Byla 2-168-831/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant Ligijai Vosylienei, Laimutei Drebulienei,

2dalyvaujant ieškovo UAB „Medicinos bankas“ atstovei R. M.,

3nedalyvaujant atsakovų BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovams,

4nedalyvaujant trečiojo asmens – Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarei L. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“, ieškinį atsakovams BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“, trečiajam asmeniui Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarei L. V., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo

Nustatė

5Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais 2009-12-10 tarp UAB Lagiva (įmonės kodas 285328890) ir UAB Žava (įmonės kodas 132628612) sudarytus pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2-3325 bei priėmimo - perdavimo aktą Nr. 2-3326; taikyti restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal 2009-12-10 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3325 bei priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2-3326.

6Ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Ieškinyje nurodo bei teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Medicinos bankas“ su G. L., sudarė kredito sutartį Nr. LOAN_82308, kurios pagrindu išduota 1 500 000 litų. Prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas atsakovės BUAB „Lagiva“, kurios direktoriumi ir akcininku buvo tas pats G. L., laidavimu pagal laidavimo sutartį Nr. LS-J-08-78. Laidavimo sutarties 5.4.1 punktu BUAB „Lagiva“ įsipareigojo be Ieškovo sutikimo raštu neparduoti ir kitaip neperleisti savo turimo nekilnojamojo turto.

7Paskolos grąžinimo terminas pagal Kredito sutartį buvo numatytas 2009-09-05. G. L. negalint grąžinti paskolos nustatytu laiku, Kredito sutartis 2009-07-23 buvo pakeista papildomu susitarimu, galutinį kredito grąžinimo terminą numatant 2011-09-05. Nuo 2009-07-31, t.y. po papildomo susitarimo pasirašymo, Skolininkas ėmė vėluoti mokėti Ieškovui palūkanas pagal Kredito sutartį.

82009-12-10 UAB Lagiva, kurios direktoriumi ir akcininku buvo pats G. L., pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2-3325 bei priėmimo - perdavimo aktu Nr. 2-3326 perleido BUAB „Žava“ turėtą laisvą turtą. Sudarydama šį turto perleidimo sandorį BUAB „Lagiva“ pažeidė Laidavimo sutartį bei Ieškovo kaip kreditoriaus interesus.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numatyta, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, jog Actio Pauliana instituto paskirtis - ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Teismas taip pat yra suformulavęs actio Pauliana instituto taikymo sąlygas: (I) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; (II) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; (III) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; (IV) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; (V) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintini dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Aukščiau įvardintos sąlygos tenkinamos.

10Ieškovas turi neabejotiną ir galiojančio reikalavimo teisę. Remiantis Laidavimo sutarties 3.1. punktu bei LRCK 6.81 str. 1 d., UAB „Lagiva“, G. L. nevykdant savo prievolių pagal Kredito sutartį, yra solidariąją prievolę Ieškovui turinti G. L. bendraskolė. Nuo 2009-07-31 Skolininkas periodiškai vėluoja mokėti Ieškovui palūkanas bei priskaičiuotus delspinigius pagal Kredito sutartį. Ieškinio pateikimo dienai pradelsta ieškovui mokėtina suma 6 094, 81 Lt (ekviv. 1 765,18 eurų). Taigi Ieškinio pareiškimo dieną G. L. yra neįvykdęs savo prievolių pagal Kredito sutartį ir Ieškovas turi neabejotiną bei galiojančią reikalavimo teisę G. L.. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog actio Pauliana ieškinys gali būti reiškiamas ir tada, kai prievolės įvykdymo terminas dar nėra suėjęs.

11Atsakovai buvo nesąžiningi ir ginčijami sandoriai pažeidė Ieškovo teises. Skolininkas G. L. iki bankroto bylos UAB „Lagiva“ iškėlimo, buvo UAB „Lagiva“ direktorius ir akcininkas. Taigi pats būdamas ir skolininku ir laiduotojos UAB „Lagiva“ vienašmeniu valdymo organu ne tik žinojo apie UAB „Lagiva“ kaip laiduotojos prisiimtus įsipareigojimus Ieškovui, bet taip pat galėjo vertinti išieškojimo iš UAB „Lagiva“ kaip laiduotojos realumą.

12Pažymėtina, jog G. L. pirmą kartą pradėjo vėluoti mokėti pagal Kredito sutartis mokėtinas palūkanas 2009-07-31, t.y. iš karto po to, kai buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie Kredito sutarties, kuriuo nukeltas galutinis kredito grąžinimo terminas. Esant šioms aplinkybėms UAB „Lagiva“, kurios direktorius buvo G. L., perleido savo vieninteli turėtą laisvą turtą, t.y.: katilinę, unik. Nr. 3996-2004-6088:0001, registro Nr. 70/51628, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - Artezinį šulinį-siurblį, unik. Nr.3996-2004-6144, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - kaminą, unik. Nr. 3996-2004-6355, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą-vandens spaudimo baką, unik. Nr. 3996-2004-6266, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje (2009-12-10 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3325, 2009-12-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2-3326).

13Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 6p. bei 5 d. numato, jog sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, priima bendrovės valdyba, o kai ji nesudaroma - bendrovės akcininkas, jei tokia tvarka numatyta bendrovės įstatuose. UAB Žava įstatinio kapitalo dydis 1 256 837 Lt, ginčo sandorio kaina 206 000 Lt, t.y. suma didesnė nei 1/20 UAB Žava įstatinio kapitalo. Kadangi UAB Žava valdyba nėra sudaryta, tikėtina, kad sprendimą dėl turto įsigijimo iš Laiduotojos turėjo priimti UAB Žava akcininkas. Remiantis išrašo iš Juridinių asmenų registro duomenimis apie UAB Žava, bendrovės vienintelis akcininkas yra UAB „Gintarinė nafta“. Iš Ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog G. L. yra UAB „Gintarinė nafta“ akcininkas (UAB „Gintarinė nafta" taip pat yra atsakovo skolininkė; G. L. taip pat yra akcininkas kito UAB „Lagiva“ akcininko - UAB „G generacija“). Be to ieškovo nuomone realiai šis sandoris buvo neatlygintinas. Teismui pateikti duomenys, kad turtą UAB „Lagiva“ perledo įmonei UAB „Žava“ už skolą. Tačiau teismui nepateikti jokie įrodymai patvirtinantys, kad UAB „Žava“ buvo pervedusi pinigus UAB „Lagiva“. Teismui pateiktoje 2008-02-12 paskolos sutartyje sudarytoje tarp UAB „Lagiva“ ir UAB „Žava“ nurodoma, kad UAB „Žava“ pinigus turėjo pervesti UAB „Gintarinė nafta“, kuri yra UAB „Žava“ akcininkė. Todėl kalbėti apie atlygintinumą ar užskaitymą nėra pagrindo.

14Pažymėtina, jog remiantis viešais Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Žava“, kuriai ginčijamu sandoriu perleistas turtas, direktorė buvo L. L.. Ieškovo žiniomis, L. L. yra Skolininko G. L., kuris buvo ir UAB „Lagiva“ direktorius, pirmoji žmona.

15Atkreiptinas dėmesys, jog 2011-04-29 UAB „Lagiva“ yra iškelta bankroto byla. Bankroto byla taip pat nuo 2011-04-08 yra iškelta ir G. L. individualiai įmonei „Gilaba“. Bankroto byla keliama ir UAB „Gintarinė nafta“. Atsižvelgiant į tai, jog G. L. buvo ir skolininkas ir Laiduotojos UAB „Lagiva“ direktorius bei akcininkas, o jo buvusi žmona L. L., buvo bendrovės UAB „Žava“, kuriai Laiduotoja perleido turtą, direktorė, akivaizdu, kad sudarydami ginčo sandorį atsakovai buvo nesąžiningi, nes jiems buvo žinoma tiek apie UAB „Lagiva“ kaip Laiduotojos įsipareigojimą, numatytą Laidavimo sutartyje, neperleisti turimo turto, tiek apie skolininko G. L. finansinę padėti bei potencialiai gresiančias bankroto bylas ir realias galimybes grąžinti Kredito sutartimi Ieškovo suteiktą kreditą. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teigti, jog ginčo sandoris sudarytas sąmoningai siekiant pažeisti Ieškovo kaip kreditoriaus interesus.

16Atsakovė turto perleidimo sandorio sudaryti neprivalėjo. LRCK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Privalėjimas sudaryti sandorį - tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas. Aptariamu atveju nei įstatymai, nei kiti teisės aktai nenumatė pareigos UAB „Žava“ sudaryti ginčijamą sandorį.

17Prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą žyminį mokestį.

18Atsakovų BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

19Tretysis asmuo Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarė L. V. atsiliepimų teismui nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jai apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

20BUAB „Lagiva“ teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo ieškinį tenkinti.

21BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovas – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugių biuras“, atstovaujamas BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ administratoriaus direktoriaus A. V. teismui pateiktame prašyme dėl bylos nagrinėjimo atsakovo atstovui nedalyvaujant nurodė, kad atsakovo atstovas su ieškiniu sutinka.

22Ieškinys tenkintinas.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numatyta, jog kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, jog Actio Pauliana instituto paskirtis - ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą.

24Negaliojantys sandoriai yra skirstomi į niekinius ir nuginčijamus (CK 1.78 str.). Sandoris, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas, yra nuginčijamas sandoris. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymu nustatyti pagrindai (CK 1.78 str. 3 d.). Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys ir pažeidžiantys jų reikalavimus sandoriai visuomet yra niekiniai ir negaliojantys. Tai įsakmiai nurodyta Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalyje.

