Byla e2A-567-221/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Nijolios Indreikienės ir Virginijos Lozoraitytės (kolegijos pirmininkė, pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams I. T., restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Geidena“, R. Ž., tretiesiems asmenims Druskininkų savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, V. T., D. T. dėl užimtos valstybinės žemės atlaisvinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovė prašė teismo įpareigoti atsakovus per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti (pašalinti) valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo ( - ) (kadastro Nr. ( - )) esančius statinius (želdinius): atraminę sienutę, įvažiavimo dalį, kuri išklota trinkelėmis, tujų gyvatvorę nuo ( - ) tvenkinio pusės – šiais statiniais užimtos valstybinės žemės plotas yra 0,0147 ha (koordinatės, ties kuriomis yra užimta valstybinė žemė: ( - )); nuo ( - ) gatvės pusės įrengtą praėjimą su laiptais, aikštelę (išklotą trinkelėmis), atraminę sienutę, kuri apsodinta gyvatvore (tujomis, įvairių rūšių gėlėmis) – šioje dalyje užimtos valstybinės žemės plotas yra 0,0499 ha (koordinatės, ties kuriomis yra užimta valstybinė žemė: ( - )); nuo miško pusės įveistą sodą, įrengtą dujų saugojimo rezervuarą – šioje dalyje užimtos valstybinės žemės plotas yra 0,0472 ha (koordinatės, ties kuriomis yra užimta valstybinė žemė: ( - )); pašalinus šiuos statinius (želdinius) iš valstybinės žemės, įpareigoti atsakovus sutvarkyti valstybinę žemę, kuri buvo užimta; jei atsakovai per nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimų, įpareigoti atsakovus mokėti 100 Eur baudą į ieškovės sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, už kiekvieną uždelstą įpareigojimų neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti atlaisvinta valstybinė žemė, pasibaigimo.
  2. Ieškovė nurodė, kad žemės naudojimo patikrinimų metu ji nustatė, jog žemės sklypas, esantis ( - ) (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), naudojamas didesne ploto dalimi nei pažymėta kadastro žemėlapyje ir nustatyta Nekilnojamojo turto registre, t. y. naudojamasi valstybine žeme, kuri ribojasi su dabartinių savininkų UAB „Geidena“ ir I. T. dalinės nuosavybės teise valdomu žemės sklypu. Ieškovės Druskininkų skyriaus specialistai, vykdydami žemės naudojimo valstybinę kontrolę, 2013 m. gegužės 28 d. surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 50ŽN-(14.50.64.)-15. Ieškovės Druskininkų skyrius 2013 m. birželio 4 d. raštais Nr. 50SD-(14.50.92)-793 (adresuotas UAB „Geidena“ atstovui R. Ž.) ir Nr. 50SD-(14.50.92.)-794 (adresuotas V. ir D. T.) nurodė imtis priemonių ir iki 2013 m. liepos 25 d. atlaisvinti neteisėtai naudojamą valstybinę žemę bei valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastro Nr. ( - )) dalį, pašalinti šioje valstybinėje žemėje atliktus neteisėtus veiksmus, t. y. demontuoti ar į nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas perkelti atramines sienutes, tujų gyvatvores bei kitus statinius (pavėsinę, šuns voljerą), pašalinti želdinius. 2013 m. rugpjūčio 1 d. atliktas pakartotinis valstybinės žemės patikrinimas ir nustatyta, kad šuns voljeras ir pavėsinė perkelti iš valstybinės žemės, o kiti pažeidimai nepašalinti. Šioje byloje atsakovai privalo įrodyti, kad valstybinė žemė jiems priklausančiais statiniais užstatyta teisėtai, t. y. turint įstatymų numatytus leidimus ir derinimus. Ginčo statiniai, įrenginiai ir želdiniai valstybinėje žemėje įrengti apie 2002–2005 metus, todėl, statant minėtus statinius valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo, esančio ( - ), buvo reikalinga turėti nuosavybės, nuomos ar kitą teisę į minėtą valstybinę žemę. Valstybinė žemė, esanti šalia žemės sklypo ( - ), niekada nebuvo suteikta naudotis ar išnuomota dabartiniams ar buvusiems žemės sklypo savininkams. Alytaus apskrities viršininko administracija iki 2010 m. liepos 1 d., o vėliau Alytaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja Nacionalinė žemės tarnyba nėra išdavusi sutikimo statyti statinius valstybinėje žemėje, esančioje šalia žemės sklypo ( - ). Dėl to atsakovai privalo atlaisvinti neteisėtai užimtą valstybinę žemę.
