Byla e2-44-341/2016
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus rajono teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Julijai Grinko, vertėjaujant Erikai Tunčikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ atstovui advokatei Renatai Valiūnaitei - Švedienei, atsakovui D. S., atsakovo atstovui advokatui Ramūnui Mikulskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ ieškinį atsakovui D. S. dėl nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

21. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo: 1) 12521,32 Eur nuostolių; 2) 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2006-07-20 UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Akentas“ (šiuo metu bendrovė yra bankrutavusi) sudarė Kredito sutartį Nr. LOAN_37513 dėl 1000000 litų kredito suteikimo (toliau - Sutartis) (Priedas Nr. 1)2009-09-18 tarp UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Akentas“ buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 3 prie Sutarties, kuriuo buvo susitarta dėl Sutarties 2.2 p. pakeitimo, numatant, kad kredito gavėjas UAB „Akentas“ moka bankui kintamas palūkanas, kurių dydis nustatomas vienerių metų LIBOR + 8,755 procentų metų palūkanų dydžio banko marža (Priedas Nr. 2)2009-12-23 buvo sudaryta skolos perkėlimo sutartis Nr. 37513-1, kurią pasirašė UAB „Akentas“, UAB „Medicinos bankas“ ir ieškovas, sutarties pagrindu ieškovas perėmė visą UAB „Akentas“ skolą UAB „Medicinos bankas“, atsiradusią pagal Sutartį su visais jos pakeitimais (Priedas Nr. 3)Šia sutartimi ieškovas taip pat prisiėmė įsipareigojimą mokėti bankui 2009-09-18 Papildomu susitarimu Nr. 3 nustatytas palūkanas.

43. Kaip nurodo ieškovas, 2011-07-07 ieškovas ir UAB „Medicinos bankas“ sudarė Papildomą susitarimą Nr. 5 prie Sutarties, kuriuo numatė pakeisti Sutarties 2.2. p. nurodytą ieškovo bankui mokamų palūkanų dydį, numatant, jog ieškovui įkeitus UAB „Medicinos bankas“ naudai pastatą – dvibutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilnius (patikslintas adresas – Estų g. 40, Vilnius) (toliau - Turtas), ieškovo mokamos palūkanos bus sumažintos iki šešių mėnesių euro LIBOR pridedant 5 procentų metų palūkanų dydžio banko skolinimo rizikos ir pelno maržą (Priedas Nr. 4).

54. Pasak ieškovo, nors Papildomame susitarime Nr. 5 nurodyto Turto įkeitimui hipoteka nebuvo jokių kliūčių jau paties susitarimo sudarymo dieną, dėl ieškovui nežinomų priežasčių Turtas buvo įkeistas tik 2013-03-12 (Priedas Nr. 5, 6). Pažymėtina, jog dėl atsakovo neįvykdytos prievolės Turtą įkeisti laiku, UAB „Medicinos bankas“ ieškovui skaičiavo apytiksliai 4 procentais didesnes palūkanas pagal Sutartį, kurios buvo sumažintos tik 2013-03-14 po Turto įkeitimo, ko pasekoje dėl atsakovo neveikimo, laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki 2013-03-14 ieškovas sumokėjo 12521,32 Eur didesnes palūkanas; ieškovas pateikė lenteles (29163,54 Eur (žr. lentelę 1) – 16642,22 Eur (žr. lentelę 2 (Priedas Nr. 7, 8). Lentelė 1 – ieškovo sumokėtos palūkanos

Nr. Palūkanų skaičiavimo laikotarpisDienų skaičiusKredito likutis EURMetinių 1 metų LIBOR + 8,755 palūkanų dydis %Paskaičiuotų palūkanų suma EUR *
1.2012.08.01/2012.08.3030489657,0310,227144173,16
2.2012.09.01/2012.09.1717489657,0310,227142364,79
3.2012.09.18/2012.09.3013489657,039,451431671,23
4.2012.10.01/2012.10.3030489657,039,451433856,63
5.2012.11.01/2012.11.3030489657,039,451433856,63
6.2012.12.01/2012.12.3030489657,039,451433856,63
7.2013.01.01/2013.01.1515489657,039,451431928,32
8.2013.01.16/213.01.3116489657,039,451432056,87
9.2013.02.01/2013.02.2828489657,039,451433599,52
10.2013.03.01/2013.03.1414489657,039,451431799,76
IŠ VISO:29163,54
* palūkanos skaičiuotos, laikant, kad metai turi 360 dienų. Lentelė 2 – ieškovo mokėtinos palūkanos įkeitus Turtą
Nr. Palūkanų skaičiavimo laikotarpisDienų skaičiusKredito likutis EURMetinių palūkanų  6 mėn. EURO LIBOR + 5% dydis procentaisPaskaičiuotų palūkanų suma EUR*
1.2012.08.01/2012.08.3030489657,035,56552270,9885
2.2012.09.01/2012.09.3030489657,035,56552270,9885
3.2012.10.01/2012.10.3030489657,035,56552270,9885
4.2012.11.01/2012.11.3030489657,035,56552270,9885
5.2012.12.01/2012.12.3030489657,035,56552270,9885
6.2013-01-01/2013-01.3030489657,035,56552270,9885
7.2013-02-01-2013-02-2828489657,035,282010,8581
8.2013-03-01/2013.03.1414489657,035,281005,429
IŠ VISO:16 642,22
* palūkanos skaičiuotos, laikant, kad metai turi 360 dienų.

65. Ieškovas įsitikinęs, kad 12521,32 Eur suma, t.y. padidintos palūkanos už aukščiau nurodytą laikotarpį (nuo 2012-08-01 iki 2013-03-14), yra laikytina ieškovo patirta žala dėl jos vadovo, kuris atsakingas už kasdienės bendrovės veiklos organizavimą, netinkamą pareigų atlikimą, t.y. hipotekos sandorio dėl Turto įkeitimo nepasirašymą, neegzistuojant jokioms objektyvioms kliūtims tokio sandorio sudarymui.

76. Kaip nurodo ieškovas, ieškovo vadovu Papildomo susitarimo Nr. 5 sudarymo dieną iki 2012-08-01 buvo V. S., tuo tarpu nuo 2012-08-01 iki 2013-09-23 ieškovo vadovu buvo V. S. sūnus atsakovas D. S. (Priedas Nr. 9), kuris ir sudarė Turto įkeitimo sandorį 2013-03-12. Kadangi ginčo laikotarpiu ieškovo vadovu buvo D. S., būtent jam kyla pareiga atlyginti dėl jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ginčo laikotarpiu ieškovo patirtą žalą, pasireiškusią per didelių palūkanų pagal Sutartį mokėjimu UAB „Medicinos bankas“, kai egzistavo visos teisinės prielaidos bei banko sutikimas palūkanas sumažinti net 3,88593 procentais.

87. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ atstovas advokatė R. V. – Švedienė nurodė, jog du ieškovui priklausantys butai buvo įkeisti tik 2013 m.., kai jie buvo užbaigti 2011 m., todėl atsirado palūkanos. Ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinį, nurodė, jog 2006 m. sudaryta kredito sutartis, 2009 m. pakeistos palūkanos, paskui buvo sudaryta perleidimo sutartis. Ieškovas kelia reikalavimą 2011 m. liepos 7 d. susitarimo Nr. 5 pagrindu. Pagal minėtą susitarimą ieškovo įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2011 m. spalio 01 d., trukdžių įvykdymui jokių atsakovui nebuvo ir vėliau, tačiau turtas pagal 2011-07-07 susitarimą įkeistas tik 2013 m. kovo 12 dieną. Už minėtą laikotarpį, paskaičiavus, suma sudaro 12521,32 Eur, t.y. šiai sumai sumokėtos didesnės palūkanos (kai galėjo būti mažesnės). Esminis dalykas yra marža iki turto įkeitimo, kuri buvo 8,755 proc., o įkeitus – 5 proc. Čia nėra numatymas LIBOR (metai, pusė metų), kaip teigia atsakovas. Atsakovas nesivadovavo CK normomis, Akcinių bendrovių įstatymu (toliau – ABĮ), kurios numato pareigą veikti įmonės interesais, priimti tinkamus sprendimus, veikti siekiant didinti įmonės turtą, išvengti nuostolių. Atsakovo neveikimas, aplaidumas, objektyvių priežasčių neįkeisti nekilnojamąjį turtą nebuvimas, neįgyvendinti kredito davėjo pasiūlymai ir prašymai, žala (permokėtos palūkanos), priežastinis ryšys yra tai, kad atsakovas, kaip vadovas, veikiantis įmonės vardu, nesudarė sandorio ir dėl to permokėtos palūkanos. Atstovas paaiškino, jog atsakovas (vadovas) akcininkų buvo raginamas žodžiu įkeisti turtą.

98. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas teigia ir bando įrodinėti, kad neva reikėjo ieškovo akcininkų leidimo, nors jo nėra pateikta byloje, nes akcininkų pritarimo nereikėjo, nebuvo jų nei 2011-11-07, nei 2013-01-15, t.y. papildomų susitarimų metu su banku. Bendrovės įstatuose numatytas vienaasmeninis vadovavimas (20 str.) ir nereikėjo jokių akcininkų parašų; be to, 2012 m. liepos mėn. pasirašytas vadovo susitarimas su UAB „Vamzdynas“. Nurodė, jog Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) grąžinus mokesčių permoką ieškovui, atsakovui buvo sumokėta 292000,00 Lt suma (tokio akcininkų leidimo nebuvo). Vadovaudamasis pateiktais dokumentais ieškovo atstovas prieštaravo atsakovui dėl to, kad buvo reikalingas akcininkų leidimas, nes pats atsakovas nepateikė įrodymų, todėl atmestina, kad atsakomybė turi būti perkelta tretiems asmenims. Tai įrodo, kad atsakovas galėjo disponuoti didelėmis sumomis. Be to ir pats bankas raštuose nurodęs, jog jam nežinomos priežastys, kodėl (ieškovo) neįkeičiamas turtas. Jokių priežasčių nebuvo neįkeisti ieškovo turtą iki 2012-07-05, t.y. iki kredito sumos bankui grąžinimo; sutartis su banku nebuvo nutraukta. Atsakovas pas ieškovą dirba nuo 2010 metų, tai rodo, kad atsakovo argumentai dėl situacijos įmonėje nežinojimo turėtų būti atmesti. Pats atsakovas patvirtino, kad dirbo įmonėje nuo 2010, t.y. dar iki 2012-08-01 paskiriant vadovu, ir tai įrodo, kad žinojo apie įmonės reikalus ir permesti atsakomybės advokatui negali, nėra jokių rašytinių įrodymų.

109. Pasak ieškovo atstovo vertintina ir tai, ką atsakovas padarė, kad atsitiko tokia situacija. Atsakovo, ir kaip komercijos direktoriaus, ir kaip vadovo, priimti eilė sprendimų, kurie priimti ne tenkinti įmonės interesus, ne vykdyti prisiimtus bankui įsipareigojimus, bet tenkinti savo asmeninius interesus, neinformuojant apie tai akcininkų. Ieškovo įmonėje pareigų pasiskirstymo nebuvo.

1110. Ieškovo atstovas nurodė, kad palūkanų mažinimą bankas siejo su turto įkeitimu, ir tik 2013-03-12 ieškovui įkeitus turtą buvo iš karto sumažintos palūkanos, o kitos sąlygos – papildomas kreditas, papildomo turto įkeitimas siejamas su kitomis kredito sąlygomis, bet ne su palūkanomis. Nurodė, kad LIBOR, ar metų, ar pusė metų, nekito; ieškovas kalba apie maržą, kuri nebuvo sumažinta. Atstovo teigimu, atsakovas neįrodė, kad nekilnojamojo turto įkeitimas buvo žalingas. Ieškovo manymu, ieškovas įrodė, kad atsakovas nevykdė savo pareigų konkretaus sandorio atžvilgiu, todėl ieškovas patyrė nuostolius, kurie turi būti priteistini iš atsakovo. Nuostolius skaičiuojami nuo atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpio, t.y. nuo 2012-08-01 iki 2013-09-12, kad būdamas vadovu galėjo imtis veiksmų. Atsižvelgia į tai, kad 5 metų ieškinio senaties terminas. Turtas įkeistas tik 2013 metų kovo mėn.; bankas niekada nenutraukė sutarties. Palūkanų pasikeitimas matyti iš susitarimo Nr. 5 (1.2, 2.7. punktai). 2011-07-11 susitarimą Nr. 5 pasirašė V. S. (atsakovo tėvas), o įkeitimo lakštą 2013 m. kovo mėn. – pats atsakovas. Nekilnojamas turtas, kurį reikėjo įkeisti, 2011-06-08 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR), pagal 2011-05-25 statybos pažymą); baigtumas 79 proc. Bankas jau žinojo apie numatomo įkeisti turto būklę, ir bankui tiko toks turtas. Pagal 2011-07-11 susitarimą Nr. 5, turtas turėjo būti įkeistas iki 2011-10-11.

1211. Atstovas nurodė, jog nežinomos priežastys kodėl atsakovas neįkeitė nekilnojamojo turto iki 2013 m., t.y. tiek iki atsakovo tapimo vadovu, tiek jam tapus vadovu. Duomenis apie ieškovą atstovei pateikė advokatas M. V., kuris yra ieškovo atstovo vadovas. Pasak ieškovo atstovo, advokatui M. V. ieškovas suteikė įgaliojimus atstovauti įmonę tik nuo 2013 metų, o aplinkybes iki 2013 m. manytina pateikė vienas iš akcininkų (tiksliai negalėjo nurodyti) ir patikslino, kad tai yra dabartinis direktorius (kuris yra vienas iš akcininkų). Atstovė nurodė, kad M. V. neveikė kaip įmonės atstovas, nes tik 2013 m. gavo tokius įgaliojimus. Advokatas veikia pagal pavedimą, ir tik pagal tai, kaip suformuota užduotis; jis nėra vadovas ir tai nėra šios bylos dalykas. Atsakovas yra vadovas.

1312. Nurodė, kad ieškovo įmonė yra šeimos verslo įmonė ir akcininkai priėmė sprendimą atsakovą skirti vadovu, t.y. pakeisti vadovą.

