAB... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti pirmos... 8. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą prašo... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Dėl antstolės I. K. nušalinimo ... 13. 2012-06-22 patvarkymu dėl skolininko skundo netenkinimo antstolė atsisakė... 14. Dėl 2012-06-04 antstolės patvarkymo teisėtumo ... 15. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad antstolė,... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apelianto skunde nurodyti teiginiai,... 17. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad... 18. Dėl baudos skyrimo... 19. Vienas iš CPK 2 str. įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų,... 20. Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama... 21. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti... 23. Suinteresuoto asmens UAB „KG Constructions“ prašymą dėl baudos paskyrimo...