Byla e2-1171-460/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,

3vertėjaujant Anželai Tyščukienei,

4dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo pirmininkui V. G.,

5atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ ir A. M. atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Atenergo“ ir A. M. dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje.

7Teismas

Nustatė

8

  1. Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovės ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo, juo prašoma priteisti iš UAB „Atenergo“ ir A. M. subsidiariai 54 750 Eur turtinės žalos atlyginimo bankrutuojančiai įmonei UAB „Aftalitana“; priteisti 6 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog UAB „Atenergo“ neveikimas pasireiškė neorganizuojant būtinųjų BUAB „Aftalitana“ bankroto proceso darbų, t. y. klausimų sprendimo dėl turto pardavimo ar turto nuomos kreditorių susirinkimuose, neparduodant ar nenuomojant turto – automobilių. Pažymi, jog bankroto administratorė UAB „Atenergo“ bei jos direktorius, akcininkas ir įgaliotas asmuo A. M. abu įmonės automobilius savo reikmėms tenkinti naudojo apie trejus metus, su kiekvienu iš jų nuvažiavo apie 100 000 km. Mano, kad bankroto administratorius A. M. privalėjo sudaryti nuomos sutartį tarp savęs ir BUAB „Aftalitana“. Dabartinė bankroto administratorė UAB „Geraldis“ su ieškiniu sutinka.
  2. Atsakovai su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog automobiliai buvo naudojami įmonės bankroto procedūroms atlikti, o ne savo asmeniniais tikslais.

93. Teismo posėdžio metu ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininkas V. G. prašė ieškinį tenkinti. Patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir palaikė reikalavimus.

104. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinio netenkinti.

11Ieškinys atmestinas.

125. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „Aftalitana“ nuosavybės teise priklausė turtas: automobilis ( - ), identifikavimo numeris WBAHM61010DH91415, valst. Nr. CEF 707 (toliau – ( - )), ir automobilis BMW X5, identifikavimo numeris ( - ), valst. Nr. BNU 808 (toliau – BMW X5). Klaipėdos apygardos teismas 2012-11-12 nutartimi UAB „Aftalitana“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Atenergo“ (direktorius ir įgaliotas asmuo — atsakovas A. M.). Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-14 nutartimi paliko Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-13 nutartį nepakeistą. Bankroto administratorė UAB „Atenergo“, administruodama BUAB „Aftalitana“ bankroto procesą, perėmė automobilius ( - ) ir BMW X5.

136. Ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininkas V. G. pareiškė netiesioginį ieškinį, juo prašo priteisti bankrutuojančiai UAB „Aftalitana“ iš atsakovų UAB „Atenergo“ bei A. M. subsidiariai 54 750 Eur žalą ir 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškinys motyvuojamas tuo, kad bankroto administratorius užvilkino BUAB „Aftalitana“ automobilių BMW X5 bei ( - ) pardavimą 4 metus, naudojo šiuos BUAB „Aftalitana“ savo ir savo šeimos asmeniniams poreikiams ir tikslams tenkinti, automobilių rinkos vertė žymiai nuvertėjo ir buvę apynaujai prabangūs automobiliai buvo žymiai nudėvėti ir dėl šių UAB „Atenergo“ ir A. M. bei jo šeimos neteisėtų veiksmų BUAB „Aftalitana“ ir kilo žala, kuri apskaičiuojama kaip bankrutuojančios įmonės negautas nuomos mokestis už automobilius trejų metų laikotarpiui, nustatant, jog vieno automobilio nuomos parai kaina– 25 Eur. Atsakovai su tokia pozicija kategoriškai nesutinka.

147. Teismas pažymi, kad įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalyje detaliai įvardytos bankroto administratoriaus pareigos, kurias jis privalo atlikti, siekdamas užtikrinti tinkamą bankroto procedūrų vykdymą ir pagrindinio tikslo – kuo didesne apimti ir vadovaujantis operatyvumo bei koncentruotumo principais patenkinti įmonės kreditorių reikalavimus, įgyvendinimą. Be kitų minėtame straipsnyje įtvirtintų funkcijų, bankroto administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis lėšomis disponuoja (ĮBĮ 11 str. 5 d. 3 p.), užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (ĮBĮ 11 str. 5 d. 4 p.), gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p.), organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą (ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p.); šaukia kreditorių susirinkimus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 17 p.); vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p.) ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-403-370/2018).

158. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką bankroto administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma CK pagrindu, o ĮBĮ taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Slovis“, bylos Nr. 3K-3-447/2011). Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymuose ar sutartyse nurodytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2014).

169. Bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą ir priežastinį ryšį tarp bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teismui nustačius bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, t. y. įrodyti, kad nėra kaltės dėl atsiradusios žalos, turi bankroto administratorius (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis).

1710. Pirmiausiai akcentuotina tai, kad automobilio nuomos sutartis nepatenka į sutarčių ratą, kurias sudaryti privaloma (pvz., viešoji sutartis dėl elektros, dujų, šilumos tiekimo, CK 6.161 str.). Taigi įmonės administratorius neprivalėjo su bankrutuojančia įmone sudaryti būtent transporto priemonės nuomos sutarties (CK 6.522–6.523 straipsniai). Suprantama, kad administratorius, valdydamas bei naudodamas įmonės turtą, privalo nedaryti turtui žalos, o išlaidas pagrįsti.