1413. Dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. paaiškinimų iš banko dėl sąlygų pakeitimo, atstovė paaiškino, kad tai susiję su papildomo kredito suteikimu, nes ieškovas buvo priverstas prašyti kredito, nes sumokėta atsakovui suma gavus mokesčio grąžinimą. Nurodė, kad įkeitus turtą (butus), būtų sumažintos palūkanos iš karto. Tik 2013-01-15 susitarimo Nr.7 pagrindu 2013-03-12 buvo įkeistas nekilnojamas turtas (tai tas pats ginčo namas). Manytina, kad tai nebuvo kompleksinis sprendimas, nors ir 2013 metais įkeistas turtas.

1514. Atsakovas teigė, kad veikė, derėjosi, bet pasak ieškovo, atsakovas pats išsimokėjo sau sumą (VMI PVM sugrąžinimas atliktas 2012-08-23, t.y. atsakovo vadovavimo metu), neįkeitė turto, kai nebuvo priežasčių neįkeisti, nors visu laikotarpiu galėjo įkeisti turtą. Ieškovo atstovas negalėjo pasakyti, kas statė dvibutį namą, kas už jį atsiskaitė; nurodė, jog ieškovo nuosavybė pagal NTR duomenis nebuvo niekaip apribota. Nurodė, kad iki pat vadovo atleidimo kiti įrengimai ir komunikacijos nebuvo nutiestos, o palūkanų sumažinimas susietas tik su ginčo namo įkeitimu; Susitarime Nr. 5 aiškiai nurodyta, kad palūkanos mažinamos tik įkeitus.

1615. Dėl 2012 m. banko susirašinėjimo su atsakovu, atstovė paaiškino, kad 2012-09-15 laiške, atsakovas siūlo bankrutuoti, perduoti turtą tretiesiems asmenims, kai prieš tai išmokama didelė suma asmeniškai sau; nors situacija nebuvo laikytina tinkanti įmonei bankrutuoti. Atsakovas, pasak atstovo, viena sakęs bankui, kita – akcininkams. Kredito sutarties pasibaigimo momento (t.y. kada turėjo būti grąžintas kreditas) tarp ieškovo ir banko, atstovas nenurodė, tik pažymėjo, jog pagal susitarimą Nr. 9, kredito grąžinimo terminas yra 2016 m. liepos mėn. Nurodė, kad kredito grąžinimas bankui yra ne šios bylos dalykas.

17Pažymėjo, jog nekilnojamas turtas, kuris turėjo būti pagal susitarimą Nr. 5 įkeistas, buvo tik ieškovo nuosavybė, niekaip neapribotas, todėl jį buvo galima įkeisti; atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad veikė ieškovo įmonės interesais.

1816. A. D. S. atsiliepime į ieškinį ir teismo proceso metu su ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog yra jo, kaip buvusio UAB „Kalnėnų statyba“ vadovo, civilinės atsakomybės sąlygos, t.y būtent neįrodė, jog turėjo teisę ir pareigą bei objektyvią galimybę sudaryti minimą nekilnojamojo turto įkeitimo sandorį; neįrodė, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovui teko mokėti bankui didesnes palūkanas; neįrodė, kad atsakovo veiksmai buvo sąlygojami kokio nors didesnio neatsargumo ar nepateisinamos rizikos.

1917. Atsakovas nurodė, jog nuo 2012-08-01 iki 2013-09-12 (VĮ „Registrų centras" juridinių asmenų registro išraše pateiktais duomenimis), jis, D. S., buvo paskirtas ieškovo UAB „Kalnėnų statyba" direktoriumi. Nurodė, kad UAB „Kalnėnų statyba" ir UAB „Medicinos bankas" pasirašė 2009-12-23 skolos perkėlimo sutartį Nr. 37513-1, kurios pagrindu ieškovas perėmė visą UAB „Akentas" skolą UAB „Medicinos bankas" pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. LOAN_37513 su visais jos pakeitimais ir papildymais. Vėliau ši kredito sutartis buvo pakeista pasirašius 2011-07-07 papildomą susitarimą Nr. 5 prie 2006-07-10 kredito sutarties Nr. LOAN_37513, kurio pagrindu šalys, t.y. UAB „Medicinos bankas" ir ieškovas UAB „Kalnėnų statyba", susitarė pakeisti kredito sutarties 2.1 p., 2.2 p. ir 2.6 p., pakeičiant kredito likučio sumą (490527,03 Eur), kredito palūkanų dydį (numatant sąlygą, kad kredito gavėjui - ieškovui UAB „Kalnėnų statyba" įkeitus UAB „Medicinos bankas" naudai pastatą - dvibutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilniuje, bus sumažintos kredito sutarties palūkanos) ir galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2012-07-05. Atsakovas pažymi, jog tiek skolos perkėlimo sutartis, tiek minėtas papildomas susitarimas buvo pasirašyti iki jam tampant bendrovės vadovu; taip pat dar iki jam tampant ieškovo vadovu, vyko intensyvios derybos dėl papildomo kredito suteikimo, palūkanų dydžio sąlygų pakeitimo ir turto įkeitimo. 2011-09-21 UAB „Medicinos bankas" priėmė sprendimą pritarti UAB „Kalnėnų statyba" prašymui dėl papildomos paskolos išdavimo ir sutarties sąlygų pakeitimo (tai patvirtina kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikiamas 2011-09-21 UAB „Medicinos bankas" raštas Nr. 2732). Šiuo sprendimu bankas sutiko greta pagrindinės paskolos papildomai suteikti 144810 Eur kreditą. Taip pat šiuo sprendimu numatė papildomas prievolės užtikrinimo priemones. Pažymėtina, kad vadovaujantis banko sprendimu, tam, jog palūkanų norma būtų sumažinta anksčiau sutartomis identiškomis sąlygomis (kaip tai buvo numatyta 2011-07-07 papildomame susitarime Nr. 5, kuriuo ieškovas grindžia ieškinį), UAB „Kalnėnų statyba" ne tik turėjo įkeisti anksčiau minėtą pastatą - dvibutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilniuje, tačiau papildomai nekilnojamojo turto hipoteka įkeisti 3 dvibučių gyvenamųjų namų pamatus, kurių unikalūs Nr. 4400-2081-7692, Nr. 4400-2081-7827, 4400-2081-7760), esančių Nemėžio k., Vilniaus r. sav., bei komunikacijas ir inžinerinius tinklus (lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų ir lauko lietaus nuotekų), esančius Juodupio g. Šiuo tikslu tarp UAB „Medicinos bankas" ir ieškovo UAB „Kalnėnų statyba" vėliau buvo pasirašyti papildomi susitarimai, apie kuriuos ieškovas sąmoningai nutyli ir jų nepateikia. Todėl jie išreikalautini.

2018. Anot atsakovo, ieškovas taip pat nutyli svarbias aplinkybes, kad ieškovui pasirašius papildomus susitarimus dėl ankstesnio kredito grąžinimo ir papildomo kredito suteikimo, UAB „Kalnėnų statyba" dėl laiku neužbaigtų statybų negalėjo įgyvendinti banko nustatytų nekilnojamojo turto įkeitimo sąlygų, pagal kurias papildomai turėjo būti įkeisti 3 dvibučių gyvenamųjų namų pamatai, komunikacijos ir inžineriniai tinklai. Atitinkamai, ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių, bet dėl laiku nebaigtų statybų, šie inžineriniai įrenginiai negalėjo būti įregistruoti nekilnojamojo turto registre bei suvaržyti nekilnojamojo turto hipoteka. Tuo tarpu pagal banko pasiūlytas sąlygas, kredito palūkanos galėjo būti sumažintos tik įkeitus visas tris nekilnojamojo turto grupes, t.y. dvibutį gyvenamąjį namą, 3 dvibučių gyvenamųjų namų pamatus, komunikacijas ir inžinerinius tinklus.

2119. Atsakovo nuomone, ieškovo teiginiai, jog neva atsakovas atsakingas už tai, kad liko neįvykdytas 2011-07-07 papildomas susitarimas Nr. 5 atsakovui vadovaujant, šioje byloje yra ne tik teisiškai, tačiau ir logiškai visiškai nepagrįsti. Atsakovas nurodo, kad 2011-07-07 papildomo susitarimo Nr. 5 terminas, per kurį turėjo būti grąžinta visa paskolos suma, buvo suėjęs 2012-07-05, iki šio termino nebuvo grąžintas nei kreditas, nei išimtinai bendrovės akcininkų apsisprendimu nebuvo įkeistas ir papildomame susitarime aptartas nekilnojamasis turtas; bendrovės vadovu tapo tik 2012-08-01, t.y. jau po to, kai suėjo galutinis kredito grąžinimo ir nekilnojamojo turto įkeitimo terminas. Todėl ieškovas nepagrįstai jį kaltina tuo, jog nevykdė 2011-07-07 papildomo susitarimo Nr. 5 sąlygų, kurios buvo pažeistos iki jam tampant įmonės vadovu.

2220. Pažymi, kad vadovaujantis tuo metu galiojusiais UAR „Kalnėnų statyba" įstatais, visais atvejais įkeičiant ar kitaip suvaržant bendrovės turtą turėjo būti priimtas akcininkų sprendimas. Savo iniciatyva, t.y. nesant akcininkų sutikimo, įkeisti UAB „Kalnėnų statyba" turto neturėjo nei teisės, nei pareigos. Šiuo atveju jokio akcininkų sprendimo nekilnojamojo turto įkeitimo klausimu priimta nebuvo, taip pat iš akcininkų jam nebuvo duota jokių nurodymų.

2321. Be to atsakovas pažymi, kad visų derybų su banku vedimo bei kredito sutarčių sąlygų derinimo ir sprendimų priėmimo klausimai, buvo pavesta advokatui M. V., su kuriuo buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis. Atkreipia dėmesį, šis asmuo ne tik turėjo itin plačius įgaliojimus išoriniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tačiau vidiniuose įmonės santykiuose, kadangi tiesiogiai bendravo su įmonės akcininkais, su jais derino priimamus sprendimus, kuriuos jis, kaip direktorius privalėjau vykdyti. Šiam advokatui platūs įgaliojimai buvo suteikti dar iki jam tampant UAB „Kalnėnų statyba" direktoriumi, ir, kaip matyti iš ieškovo atstovo pateikto įgaliojimo, tokie įgalinimai yra suteikti ir iki šiol (M. V. yra suteikti įgalinimai ne tik atstovauti bendrovę teisiniais klausimais, tačiau ir savo nuožiūra valdyti, disponuoti bet kuriuo UAB „Kalnėnų statyba" priklausančiu turtu, taip pat bendrovės vardu vykdyti bet kurias prievoles, gauti bet kurių prievolių įvykdymą, priimti įkaitu bet kurį turtą, atstovauti įgaliotojo vardu steigiant juridinius asmenis, atstovauti akcininkų susirinkimuose ir kt.). Nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad M. V. jo vadovavimo įmonei metu tiesiogiai atstovavo įmonei tiek kredito sutarties sudarymo (skolos perkėlimo pagrindu), tiek ir jos vykdymo metu, mano, kad nagrinėjamoje byloje turėtų būtų sprendžiamas būtent šio asmens civilinės atsakomybės klausimas. Taip pat jo nuomone, šioje byloje yra akivaizdus interesų konfliktas, kadangi ieškovą atstovauja advokatė R. V. - Švedienė, kuri dirba toje pačioje kaip ir advokatas M. V. advokatų kontoroje „Vadapalas, Vaitekūnas ir partneriai EUROLEX", kuriai teisinių paslaugų sutarties pagrindu jis, kaip UAB „Kalnėnų statyba" direktorius, patikėjo visą įmonės ir asmeninę konfidencialią informaciją, kuri turėtų būti saugoma kaip advokato profesinė paslaptis bei vykdė šios advokatų kontoros advokatų suteiktus teisinius patarimus, už kurių įvykdymą ieškovas, atstovaujamas tos pačios advokatų kontoros advokatės, grindžia jo civilinę atsakomybę.

2422. Anot atsakovo, akivaizdu, kad ieškovas neįrodė jo, kaip bendrovės vadovo civilinės atsakomybės (CK 2.87 str.). Priešingai, ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindžia tikrovės neatitinkančiomis aplinkybėmis, siekia praturtėti atsakovo sąskaita; atsakovo teigimu, ieškovas elgiasi akivaizdžiai nesąžiningai, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Atsakovas prašo ieškinį atmesti.

2523. Teismo posėdžio metu atsakovas D. S. nurodė, jog analizuotini įmonės dokumentai iki jo vadovavimo, jo vadovavimo metu ir po vadovavimo. Nurodė, kad jis, vadovaudamas įmonei, kaip tik sumažinęs kreditorinius įsipareigojimus iki 10 proc.; teigė, jog vadovo veiksmus reikia lyginti. Įmonė jį (atsakovą) kaltina neanalizuodama ieškovo darbo (kitų ieškovo vadovų veiklos). Nurodė, jog jį ieškovas samdė konkretiems darbams ir negalintis visko žinoti.

2624. Nurodė, jog bankas pagal susitarimą Nr. 5 reikalavo viso nurodyto susitarime turto (3 pozicijos). Pažymėjo, kad kol už minėtą ginčo namą, kurį statė UAB „Retasys“, šiai įmonei (kuri yra vieno iš akcininkų) nebuvo atsiskaityta, tol vyko tarp akcininkų pačių derybos, nes nenorėta užstatyti ginčo namą be atsiskaitymo už jį. Jis (atsakovas) nebuvo su tuo susijęs.

2725. Pasak atsakovo, kiti įrengimai (pamatai) ir komunikacijos buvo UAB „Vamzdynas“ nuosavybė ir kol nebuvo nuimtas jiems apribojimas, t.y. kol už juos nebuvo atsiskaityta, visą laiką su banku vykusios derybos.

2826. Pažymėjo, jog iš 2013 metų dokumentų matyti, jog bankas įsakmiai reikalavo pateikti akcininkų sutikimą.

2927. Atsakovas paaiškino, kad byloje bandyta susieti asmeniškumus ir nurodė, kad atsakomybė turi būti atribota, nesvarbu, kad tai buvo ir jo tėvas. Nurodė, jog konstrukcijos ir komunikacijos neegzistavusios, buvo neregistruotos, nepriduotos, už jas nebuvo sumokėta ir nebuvo ko įkeisti; yra jų sutartys, tik atsakovas jų negalintis gauti. Pažymėjo, jog viso vadovavimo metu ženkliai sumažinęs įmonės skolą (apie 85 proc.), kas įrodo atsakovo vadovavimo kokybę, kai dabartiniu metu įmonės skolos išaugusios. Prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

3028. Atsakovo atstovas advokatas R. M. nurodė, jog ieškovas teigia, kad dėl atsakovo vadovavimo kaltės atsirado papildomos išlaidos įmonei. Kiekvienas verslas rizika ir vienas sandoris nerodo, kad gali įmonei būti padaryta žala. Pažymi, kad ir šiandiena kreditas nėra grąžintas, nors atsakovas nevadovauja. Kodėl negrąžintas kreditas? Vertintini faktai, kreditorių sąrašas nuo 2012-08-01 iki 2013-09-12 ir nuo 2013-09-12 iki dabar bei pelno nuostolių ataskaitos už 2012 - 2015 m.

