Byla 2-145/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Vinco Versecko ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Clear Channel Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo pašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-645-55/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Clear Channel Lietuva“ ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „JCDecaux Lietuva“ dėl susitarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Clear Channel Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ 2007 m. kovo 20 d. bendradarbiavimo susitarimą, pripažinti negaliojančiu atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ 2007 m. kovo 20 d. susitarimą dėl reklamos paslaugų teikimo savivaldybei reklamuojant projektą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ Europos valstybėse. Šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovams iki teismo sprendimo įsiteisėjimo vykdyti minėtus susitarimus, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu vykdyti šiuos veiksmus: susitarimų priedų derinimą, pasirašymą ir vykdymą, leidimų ir licencijų išdavimą, susitarimuose nurodytos reklaminės įrangos įrengimą bei naudojimą. Nurodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, nes atsakovai susitarimu yra sutarę suderinti bei patvirtinti eilę priedų, kuriuos pasirašius bus pradėti vykdyti susitarimai. Nesustabdžius susitarimų vykdymo atsakovai galės nevaržomai įrengti ir eksploatuoti įrenginius. Pripažinus susitarimus negaliojančiais, turėtų būti taikoma restitucija natūra, tačiau nebus galima įvykdyti restitucijos natūra, nes atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ neatlygintinai naudotųsi savivaldybės turtu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o savivaldybė tik įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo ir naujų procesų iniciavimo. Be to, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių viena šalis įgytų nepagrįstą konkurencinį pranašumą rinkoje bylos nagrinėjimo laikotarpiu, o būsimas teismo sprendimas susikurtų privilegijų nepanaikintų. Vykdant susitarimus savivaldybė turi išduoti reikalingus leidimus ir licencijas, kurie būdami individualūs netaptų negaliojančiais, kol nebūtų nuginčyti, todėl atsakovas galėtų naudotis įrenginiais, net ir priėmus jam nepalankų sprendimą šioje byloje. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padėtų išvengti ar sumažinti nuostolius, galinčius atsirasti dėl susitarimų vykdymo tiek atsakovams, tiek tretiesiems asmenims. Pagal teismų praktiką laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos siekiant išlaikyti esamą padėtį. Dėl šių aplinkybių manė tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB “Clear Channel Lietuva” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutartyje nurodė, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas ekonomiškumo principas bei viešasis interesas. Teismas argumentavo tuo, jog atsakovai sudarė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo atsakovas UAB “JCDecaux Lietuva” įsipareigojo ant atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių objektų įrengti ir eksploatuoti 700 transporto laukimo paviljonų, 200 informacinių kolonų, 250 informacinių vitrinų bei 4 viešuosius tualetus, o atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė suteikė teisę atsakovui UAB “JCDecaux Lietuva” šiuos objektus naudoti komercinei reklamai, nemokant už tai jokių mokesčių ar rinkliavų. Atsakovai taip pat sudarė susitarimą, kuriuo susitarė, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsakovui UAB “JCDecaux Lietuva” išduos naujus leidimus ir pratęs šiuo metu galiojančius leidimus ta apimtimi, kiek tai susiję su reklamos plokštumų ir reklaminių įrenginių ant viadukų ir sienų teikimu ir naudojimu, o atsakovas “JCDecaux Lietuva” pagamins ir eksploatuos City light struktūrose “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” reklamos plakatus. Šių susitarimų vykdymui atsakovas yra išleidęs apie 620 000 eurų, įrengęs 83 transporto laukimo paviljonus, sudaręs sutartis su trečiaisiais asmenimis, todėl būtų pažeistas ekonomiškumo principas. Atsakovas UAB “JCDecaux Lietuva” yra įsipareigojęs Vilniaus mieste įrengti ir eksploatuoti 700 transporto laukimo paviljonų, 200 informacinių kolonų, 250 informacinių vitrinų bei 4 viešuosius tualetus, taip pat pagaminti ir eksploatuoti City light struktūrose “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” reklamos plakatus, įrengti transporto laukimo paviljonus, viešuosius tualetus ir juos eksploatuoti, reklamuoti projektą “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” 2008 – 2009 metais. Teismo nuomone, šių įsipareigojimų savalaikis atlikimas susijęs su viešuoju interesu, nes yra kuriama ir prižiūrima Vilniaus miestui reikalinga infrastruktūra, Europos šalyse viešinami projektui “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” skirti renginiai. Todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeisti ekonomiškumo principas ir viešasis interesas.

5Ieškovas UAB „Clear Channel Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

61.