  3. Atsakovė I. T. atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį atmesti. Nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis žemės sklypo, kurį dovanojimo sutarties pagrindu įgijo iš V. T. ir D. T., kita sklypo dalis priklauso RUAB „Geidena“. Statiniai ir želdiniai buvo pastatyti ir įveisti dar prieš atsakovei įgyjant nuosavybės teisę į žemės sklypą, ji statiniais nesinaudoja. Dujų saugojimo rezervuaras nuosavybės teise priklauso UAB „Geidena“, todėl už jo statybą ar pašalinimą atsako ši bendrovė. Atsakovė neturi teisės savavališkai naikinti želdinių valstybinėje žemėje, nes ne ji juos įveisė.
  4. Atsakovas R. Ž. atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį atmesti. Nurodė, kad žemės sklypas, esantis ( - ), šiuo metu nuosavybės teise priklauso I. T. ir RUAB „Geidena“ .Jis UAB „Geidena“ direktoriumi buvo laikotarpiu nuo 1997 metų iki 2001 metų ir nuo 2015 metų iki dabar. Ieškovės teigimu, statiniai, įrenginiai ir želdiniai valstybinėje žemėje įrengti 2002–2005 metais, todėl statiniai (želdiniai) valstybinėje žemėje buvo įrengti R. Ž. nesant RUAB „Geidena” direktoriumi. Taigi atsakovas negalėjo prisidėti prie statinių (želdinių) statybos (įrengimo).
  5. Atsakovės RUAB „Geidena“ restruktūrizavimo administratorius atsiliepimu į ieškinį prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.
  6. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
  7. Tretieji asmenys V. T. ir D. T. atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį atmesti. Nurodė, kad 2006 metais įsigijo butą, esantį ( - ), ir ½ dalį žemės sklypo, esančio ( - ). Ieškinyje nurodyti statiniai ir želdiniai jau buvo žemės sklype, besiribojančiame su tretiesiems asmenims priklausiusiu žemės sklypu. 2014 m. rugpjūčio 27 d. dovanojimo sutarties pagrindu tretieji asmenys žemės sklypą perleido savo dukrai atsakovei I. T.
  8. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį patenkinti. Nurodė, kad valstybinė žemė užimta savavališkai, todėl turi būti atlaisvinta. Iš ortofotožemėlapio ištraukų matyti, kad 2005–2006 metais valstybinėje žemėje nebuvo želdinių, o 2012–2013 metais želdiniai jau yra. Manė, kad atraminės sienutės buvo įrengtos ne 2002–2005 metais, o vėliau.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
  1. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimu atmetė ieškinį, priteisė iš ieškovės atsakovei I. T. 968 Eur bylinėjimosi išlaidas, trečiajam asmeniui V. T. 677,6 Eur bylinėjimosi išlaidas, trečiajam asmeniui D. T. 677,6 Eur bylinėjimosi išlaidas.