1811. Teismas, spręsdamas klausimą dėl žalos dydžio, pabrėžia, jog ieškiniu reikalaujamos priteisti žalos apskaičiavimas, taikant 25 Eur automobilio nuomos už parą mokesčio tarifą, nepagrindžiamas jokiais įrodymais ir yra negalimas. Atkreiptinas dėmesys, jog žala apskaičiuojama kaip bendrovės negautos pajamos iš automobilių nuomos, tačiau, kaip teisingai nurodo atsakovai, šiuo atveju BUAB „Aftalitana“ yra bankrutuojanti įmonė ir nuo bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo, esant kreditorių sprendimui, BUAB „Aftalitana“ jokios ūkinės komercinės veiklos nebevykdė.

1912. Dėl to darytina išvada, kad BUAB „Aftalitana“ jokių automobilių nuomos sutarčių nei su atsakovais, nei su kitais asmenimis sudaryti neprivalėjo bei negalėjo gauti nurodytų pajamų (pelno) iš nuomos. Aktualu tai, jog kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306-916/2015 ir jose nurodyta kasacinio teismo praktika). Spręstina, kad nagrinėjamoje byloje nuomos pajamos neatitinka aptartų negautų pajamų kriterijų deliktinės atsakomybės aspektu, nes ieškovė negalėjo numatyti gauti nuomos mokesčio iš anksto ir negalėjo pagrįstai tikėtis jų gauti esant normaliai ieškovės veiklai, todėl negalėjo teigti, kad šių pajamų negauta tik dėl atsakovų veiksmų.

2013. Dėl minėtos priežasties, net ir pripažinus, kad atsakovai pažeidė CK 2.87 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, nustatančią, kad juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu, nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, t. y. nenaudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai, bankrutuojančiai įmonei kilusi žala galėtų būti apskaičiuojama galbūt kaip transporto priemonių vertės sumažėjimas dėl neteisėto jų eksploatavimo. Tačiau tokia civilinė byla analogišku pagrindu bei dalyku jau yra išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose (civilinės bylos Nr. e2-244-733/20I8). Teismas 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu (neįsiteisėjęs) ieškinį tenkino iš dalies ir bankrutavusiai UAB „Aftalitana“ priteisė iš UAB „Atenergo“ 5717,70 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą 5717,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos

21(2017-08-09) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, juridinio asmens kodas 177421664, 129 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, paskirstė kitas bylinėjimosi išlaidas.

2214. Teismas, išanalizavęs bylos duomenis bei įvertinęs teisinius aspektus, konstatuoja, jog neįrodytas atsiradusios žalos padarymo faktas ir jos dydis, ir dėl šios priežasties taip pat nėra nurodyto priežastinio ryšio.

2315. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ieškovė, neįrodydama žalos dydžio ir jos atsiradimo fakto, neįrodė visų sąlygų, būtinų reiškiant ieškinį civilinės atsakomybės pagrindu. Kitų sąlygų įrodinėjimas nebetikslingas, dėl to teismas dėl jų nepasisako.

24Dėl bylos procesinės baigties

2516. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

2717. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys netenkintas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovams. Teismas pažymi, kad minėtos išlaidos pripažintinos būtinomis, jos akivaizdžiai sietinos su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas), Atsakovų nurodytos išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais (CPK 12, 178 straipsniai). Esant tokiems įrodymams atsakovų prašymas tenkintinas, iš ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininko V. G. atsakovei UAB „Atenergo“ priteistina 1 715 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas eliminuoja 100 Eur išlaidų už nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

28Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

2918. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

30Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

3119. Atsakovai prašo skirti baudą V. G.. Teismas mano, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog V. G. piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad V. G. pateikė ieškinį, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Nenustačius V. G. nesąžiningumo, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti baudą.

32Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

33ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Atenergo“ ir A. M. dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje, atmesti.

34Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

35Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atenergo“ priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ kreditorių susirinkimo pirmininko V. G. 1 715 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ ir A. M. prašymą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,... 3. vertėjaujant Anželai Tyščukienei,... 4. dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 5. atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ ir A. M. atstovui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 7. Teismas... 8.
  1. Klaipėdos apygardos teisme gautas ieškovės ieškinys... 9. 3. Teismo posėdžio metu ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininkas V. G.... 10. 4. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. 5. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog UAB „Aftalitana“ nuosavybės... 13. 6. Ieškovės kreditorių susirinkimo pirmininkas V. G. pareiškė... 14. 7. Teismas pažymi, kad įmonės administratorius bankroto procese yra vienas... 15. 8. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką bankroto administratoriui... 16. 9. Bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą... 17. 10. Pirmiausiai akcentuotina tai, kad automobilio nuomos sutartis nepatenka į... 18. 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl žalos dydžio, pabrėžia, jog... 19. 12. Dėl to darytina išvada, kad BUAB „Aftalitana“ jokių automobilių... 20. 13. Dėl minėtos priežasties, net ir pripažinus, kad atsakovai pažeidė CK... 21. (2017-08-09) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, juridinio asmens... 22. 14. Teismas, išanalizavęs bylos duomenis bei įvertinęs teisinius aspektus,... 23. 15. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog... 24. Dėl bylos procesinės baigties... 25. 16. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 29. 18. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, Klaipėdos apygardos... 30. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 31. 19. Atsakovai prašo skirti baudą V. G.. Teismas mano, kad nagrinėjamoje... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 33. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytas... 35. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Atenergo“ priteisti iš ieškovės... 36. Atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ ir A. M. prašymą... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...