Byla e2-377-949/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant atsakovui M. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovams M. S. ir R. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ ieškiniu prašo priteisti iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 206,22 Eur skolos (iš viso 412,44 Eur), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą, 1,68 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką, 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas. Nurodė, kad ieškovas suteikė namo, esančio ( - ), savininkų, taip pat ir atsakovų, kuriems nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Pagal CK 4.82 straipsnio 3, 4 dalis namo bendrojo naudojimo objektus namo butų savininkai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. CK 4.82 str. 3 d., 4 d., 4.84 str. 9 d., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau - Pavyzdiniai administravimo nuostatai), patvirtinti 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Šiaulių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (toliau - Šiaulių miesto administravimo nuostatai), patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A-1330 (8.1), bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo bendrąja daline nuosavybės teise valdomai turto daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Ieškovas kiekvieną mėnesį atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto adresu teikė mokėjimo pranešimus (sąskaitas) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Mokėjimo pranešime nurodyta suma turėjo būti sumokėta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos, tačiau atsakovai už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. nesumokėjo ieškovui 412,44 Eur. Rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad buto, esančio ( - ), savininkas M. S. mirė ( - ), o atsakovams 2015-05-22 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Atsakovams kiekvieną mėnesį į paveldėtą butą buvo siunčiamos sąskaitos, tai buvo daroma ir laikotarpiu nuo 2015-02-01 iki 2015-07-01, todėl atsakovai turėjo ir galėjo žinoti apie palikėjo skolą. Todėl mano, kad ieškovas tinkamai įgyvendino teisę ir pareigą informuoti atsakovus apie palikėjo skolą.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos. Gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 1 d.).

4Atsakovai M. S. ir R. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog atsakovai butą, esantį ( - ), paveldėjo 2015 m. mirus M. S., o skola susidarė laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2015-09-30. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 dalį palikėjo kreditoriai per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos turi teisę pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. Taigi ieškinys pareikštas praleidus įstatyme nustatytą terminą.

5Atsakovas M. S. teismo posėdyje atsiliepimą į ieškinį palaikė, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad prieš priimdami palikimą, jie dėjo pastangas, kad sužinotų apie visus mirusio tėvo kreditorius, kreipėsi į teismą, į antstolius. Palikimą priėmė pagal apyrašą, tačiau apie skolą ieškovui nieko nežinojo. Tėvas turėjo kitų komunalinių mokesčių įsiskolinimų, AB „Šiaulių energija“ kreipėsi į teismą per įstatymuose nustatytą terminą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, šie reikalavimai buvo patvirtinti, jų neginčija. Teigė, kad butas yra bendrabutyje, jame niekas negyvena, sąskaitos kartais nepasiekia adresato, jos būna užkištos už buto durų. Iš UAB „Šiaulių būstas“ sąskaitų ir pretenzijų nėra gavę.

6Atsakovas R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant, nes yra išvykęs, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles šiam atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad, ( - ) mirus M. S. (42 b. l.), po jo mirties atsiradusį palikimą bei skolinius įsipareigojimus pagal antstolio Andriaus Liaškovo sudarytą 2015-04-29 turto apyrašą Nr. AN136773 (vykdomoji byla Nr. 0159/15/00816) lygiomis dalimis po ½ dalį paveldėjo atsakovai M. S. ir R. S. Paveldėtą turtą, be kitų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, sudaro butas, esantis ( - ).

9Ieškovas ieškinyje ir papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose teigia, kad teikė namui, esančiam ( - ), namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas ir atsakovams kaip buto bendrasavininkams siuntė mokėjimo pranešimus (sąskaitas) bei pretenzijas adresu ( - ), tačiau atsakovai neatsiskaitė su ieškovu už laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2015-09-30 teiktas paslaugas ir liko skolingi iš viso 412,44 Eur, t.y., ieškovas reiškia reikalavimą priteisti skolą, susidariusią iki palikimo atsiradimo ir po jo atsiradimo dienos. Ieškovas skolos paskaičiavimą grindžia skolų valdymo ataskaita. Ieškovas nurodė, kad atsakovai buvo tinkamai informuoti apie susidariusią skolą.

10Atsakovai nesutinka, kad buvo tinkamai informuoti iki palikimo priėmimo apie palikėjo skolą ieškovui, todėl prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes palikimas yra priimtas, o ieškinys pareikštas praleidus CK 5.63 straipsnyje nustatytą terminą.

11Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovų skolą, kuri, be kita ko, paskaičiuota ir už laikotarpį iki palikimo atsiradimo dienos.

12Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą - tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (CK 5.1 str. 1 d.). Teisių perėjimo universalumas reiškia tai, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui neatsižvelgiant į tai, žinojo jis ar nežinojo apie konkrečias palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali priimti ar atsisakyti tik dalies palikimo. Jis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. visas palikėjo teises ir pareigas. Tam, kad įpėdinis paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti vienu iš įstatyme nustatytų būdų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Snoro lizingas“ pareiškimą dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo, bylos Nr. 3K-3-91/2013).

13CK 5.63 straipsnio, reglamentuojančio kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką, 1 dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

14Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas – suteikti įpėdiniui informacijos apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes tokia informacija padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. D. V., bylos Nr. 3K-7-190/2009). Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad CK 5.63 straipsnio nuostatomis siekiama ir kitų tikslų, ne tik informuoti įpėdinius apie kreditorių reikalavimus. Pagal šio straipsnio 2 dalį kreditorių reikalavimai pareiškiami neatsižvelgiant į jų patenkinimo terminų suėjimą. Ši įstatymo nuostata ir nustatyti trijų mėnesių atnaujinamasis bei maksimalus trejų metų naikinamasis terminai kreditorių reikalavimams pareikšti (CK 5.63 str. 1, 4 d.) sudaro prielaidas civilinių teisinių santykių stabilumui bei apibrėžtumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis J. K. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-540/2011).

15CK 5.63 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai neįtvirtinti trijų mėnesių termino kreditorių reikalavimams pareikšti praleidimo padariniai. CK 5.63 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta praleisto termino pratęsimo galimybė, kai terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad tam, jog kreditorius galėtų reikalauti patenkinti turimą reikalavimo teisę iš palikėjo turto, teisme turi būti įvertintos termino praleidimo priežastys ir priimtas procesinis sprendimas dėl termino pratęsimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditoriai, buvę neaktyvūs ar dėl kitų priežasčių praleidę šiuos terminus, praranda galimybę įgyvendinti savo reikalavimo teises palikimą priėmusiems įpėdiniams, o šie užsitikrina, kad atsakys tik už tokias palikėjo skolas, kurios paaiškėjo per įstatymo nustatytą laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Snoro lizingas“ ir kt. pareiškimus dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, bylos Nr. 3K-3-523/2012).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad nepraleido CK 5.63 straipsnyje nustatyto 3 mėnesių termino, siuntė pretenzijas dėl skolos ir sąskaitas buto, esančio ( - ), adresu, taigi tinkamai pranešė įpėdiniams (atsakovams) apie palikėjo skolą. Atsakovai su šiuo ieškovo teiginiu nesutinka, nurodydami, kad jie dėjo pastangas sužinoti apie visus palikėjo kreditorius, priėmė palikimą pagal apyrašą, ieškovo siųstų sąskaitų ir pretenzijų negavo, nes niekas nurodytame bute negyvena.

17CK 5.63 straipsnio 1 dalyje išvardyti palikėjo kreditorių pretenzijų pareiškimo būdai: pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Vien pažodinis (gramatinis) šių būdų aiškinimas ne visada atitiktų pirmiau įvardytą termino kreditorių reikalavimams pareikšti paskirtį, nesudarytų sąlygų kreditoriams efektyviai išviešinti savo turtinių pretenzijų, kad jos taptų žinomos pretenduojantiems į palikimą įpėdiniams, o šiems – galimybių sužinoti apie palikėjo kreditorių reikalavimus ir apsispręsti dėl palikimo priėmimo, turint visą reikšmingą tokiam sprendimui priimti informaciją. Dėl šios priežasties kasacinis teismas padarė išvadą, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nebaigtinis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal UAB „Snoro lizingas“ pareiškimą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, bylos Nr. 3K-3-91/2013), taip pat kad šios normos tikslus atitinka ir tinkamu kreditoriaus reikalavimo pareiškimu laikytinas viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, jis gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis J. K. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-540/2011). Išplėstinė teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad būtent kreditorių reikalavimų pareiškimas notarui sudaro sąlygas kreditoriams išviešinti savo turtines pretenzijas tokiu būdu, kad jos taptų žinomos ne tik jau palikimą priėmusiems įpėdiniams, bet ir pretenduojantiems į jį įpėdiniams prieš jiems atliekant palikimo priėmimo veiksmus. Kadangi paveldėjimo bylą tvarko ir paveldėjimo teisės liudijimą išduoda palikimo atsiradimo vietos notaras (CK 5.66 str. 1 d., Notariato įstatymo 28 str. 1 d.), į jį, kaip į valstybės įgaliotą asmenį, kreditoriai ir įpėdiniai gali kreiptis dėl reikalavimų pateikimo bei informacijos apie pateiktus reikalavimus gavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 122-136).

18Ieškovas teigia pranešęs atsakovams apie palikėjo skolą, nes siuntė buto, kurį paveldėjo atsakovai, adresu sąskaitas bei pretenzijas. Tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių ieškovo nurodytų dokumentų siuntimą adresu ( - ), bei jų įteikimą atsakovams. Iš išrašų iš Gyventojų registro tarnybos duomenų bazės matyti, kad atsakovai nuo 2001 metų yra deklaravę gyvenamąją vietą adresu ( - ), ir ši aplinkybė ieškovui žinoma. Be to, visi procesiniai teismo dokumentai atsakovams įteikti taipogi deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Rašytinių įrodymų apie tai, kad ieškovas kitais būdais būtų tinkamai pranešęs apie palikėjo skolą atsakovams, byloje nėra. Todėl atsižvelgiant į nurodyta, į atsakovo M. S. paaiškinimus, duotus teismo posėdyje, spręstina, kad ieškovas iki palikimo priėmimo nepranešė tinkamai atsakovams apie palikėjo M. S. skolą ieškovui. Atsižvelgiant į tai, kad palikimas atsirado ( - ) (42 b. l.), nesant duomenų apie tai, kad iki palikimo priėmimo ieškovas tinkamai informavo atsakovus apie palikėjo skolą ieškovui, o ieškinį ieškovas teisme pareiškė tik 2015-11-13, darytina išvada, kad ieškovas yra praleidęs CK 5.63 straipsnyje nustatytą 3 mėnesių terminą pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams.

19Kaip jau minėta, remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismuose pradėjus nagrinėti bylą dėl skolos priteisimo, netikslinga, kad ieškovas ypatingosios teisenos tvarka kreiptųsi į teismą ir pradėtų atskirą civilinę bylą dėl termino kreditorių reikalavimams pareikšti pratęsimo. Klausimas dėl termino kreditorių reikalavimams pareikšti pratęsimo sprendžiamas toje pačioje byloje kaip ir skolos priteisimo klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 122-136).

21Tais atvejais, kai po palikimo priėmimo kreditorius, praleidęs CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, siekia įgyvendinti savo reikalavimą iš paveldėto turto, o palikimą priėmęs įpėdinis su kreditoriaus reikalavimu nesutinka, teismas, spręsdamas dėl termino pratęsimo CK 5.63 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, turi įvertinti ne tik termino praleidimo priežasčių svarumą, bet ir padarinius, atsirandančius palikimą priėmusiam įpėdiniui, jei terminas būtų pratęstas (pvz., įvertinti, ar palikimą sudarantis turtas yra išlikęs ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. v. M. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-123/2014).

22Ieškovas nei ieškinyje, nei rašytiniuose paaiškinimuose neprašė pratęsti praleistą terminą pareikšti atsakovams reikalavimus dėl skolos, susidariusios iki palikėjo M. S. mirties, priteisimo, nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių jis praleido įstatymuose nustatytą terminą reikalavimams palikimą priėmusiems įpėdiniams pareikšti. Sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo pasekmių, atsižvelgiama į tai, kad paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas atsakovams buvo išduotas 2015-05-22 (43-47 b. l.). Šio dokumento pagrindu Nekilnojamojo turto registre 2015-05-22 buvo įregistruota atsakovų nuosavybės teisė į ginčo butą (13-14 b. l.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas turi galimybes naudotis tiek Gyventojų registro, tiek Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėmis ir naudojantis šiomis teisėmis jam tapo žinoma apie atsakovų nuosavybės teisės į butą, esantį ( - ), įregistravimą. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nuo 2015-05-22 galėjo ir turėjo žinoti, kad palikimą priėmė atsakovai, nustatyti atsakovų gyvenamąją vietą ir išsiųsti pretenzijas atsakovams jų gyvenamosios vietos adresu, taip pat prašyti teismo atnaujinti praleistą terminą, tačiau to nepadarė ir nesielgė kaip rūpestingas ir sąžiningas kreditorius.

23Be to, iš byloje esančio paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo matyti, kad atsakovai palikimą priėmė pagal apyrašą, kuriame be paveldimų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų nurodytos ir palikėjo skolos AB DNB bankui, skolos už komunalinius mokesčius ir kt., išieškomos antstolių. Šios aplinkybės patvirtina atsakovo M. S. teiginius, kad atsakovai, prieš priimdami palikimą, atsakingai rinko informaciją apie palikėjo turimą turtą ir skolinius įsipareigojimus ir sprendė, ar priimti po M. S. mirties atsiradusį palikimą, taigi elgėsi kaip rūpestingi ir sąžiningi įpėdiniai. Paminėtina, kad palikimo priėmimas pagal apyrašą yra vienintelis palikimo priėmimo būdas, kuris sudaro sąlygas įpėdiniui apsisaugoti nuo rizikos, kad palikėjo skolos viršys paveldėto turto vertę ir todėl įpėdiniui kils pareiga jas grąžinti iš asmeninio turto (CK 5.53 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 122-136). Iš nurodyto paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo nematyti priimto turto ir skolų santykis, t.y., nežinoma, ar įpėdiniams liko ir kiek liko turto, atskaičius visas palikėjo skolas ir kokią įtaką turto ir skolų balansui turėtų šios skolos priteisimas iš atsakovų. Atsižvelgiant į tai, kad palikimas jau yra priimtas pagal apyrašą, o ieškovas neprašė atnaujinti termino reikalavimams pareikšti bei nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių praleido 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą iš atsakovų ieškovui už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki palikėjo mirties ( - ) nepagrįstas. Pagal ieškovo pateiktą skolų valdymo ataskaitą skolos likutis 2015 metų vasario mėnesio pradžiai buvo 278,28 Eur, mokesčiai skaičiuojami už visą mėnesį, ir vienai dienai tenkanti mokesčių dalis nenustatyta, todėl ieškinio reikalavimai dalyje dėl 278,28 Eur skolos, susidariusios iki 2015 metų vasario mėnesio, priteisimo atmestini.

24Pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Būtent nuo šios dienos atsakovams, kaip naujiems buto savininkams, kyla pareiga mokėti už ieškovo teikiamas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas proporcingai nuosavybės teise valdomai turto daliai. Kaip teisingai nurodė ieškovas ieškinyje, ši pareiga buto, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, savininkams kyla iš CK 4.82 straipsnio 3 dalies, 4 dalies 4.84 straipsnio 9 dalies, taip pat Šiaulių miesto administravimo nuostatų, skolos dalis yra pagrįsta skolų valdymo ataskaita (8 b. l.), atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad yra sumokėję už ieškovo suteiktas paslaugas nuo 2015 metų vasario mėnesio iki 2015 metų rugsėjo mėnesio, todėl ieškinio reikalavimai dalyje dėl 134,16 Eur (412,44 Eur – 278,28 Eur) skolos priteisimo tenkintini. 134,16 Eur skola priteistina iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis.

25Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

28Nagrinėjamu atveju ieškinys patenkintas iš dalies, t.y., priteista dalis skolos, todėl ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (32,53 %) iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 4,87 Eur žyminis mokestis, 0,28 Eur mokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą ir 0,55 Eur mokestis už Gyventojų registro tarnybos paiešką ir išrašo peržiūrėjimą, iš viso 5,70 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 2 d.).

29Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 54,45 Eur, kuriuos sumokėjo UAB „SKOLOS LT“ už ieškinio parengimą. Šias išlaidas ieškovas grindžia teisinių paslaugų teikimo susitarimu Nr. 1 prie 2010-11-02 teisinių paslaugų sutarties Nr. 2010-S-8A (12 b. l.), pasirašytos tarp UAB „Šiaulių būstas“ ir UAB „SKOLOS LT“, 2015-11-11 mokėjimo nurodymu Nr. 358 (10 b. l.), 2015-10-15 paslaugų priėmimo-perdavimo aktu (9 b. l.) bei 2015-10-15 PVM sąskaita - faktūra serija ir Nr. SK02810 (11 b. l.).

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų, kildinamų iš juridinio asmens suteiktų teisinių paslaugų, atlyginimo, išaiškino, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015 pasisakė, kad šios teisės aiškinimo taisyklės galioja ir sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo juridiniam asmeniui, kai jį atstovavo kitas juridinis asmuo, o ne advokatas ar advokato padėjėjas.

31Pažymėtina, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, taip pat ir ieškinį, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovą, kreipiantis su ieškiniu į teismą, atstovauja aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinti ieškovo darbuotoja (27-28 b. l.), o duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas neturi pagrindo priteisti ieškovui 54,45 Eur, jo sumokėtų UAB „SKOLOS LT“ už ieškinio parengimą.

32Atsakovai atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas neprašė, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovams klausimas nesprendžiamas.

33Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą suma neviršija nustatytos minimalios priteistinos 3,00 Eur sumos, todėl iš atsakovų valstybei nepriteistina (CPK 92 str., 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 2 d., 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

35Ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) 67,08 Eur (šešiasdešimt septynių eurų, 08 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 67,08 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2,85 Eur (dviejų eurų, 85 centų) bylinėjimosi išlaidas.

37Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovo R. S., a. k. ( - ) 67,08 Eur (šešiasdešimt septynių eurų, 08 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 67,08 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2,85 Eur (dviejų eurų, 85 centų) bylinėjimosi išlaidas.

38Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai... 2. ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ ieškiniu prašo priteisti iš kiekvieno... 3. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys... 4. Atsakovai M. S. ir R. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 5. Atsakovas M. S. teismo posėdyje atsiliepimą į ieškinį palaikė, prašė... 6. Atsakovas R. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad, ( - ) mirus M. S. (42 b. l.), po jo... 9. Ieškovas ieškinyje ir papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose teigia, kad... 10. Atsakovai nesutinka, kad buvo tinkamai informuoti iki palikimo priėmimo apie... 11. Byloje kilo ginčas dėl to, ar ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti iš... 12. Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi... 13. CK 5.63 straipsnio, reglamentuojančio kreditorių reikalavimų pareiškimo ir... 14. Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę,... 15. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai neįtvirtinti trijų mėnesių termino... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad nepraleido CK 5.63 straipsnyje... 17. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje išvardyti palikėjo kreditorių pretenzijų... 18. Ieškovas teigia pranešęs atsakovams apie palikėjo skolą, nes siuntė buto,... 19. Kaip jau minėta, remiantis CK 5.63 straipsnio 4 dalimi, teismas gali pratęsti... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismuose pradėjus nagrinėti bylą... 21. Tais atvejais, kai po palikimo priėmimo kreditorius, praleidęs CK 5.63... 22. Ieškovas nei ieškinyje, nei rašytiniuose paaiškinimuose neprašė pratęsti... 23. Be to, iš byloje esančio paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo... 24. Pagal CK 5.3 straipsnio 1 dalį palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo... 25. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ieškovui lygiomis dalimis iš... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Nagrinėjamu atveju ieškinys patenkintas iš dalies, t.y., priteista dalis... 29. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 54,45 Eur, kuriuos sumokėjo... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų,... 31. Pažymėtina, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus... 32. Atsakovai atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas neprašė, todėl... 33. Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą suma neviršija... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1... 35. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovo... 37. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, iš atsakovo... 38. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...