  2. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog valstybei priklausančioje žemėje ( - ), įrengta atraminė sienutė, įvažiavimo dalis, kuri išklota trinkelėmis, pasodinta tujų gyvatvorė (nuo ( - ) tvenkinio pusės), nuo ( - ) gatvės pusės įrengtas praėjimas su laiptais, aikštelė (išklota trinkelėmis), atraminė sienutė, kuri apsodinta gyvatvore (tujomis, įvairių rūšių gėlėmis). Šalys neginčija fakto, kad nuo miško pusės valstybinėje žemėje įveistas sodas, įrengtas dujų saugojimo rezervuaras. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, kokio dydžio žemės sklypą užima dujų rezervuaras, kurį prašoma pašalinti atlaisvinant valstybinę žemę, taip pat nėra pateikta duomenų, kurie nuo ( - ) gatvės įrenginiai, želdiniai (atraminė sienutė, tujų tvora ar jos dalis, taip pat dujų rezervuaras) ar jų dalys patenka į laisvos valstybinės žemės sklypą, o kuri į miško ūkio paskirties sklypą. Teismas konstatavo, kad ieškovės pareiga šioje byloje įrodyti du teisinę reikšmę turinčius faktus: kad ieškovė yra užimtos valstybinės žemės patikėtinis ir kad yra pažeista teisė naudotis valstybine žeme. Teismas pripažino pagrįstais atsakovės I. T. ir trečiųjų asmenų D. ir V. T. argumentus, kad ieškovė neįrodė, jog statiniai, želdiniai ir dujų rezervuaras trukdo naudoti žemės sklypus pagal jų paskirtį. Teismas sprendė, kad faktas, jog valstybinėje žemėje yra statinys, įrenginys ar želdinai, pats savaime neįrodo, kad pažeidžiamas visuomenės interesas naudoti valstybinę žemę pagal paskirtį. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad užimtoje valstybinėje žemėje yra planuojama įrengti bendro naudojimo objektus, infrastuktūros įrenginius ir kita, turinčius visuomeninę paskirtį ir reikšmę, taip pat nepateikė duomenų, kad gauta žmonių, institucijų skundų. Byloje pateiktas tik vienas 2015 metais gautas anoniminis pranešimas apie naudojamą valstybinę žemę, kuris negali būti laikomas tinkamu ir pakankamu visuomenės intereso pažeidimui įrodyti. Teismas pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybės administracija pripažino atsakovų nurodytą faktą, jog dalis tujų tvoros yra išrauta ir jų vietoje įrengtas viešo naudojimo įrenginys – įrengta aikštelė ir pastatyti šiukšlių konteineriai. Įvertinęs pateiktas nuotraukas, teismas laikė, kad atraminė sienutė nuo ( - ) gatvės pusės galbūt sutvirtina šlaitą, apsaugo įrengtą dviračių taką ir ( - ) gatvę nuo nuošliaužų. Nustatęs, kad atraminės sienutės suprojektuotos specialistų, teismas sprendė, jog jos turi tam tikrą techninę paskirtį. Teismas vertino, kad ieškovė nenurodė, kas iš atsakovų ir kokiu būdu turi pašalinti atramines sienutes, nepateikė įrodymų, jog sienučių pašalinimas nesukels neigiamų padarinių gatvei, dviračių takui ir atsakovų pastatui. Atsižvelgęs į tai, kad dalis tujų, augusių prie atsakovams priklausančio sklypo, iš ( - ) g. buvo iškirsta, jų vietoje įrengta atliekų surinkimo aikštelė (pastatyti konteineriai), teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus, jog dėl želdinių (tujų tvoros ir sodo) nėra galimybės naudoti valstybinės žemės pagal paskirtį. Teismas sprendė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos pateiktos ortofotografinio žemėlapio nuotraukos neįrodo, kas ir kada pasodino želdinius valstybinėje žemėje. Iš ieškovės ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovų paaiškinimų teismas nustatė, kad valstybinio miško sklypas šalia sklypo, esančio ( - ), buvo suformuotas jau po to, kai buvo įrengtas suskystintų dujų rezervuaras, byloje nėra įrodymų (schemų, planų ar kt.), patvirtinančių, kad šiuo metu rezervuaras yra miško žemėje. Teismas sprendė, jog byloje nėra įrodymų, kuriame žemės sklype (laisvame ar miško) yra ginčo rezervuaras, taip pat ieškovė neįrodė, kad nėra galimybės