Byla 2S-1732-527/2014
Dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Gintauto A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12762-451/2014 pagal ieškovo Gintauto A. B. ieškinį atsakovei M. B. dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė ir pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3Ieškovas 2014-05-13 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, prašydamas priteisti jam dviejų kambarių butą su rūsiu, unikalus Nr. 1997-2009-6017:0068, esantį Kovo 11-osios g. 114-76, Kaune, o iš jo atsakovei, kuriai, ieškovo teigimu, priklauso tik ¼ dalis šio turto, priteisti 20 950 Lt piniginę kompensaciją (83 800 /4) bei 2 225,85 Lt kompensaciją už atsakovės nesumokėtus komunalinius mokesčius. Ieškovas už ieškinį, kurio suma 23 175,85 Lt, sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio, nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo prašė atleisti, nurodydamas, kad jo finansinė padėtis yra nepakankama susimokėti visą žyminį mokestį. Jis per mėnesį gauna tik 417,17 Lt pajamas, santaupų neturi, o jo vardu registruotas nekilnojamasis turtas yra įgytas dovanojimo sutarties arba paveldėjimo pagrindu.

4Kauno apylinkės teismas 2014-05-21 nutartimi ieškovo ieškinį priėmė, ieškovo prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo tenkino iš dalies ir atidėjo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo priėmimo dienos (b. l. 27).

5II. Atskirojo skundo argumentai

6Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-05-21 nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio atidėjimo ir išspręsti klausimą esmės – atleisti ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (b. l. 29–32). Ieškovas nurodė, kad teismas netinkamai vertino ieškovo turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus. Jo gaunamos mėnesinės pajamos yra 417,17 Lt, o piniginių lėšų banke jis neturi, taip pat negauna jokių socialinių išmokų. Savo vardu jis yra įregistravęs menkavertį automobilį. Į bylą yra pateikti visi įrodymai, kurie patvirtina ieškovo sunkią materialinę padėtį: UAB ,,Egsa” pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, VĮ Regitra pažyma apie turimas transporto priemones, „Swedbank“, AB išrašas apie sąskaitoje esantį likutį. Ieškovas nesutinka su teismo motyvu, kad ieškovas savo vardu įregistruotu turtu gali disponuoti taip, kad galėtų gauti papildomas pajamas ateityje. Apeliantas teigia, kad jis, norėdamas įgyvendinti savo teises ir kreipdamasis su ieškiniu į teismą, neprivalo savo turto parduoti, o teismas neturi tokios juridinės galios įpareigoti ieškovą parduoti jam priklausantį turtą, kad jis galėtų kreiptis į teismą. Teismas nutarties nemotyvavo ir nenurodė nei vieno pagrindo, dėl kurio ieškovas negalėjo būti atleistas nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškinio priėmimo stadijoje teismas negalėjo daryti prielaidų dėl ieškovo galimybių ateityje išmokėti atsakovei kompensaciją. Klausimas dėl galimybės išmokėti kompensaciją galėjo būti sprendžiamas nagrinėjant bylą iš esmės arba netgi priimant sprendimą, o ne ieškinio priėmimo stadijoje. Ieškinyje ieškovas nenurodė tokių aplinkybių, kad nurodyto dydžio kompensaciją, išmokėtiną atsakovei, jam duos jo motina, tačiau buvo įsitikinęs, kad tokias aplinkybes jis turėjo patvirtinti teismui arba parengiamojo teismo posėdžio, arba bylos nagrinėjimo iš esmės metu, kadangi ieškinyje buvo pateiktos tik esminės faktinės aplinkybės, pagrindžiančios ieškinio pagrįstumą, tačiau ne tokios, kurios patvirtintų, iš kur ieškovas gaus piniginių lėšų kompensacijai išmokėti.

7III. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

10Byloje sprendžiamas teisėtumo klausimas Kauno apylinkės teismo 2014-05-21 nutarties, kuria likusios nesumokėtos dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimas buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo dienos, tačiau nebuvo patenkintas ieškovo prašymas nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atleisti. Įvertinus aplinkybę, jog ieškovas sumokėjo 100 Lt už ieškinį kurio suma ieškinyje nurodyta 23 175,85 Lt, spręstina, jog skundžiama nutartimi buvo atidėtas būtent 595 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas (23 175,85 x 0,03 - 100).

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nustato keletą žyminio mokesčio lengvatų rūšių, t. y. visišką arba dalinį atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą. CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kuomet byloje dalyvaujantis asmuo yra visiškai atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atidėdamas likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo priėmimo dienos, vadovavosi CPK 84 straipsniu, kuris suteikia teismui galimybę atsižvelgus į ieškovo turtinę padėtį motyvuota nutartimi iki sprendimo priėmimo dienos atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.

12Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis, įvertinus byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra tinkama ir pagrįsta, naikinti ar keisti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

13Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje. Šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007), spręsti, ar yra pagrindas asmenį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.). CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 str. 3 d.,178, 179 str.).

14Nagrinėjamu atveju, ieškovas, sumokėjęs tik 100 Lt žyminio mokesčio, prašydamas atleisti nuo didžiosios dalies už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio, nurodė, kad jo gaunamos pajamos yra mažos, turimas automobilis menkavertis, o nekilnojamas turtas yra įgytas dovanojimo sutarties arba paveldėjimo pagrindu. Pirmosios instancijos teismas šiuos duomenis, kurie patvirtina nedideles ieškovo pajamas, pripažino nepakankamais pagrįsti atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo būtinumą, tačiau pakankamais spręsti dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Apeliacinės instancijos teismas visiškai pritaria šioms pirmosios instancijos teismo išvadoms.

15Registrų centro duomenimis nustatyta, jog ieškovas asmeninės nuosavybės teise ( - ) valdo tris žemės sklypus (t. y. žemės ūkio paskirties 6,4 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 30 400 Lt, miškų ūkio paskirties 0,52 ha žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 913 Lt be miško medynų vertės, ir miškų ūkio paskirties 2,28 ha žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 3 720 Lt be miško medynų vertės), 0,0339 ha sodo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 21 500 Lt, ir patalpą-butą Kauno m. sav. ( - )unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinės rinkos vertė, VĮ Registrų centro duomenimis, yra 47 300 Lt (b. l. 43).

16Nors 2013–2014 m. apelianto mėnesio pajamų, gaunamų iš darbo teisinių santykių, vidurkis sudarė tik apie 417 Lt (b. l. 9), o Swedbank“, AB banke ieškovas neturėjo jokių lėšų, apeliacinio teismo vertinimu, vien išvardinto nekilnojamojo turto turėjimas patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadų teisingumą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas būtent iš jo turimo paveldėto arba dovanų gauto nekilnojamojo turto gali gauti papildomas pajamas, šiuo turtu atitinkamai disponuodamas (išnuomodamas jį ar parduodamas).

17Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu ieškovas pagal 2014-07-14 VSDFV duomenis yra verslo liudijimą įgijęs asmuo (b. l. 41), todėl tikėtina, kad apelianto turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu.

18Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo ieškovą atleisti nuo 595 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 3 dalies pagrindu.

19Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, jog Kauno apylinkės teismo 2014-05-21 nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir jos naikinti atskirojo skundo motyvais nėra jokio pagrindo, todėl ji paliktina galioti, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21atskirąjį skundą atmesti.

22Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2.
  1. Ginčo esmė ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 3. Ieškovas 2014-05-13 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl... 4. Kauno apylinkės teismas 2014-05-21 nutartimi ieškovo ieškinį priėmė,... 5. II. Atskirojo skundo argumentai... 6. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 7. III. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 10. Byloje sprendžiamas teisėtumo klausimas Kauno apylinkės teismo 2014-05-21... 11. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nustato keletą žyminio... 12. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis, įvertinus byloje esančius... 13. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia... 14. Nagrinėjamu atveju, ieškovas, sumokėjęs tik 100 Lt žyminio mokesčio,... 15. Registrų centro duomenimis nustatyta, jog ieškovas asmeninės nuosavybės... 16. Nors 2013–2014 m. apelianto mėnesio pajamų, gaunamų iš darbo teisinių... 17. Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu ieškovas pagal 2014-07-14 VSDFV duomenis... 18. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta,... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, jog Kauno apylinkės teismo... 20. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą....