Byla 2S-1166-657/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Medicinos bankas“ atskirtąjį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-168-831/2012 pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams BUAB „Lagiva“ bei BUAB „Žava“ ir trečiajam asmeniui Kauno miesto 15-tojo notarų biuro notarei Lolitai Vičinienei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais tarp atsakovų BUAB „Lagiva“ bei UAB „Žava“ sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį 2-3325 ir priėmimo perdavimo aktą Nr. 2-3326 bei taikyti restituciją (b.l. 2-6).

4Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti BUAB „Žava“ įmonei vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka (b.l. 29-30).

5Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu ieškovas nurodo aplinkybę, kad likvidavus BUAB „Žava“ ir išregistravus ją iš Juridinių asmenų registro, t.y. įvykužius įmonės bankroto procedūrą ne ginčo tvarka, nebus įmanomas sprendimo įvykdymas, nes pripažinus sandorius negaliojančiais ir nusprendus taikyti restituciją, BUAB „Žava“ neabejotinai patirs turtines pasekmes, nes privalės grąžinti turtą ar kompensuoti jo vertę pinigais pardavėjui BUAB „Lagiva“ ir todėl nagrinėjamas ginčas yra turtinis, nes BUAB „Žava“ atžvilgiu pareikšti reikalavimai yra turtiniai.

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 14 d. nutartimi (b.l. 35-38) ieškovo prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – dalyvaujančių byloje asmenų prašymas ir pagrįstas manymas, kad tokių priemonių nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą yra įvertinamas tik pats ginčo pobūdis ir ginčo dalykas, kad būtų galima parinkti tinkamas priemones. Teismas pažymėjo, kad ieškinio dalyką sudaro reikalavimai pripažinti negaliojančia atsakovų UAB „Lagiva“ ir UAB „Žava“ 2009-12-10 sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2-3325 bei priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2-3326 bei taikyti restituciją natūra. Ieškovas prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu prašo uždrausti vykdyti UAB „Žava“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Toks ieškovo prašymas neatitinka reikalavimų esmės ir nesusijęs su būsimo teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje užtikrinimu. Pažymėtina, kad 2011-11-17 nutartimi Vilkaviškio rajono apylinkės teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo UAB „Žava“ priklausantį nekilnojamąjį turtą. Ieškovas teismui pateikė neturtinio pobūdžio reikalavimą. Ieškovas sutinka, kad teisinio kvalifikavimo aspektu, ieškovui nereikalaujant turto jam priteisimo, o prašant pripažinti sudarytus sandorius negaliojančiais, jo reikalavimai yra neturtiniai. Todėl ieškovo argumentai, kad pripažinus sandorius negaliojančiais ir nusprendus taikyti restituciją, BUAB „Žava“ neabejotinai patirs turtines pasekmes, nes privalės grąžinti turtą ar kompensuoti jo vertę pinigais pardavėjui BUAB „Lagiva“ ir todėl nagrinėjamas ginčas yra turtinis, nes BUAB „Žava“ atžvilgiu pareikšti reikalavimai yra turtiniai, yra nepagrįsti.

7Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012-03-14 nutartį, ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą patekinti (b.l. 40-42). Nurodo šiuos argumentus:

8- Teisinio kvalifikavimo aspektu, ieškovui nereikalaujant turto jam priteisimo, o prašant pripažinti sudarytus sandorius negaliojančiais, jo reikalavimai actio Pauliana byloje yra neturtiniai. Kartu negalima neatkreipti dėmesį į tai, jog actio Pauliana byloje ieškovas turi akivaizdų turtinį interesą, kurį jis galės patenkinti tik panaikinus ginčijamą sandorį, t.y. tenkinus jo reikalavimus actio Pauliana byloje. Kadangi BUAB „Žava“ atžvilgiu pareikšti reikalavimai yra turtiniai, todėl šiuo atveju įstatymas imperatyviai draudžia kreditoriams vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka.

9- Ginčo turtinis pobūdis dar labiau tampa akivaizdus sprendžiant restitucijos klausimą. Ginčijamą sandorį pripažinus negaliojančiu, t.y. patenkinus ieškovo reikalavimą, restitucijos klausimus teismas sprendžia ex officio. Su restitucija susiję ir spręstini klausimai patvirtina ne tik tai, jog nagrinėjamas ginčas yra turtinis, bet ir tai, jog vien perleisto turto areštas neužtikrina busimo teismo sprendimo įvykdymo.

10- Vykdant BUAB „Žava“ bankroto procedūras ne teismo tvarka BUAB ,Lagiva“ kreditoriai atsidurtų nelygiateisėje padėtyje su BUAB „Žava“ kreditoriais, nes patenkinus BUAB „Žava“ kreditorių reikalavimus ir supaprastinta tvarka vykdant kitas BUAB „Žava“ bankroto procedūras ne teismo tvarka, įmonė gali būti per gana trumpą laiko tarpą pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto. Pažymime, kad išregistravus įmonę iš Juridinių asmenų registro, ji nustos egzistuoti kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Tai, kad tuo atveju, kai patenkinus BUAB „Lagiva“ kreditoriaus ieškinį civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, atsakovas kaip civilinių teisinių santykių subjektas nebeegzistuos ir dėl to teismo sprendimo bus neįmanoma įvykdyti, yra nesuderinama su kreditorių lygiateisiškumo ir iš esmės prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams (CK 1.5 str. 1 d.).

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai BUAB „Žava“ ir BUAB „Lagiva“ prašo palikti nepakeistą Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį (b.l. 45-50). Nurodo, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011-11-17 nutartimi vieną kartą jau tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo BUAB „Žava“ priklausantį nekilnojamąjį turtą: 1) Pastatą - artezinį šulinį-siurblį, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis adresu. (duomenys neskelbtini); 2) Pastatą - kaminą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) , esantis adresu (duomenys neskelbtini); 3) Pastatą -vandens spaudimo baką, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis adresu (duomenys neskelbtini); 4) Pastatą - katilinę, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis adresu (duomenys neskelbtini), kuris ir yra ginčo objektas šioje byloje.

12Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus vykdyti UAB „Žava“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka gana ilgam laikui (kol bus priimtas teismo sprendimas, taip pat neatmestina galimybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas bus peržiūrimas apeliacine bei kasacine tvarka), bus pažeisti UAB „Žava“ kreditorių teisėti lūkesčiai, susiję su jų poreikių tenkinimu. UAB „Žava“ bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymas neprieštarauja tiek teismo, tiek ne teismo tvarka vykdomo bankroto siekiamiems tikslams, nepažeidžia nei UAB Medicinos banko, nei BUAB „Žava“ kreditorių teisių, bet priešingai - neteisminė bankroto procedūra atitinka BUAB „Žava“ kreditorių interesus dėl mažesnių administravimo išlaidų, kas atitinkamai leidžia tikėtis didesnio kreditorių pareikštų finansinių reikalavimų patenkinimo.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Apylinkės teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.), tarp jų Įmonių bankroto įstatymas. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra egzistuojanti teismo sprendimo (nutarties) neįvykdymo ar įvykdymo pasunkėjimo grėsmė, kuri pateisintų laikinosios apsaugos priemonės taikymą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Visais atvejais turi būti įvertinta ir tai, ar tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai leidžia įžvelgti ieškovui palankaus sprendimo vykdymo tikimybę, taip pat ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Be to, teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi patikrinti ir įsitikinti pradėto proceso teisėtumu, nes priešingu atveju bylinėjimasis taptų beprasmis.

17Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 str. 1 d., 145 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. -1868/2010). Be to, CPK 145 str. 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso principai reikalauja išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, o tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymo tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1331/2010). Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - uždrausti bankroto administratoriui šaukti pirmąjį BUAB „Žava“ įmonei vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, kol nebus išnagrinėta byla dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nėra susijusi su jo pareikšto reikalavimo užtikrinimu. Pažymėtina, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto procesas turi būti ekonomiškas, koncentruotas, vykdomas greitai, o kreditorių susirinkimai – bankroto procedūros sudėtinė dalis, todėl tie patys principai taikytini ir šiai procedūrai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1211/2010). Kaip pagrįstai nurodė atsakovai, patenkinus ieškovo prašymą, būtų užkirstas kelias vykdyti bankroto procedūras ir tuo pažeistos kitų kreditorių teises ir teisėti interesai, bankroto ekonomiškumo, koncentruotumo principai, o kartu ir pažeistas CPK 145 str. 2 d. nurodytas ekonomiškumo principas. Juo labiau kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2011-11-17 nutartimi patenkino UAB „ Medicinos bankas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – ir areštavo atsakovams priklausantį turtą, kol bus išspręstas klausimas dėl perleidimo sandorio teisėtumo.

18Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

19Taigi skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu nagrinėjamoje byloje apylinkės teismas, netaikydamas nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, nepažeidė įstatymo, o atskirojo skundo argumentai nepaneigė teismo išvadų (CPK 329 str. 1 d., 338 str., CPK 144 str. 1 d., 178 str., 314 str.).

20CPK 80 str. 2 d. nustatyta, kad už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ pateikdamas atskirąjį skundą nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Apeliantas nėra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar jo mokėjimas atidėtas, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma priteistina iš apelianto valstybei (CPK 80 str. 2 d., 96 str. 1 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

22Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Medicinos bankas“, kodas 112027077, buveinė Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, sąskaita Nr. ( - ),UAB Medicinos banke valstybei 100,00 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu ieškovas nurodo aplinkybę,... 6. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 14 d. nutartimi (b.l.... 7. Ieškovas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 8. - Teisinio kvalifikavimo aspektu, ieškovui nereikalaujant turto jam... 9. - Ginčo turtinis pobūdis dar labiau tampa akivaizdus sprendžiant... 10. - Vykdant BUAB „Žava“ bankroto procedūras ne teismo tvarka BUAB... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai BUAB „Žava“ ir BUAB... 12. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apylinkės teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 17. Pažymėtina, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame... 18. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 19. Taigi skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu nagrinėjamoje byloje... 20. CPK 80 str. 2 d. nustatyta, kad už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį palikti... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Medicinos bankas“, kodas 112027077, buveinė...