Byla 2-147-853/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovui G. J. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 372,00 Lt skolos, 217,62 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo G. J..

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-01-06 viešai paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje (28, 29 b. l.), tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 14 dienų terminą atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis).

7Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad 2010 m. balandžio 17 d. ieškovė nuotoliniu būdu per ryšio priemones sudarė su atsakovu paskolos sutartį (6–12 b. l.), pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 300,00 Lt dydžio paskolą iki 2010 m. gegužės 18 d., ir mokėjimo pavedimu pervedė į atsakovo nurodytą sąskaitą banke (33 b. l.). Atsakovas 2010 m. balandžio 19 d. paskolos terminą pratęsė iki 2010 m. birželio 17 d. (34 b. l.). Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punktą atsakovas už paskolos suteikimą, administravimą ir naudojimąsi paskola įsipareigojo mokėti paslaugos mokestį. Atsakovas įsipareigojo 300,00 Lt kreditą ir 72,00 Lt paslaugos mokestį grąžinti iki 2010 m. birželio 17 d., tačiau suėjus numatytam terminui, atsakovas skolos negrąžino, todėl ieškovė įgijo teisę iš atsakovo reikalauti visos suteiktos paskolos sumos ir paslaugos mokesčio, t. y. 372,00 Lt skolą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

9Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 372,00 Lt skolos už negrąžintą kreditą yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

10Taip pat ieškovė, remdamasi Sutarties 9.1 punktu, reikalauja iš atsakovo priteisti 217,62 Lt delspinigių, priskaičiuotų už 180 dienų laikotarpį.

11Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 1,3 proc. dydžio delspinigius už naudojimąsi piniginėmis lėšomis nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po skolos grąžinmo termino pabaigos ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į ieškovės banko sąskaitą.

12Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

13Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

15Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai po 1,3 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, kurie nors ir buvo sumažinti ieškovės iniciatyva, tačiau laikytini akivaizdžiai per dideli, ir mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, t. y. mažintini iki 33,48 Lt (372,00 x 0,05% x 180 Lt) (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnis) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71, 6.73 straipsniai).

16Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. lapkričio 11 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 72,00 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalie 1 punktas), kuris yra nustatytas minimalus, įskaitant indeksaciją, paduodant ieškinį teisme, todėl ieškovei iš atsakovo žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 str., 82 str.). Taip pat ieškovė iš atsakovo prašo priteisti 605,00 Lt išlaidų iš suteiktas teisines paslaugas. Ieškiniu ieškovė iš atsakovo prašė priteisti 589,62 Lt, tačiau teismo tenkintina ieškinio suma yra tik 405,48 Lt, t. y. patenkintina 68,77 % ieškovės reikalavimų (405,48 Lt / 589,62 Lt x 100), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 68,77 % ieškovės patirtų išlaidų už suteiktas teisines paslaugas, t. y. 416,05 Lt (605,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas x 68,77 %). Iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina 488,05 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buv. (duomenys neskelbtini), a. s. (duomenys neskelbtini), UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300, iš atsakovo G. J., a. k. (duomenys neskelbtini) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – (duomenys neskelbtini)

21- 107,74 € (vieną šimtą septynis eurus 74 euro centus), kas sudaro 372,00 Lt skolos;

22- 9,70 € (devynis eurus 70 euro centų, kas sudaro 33,48 Lt delspinigių;

23- 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (270,32 Lt arba 78,29 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. lapkričio 11 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

24- 141,35 € (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 35 euro centus), kas sudaro 488,05 Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovas G. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

27Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ ieškiniu... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-01-06 viešai paskelbiant... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 7. Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad 2010 m. balandžio... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant... 10. Taip pat ieškovė, remdamasi Sutarties 9.1 punktu, reikalauja iš atsakovo... 11. Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 1,3 proc.... 12. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 13. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 15. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 16. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 17. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“,... 21. - 107,74 € (vieną šimtą septynis eurus 74 euro centus), kas sudaro 372,00... 22. - 9,70 € (devynis eurus 70 euro centų, kas sudaro 33,48 Lt delspinigių;... 23. - 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (270,32 Lt arba... 24. - 141,35 € (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 35 euro centus), kas... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovas G. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ per...