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Medicinos bankas“ su G. L., sudarė kredito sutartį Nr. LOAN_82308, kurios pagrindu išduota 1 500 000 litų. Prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas atsakovės BUAB „Lagiva“, kurios direktoriumi ir akcininku buvo tas pats G. L., laidavimu pagal laidavimo sutartį Nr. LS-J-08-78. Laidavimo sutarties 5.4.1 punktu BUAB „Lagiva“ įsipareigojo be Ieškovo sutikimo raštu neparduoti ir kitaip neperleisti savo turimo nekilnojamojo turto.

26Paskolos grąžinimo terminas pagal Kredito sutartį buvo numatytas 2009-09-05. G. L. negalint grąžinti paskolos nustatytu laiku, Kredito sutartis 2009-07-23 buvo pakeista papildomu susitarimu, galutinį kredito grąžinimo terminą numatant 2011-09-05. Nuo 2009-07-31, t.y. po papildomo susitarimo pasirašymo, Skolininkas ėmė vėluoti mokėti Ieškovui palūkanas pagal Kredito sutartį.

27G. L. pirmą kartą pradėjo vėluoti mokėti pagal Kredito sutartis mokėtinas palūkanas 2009-07-31, t.y. iš karto po to, kai buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie Kredito sutarties, kuriuo nukeltas galutinis kredito grąžinimo terminas. Esant šioms aplinkybėms UAB „Lagiva“, kurios direktorius buvo G. L., perleido savo vieninteli turėtą laisvą turtą, t.y.: katilinę, unikalus Nr. 3996-2004-6088:0001, registro Nr. 70/51628, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - Artezinį šulinį-siurblį, unikalus Nr.3996-2004-6144, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - kaminą, unikalus Nr. 3996-2004-6355, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą-vandens spaudimo baką, unikalus Nr. 3996-2004-6266, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje (2009-12-10 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3325, 2009-12-10 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2-3326).

28Be to nustatyta, kad realiai 2009-12-10 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3325 buvo atsakovo BUAB „Lagiva“ atžvilgiu neatlygintinė, kadangi 2008-02-12, sudarant paskolos sutartį (paskos sutertis2 p.) numatyta, kad paskolos pinigai – 240000 Lt pervedami į UAB „Gintarinė nafta“ sąskaitą. Teismas neturi jokių duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad paskolos pinigai buvo gauti UAB „Lagiva“.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas actio Pauliana institutą bei CK 6.66 straipsnį, nutartyse yra ne kartą konstatavęs, kad actio Pauliana – tai teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šio teisės instituto pagrindinė paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Kreditorius, reikšdamas actio Pauliano ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, Pauliano ieškinio pagrindinė paskirtis ir tikslas yra kompensacinis, o sandorio pripažinimas negaliojančiu yra tik priemonė atkurti skolininko pažeistą mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001; 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2004; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, ir kt.).

30Pasitvirtinus, kad atsakovai, sudarydami 2009-12-10 pirkimo - pardavimo sutartį, pažeidė kitų kreditorių interesus, sudarytas sandoris prieštarauja juridinio asmens tikslams, imperatyvioms įstatymo normoms atsakovai buvo nesąžiningi, todėl yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai ( CK 6. 66 str.1, 2 d.).

31Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.). Kadangi UAB „Murena“ iškelta bankroto byla, todėl teisinių pasekmių ir padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei kitais atvejais, t.y. CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

32Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovui priteistinas sumokėtas valstybei žyminis mokestis - 137 Lt.

33Patenkinus ieškinį, iš atsakovų valstybei priteistina 92,43 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais:

Nutarė

35Ieškinį tenkinti.

36Pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 10 d. tarp UAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890) ir UAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612) sudarytus pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2-3325 bei priėmimo - perdavimo aktą Nr. 2-3326 nuo jų sudarymo momento.

37Taikyti restituciją natūra ir bankrutuojančią UAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612) įpareigoti grąžinti bankrutuojančiai UAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890) viską ką ji perleido pagal 2009-12-10 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3325 bei priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2-3326 t.y. katilinę, unikalus Nr. 3996-2004-6088:0001, registro Nr. 70/51628, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - Artezinį šulinį-siurblį, unikalus Nr.3996-2004-6144, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą - kaminą, unikalus Nr. 3996-2004-6355, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; Pastatą-vandens spaudimo baką, unikalus Nr. 3996-2004-6266, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje.

38Priteisti iš atsakovės BUAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890, buveinė Pramonės g. 13, Vilkaviškis) ieškovui UAB „Medicinos bankas“ (įmonės kodas 112027077, buveinė – Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, sąskaita ( - )) 68,50 Lt (šešiasdešimta aštuonis litus ir 50 cnt.) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovės BUAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612, buveinė savanorių per. 235, Kaunas) ieškovui UAB „Medicinos bankas“ (įmonės kodas 112027077, buveinė – Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, sąskaita ( - )) 68,50 Lt (šešiasdešimta aštuonis litus ir 50 cnt.) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš atsakovės BUAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890, buveinė Pramonės g. 13, Vilkaviškis) 46,22 Lt (keturiasdešimt šešis litus ir 22 cnt.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

41Priteisti iš atsakovės BUAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612, buveinė savanorių per. 235, Kaunas) 46,22 Lt (keturiasdešimt šešis litus ir 22 cnt.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

422011-11-17 nutartimi pritaikytas laikinaisiais apsaugos priemones – areštuoti BUAB „Žava“ priklausantį nekilnojamąjį turtą:

43- Negyvenamąją patalpą - katilinę, unik. Nr. 3996-2004-6088:0001, registro Nr. 70/51628, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje.

44- Pastatą - Artezinį šulinį-siurblį, unik. Nr.3996-2004-6144, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje; pastatą - kaminą, unik. Nr. 3996-2004-6355, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje;

45- Pastatą - vandens spaudimo baką, unik. Nr. 3996-2004-6266, registro Nr. 70/45137, adresu Pramonės g. 13S, Vilkaviškyje – palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. dalyvaujant ieškovo UAB „Medicinos bankas“ atstovei R. M.,... 3. nedalyvaujant atsakovų BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovams,... 4. nedalyvaujant trečiojo asmens – Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarei... 5. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ ieškiniu prašo pripažinti... 6. Ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Ieškinyje nurodo bei... 7. Paskolos grąžinimo terminas pagal Kredito sutartį buvo numatytas 2009-09-05.... 8. 2009-12-10 UAB Lagiva, kurios direktoriumi ir akcininku buvo pats G. L.,... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numatyta, jog kreditorius... 10. Ieškovas turi neabejotiną ir galiojančio reikalavimo teisę. Remiantis... 11. Atsakovai buvo nesąžiningi ir ginčijami sandoriai pažeidė Ieškovo teises.... 12. Pažymėtina, jog G. L. pirmą kartą pradėjo vėluoti mokėti pagal Kredito... 13. Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 6p. bei 5 d. numato, jog sprendimus... 14. Pažymėtina, jog remiantis viešais Juridinių asmenų registro duomenimis,... 15. Atkreiptinas dėmesys, jog 2011-04-29 UAB „Lagiva“ yra iškelta bankroto... 16. Atsakovė turto perleidimo sandorio sudaryti neprivalėjo. LRCK 6.66... 17. Prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą... 18. Atsakovų BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovai į teismo posėdį... 19. Tretysis asmuo Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarė L. V. atsiliepimų... 20. BUAB „Lagiva“ teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškiniu... 21. BUAB „Lagiva“ ir BUAB „Žava“ atstovas – UAB „Įmonių bankroto... 22. Ieškinys tenkintinas.... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. 1 d. numatyta, jog kreditorius... 24. Negaliojantys sandoriai yra skirstomi į niekinius ir nuginčijamus (CK 1.78... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Medicinos bankas“ su G. L.,... 26. Paskolos grąžinimo terminas pagal Kredito sutartį buvo numatytas 2009-09-05.... 27. G. L. pirmą kartą pradėjo vėluoti mokėti pagal Kredito sutartis mokėtinas... 28. Be to nustatyta, kad realiai 2009-12-10 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-3325... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas actio Pauliana institutą bei... 30. Pasitvirtinus, kad atsakovai, sudarydami 2009-12-10 pirkimo - pardavimo... 31. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 32. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovui priteistinas sumokėtas valstybei... 33. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų valstybei priteistina 92,43 Lt išlaidų,... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 35. Ieškinį tenkinti.... 36. Pripažinti negaliojančiais 2009 m. gruodžio 10 d. tarp UAB „Lagiva“... 37. Taikyti restituciją natūra ir bankrutuojančią UAB „Žava“ (įmonės... 38. Priteisti iš atsakovės BUAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890, buveinė... 39. Priteisti iš atsakovės BUAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612, buveinė... 40. Priteisti iš atsakovės BUAB „Lagiva“ (įmonės kodas 285328890, buveinė... 41. Priteisti iš atsakovės BUAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612, buveinė... 42. 2011-11-17 nutartimi pritaikytas laikinaisiais apsaugos priemones –... 43. - Negyvenamąją patalpą - katilinę, unik. Nr. 3996-2004-6088:0001, registro... 44. - Pastatą - Artezinį šulinį-siurblį, unik. Nr.3996-2004-6144, registro Nr.... 45. - Pastatą - vandens spaudimo baką, unik. Nr. 3996-2004-6266, registro Nr.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...