3129. Nurodė, kad buvo reikalingas visų akcininkų sutikimas įkeisti turtą, nors ieškovas teigia, kad vadovas veikė visiškai vienaasmeniškai. Akcininkų sprendime buvo pritarta susitarimui Nr. 7; dėl akcininkų sprendimo yra pasisakęs ir pats kredito davėjas bankas. Bankas visuose 2011-2012 metų raštuose reikalauja įkeisti namą, komunikacijas (tuos pačius) ir net įmonės akcijas. Dėl to būtent vadovas ir derėjosi. Kodėl vadovas atleistas, ieškovas negali pasakyti, kaip ir dėl pretenzijų, ar jos buvo vadovui dėl blogo jo vadovavimo pateiktos. Be to iš vadovo nebuvo reikalaujama atlyginti žalą (ar žodžiu, ar raštu). Pasak atstovo, vadovui pradėjus dirbti pareigose protingai reikia manyti, jog reikia susipažinti su situacija ir negalima situacija, jog iš komercijos direktoriaus reikalautina kaip iš vadovo.

3230. Palaiko atsiliepimą, savo rašytinius paaiškinimus. 2011-07-11 fiksuojamas LIBOR tik 6 mėn. ir negalėjo būti žinoma ar bankinės palūkanos didės ar mažės. Todėl negalima teigti apie atsakovo veiksmus kaip tyčinius. Buvo įkeistas ir tas namas ir kiti objektai. 2011-07-11, 2012-09-11 banko raštuose kalbama apie kompleksinį įkeitimą. O dėl papildomų susitarimų, kuomet negrąžintas kreditas, suėjus jo grąžinimo terminui, bankas nurodė savas sąlygas dėl kurių atsakovas vedė derybas. Iš susirašinėjimų tarp akcininkų ir M. V. konstatuotina, jog jis, M. V., vadovavo deryboms su banku (t.y. tarp ieškovo akcininkų ir banko). Buvo susiklosčiusi bendra praktika, kad bendrovėje nekilnojamojo turto klausimai, jo įkeitimas ir kita, buvo sprendžiama tik su akcininkų sprendimu. Ir pats bankas prašė akcininkų leidimo, tad kaip matyti, vadovo veiksmuose jokio aplaidumo, neapdairaus veikimo nebuvo. Pats bankas reikalavo spręsti ieškovui visus klausimus kompleksiškai. Ieškovas klaidina teismą, jog reikėjo tik vieno įkeitimo, t.y. vieno namo įkeitimo; buvo reikalauta įkeisti ir kitą turtą be dvibučio namo. Pažymėjo, jog direktorius visais klausimais konsultavosi su kvalifikuotu teisininku, t.y. advokatu M. V., kuris vedė derybas su banku, rengė manytina ir dokumentų projektus, todėl negalėtų vadovas laikomas veikusiu neteisėtai, padaręs žalą ieškovui. Įmonė iki šiol negrąžinusi kredito sumos ir toliau moka palūkanas. Nurodė, kad negalintis pasakyti kada buvo akcininkų sprendimas dėl sudaryto 2011-07-11 susitarimo Nr. 5; buvo gautas akcininkų pritarimas grąžinant atsakovui paskolą, bet tai yra ne šios bylos dalykas.

3331. Atsakovo atstovas prašė netenkinti ieškinio, pažymėdamas, jog, vadovas nebuvo akcininkų atleistas, atsakovas pateikė daug įrodymų (raštai bankui, kiti derybų dokumentai), iš kurių akivaizdu koks turėjo būti įkeistinas turtas. Atsakovas konsultavosi su teisininku M. V. ir veikė įmonės interesais, laikėsi įmonės verslo praktikos – atsižvelgė į akcininkų sprendimus – derybų kontekste. Nurodė, jog ieškovas neįrodė atsakovo veiksmuose nei tyčios, nei didelio neatsargumo. Ieškinys nepagrįstas, netenkintinas, o pats ieškovo atstovas pripažino, jog ateityje, išsprendus kompleksiškai įkeitimo klausimą, buvo gautas papildomas kreditas ir sumažintos palūkanos. Remiantis teisine baze prašė ieškinį atmesti.

34Ieškinys atmestinas.

3532. Iš bylos duomenų nustatyta, pagal 2009-12-23 skolos perkėlimo sutartį Nr. 37513-1, sudarytą tarp UAB „Medicinos banko“ ir pradinio skolininko UAB „Akentas“, naujojo skolininko UAB „Kalnėnų statyba“ ir įkaito davėjo UAB „Akentas“ bei laiduotojo A. G., pradinis skolininkas perkėlė UAB „Akentas“, o naujasis skolininkas UAB „Kalnėnų statyba“ perėmė visą UAB „Akentas“ skolą UAB „Medicinos bankui“, atsiradusią pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. LOAN_37513 su papildomais susitarimais (2006-12-20, 2007-01-25, 2009-09-18). Bylos duomenimis nustatyta, jog 2009-09-18 Papildomu susitarimu tarp UAB „Medicinos banko“ ir UAB „Akento“ buvo konvertuotas esamas kredito likutis 1700 000,00 Lt į eurus ir nustatyta kredito likučio suma 492354,03 Eur (sutarties 2.1 punktas).

3633. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog 2009-12-21 įregistruota UAB „Kalnėnų statyba“, užsiimanti pastatų statyba, inžinierinių statinių statyba, specializuota statybos veikla ir nekilnojamojo turto operacijomis. UAB „Kalnėnų statyba“ visuotinio susirinkimo sprendimu D. S. paskirtas (išrinktas) įmonės direktoriumi 2012-08-01, registruotas direktoriumi 2012-08-31, įgaliojimų pabaigos laikas – 2013-09-23.

3734. Pateikdamas ieškinį ieškovas mano, kad laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki 2013-03-14, atsakovui būnant ieškovo direktoriumi, ieškovas patyrė 12521,32 Eur nuostolių ir teigia, jog minėtas nuostolis susidarė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

3835. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Šioje teisės normoje išdėstyti reikalavimai, kaip turi elgtis juridinio asmens organo narys, o jo kompetencija sudaryti sandorius yra suvaržoma tuo, kad sandoriais negali būti painiojamas nario turtas su asmeniniu turtu ar bendrovės turtas naudojamas asmeninei naudai gauti, ir tai negali būti daroma be juridinio asmens dalyvių sutikimo (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-230/2005; Nr. 3K-3-557/2009; Nr. 3K-3-553/2012). Pažymėtina, kad pagal CK 2.82 straipsnio 1 dalį juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai. Pagal ginčui aktualios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcijos (galiojusios nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d.), 37 straipsnio 7 dalį, bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais; pagal 37 straipsnio 8 dalį - jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; pagal 37 straipsnio 12 dalies 1 punktą - atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

3936. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-7-266/2006).

4037. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovui, pažeidusiam pirmiau išvardytas jo veiklą reglamentuojančias taisykles ir dėl to padarius bendrovei žalą, galimas civilinės atsakomybės taikymas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (( - ) straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-7-444/2009). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę, reikalavimų. Atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir pareigą visiškai atlyginti dėl to įmonei padarytą žalą įtvirtina CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai byloje sprendžiama dėl vadovo įmonei padarytos žalos, atsiradusios jam netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretus turtas ar jo nėra (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-14/2013; Nr. 3K-3-349-415/2015).

4138. Teismas, vertindamas šioje byloje šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir samprotavimus, turi omenyje ir atsižvelgia į tai, kad atsakovo (buvusio bendrovės vadovo) galimybės atsikirsti į ieškinio reikalavimus yra apsunkintos, nes jis išeidamas iš vadovo pareigų su įmone susijusius dokumentus perdavė naujajam vadovui. Įrodymų, kad atsakovui iki šios bylos iškėlimo teisme būtų buvusios keliamos kokios nors pretenzijos dėl jo veiklos, priimtų sprendimų, byloje nėra.

4239. Neteisėti veiksmai ir jų rezultate padaryta žala yra būtinos civilinės atsakomybės sąlygos. Žala nėra preziumuojama, ją ir jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Vienok, teismo nuomone, į bylą pateikti įrodymai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados nei apie neteisėtus veiksmus, nei apie žalos įmonei padarymą.

4340. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovas D. S. UAB „Kalnėnų statyba“ vadovo pareigas ėjo nuo 2012-08-01 iki 2013-09-23. Duomenų, jog atsakovas buvo kitos įmonės vadovu tuo pačiu metu, kaip teigia ieškovas (2016-03-16 Prašymas, 3 punktas), byloje nėra. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas vienu metu buvo tik UAB „Kalnėnų statyba“ vadovu ir nebuvo kurios nors kitos įmonės vadovu. Be to, nustatyta, jog atsakovas nebuvo ir ieškovo akcininku. Todėl atmestinas ieškovo argumentas, jog aplinkybė, kad atsakovas pas ieškovą dirbo nuo 2010 metų, t.y. dar iki jį paskiriant ieškovo vadovu, ir todėl jam jau nuo tada turėjo būti žinomi UAB „Kalnėnų statyba“ sudaryti sandoriai, vykdomi/nevykdomi įsipareigojimai pagal juos ir pan.

4441. Ieškovas, siekdamas pagrįsti ieškinio reikalavimus, teismui pateikė 2012-07-27 Vladimir S. P., kuriuo jis prašo grąžinti jam jo suteiktą UAB „Kalnėnų statybai“ 292000,00 litų paskolą bei 2012-07-27 Įsakymą Nr.2012-07/27, kuriuo V. S. prašymas buvo tenkintas (pasirašė direktorius V. S.). Byloje esantis 2012-08-17 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (4.65)-89-721 patvirtina, jog ieškovo PVM permoka sudarė 337562,80 Lt, kuri buvo 2016-08-23 grąžinta ieškovo įmonei. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo įmonei grąžintos 2016-08-23 įmokų permokos metu buvo atlikti mokėjimo pavedimai pagal tris sąskaitas faktūras UAB „Retasys“ (bendroje sumoje 42661,14 Lt), akcininko paskolos grąžinimas V. S. (292708,00 Lt), ir kiti mokėjimai. Teismas mano, kad šios ieškovo nurodytos aplinkybės bei pateikti duomenys negali būti pakankamais įrodymais grindžiant atsakovo kaltę. Byloje pateikti UAB „Kalnėnų statyba“ Įstatai, kurių 12 punktu nustatytos akcininkų turimos turtinės teisės, o šio punkto 5 dalyje numatyta, jog įstatymų nustatytais būdais akcininkas turi teisę skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Teismas pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovas ieškinyje neteisingai pateikė kai kuriuos faktinius duomenis, t.y. jog atsakovas sau išmokėjęs didelę pinigų sumą, susigrąžindamas paskolą. Iš minėtų duomenų akivaizdu, jog sprendimas priimtas grąžinti paskolą ne atsakovui D. S., bet V. S., kuris buvo ieškovo akcininkas. Be to, minėtas sprendimas priimtas ne pačio atsakovo, bet kito vadovo, t.y. dar iki atsakovą paskiriant ieškovo vadovu. Tokius atsakovo veiksmus ieškovas įvardija kaip neteisėtus, neatitinkančius rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartų. Teismas nesutinka su šiais argumentais ir mano, kad jie negali būti pagrindu žalai iš atsakovo priteisti. Aplinkybė, jog atsakovui vadovaujant buvo grąžinta akcininkui ieškovo įmonei suteikta paskola, savaime neįrodo atsakovo nesąžiningumo ir neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu. Teismas nenustatė, jog atsakovas pažeidė mokėjimų eilės tvarką, t.y. turėjo finansinių įsipareigojimų darbuotojams, valstybės biudžetui, atsiskaitydamas su kreditoriumi. Be to pasakytina, kad šios faktinės aplinkybės rodo, jog ieškovo įmonėje po tuo metu vykusios ekonomikos ir finansų krizės buvo ieškoma ir siekiama kaip toliau organizuoti įmonės veiklą, gauti pajamų, kaip atsiskaityti su kreditoriais, akcininkais. Tokia veikla atitinka normalią ūkinę riziką ir nėra jokio pagrindo tai pripažinti akivaizdžiai nepamatuotu ir visiškai neapdairiu vadovo veikimu. Siekimas tokiu būdu spręsti iškilusias problemas nėra nei tyčinis veikimas (ar neveikimas), nei nepateisinamas aplaidumas.

4542. Pažymėtina tai, jog į bylą nėra pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai, kurie pagrįstų akcininkų pritarimą ar nepritarimą dėl paskolos grąžinimo akcininkui, taip pat nėra duomenų, kad tokio pobūdžio susirinkimų protokolai apskritai būtų buvę ir dėl ieškovo pasirašomų papildomų susitarimų prie 2006-07-10 kredito sutarties Nr. LOAN_37513 su banku. Tačiau iš bylos duomenų, tiek iš atsakovo, tiek iš ieškovo parodymų neabejotinai matyti, kad svarbūs bendrovei klausimai buvo ieškovo akcininkų aptariami, nors ieškovo vadovas pagal bendrovės įstatus yra vienaasmenis valdymo organas. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendžia, kad vien tokio akcininkų susirinkimo protokolo nebuvimas, kai faktiškai bendrovės akcininkų pritarimas nekilnojamojo turto neįkeitimui (gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esančio Juodupio g. 83, Vilniuje) buvo visą susitarimo prie sutarties Nr. 5 laikotarpį (nuo 2011-07-07 iki 2013-03-14) negalėtų būti vertinamas kaip pagrindas laikyti tokį susitarimo prie sutarties Nr. 5 nevykdymą neteisėtu. Mažai tikėtina, kad tokį ilgą laiką kažkuris iš akcininkų, ar visi akcininkai, būtų nežinoję apie šį atsakovo veiksmą (t.y. apie nekilnojamojo turto neįkeitimą pagal susitarimą prie sutarties Nr. 5). Šiame kontekste pažymėtina, jog, kaip ir nurodoma 2016-07-26 Paaiškinime Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijai, ieškovo visa įmonės veikla finansuojama už akcininkų sąskaitą. Pažymėtina ir tai, jog tiek iš atsakovo, tiek ieškovo parodymų matyti, kad bylos šalys bendrauja gana seniai, tai yra šeimos verslas, todėl santykiai nebuvo formalizuojami tiek, tiek būdinga artimais ryšiais nesusijusiems akcininkams, darbuotojams. Tokią išvadą teismas daro nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgdamas į kasacinio teismo praktiką, kurioje konstatuota, kad akcininkų pritarimas gali būti neformalus (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-335/2009). Todėl, įvertinus aplinkybių visumą, teismo nuomone, nėra pakankamai įrodymų išvadai, kad anksčiau minėto nekilnojamojo turto neįkeitimas buvo atsakovo savavališkas veiksmas, o tokiu atveju jis negalėtų būti vertinamas kaip neteisėtas. Priešingai, visų minėtų aplinkybių kontekste labiau tikėtina, kad akcininkų (bent jau jų daugumos) pritarimas atsakovo veiksmui – vesti derybas neįkeičiant minėto turto, buvo. Įrodymų, kad akcininkai reiškė pretenzijas, raginimus atsakovui dėl įkeičiamo turto, byloje nėra. Ieškovo argumentas, jog nors atsakovui ir nereikėjo akcininkų leidimo, tačiau atsakovas buvo raginamas akcininkų visą laikotarpį žodžiu, pripažintinas nepagrįstu.

4643. Kita vertus, teismo manymu, nėra ir pakankamo pagrindo manyti, kad toks atsakovo veiksmas apskritai įmonei buvo žalingas. Ieškovas ieškinį reiškia taip pat remdamasis bloga įmonės 2011-2012 metais finansine būkle ir tuo argumentu, kad apdairus ir atsakingas vadovas turėjo dėti pastangas mažinti išlaidas. Ieškovo atstovas iš esmės rėmėsi tik dalimi Susitarimo Nr. 5 1.2 punkto, kuris keitė ir papildė 2006-07-10 sutarties 2.2 punktą sekančiai: metinė palūkanų norma kintama; ji susideda iš šešių mėnesių euro Libor ir Banko skolinimo rizikos ir pelno maržos. Sutarties 2.7.3 punkte nurodyto turto įkeitimo įregistravimo dieną galiojanti palūkanų norma banko vienašališkai pakeičiama ir toliau keičiama kas šeši mėnesiai šešiems mėnesiams į priekį, imant REUTERS informacinėje bazėje paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, šešių mėnesių euro Libor ir pridedant 5 procentų metinių palūkanų dydžio banko skolinimo rizikos ir pelno maržą“. Atsakovas savo nesutikimą su ieškovo argumentu iš esmės grindė tuo, kad jis vadovu buvo paskirtas tuo metu, kai tarp ieškovo ir banko sudarytas susitarimas Nr. 5 jau turėjo būti įvykdytas, t.y. turėjo būti: dvibučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilniuje, įregistruota hipoteka bei 3 dvibučių gyvenamųjų namų pamatų, kurių unikalūs Nr. 4400-1596-7968, Nr. 4400-1596-7750, 4400-21596-7581, esančių Nemėžio k., Vilniaus r. sav., įregistruota hipoteka ir sugrąžintas 490527,03 Eur kreditas, o pagal susitarimą Nr. 6 – atidėtos pradelstos 135642,32 Eur palūkanos bei iki susitarimo Nr. 6 pasirašymo 3499,31 Eur palūkanos, kadangi minėti susitarimai numatė galutinį kredito grąžinimo (su palūkanomis) terminą - 2012-07-05. Tačiau minėtas turtas nebuvo įkeistas, kreditas nebuvo grąžintas. Be to atsakovas, įrodinėdamas, jog jis, kaip vadovas, neatlikęs jokių neteisėtų veiksmų, teigė, jog ieškovui neįvykdžius minėtų susitarimų Nr. 5 ir Nr. 6, o bankui nenutraukus sutarties, jis, būdamas vadovu, ėmėsi visų įmanomų priemonių derėtis su kredito davėju dėl paskolos išdavimo ir sutarties sąlygų pakeitimo. Byloje esantys 2011-09-21 banko raštas Nr. 2732, 2012-07-11 banko raštas Nr. 2096, 2012-07-23 banko raštas Nr. 2205, patvirtina, jog suėjus kredito grąžinimo terminui, sutartis su banku nebuvo nutraukta (kai kredito sutarties šalis, t.y kredito davėjas, tokią teisę turėjo), ir sutiktina, jog buvo vedamos derybos tarp ieškovo ir banko dėl paskolos išdavimo ir kredito sutarties sąlygų pakeitimo; derybų laikotarpiu nekilnojamas turtas nebuvo įkeistas. Duomenų, jog bankas būtų reiškęs reikalavimą įkeisti nekilnojamąjį turtą (gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilniuje), byloje nėra. Pastebėtina, jog kredito sutarties šalys, kurios buvo sudarę atskirus papildomus susitarimus prie kredito sutarties dėl konkrečių atsiskaitymų tvarkos, negu buvo numatyta sutartyje, nesuponuoja pareigos ir ateityje atsiskaityti būtent tokia tvarka, t.y. ieškovo nurodomų susitarimų dėl konkretaus atsiskaitymo sudarymas nepakeičia sutarties nuostatų visa apimtimi.

4744. Teismas su ieškovo pozicija, jog atsakovas privalėjo savo vadovavimo įmonei metu (konkrečiai 2012-08-01 – 2013-03-12 laikotarpiu) įkeisti dvibutį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 4400-2081-7670, esantį Juodupio g. 83, Vilniuje), kadangi nebuvo įkeitimui jokių kliūčių, neturi pagrindo sutikti su tokia ieškovo pozicija. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, t.y. vien tai, kad atsakovas, būdamas ieškovo vadovu, vykusių derybų metu su banku neįkeitė minėto turto, nesudaro pagrindo išvadai, kad juridinio asmens dalyvis savo tyčiniais veiksmais siekė išvengti prievolių su kreditoriumi įvykdymo, t.y. pažeidė bendrovės veiklos teisinę tvarką, priėmė kokius nors sprendimus dėl fiktyvių ar nenaudingų sandorių dėl bendrovės turto perleidimo sudarymo, arba išsimokėjo dividendus, kai bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki ir kt.

4846. Kaip matyti iš byloje esančių ir teismo posėdžio metu fiksuotų duomenų, atsakovas laikėsi pozicijos, kad kuo ilgesniam laikui yra fiksuojama tarpbankinė palūkanų norma, tuo yra lengviau numatyti bendrą palūkanų dydį ateityje, palygindamas sudarytus papildomus susitarimus: Nr. 3, kuriame buvo nustatyta 1 metų Libor ir 8,755 proc. metinių palūkanų dydis bei Nr. 5, kuriame nustatyta 6 mėn. E. L. ir 5 proc. metinių palūkanų dydis. Pažymėtina, kad Euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma yra orientacinis palūkanų dydis ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Kaip ir LIBOR, EURIBOR yra vidutinis palūkanų dydis, už kurį vieni bankai skolina lėšas kitiems bankams. EURIBOR dydis skelbiamas kiekvieną dieną. Tai yra vienas iš svarbių ekonominių rodiklių, padedančių stebėti ir suprasti ekonomikos būseną ir jos pokyčius. Palūkanų indekso dydis priklauso nuo ekonominės situacijos, pinigų kainos ir skolinimo rizikos. Esant įtemptai ekonominei situacijai skolinimo rizika didėja. Siekdami apsidrausti nuo šios rizikos bankai sutinka vieni kitiems skolinti pinigus už didesnes palūkanas. Tokiu būdu didėja ir vidutinės tarpbankinės palūkanų normos. EURIBOR palūkanų norma taip pat laikoma baziniu dydžiu nustatant paskolų palūkanų normas Lietuvoje ir kitose šalyse, ateities sandoriams sudaryti ir kitiems tikslams. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju reikšmingas yra sutarčių laisvės principas, reiškiantis, jog civilinių santykių subjektai patys sprendžia, jiems sudaryti konkrečią sutartį ar jos nesudaryti; tai taip pat reiškia ne tik sudaryti sutartį, bet ir susitarti dėl jos sąlygų ir kt., todėl atsakovas, manydamas, kad veikla ateityje bus pelninga ir siekdamas toliau plėtoti įmonę, derėjosi dėl naujų sąlygų ir tai negali būti pagrindu atsakovo veiksmus pripažinti neteisėtais.

4947. Pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti atsiranda tik tuomet, kai egzistuoja visos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos. Teismas šioje byloje nenustatė, kad atsakovas, būdamas vadovu veikė (neveikė) neįvertinęs verslo rizikos, ar veikdamas kaip nerūpestingas, neapdairus, neprotingas asmuo (vadovas), t. y. atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie gali būti pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys atmetamas. Nenustatęs vienos iš pagrindinių sąlygų atsakovų civilinei atsakomybei kilti, teismas atskirai nepasisako dėl ieškovo ir atsakovo argumentų, susijusių su kitomis civilinės atsakomybės sąlygomis – žala, kalte ir priežastiniu ryšiu tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos.

5050. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

5151. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 1500,00 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Sprendžiant dėl konkretaus atlygintino bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, konkrečios bylos sudėtingumu, advokato darbo ir laiko sąnaudomis, priešingos šalies patirtų panašių išlaidų dydžiu. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose nustatyto dydžio (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 8.2 p., 9 p.), yra panašaus dydžio kaip priešingos šalies, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 9 p. bei 93 str. 1 d., atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 1500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

53ieškinį atmesti.

54Priteisti atsakovui D. S. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ (įmonės kodas ( - )) 1500,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų) bylinėjimosi išlaidų.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui... 3. 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2006-07-20 UAB „Medicinos bankas“ ir... 4. 3. Kaip nurodo ieškovas, 2011-07-07 ieškovas ir UAB „Medicinos bankas“... 5. 4. Pasak ieškovo, nors Papildomame susitarime Nr. 5 nurodyto Turto įkeitimui... 6. 5. Ieškovas įsitikinęs, kad 12521,32 Eur suma, t.y. padidintos palūkanos... 7. 6. Kaip nurodo ieškovas, ieškovo vadovu Papildomo susitarimo Nr. 5 sudarymo... 8. 7. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Kalnėnų statyba“ atstovas... 9. 8. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas teigia ir bando įrodinėti, kad... 10. 9. Pasak ieškovo atstovo vertintina ir tai, ką atsakovas padarė, kad... 11. 10. Ieškovo atstovas nurodė, kad palūkanų mažinimą bankas siejo su turto... 12. 11. Atstovas nurodė, jog nežinomos priežastys kodėl atsakovas neįkeitė... 13. 12. Nurodė, kad ieškovo įmonė yra šeimos verslo įmonė ir akcininkai... 14. 13. Dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. paaiškinimų iš banko dėl sąlygų... 15. 14. Atsakovas teigė, kad veikė, derėjosi, bet pasak ieškovo, atsakovas pats... 16. 15. Dėl 2012 m. banko susirašinėjimo su atsakovu, atstovė paaiškino, kad... 17. Pažymėjo, jog nekilnojamas turtas, kuris turėjo būti pagal susitarimą Nr.... 18. 16. A. D. S. atsiliepime į ieškinį ir teismo proceso metu su ieškiniu... 19. 17. Atsakovas nurodė, jog nuo 2012-08-01 iki 2013-09-12 (VĮ „Registrų... 20. 18. Anot atsakovo, ieškovas taip pat nutyli svarbias aplinkybes, kad ieškovui... 21. 19. Atsakovo nuomone, ieškovo teiginiai, jog neva atsakovas atsakingas už... 22. 20. Pažymi, kad vadovaujantis tuo metu galiojusiais UAR „Kalnėnų statyba"... 23. 21. Be to atsakovas pažymi, kad visų derybų su banku vedimo bei kredito... 24. 22. Anot atsakovo, akivaizdu, kad ieškovas neįrodė jo, kaip bendrovės... 25. 23. Teismo posėdžio metu atsakovas D. S. nurodė, jog analizuotini įmonės... 26. 24. Nurodė, jog bankas pagal susitarimą Nr. 5 reikalavo viso nurodyto... 27. 25. Pasak atsakovo, kiti įrengimai (pamatai) ir komunikacijos buvo UAB... 28. 26. Pažymėjo, jog iš 2013 metų dokumentų matyti, jog bankas įsakmiai... 29. 27. Atsakovas paaiškino, kad byloje bandyta susieti asmeniškumus ir nurodė,... 30. 28. Atsakovo atstovas advokatas R. M. nurodė, jog ieškovas teigia, kad dėl... 31. 29. Nurodė, kad buvo reikalingas visų akcininkų sutikimas įkeisti turtą,... 32. 30. Palaiko atsiliepimą, savo rašytinius paaiškinimus. 2011-07-11... 33. 31. Atsakovo atstovas prašė netenkinti ieškinio, pažymėdamas, jog, vadovas... 34. Ieškinys atmestinas.... 35. 32. Iš bylos duomenų nustatyta, pagal 2009-12-23 skolos perkėlimo sutartį... 36. 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog 2009-12-21 įregistruota UAB... 37. 34. Pateikdamas ieškinį ieškovas mano, kad laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki... 38. 35. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio... 39. 36. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse akcentuojama,... 40. 37. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra... 41. 38. Teismas, vertindamas šioje byloje šalių pateiktus paaiškinimus,... 42. 39. Neteisėti veiksmai ir jų rezultate padaryta žala yra būtinos civilinės... 43. 40. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovas D. S. UAB... 44. 41. Ieškovas, siekdamas pagrįsti ieškinio reikalavimus, teismui pateikė... 45. 42. Pažymėtina tai, jog į bylą nėra pateikti visuotinio akcininkų... 46. 43. Kita vertus, teismo manymu, nėra ir pakankamo pagrindo manyti, kad toks... 47. 44. Teismas su ieškovo pozicija, jog atsakovas privalėjo savo vadovavimo... 48. 46. Kaip matyti iš byloje esančių ir teismo posėdžio metu fiksuotų... 49. 47. Pagrindas įmonės vadovo civilinei atsakomybei kilti atsiranda tik tuomet,... 50. 50. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 51. 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 53. ieškinį atmesti.... 54. Priteisti atsakovui D. S. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo UAB „Kalnėnų... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...