Byla e2-1408-1043/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Gemaga“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Anita Sereikienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Dextera“ atstovui M. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Dextera“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Gemaga“.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Ieškovė ,,Dextera“ pateikė ieškinį atsakovei UAB ,,Gemaga“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 73,42 Eur skolos, 1,24 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Ieškinyje nurodoma, jog 2016 m. gegužės 20 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Užsakymą-sutartį. Sutarties pagrindu ieškovė įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti sulygtus gaminius, žaliuzes. Atsakovė įsipareigojo priimti gaminius ir tinkamai už juos apmokėti. Visi gaminiai ir atliktos paslaugos buvo perduotos atsakovei, pateikiant apmokėti 2016 m. gegužės 30 d. PVM Sąskaitą-faktūrą Nr. JEX160172 146,85 Eur sumai, neapmokėta suma sudaro 73,42 Eur. Atsakovė pateikdama prieštaravimus teigia, jog ieškovė pagamino visas tris žaliuzes vienodų matmenų, nepaisant to, jog langų nišos yra skirtingos. Pažymėtina, kad kiekvienas asmuo, sudarantis sutartį, būdamas apdairus, rūpestingas bei atidus prieš sutartį pasirašydamas ir tokiu būdu savo parašu patvirtindamas joje nurodytų duomenų tikrumą ir išreikšdamas savo sutikimą su įtvirtintomis sąlygomis, iš esmės, turi galimybę ir pareigą susipažinti su jomis bei įvertinti jų teisingumą ir atitikimą iš anksto aptartoms ir pageidaujamoms. Todėl atsakovės prieštaravimas dėl netinkamų matmenų yra nepagrįstas ir atmestinas. Dar daugiau, atsakovė ieškovės suteiktas paslaugas priėmė, 2016 m. gegužės 30 d. PVM Sąskaitoje-faktūroje JEX Nr. 160172, parašu patvirtino, jog prekes pagal kiekį ir kokybę priėmė, pretenzijų dėl gaminių, neturi. Nors atsakovė nepareiškė ieškovei jokių prieštaravimų, tačiau tinkamai ir laiku už suteiktas paslaugas, neatsiskaitė. Atsakovei vengiant atlikti prievolę ieškovės atžvilgiu ir atitinkamai apmokėti už suteiktas paslaugas, ieškovė pageidauja pasinaudoti Sutartyje sulygta teise į netesybas, o būtent pagal Užsakymo-sutarties 1 dalies pagrindą, užsakovui delsiant apmokėti už gaminius, jis privalo sumokėti įmonei 0,07 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Kadangi, Sutartyje sulygti 0,07 proc. dydžio delspinigiams taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), bendra delspinigių suma siekia 1,24 Eur sumą. (el. b. l. 26-28).
  2. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB ,,Gemaga“ prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, jog UAB „Dextera“ buvo įsipareigojusi pagaminti trejas žaliuzes trims skirtingų išmatavimų langams. UAB „Dextera“ darbuotojams pagaminus ir pakabinus žaliuzes buvo pastebėtas brokas - tai yra netinkami išmatavimai ir netinkami žaliuzių dydžiai. Pakabinus žaliuzes brokas buvo matomas plika akimi. Ieškovė netinkamai išmatavo langų nišas, todėl ir pagamino netinkamos kokybės -netinkamų dydžių žaliuzes. Ne kartą buvo prašoma ištaisyti broką, pagaminti tinkamų dydžių žaliuzes, pagal tikrus langų išmatavimus, tačiau derybos rezultato nedavė. Galiausiai UAB „Dextera“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą žaliuzių grąžinimui, kaip netinkamai pagamintoms, tačiau suma už žaliuzes atsakovei grąžinta nebuvo. Ieškovės teiginiai, kad sudarant sutartį atsakovė turėjo nepatvirtinti sutarties, jei joje matė neteisingus išmatavimus yra nepagrįsti, nes atsakovė nėra specialistė ir negalėjo žinoti, kad langų nišos yra labai skirtingos. Atsakovė patvirtino parašais ant UAB „Dextera“ vadybininko atliktų matavimų, nes juo pasitikėjo – jis specialistas, turi tikslius matavimo prietaisus ir sugeba įvertinti visas paklaidas. Ieškovė teigia, kad atsakovė suteiktas paslaugas pagal kiekį ir kokybę priėmė pasirašydama ant PVM sąskaitos faktūros JEX160172. PVM sąskaitą faktūrą kaip apmokėjimui skirtą dokumentą užsakovas priima net ir jei kokybė neatitinka sulygtų sutartyje, nes PVM sąskaitą faktūrą galima atsiųsti paštu ir jos net nebūtina pasirašyti, juo labiau, kad ant PVM sąskaitos faktūros pasirašo asmuo net nesusijęs su paslaugų priėmimu. Brokas ar nekokybiškai atliktas darbas gali būti net nepastebimas pirmąją minutę po darbų atlikimo. Atsakovė broką pastebėjo tik tuomet kai įmonės vadovas grįžo iš komandiruotės iš Šri lankos ir įėjo į savo kabinetą t.y. praėjus dviem savaitėm po žaliuzių pakabinimo (el. b. l. 48-49).
  3. Atsakovė UAB ,,Gemaga“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 146,84 Eur skolos ir sumokėtą žyminį mokestį (el. b. l. 50-51). Atsakovės UAB ,,Gemaga“ priešieškinis 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi paliktas nenagrinėtu.

5Ieškinys tenkintinas visiškai

  1. Byloje surinkta medžiaga nustatyta, kad ieškovė (rangovė) ir atsakovė (užsakovė) 2016 m. gegužės 20 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti, parduoti ir sumontuoti gaminius – žaliuzes. Atsakovė įsipareigojo priimti gaminius ir tinkamai už juos apmokėti (el. b. l. 29-30). Ieškovė 2016 m. gegužės 30 d. atlikusi darbus, pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą bendrai 146,85 Eur sumai (el. b. l. 36). Atsakovė pasirašydama ant PVM sąskaitos-faktūros darbus priėmė, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės sąskaitos pasirašymo metu nepareiškė. Atsakovė už gaminius tinkamai neatsiskaitė, pareikšdama pretenzijas dėl netinkamų žaliuzių dydžių (el. b. l. 53-57).
  2. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.662 straipsnį, atliktų darbų priėmimas-perdavimas yra privaloma procedūra, įforminama aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Užsakovo pareiga sumokėti sutartyje nustatytą kainą, jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, atsiranda po to, kai yra priimtas darbų rezultatas. Šalių sudarytos Sutarties 1 punkte numatyta, kad užsakovas įsipareigoja gaminius priimti ir už juos sumokėti iš karto po gaminių pagaminimo ir/ar sumontavimo momento. LR CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teisminę praktiką dėl atliktų darbų priėmimo aktų teisinės reikšmės bei laikosi pozicijos, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Nagrinėjamojoje byloje, kaip jau minėta anksčiau, nustatyta, kad 2016 m. gegužės 30 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta PVM Sąskaita-faktūra Nr. JEX160172, kuria atsakovė priėmė vertikalias žaliuzes, montavimo ir transportavimo darbus, viso įvertintus 146,85 Eur sumai (el. b. l. 36). Sąskaitos pasirašymo metu atsakovės atstovai pretenzijų rangovei dėl darbų kokybės, netinkamų žaliuzių nereiškė.
  3. Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vieningai laikosi nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus, fiksuoti trūkumus, trūkumų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima. Šiuo atveju atsakovė galėtų remtis darbo trūkumais tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Tačiau teismo vertinimu, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais analizuotinas trūkumų pobūdis ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikytina CK 6.662 straipsnio 3 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos; 2008 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2008, 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013).
  4. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog pakabinus žaliuzes brokas buvo matomas plika akimi. Žaliuzės ant langų kabojo skirtingais atstumais nuo palangių – viename lange atstumas nuo palangės iki žaliuzių buvo 0,5 cm, kitame lange 1,65 cm, trečiame lange l,70 cm. Skirtumas pakankamai didelis ir jis puikiai matomas plika akimi (el. b. l. 48-49). Žaliuzių brokas grindžiamas pateiktomis foto nuotraukomis (el. b. l. 56-57 ). Darytina išvada, jog visi atsakovės nurodyti trūkumai, kuriuo grindžiamas atsiliepimas, darbo rezultato priėmimo metu buvo akivaizdūs, atsakovė juos vizualiai galėjo nustatyti darbų priėmimo metu bei tai užfiksuoti darbų perdavimo-priėmimo akte, nagrinėjamu atveju PVM sąskaitoje-faktūroje. Jeigu PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo metu, atsakovė, nesilaikydama CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintų pareigų, tinkamai neapžiūrėjo ir neįvertino darbų rezultato, kas, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, jog atsakovės įvardinti trūkumai nebuvo paslėpti, priešingai kaip nurodo pati atsakovė buvo matomi plika akimi ir juos buvo galima nesunkiai identifikuoti, tai sąlygojo teisės reikšti pretenzijas praradimą (CK 6.662 straipsnio 3 dalis). Dėmesys atkreiptinas į tai, jog pretenzijos buvo pareikštos tik 2016 m. birželio 22 d. (el. b. l. 53) praėjus beveik mėnesiui po darbų priėmimo. Akcentuotina ir tai, jog dalį sumos pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą atsakovė apmokėjo. Atsakovės argumentas, jog trūkumai buvo pastebėti tik tuomet kai įmonės vadovas grįžo iš komandiruotės iš Šri lankos ir įėjo į savo kabinetą, t. y. praėjus dviem savaitėm po žaliuzių pakabinimo, vertintinas kaip reiškiantis, jog atsakovė ilgą laiką elgdamasi nerūpestingai nesiekė savo teisių įgyvendinimo, nesidomėdama tikruoju darbų rezultatu taip netiesiogiai sutikdama su aplaidumą sąlygojančiomis pasekmėmis. Įstatymų leidėjas yra numatęs galimybę užsakovui reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų net ir tuo atveju, jei darbai buvo priimti ir priėmimo akte nebuvo nurodyti darbų trūkumai, su sąlyga, kad tokie trūkumai yra paslėpti. Nagrinėjamu atveju pati atsakovė pripažįsta, kad trūkumai nebuvo paslėpti, jie buvo akivaizdūs. Šiuo atveju atsakovė negali remtis netinkama atliktų darbų kokybe, nes tokios galimybės (akivaizdžių trūkumų nustatymo atveju) įstatymas nenumato. Esant šioms aplinkybėms ieškovės reikalavimas dėl darbų kainos priteisimo tenkintinas.
  5. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pripažinus, jog atsakovė tinkamai nevykdė savo finansinių prievolių, vadovaujantis sutarties 1 dalimi, tenkintinas reikalavimas dėl 1,24 Eur delspinigių priteisimo.
  6. Priteisus ieškovei iš atsakovės pagrindinę skolą ir delspinigius, tenkintinas reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

7Ieškinį tenkinti visiškai.

8Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gemaga“, į.k. 135049563 ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Dextera“, į. k. 134665673, 73,42 Eur (septyniasdešimt tris eurus 42 ct) skolos, 1,24 Eur (vieną eurą 24 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (74,66 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. liepos 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) sumokėto žyminio mokesčio.

9Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai