Byla 2A-712-264/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant apeliantui (pareiškėjui) A. B., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei L. K.,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8831-587/2012 pagal pareiškėjo A. B. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jis kenksmingomis darbo sąlygomis dirbo laikotarpiu nuo 1970 m. rugpjūčio 3 d. iki 1973 m. liepos 15 d. (2 m. 8 mėn. 12 d.); laikotarpiu nuo 1973 m. balandžio 5 d. iki 1980 m. liepos 31 d. (7 m. 3 mėn. 25 d.); laikotarpiu nuo 1989 m. gegužės 11 d. iki 1989 m. rugpjūčio 11 d. (3 mėn.); laikotarpiu nuo 1990 m. vasario 1 d. iki 1990 m. gegužės 14 d. (3 mėn. 13 d.); laikotarpiu nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. iki 2008 m. lapkričio 10 d. (1 m. 2 mėn.7 d.). Pareiškėjas nurodė, kad visose darbovietėse nurodytais laikotarpiais jis dirbo tik suvirintoju ir visuomet kenksmingomis darbo sąlygomis. Jam buvo suteikiamos kasmetinės prailgintos atostogos, atsižvelgiant į kenksmingas darbo sąlygas, skiriamas nemokamas pienas. Pareiškėjas kreipėsi į VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyrių, kad jam būtų skirta kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, kadangi laikotarpiu 1970-1990 dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis, tačiau suinteresuoto asmens 2006-12-18 sprendimu nuspręsta neskirti jam kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, nes neatitinka Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 str. bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 2, 3, 4 punktuose nurodytų reikalavimų. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad negalima perskaičiuoti pensijos kaip dirbus kenksmingas darbo sąlygas, kadangi dalyje darboviečių pildant darbo knygelę įrašytos dvigubos pareigybės, nors jis dirbo tik suvirintoju.

5Suinteresuoti asmenys su pareiškimu nesutiko, prašė pareiškimą atmesti. Prašomo fakto nustatymas pareiškėjui nesukels jokių teisinių pasekmių. Net ir nustačius pareiškėjo reikalaujamą juridinę reikšmę turintį faktą, kompensacija jam nebūtų paskirta, kadangi pagal Pensijų įstatymo nuostatas senatvės pensijos dydis nepriklauso nuo to, kokiose pareigose ar kokiomis sąlygomis asmuo dirbo. Kompensacija kartu su senatvės pensija neskiriama ir nemokama. Kadangi pareiškėjas neturėjo reikalaujamo 12,5 metų stažo visai kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas gauti, o kompensacijos daliai gauti pareiškėjas 1986 - 1994 metų laikotarpiu neišdirbo 6 metų 3 mėnesių darbų, išvardintų Sąraše Nr.2, VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyrius atsisakė jam skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas. VSDF valdyba 2010 m. sausio 11 d. sprendimu atsisakė panaikinti VSDF valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą ir nurodė minėtų sprendimų apskundimo teismui tvarką. Tačiau pareiškėjas neskundė Kauno apygardos administraciniam teismui nei Kauno Santakos pensijų skyriaus, nei VSDF valdybos sprendimų. Pareiškėjas neįrodė, kad sprendimai, kuriais atsisakyta skirti jam kompensaciją, buvo priimti nepagrįstai ir neteisėtai.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas nustatė, kad 2006-12-18 sprendimu „Dėl atsisakymo skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas A. B.“ Nr. 10.33.5-7609, nuspręsta neskirti jam kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, nes neatitinka Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 str. bei Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 2, 3, 4 punktuose nurodytų reikalavimų. Pareiškėjui nuo 2008-11-10 yra paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija. VSDF valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą bei kompensacijos byloje esančius dokumentus, nustatė, kad darbų, įvardytų Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų Sąraše Nr. 2 pareiškėjas nedirbo nei 12 metų 6 mėnesių, nei 6 metų 3 mėnesių 1986-1994 metais, todėl 2010 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. (6.5)1-130 atsisakė panaikinti VSDF valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 10.33S-7609 ir nurodė minėtų sprendimų apskundimo teismui tvarką. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų skundęs Kauno Santakos pensijų skyriaus, ar VSDF valdybos sprendimus Kauno apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo darbo knygelės matyti, kad nuo 1989-05-11 iki 1989-08-11 ir nuo 1990-02-01 iki 1990-05-14 jis dirbo suvirintoju dujomis ir elektra. Šis laikotarpis – 6 mėnesiai 13 dienų yra įskaityti į jo stažą kompensacijai gauti, tačiau šio stažo neužtenka kompensacijai skirti. Pagal įstatymų nuostatas, pareiškėjas neturėjo reikalaujamo 12,5 metų stažo visai kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas gauti, taip pat neturėjo 6 metų 3 mėnesių stažo 1986 – 1994 metų laikotarpiu kompensacijos daliai gauti. Pareiškėjo prašymai nustatyti, kad jis kenksmingomis sąlygomis dirbo laikotarpiais 1970-08-03 – 1973-07-15, 1973-04-05 – 1980-07-31 bei laikotarpiu 2007-09-03 – 2008-11-10 pareiškėjui nesukeltų teisinių pasekmių ir nebūtų įskaityti į jo stažą kompensacijai gauti, kadangi neatitinka teisės normose nurodyto 1986 - 1994 metų laikotarpio, kuris yra reikšmingas kompensacijai gauti. Be to byloje nepateikti įrodymai apie tai, kad pareiškėjas aplamai dirbo 2007-09-03 – 2008-11-10 laikotarpiu. Pareiškėjo prašomas nustatyti faktas, jog 1970-1990 metais ir 2007-2008 metais jis dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis, nesukels jam jokių teisinių pasekmių, nes, net ir nustačius minėtą faktą, jo senatvės pensijos dydis nebūtų perskaičiuotas, o kompensacija už ypatingas darbo sąlygas nebūtų paskirta. Teismas sprendė, kad VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyrius pagrįstai atsisakė pareiškėjui A. B. skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, todėl pareiškimą atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu (b. l. 131-136) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012-11-08 sprendimą, pripažįstant teisėjos Linos Žemaitienės veiksmus neteisėtais ir gražinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, grąžinti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