7dėl viešo intereso pažeidimo. Atsakovų susitarimas dėl įrenginių įrengimo bei naudojimo komerciniai reklamai, gali sukurti visuomeninę ir/ar komercinę naudą: savivaldybė gali gauti rinkliavas į biudžetą, dalimi viešosios paskirties paviljonų gali naudotis gyventojai, įrenginius įrengianti ir eksploatuojanti bendrovė gauna pajamas iš reklamos plotų. Atsakovų sudaryti susitarimai suteikė išskirtinę tiesę atsakovui UAB „JCDecaux Lietuva“ naudoti savivaldybės turtą nemokant jokių rinkliavų, t.y. biudžetas negauna lėšų. Parenkant įrenginius visuomenės poreikiams nebuvo rengiamas konkursas, todėl neaišku ar negalima patenkinti visuomenės poreikių pigiau, naudingiau ir kokybiškiau. Be to, susitarimai riboja kitų rinkos dalyvių galimybes išlikti rinkoje, todėl sumažėja savivaldybės biudžetui gauti papildomas pajamas ir mokesčius. Nors teismas nurodė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visuomenė negalėtų naudotis transporto laukimo paviljonais ir lauko tualetais, tačiau šie įrenginiai nėra gyvybiškai svarbūs visuomenės poreikiams tenkinti, juo labiau, jog šiuo metu yra įrengti minėti įrenginiai. Kiti įrenginiai yra skirti informacinėms reikmėms, todėl nėra skirtos visuomenės poreikiams tenkinti. Todėl teismo teiginys, jog gali būti pažeistas viešasis interesas yra nepagrįstas. Priešingai viešasis interesas gali būti pažeistas, jei pirkimai iš savivaldybės biudžeto bus atliekami pažeidžiant imperatyvias teisės normas.

8Be to, išnagrinėjus ginčą iš esmės ir patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas, nes visą bylos nagrinėjimo laikotarpį atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ neatlygintinai naudosis savivaldybės turtu, įgis konkurencinį pranašumą, kurio nepraras patenkinus ieškinį. Savivaldybė susitarimu yra įsipareigojusi išduoti atsakovui reikalingus leidimus ir licencijas susitarimo vykdymui. Šie leidimai ir licencijos yra individualūs teisės aktai, kurie netaptų negaliojančiais teismui priėmus sprendimą šioje byloje, todėl patenkinus ieškinį atsakovas turės galimybę ir toliau naudoti visus įrenginius. Dėl to teismas privalėjo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Teismas nevertino pasekmių, kurios kiltų teismui susitarimus pripažinus negaliojančiais. Nesustabdžius susitarimų vykdymo, atsakovas investuotų į įrenginių gamybą, todėl pripažinus susitarimus negaliojančiais atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ įgytų teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš kito atsakovo – savivaldybės. Be to, nuostolių atlyginimo gali reikalauti ir tretieji asmenys, kurie bus pradėję vykdyti sutartis su atsakovais. Todėl kyla didelė nuostolių grėsmė tiek bylos šalims, tiek tretiesiems asmenims.

102.

11Dėl ekonomiškumo principo pažeidimo. Teismas nepagrįstai nurodo, jog atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ jau yra investavęs didelę sumą bei yra sudaręs sutartis su trečiaisiais asmenimis, todėl gali būti pažeistas ekonomiškumo principas. Teismas netinkamai aiškina ekonomiškumo principo sampratą. Ekonomiškumo principas reiškia, jog turi būti parenkama tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri mažiausiai varžytų atsakovo teises ir interesus bei nevaržytų jų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Tačiau ekonomiškumo principas nesuteikia teismui teisės netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jei tai yra būtina teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Atsakovas gali reikalauti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, gali prašyti keisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Atsakovo sudarytos sutartys su trečiaisiais asmenimis nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes teismui priėmus palankų sprendimą, atsakovas turės tas pačias investicijas ir galės tęsti įrenginių užsakymą ir gamybą. Be to, atsakovo pateikti dokumentai neįrodo nei dalies įrenginių sumontavimo, nei patirtų išlaidų, nes pateikti dokumentai yra tik planai.

12Atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

15Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų ar įpareigojimų taikymu atsakovui arba kitiems asmenims (CPK 145 straipsnio 1 dalis 1-13 punktai). CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo, bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų ekonomiškai tikslingas. Taigi laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, jeigu jas pritaikius - sustabdžius susitarimų vykdymą kitos šalys patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs asmuo. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja ir būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui.

16Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, valstybės interesų ar autoriteto apsauga. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, valstybės interesams ar autoritetui, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Vilnius yra paskelbtas 2009 metų Europos kultūros sostine ir vykdomas bei reklamuojamas projektas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Tinkama šio projekto informacijos sklaida, miesto infrastruktūros kultūrinis sutvarkymas (švarūs, tvarkingi ir nuolat prižiūrimi viešojo transporto laukimo paviljonai, įrengti nauji viešieji tualetai ir pan.), miesto svečių požiūriu yra Vilniaus miesto įvaizdžio sudėtinė dalis, kurianti gerą valstybės autoritetą. Be to, visuomenės interesas reikalauja užtikrinti geras sąlygas šalies gyventojams naudotis viešuoju transportu, todėl transporto laukimo paviljonų pastatymas ir jų priežiūra turi viešąjį interesą. Civilinės bylos nagrinėjimas bendrosios kompetencijos teisme paprastai vyksta ilgiau nei metus (CPK 182 str. 1 d. 1 p.). Iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, įvertinus dar ir tai, jog patenkinus ieškovo ieškinį nebūtų žinomas asmuo, galintis atlikti darbus sutartus pagal ginčijamus susitarimus, būtų reikalingas papildomas laikas tokiam asmeniui surasti, juo vėl gali tapti atsakovas UAB JCDecaux Lietuva“, laikas, skirtas minėtam projektui reklamuoti, jau būtų pasibaigęs, t.y. kai kurių darbų, užtikrinančių viešojo intereso apsaugą, atlikimas prarastų prasmę ir būtų pažeistas valstybės autoritetas. Todėl aukščiau minėtos vertybės ir jų apsauga laikytinos prioritetinėmis lyginant su galimai savivaldybės institucijų padarytais procedūriniais pažeidimais, tuo labiau, kad terminas pažeidimų ištaisymui paneigtų pačios naudos gavimo reikalingumą. Dėl to pirmosios instancijos teismo išvada, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeistas viešasis interesas yra pagrįsta CPK 144 str.).

18Pažymėtina, jog nesant įrengtų paviljonų, reklaminių skydų ir t.t., nebus galima atlikti projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ informacinės sklaidos. Šio projekto informacinės sklaidos neįmanoma išskirti atskiromis dalimis, nuo kitos informacijos sklaidos, kurią atliks atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“, todėl negalimas dalinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

19Apeliantas nurodo, jog patenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas taikant restituciją nebus galimas pilna apimtimi, nes atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ jau bus gavęs pajamas iki teismo sprendimo priėmimo. Be to, apelianto nuomone, nuostolių patirtų ir atsakovas savivaldybė, ir tretieji asmenys, dėl sutarčių, sudarytų susitarimų įvykdymui, vykdymo. Šie apelianto teiginiai nepagrįsti, nes apeliantas vertinimą atlieka vienpusiškai, t.y. vertina tik galimybę, jei būsimas teismo sprendimas būtų palankus ieškovui. Tačiau būsimas teismo sprendimas gali būti palankus ir atsakovams, tokiu atveju, žalą dėl negautų pajamų tokiu pačiu laikotarpiu patirtų atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“, žalą patirtų atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė dėl visuomenei reikalingų poreikio netenkinimo, nebūtų atliekama minėto projekto informacinė sklaida, tretieji asmenys, pradėję vykdyti atsakovo užsakymus patirtų nuostolius, taip pat nuostolių dydis didėtų dėl esamos infliacijos ir pan. Ieškovas neįrodinėja savo galimų nuostolių galimų patirti patenkinus ieškinį arba jį atmetus, arba taikant laikinąsias apsaugos priemones, arba jų netaikant, todėl darytina išvada, jog jis jokių nuostolių nepatirtų. Iš bylos aplinkybių matyti, jog atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ yra investavęs pagal susitarimą apie 620 000 EUR. Duomenų, jog atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ netinkamai atliktų darbus ar vėluotų juos atlikti nėra. Pagal pareikšto ieškinio reikalavimus teismo sprendimą įvykdyti (pripažinti susitarimus negaliojančiais ir taikyti restituciją) bus galima ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl akivaizdu, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų tik atsakovų teises ir interesus, t.y. šalių interesų pusiausvyros principą, nes, kaip minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones atsakovas patirtų nuostolius, o ieškovas nuostolių nepatirtų nei taikant laikinąsias apsaugos priemones, nei jų netaikant. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų ekonomiškai netikslingas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones vienai iš proceso šalių būtų suvaržytos vienos proceso šalies teisės daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismo išvada, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas ekonomiškumo principas, pagrįsta (CPK 145 str. 2 d.).

20Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra pagrindo.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Clear Channel Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 5. Ieškovas UAB „Clear Channel Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 6. 1.... 7. dėl viešo intereso pažeidimo. Atsakovų susitarimas dėl įrenginių... 8. Be to, išnagrinėjus ginčą iš esmės ir patenkinus ieškinį, teismo... 9. Teismas nevertino pasekmių, kurios kiltų teismui susitarimus pripažinus... 10. 2.... 11. Dėl ekonomiškumo principo pažeidimo. Teismas nepagrįstai nurodo,... 12. Atsakovas UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų... 16. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 17. Vilnius yra paskelbtas 2009 metų Europos kultūros sostine ir vykdomas bei... 18. Pažymėtina, jog nesant įrengtų paviljonų, reklaminių skydų ir t.t.,... 19. Apeliantas nurodo, jog patenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas taikant... 20. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....