101. Teismas visiškai neatskleidė bylos esmės, neįtraukė atsakove Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir taip pažeidė CPK 45 str. Be to, sprendimas yra be motyvų, nes teismas visiškai nemotyvavo, kodėl užkerta kelią apginti apeliantui savo teises ir atgauti savo nuosavybę - sukauptus pinigus atsakovės sąskaitose, todėl jis turi būti panaikintas dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

112. Teismas neištyrė byloje esančių įrodymų, kuriuos pripažino ir jų neginčijo atsakovės, kad abi atsakovės neatliko pareigos, pažeidė Konstitucijos 5, 23, 25, 29, 30 str. apelianto atžvilgiu slėpdamos nuo jo informaciją, jog turi pareigą mokėti jam kompensaciją už ypatingomis sąlygomis dirbtus 7.5417 metų, iki jam skiriamos pensijos nuo 2009-11-10, t. y. gražinti sukauptą jo nuosavybę Lietuvos komerciniuose bankuose nuo 2002 m gegužės mėnesio. Taip pat atsakovės turi pareigą mokėti jam kompensaciją už ypatingomis sąlygomis dirbtus 10 metų 8 mėnesius 19 dienų iki jam skiriamos pensijos nuo 2009-11-10, t. y. gražinti sukauptą jo nuosavybę Lietuvos komerciniuose bankuose nuo 1999 m kovo mėnesio. Teismas nenustatydamas šių aplinkybių pažeidė viešą interesą su darbo santykiais ir nuosavybe susijusioje byloje.

123. Teismas neteisėtai netyrė aplinkybių ar Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatyme įvestas apribojimas dėl 1986-1994 metų yra teisingas pensininko atžvilgiu nuo įvedimo datos, ar šis apribojimas nėra priskirtinas negaliojančiam ab initio, taip pat ar nėra Konstitucinio Teismo sprendimo pripažinti jį negaliojančiu, kaip neatitinkančio Konstitucijos 23, 29, 30 straipsnių.

134. Teismas neįvertino aplinkybės, kad pinigai su bankinėmis palūkanomis už dirbtus 11 metų 10 mėnesių 26 dienas ypatingomis sąlygomis yra apelianto nuosavybė, kuri yra neteisėtai užvaldyta ir turi būti grąžinta. Teismas nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato išaiškinimu, kad naudojimasis svetimu turtu yra tęstinio pobūdžio pažeidimas, nepakeičiantis nuosavybės teisės ir iš jo kylančių subjektyvių teisių ir pažeistoji teisė turi būti ginama nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo pažeidimo pradžios iki ieškinio pareiškimo. Taip pat teismas nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. gruodžio 13 d., 1994 m. birželio 15 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. vasario 27 d. ir kt. nutarimais dėl teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą, teisėtų lūkesčių apsaugos principo.

14Suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepimais į apeliacinį skundą (b. l. 150-153, 154-155) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Teismo sprendimas priimtas teisingai pritaikius ir išaiškinus materialinės ir procesinės teisės normas, išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, todėl pareiškėjo skundo motyvais naikinti skundžiamą teismo sprendimą nėra teisinio pagrindo. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės. Pareiškėjas reikalauja, kad būtų nustatyta, jog jis 1970-1990 m. ir 2007-2008 m. dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis, tačiau tokio fakto nustatymas nesukels jam jokių teisinių pasekmių. Pareiškėjui nuo 2008-11-10 yra paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija. Apskaičiuojant senatvės pensijos dydį, darbo 1970-1990 m. laikotarpiai yra įskaičiuoti į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, remiantis įrašais darbo knygelėje, o 2007-2008 metų laikotarpis - remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esančiais duomenimis. Pagal Pensijų įstatymo nuostatas senatvės pensijos dydis nepriklauso nuo to, kokiose pareigose ar kokiomis sąlygomis asmuo dirbo. Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas (toliau - kompensacija) yra skiriamos vadovaujantis Pensijų įstatymo 67 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 patvirtintu Kompensacijų už ypatingas sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu. VSDF valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą bei kompensacijos byloje esančius dokumentus, nustatė, kad darbų, įvardytų Gamybų, cechų, profesijų ir pareigų Sąraše Nr. 2 jis nedirbo nei 12 metų 6 mėnesių, nei 6 metų 3 mėnesių 1986-1994 metais, todėl 2010 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. (6.5)1-130 atsisakė panaikinti VSDF valdybos Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 10.33S-7609 ir nurodė minėtų sprendimų apskundimo teismui tvarką. Tačiau pareiškėjas Kauno apygardos administraciniam teismui neskundė nei Kauno Santakos pensijų skyriaus, nei VSDF valdybos sprendimų. Taigi pareiškėjas neįrodė, kad sprendimai, kuriais atsisakyta skirti jam kompensaciją, buvo priimti nepagrįstai ir neteisėtai. Pensijų įstatymo 67 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad kompensacijos skiriamos ir mokamos asmenims iki jie sukanka senatvės pensijos amžių (vyrams iki 2012-01-01 senatvės pensijos buvo skiriamos sukakus 62,5 m.). Kompensacija kartu su senatvės pensija neskiriama ir nemokama. Taigi net ir nustačius pareiškėjo reikalaujamą juridinę reikšmę turintį faktą, kompensacija jam nebūtų paskirta. Pareiškėjo reikalavimas, kad kompensacija būtų paskirta netaikant sąlygos, jog pusė reikalaujamo kompensacijai stažo (6 m. 3 mėn.) būtų dirbta 1986-1994 m., nepagrįstas, nes tokia nuostata įteisinta Pensijų įstatyme (67 str. 5 d.), o teritoriniai skyriai kompensacijas skiria ir moka vadovaudamiesi Pensijų įstatymo 67 straipsnio nuostatomis.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.).

18Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba paneigiantys) tą faktą, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

19Byloje nustatyta, kad pareiškėjui nuo 2008-11-10 yra paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija. 2006-11-13 pareiškėjas kreipėsi į VSDFV Kauno skyrių dėl kompensacijos už darbą ypatingomis sąlygomis gavimo. VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 10.33.S-7609 nusprendė neskirti A. B. kompensacijos už kenksmingas darbo sąlygas, nes neatitinka Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 67 straipsnyje bei Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 2, 3, 4 punktuose nustatytų reikalavimų.

20Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2010 m. sausio 11 d. sprendimu Nr.(6.5)I-130 atsisakė panaikinti VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 10.33.S-7609, nes pareiškėjas pagal sąrašą Nr. 2 neįrodo nei 12 metų 6 mėnesių, nei 6 metų 3 mėnesių kenksmingo darbo stažo, reikalingo Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas proporcingai dirbtam laikui gauti. Taip pat nurodė, kad VSDF valdybos sprendimas gali būti apskųstas per 20 dienų Kauno apygardos administraciniam teismui nuo jo gavimo dienos.

21Šioje byloje pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis 1970-1973, 1989-1990 ir 2007-2008 metais dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pensijos stažo perskaičiavimo tikslu.

22Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą sieja su teisės gauti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas įgijimu. Teisę į pareiškėjo prašomą kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas reglamentuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau tekste VSDPĮ) 67 straipsnis, kurio 2 ir 5 dalyse, be kita ko, nustatyta, kad kompensacija mokama asmenims, dirbusiems iki 1995 m. sausio 1 d. darbus kenksmingomis darbo sąlygomis ir kitomis sunkiomis darbo sąlygomis, nurodytus Lietuvoje galiojusiame gamybos, cechų, profesijų ir pareigų sąrašuose Nr. 1, 2, - vyrams, išdirbusiems ne mažiau kaip 12,5 metų darbus, įtrauktus į sąrašą Nr. 2, o asmenims, išdirbusiems ne mažiau kaip pusę šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyto laiko kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas gauti, išmokama kompensacijos dalis, proporcinga išdirbtam laikui. Jei kompensacijai gauti reikia išdirbti šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ne daugiau kaip 15 metų, ne mažiau kaip pusė šio laiko turi būti dirbta 1986–1994 metais. Pagal VSDPĮ nuostatas sprendimą dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo priima VSDFV teritoriniai skyriai, o asmuo, nesutikdamas su priimtu sprendimu, turi teisę jį apskųsti įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

23Pagal LR Vyriausybės 1995-02-20 nutarimu Nr. 267 patvirtinto Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 14 punktą, kompensacijai skirti darbo ypatingomis sąlygomis trukmė ir pobūdis įrodomi šiais dokumentais: valstybinio socialinio draudimo pažymėjimais, o nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 1994 m. gruodžio 31 – socialinio draudimo teritorinio skyriaus pažymėjimais, išduotais remiantis šiuose skyriuose esančia apdraustųjų privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu asmens įskaita; darbo knygelėmis, įskaitant ir kompensacijai skirti reikiamą stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais ir kt.

24Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagal minėtų teisės aktų nuostatas pareiškėjo nurodyti laikotarpiai nuo 1970 m. rugpjūčio 3 d. iki 1973 m. liepos 15 d. (2 m. 8 mėn. 12 d., ( - ) įmonėje šaltkalviu – suvirintoju); nuo 1973 m. balandžio 5 d. iki 1980 m. liepos 31 d. (7 m. 3 mėn. 25 d. ( - ) kėbulininku-suvirintoju) bei nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. iki 2008 m. lapkričio 10 d. (1 m. 2 mėn.7 d.) pareiškėjui nesukels teisinių pasekmių, nes pareiškėjas neturėjo reikalaujamo 12, 5 metų stažo visai kompensacijai už ypatingas darbo sąlygas gauti pagal sąrašą Nr. 2, taip pat 6 metų 3 mėnesių stažo 1986-1994 metų laikotarpiu kompensacijos daliai gauti, padarė išvadą, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pagrįstai atsisakė pareiškėjui skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir pareiškimą atmetė.

25Pažymėtina, kad pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą teismas nenustato juridinę reikšmę turinčių faktų, kuriems nustatyti įstatymai nustato kitokią tvarką ir sąlygas. Bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas nesinaudojo teise apskųsti VSDFV 2010 m. sausio 11 d. sprendimą Nr.(6.5)I-130, kuriuo atsisakyta panaikinti VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą Kauno apygardos administraciniam teismui, o kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pareiškėjo darbo stažą jo nurodytais laikotarpiais, dėl kurių prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtina įrašai pareiškėjo darbo knygelėje, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esantys duomenys, todėl pagal CPK 197 str. 2 d. nuostatas yra oficialūs rašytiniai įrodymai, nepanaikinti, galiojantys, todėl nėra pagrindo spręsti, kad šių duomenų nepakanka ar kad jie neišlikę ir apeliantas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų, todėl nėra sąlygų, numatytų CPK 445 straipsnyje. Pareiškėjo pareiškime nurodyti laikotarpiai kaip dirbti kenksmingomis darbo sąlygomis yra įrodomieji faktai (faktinės aplinkybės, sudarančios pareiškimo arba kito procesinio dokumento pagrindą) byloje, kurioje asmuo ginčija (skundžia) jo netenkinantį įstatymo įgaliotos institucijos sprendimą, o ne nagrinėjamoje byloje kaip juridinę reikšmę turintys faktai CPK 444-448 straipsnių nustatyta tvarka.

26Pažymėtina ir tai, kad socialinio draudimo senatvės pensija yra skiriama vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu. Bylos duomenys patvirtina, kad VSDFV Kauno skyriaus Santakos pensijų skyriaus 2011-11-22 sprendimu „Dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo A. B.“ paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija nuo 2011-11-10. Sprendime nurodyta, kad pensija apskaičiuota atsižvelgiant į įgytą 29.5367 m. trukmės stažą bei 1985-1989, 2007-2011 metais turėtas draudžiamąsias pajamas. Sprendime nurodyta, kad jis gali būti skundžiamas per 3 metus VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (b. l. 9-11, 21), tačiau neapskųstas.

27Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo iš esmės nagrinėti pateikto pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, o išnagrinėjęs tokį pareiškimą netinkamai taikė materialinės ir proceso teisės normas bei priėmė neteisėtą sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, sprendime pasisakydamas dėl VSDFV Kauno skyriaus atsisakymo pareiškėjui skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir teisėtumo, išėjo už nagrinėjamos bylos ribų.

28Nustačiusi pagrindą nutraukti nagrinėjamą civilinę bylą, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apeliaciniame skunde ir atsiliepime į atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytų teisinių argumentų.

29Pažymėtina, kad šios civilinės bylos nutraukimas neužkerta pareiškėjui kelio apskųsti jį netenkinančius VSDFV Kauno skyriaus bei VSDFV sprendimus ir, skundžiant juos, įrodinėti teisiškai reikšmingus faktus.

30Dėl nurodytų proceso teisės normų pažeidimų skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

31Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

32Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti.

33Civilinę bylą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 5. Suinteresuoti asmenys su pareiškimu nesutiko, prašė pareiškimą atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu pareiškimą... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu (b. l. 131-136) prašo panaikinti... 10. 1. Teismas visiškai neatskleidė bylos esmės, neįtraukė atsakove Lietuvos... 11. 2. Teismas neištyrė byloje esančių įrodymų, kuriuos pripažino ir jų... 12. 3. Teismas neteisėtai netyrė aplinkybių ar Valstybinių socialinio draudimo... 13. 4. Teismas neįvertino aplinkybės, kad pinigai su bankinėmis palūkanomis už... 14. Suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 18. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba... 19. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui nuo 2008-11-10 yra paskirta valstybinė... 20. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir... 21. Šioje byloje pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 22. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas prašomą nustatyti... 23. Pagal LR Vyriausybės 1995-02-20 nutarimu Nr. 267 patvirtinto Kompensacijų už... 24. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagal minėtų teisės aktų... 25. Pažymėtina, kad pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą teismas nenustato... 26. Pažymėtina ir tai, kad socialinio draudimo senatvės pensija yra skiriama... 27. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Nustačiusi pagrindą nutraukti nagrinėjamą civilinę bylą, apeliacinės... 29. Pažymėtina, kad šios civilinės bylos nutraukimas neužkerta pareiškėjui... 30. Dėl nurodytų proceso teisės normų pažeidimų skundžiamas pirmosios... 31. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,... 32. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti.... 33. Civilinę bylą nutraukti....