įteisinti dujų rezervuaro ir vienintelė išeitis yra šį įrenginį nugriauti, ieškovė nepateikė duomenų, kad dujų rezervuarą galima saugiai be pavojaus aplinkai ir statiniams pašalinti iš valstybinės žemės, nepateikė duomenų, koks poveikis būtų padarytas miškui, jo paklotei. Teismas konstatavo, kad nėra įrodymų, jog žemėje esantis rezervuaras daro didesnę žalą visuomenės interesui nei šio rezervuaro pašalinimo galimos pasekmės. Nesant duomenų, kad iki 2012 metų sklypas, esantis ( - ), buvo perduotas Druskininkų savivaldybei patikėjimo teise, teismas manė turintis pagrindą spręsti, jog šį sklypą 2002 metais patikėjimo teise valdė Alytaus apskrities viršininko administracija. Nustatęs, kad byloje įrodyta, jog 2005 m. rugsėjo 12 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija pripažino, kad pastatai, jo priklausiniai įrengti laikantis projekto, galiojant leidimui, įrodymų, kad sutikimas statyti statinius valstybinėje žemėje nebuvo duotas, nėra, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, teismas sprendė, jog valstybinėje žemėje įrengti sprendiniai: atraminės sienutės ir trinkelėmis grįsti įvažiavimai į sklypą bei dujų rezervuaras įrengti teisėtai, nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad dujų rezervuaras yra pastato šildymo sistemos dalis, susieta su katiline vamzdynais, ir jis 2005 m. rugsėjo 12 d., kai Alytaus apskrities viršininko administracijos įgaliota komisija pripažino statinius, esančius ( - ), tinkamais naudoti, jau buvo pripažintas tinkamu naudoti. Atliekant statinio pripažinimo tinkamu procedūrą, komisija privalėjo patikrinti visų inžinerinių sistemų, reikalingų eksploatuoti namą, tinkamumą, todėl komisija privalėjo patikrinti visus projekto sprendinius, tarp jų ir šildymo sistemos, vamzdyno ir dujų rezervuaro techninę dokumentaciją, faktinę padėtį. Esant šioms aplinkybėms, teismas laikė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad valstybinė žemė užimta be žemės patikėtinio sutikimo ir neteisėtai. Teismas atmetė ieškovės ir trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės atstovų argumentus, jog įvažiavimas iš ( - ) gatvės įrengtas ne pagal projektą ir neatitinka detaliojo žemės sklypo plano sprendinių. Teismas pažymėjo, kad 2006 metais, jau po to, kai buvo įrengti įvažiavimai, buvo parengtas naujas žemės sklypo detalusis planas, numatantis žemės sklypo, esančio ( - ), padalijimą į tris sklypus. Žemės sklypas realiai nebuvo padalintas, neatliktos sklypo atidalinimo procedūros. Dėl šių aplinkybių teismas manė, kad būtų neprotinga, nesąžininga ir neteisinga remiantis 2006 metais parengtu ir patvirtinu detaliuoju planu pripažinti neteisėtais 2002–2005 metais suprojektuotus ir įrengtus statinius bei įrenginius. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas sprendė, jog atsakovai įrodė, kad statiniai valstybinėje žemėje buvo pastatyti laikantis įstatymų reikalavimų ir teisėtai, o ieškovė neįrodė, kad statiniai, želdiniai ir suskystintų dujų rezervuaras pažeidžia visuomenės interesus, trukdo naudotis žeme pagal jos paskirtį, neįrodė, kas ir kada pasodino želdinius, taip pat neįrodė, kad statinių, želdinių ir suskystintų dujų rezervuaro negalima įteisinti, o būtina taikyti kraštutinę priemonę – jų pašalinimą iš žemės sklypo, todėl atmetė ieškinį. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byla sudėtinga, truko nuo 2016 m. vasario mėnesio iki spalio mėnesio, ieškinys buvo tikslintas, atsakovės ir trečiųjų asmenų atstovas J. V. rengė atsiliepimus, teikė įrodymus, dalyvavo teismo posėdžiuose, sprendė, jog atsakovės I. T., trečiųjų asmenų V. T. ir D. T. prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos realios, neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, todėl priteistinos iš ieškovės.
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai
  1. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti ieškinį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Nepagrįstai spręsta, kad, 2002 m. lapkričio 20 d. išdavus statybos leidimą Nr. 62/02 ir Alytaus apskrities viršininko įsakymu paskirtai komisijai 2005 m. rugsėjo 12 d. pripažinus žemės sklype esantį statinį – vieno buto gyvenamąjį namą su rūsiu ir pirtimi tinkamu naudoti, buvo įteisinti ginčo statiniai, esantys valstybinėje žemėje. Ši išvada padaryta netinkamai aiškinant ir taikant Statybos įstatymo nuostatas, nes Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta sąlyga, kad statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Druskininkų skyrius, vykdydamas žemės sklypo, esančio ( - ), patikrinimus, nustatė, kad ginčo statiniai, želdiniai įrengti valstybinėje žemėje apie 2005 metus, todėl statant minėtus statinius valstybinėje žemėje šalia žemės sklypo buvo reikalinga turėti nuosavybės, nuomos ar kitą teisę į minėtą valstybinę žemę. Sutikimas, leidimas ar derinimas įrengti ginčo statinius, želdinius valstybinėje žemėje niekada nebuvo išduotas (Statybos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2002 m. liepos 1 d.) 23 straipsnis), todėl ginčo statiniai, želdiniai valstybinėje žemėje įrengti neturint atitinkamų leidimų. Be to, iš 2005 m. rugsėjo 12 d. UAB „Geidena“ 1-no buto gyvenamojo namo su rūsiu, garažu ir pirtimi ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akto matyti, kad ginčo statiniai jame neįvardinti.
   2. Teismo išvada, kad dujų rezervuaras yra pastato šildymo sistemos dalis, susieta su katiline vamzdynais, ir jis 2005 m. rugsėjo 12 d., kai Alytaus apskrities viršininko administracijos įgaliota komisija pripažino statinius, esančius ( - ), tinkamais naudoti, jau buvo pripažintas tinkamu naudoti, prieštarauja Statybos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2002 m. liepos 1 d.) 23 straipsnio 15 daliai, kurioje nurodyta, kad statybos leidime privaloma nurodyti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus kiekvieno statinio techninius rodiklius ir naudojimo paskirtį. 2002 m. lapkričio 20 d. statybos leidime Nr. 62/02 nenurodyti ginčo statiniai, neaptarta jų statyba (tarp jų ir inžinerinio įrenginio – dujų rezervuaro).
   3. Nepagrįstai spręsta, kad ieškovė neįrodė, jog statiniai, želdiniai ir suskystintų dujų rezervuaras pažeidžia visuomenės interesus, trukdo naudotis žeme pagal jos paskirtį. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (Nekilnojamojo turto registro išrašų, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukų, žemės naudojimo patikrinimo aktų, situacijos schemos, atsakovų paaiškinimų, kitų dokumentų) matyti, kad ginčo statiniai, želdiniai įrengti valstybinėje žemėje. Aplinkybę, kad, pastačius ginčo statinius valstybinėje žemėje, buvo pažeistas viešasis interesas, patvirtina tai, kad dujų rezervuaras yra potencialiai pavojingas įrenginys (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. raštas Nr. (09)SD-12459), todėl, pastačius šį statinį (įrenginį) valstybinėje žemėje, kilo grėsmė visuomenės saugumui, apribotas naudojimasis valstybine žeme. Valstybinėje žemėje pastačius atramines sienutes, dėl kurių statybos, poveikio aplinkai nebuvo parengti ir pateikti techniniai dokumentai, kyla pagrįstų abejonių, jog šių statinių statyba ir buvimas valstybinėje žemėje pažeidžia viešąjį interesą. Vien dėl to, kad valstybinėje žemėje savavališkai, be atitinkamų leidimų, pažeidžiant teisės aktų nuostatas, įrengti ginčo statiniai, želdiniai, yra pažeistas viešasis interesas, pažeistos valstybinės žemės patikėtinio teisės, kadangi dėl atsakovų neteisėtai pastatytų statinių valstybė negali disponuoti valstybine žeme.
   4. Neįvertinus ieškovės pateiktų įrodymų, padaryta nepagrįsta išvada, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kas įrengė ginčo statinius, želdinius. Nevertinti atsakovo R. Ž. (tuo metu veikusio UAB „Geidena“ vardu) 2013 m. balandžio 30 d. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose jis nurodė, jog atramines sienutes įrengė UAB „Geidena“. Nevertinta aplinkybė, kad IĮ „Proporcija“ parengtame techniniame projekte, Druskininkų savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus 2002 m. lapkričio 20 d. išduotame statybos leidime Nr. 62/02, 2005 m. rugsėjo 12 d. UAB „Geidena“ 1-no buto gyvenamojo namo su rūsiu, garažu ir pirtimi ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akte statytoju nurodyta UAB „Geidena“. Nepagrįstai neįvertinti ieškovės argumentai, pateikti 2016 m. kovo 18d. patikslintame ieškinyje, jog atsakovas R. Ž., kaip liudytojas dalyvaudamas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2-185-970/2015, nurodė, jog, būdamas UAB „Geidena“ direktoriumi (nuo 1996 m. lapkričio 27 d. iki 2004 m. balandžio 6 d.), prie žemės sklypo valstybinėje žemėje savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo prie ginčo statinių, želdinių įrengimo. Šią aplinkybę patvirtinta Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-185-970/2015.
   5. Netinkamai paskirstyta įrodinėjimo pareiga. Ieškovė įrodė negatorinio ieškinio elementus (kad yra turto savininkė ir jos teisės yra pažeistos), todėl atsakovai turėjo pateikti įrodymus, jog jų elgesys atitinka teisės aktų reikalavimus ir jie valstybine žeme naudojasi teisėtai.
   6. Nevertintas atsakovės I. T., trečiųjų asmenų V. T. ir D. T. atstovo advokato J. V. pateiktų prašymų pagrįstumas ir iš ieškovės priteistos nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos. Bylos nagrinėjimo metu advokatas J. V. atstovavo atsakovę I. T., taip pat trečiuosius asmenis V. T., D. T., todėl advokatui atstovaujant šiuos asmenis, rengiant atsiliepimus, vykstant į teismo posėdžius nereikėjo pakartotinai nagrinėti bylos medžiagos, gilintis į naujas aplinkybes, teikti naujus įrodymus ir skirti papildomai laiko dalyvavimui teismo posėdžiuose. Be to, advokato pateikti atsiliepimai V. T. ir D. T. vardu yra analogiški, juose nepateikiamos naujos aplinkybės, skirtingi nesutikimo su pareikštu ieškiniu motyvai, nauji įrodymai, juose pakeisti tik atstovaujamųjų asmenų duomenys. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgė į Rekomendacijų 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 papunkčiuose nurodytus kriterijus, t. y. į advokato teiktų paslaugų atstovaujamiesiems pobūdį, specifiką, kitus aspektus. Be to, atsakovės I. T., trečiųjų asmenų V. T. ir D. T. atstovui ruošiant atsiliepimą į ieškinį, atstovui faktinės aplinkybės jau buvo žinomos, į šalių santykius atstovas jau buvo įsigilinęs, nes jis dalyvavo ieškovės vykdytuose valstybinės žemės naudojimo patikrinimuose, V. T. ir D. T. vardu ieškovei teikė prašymus, paaiškinimus (2013 m. liepos 23 d., 2013 m. liepos 29 d.).
  2. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti ieškinį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

612.1.

7Nevertinti ieškovės pateikti įrodymai, nepasisakyta dėl jų pagrįstumo, ieškovės ir atsakovų pateikti įrodymai vertinti subjektyviai, atsakovų naudai. Tuo teismas nevykdė pareigos ginti teisėto žemės savininko teises. Nekilnojamojo turto registro išrašai, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos, žemės naudojimo patikrinimo aktai, situacijos schema, kiti dokumentai patvirtina, kad ginčo statiniai, želdiniai įrengti valstybinėje žemėje. Aplinkybę, kad savininko teisė yra pažeista, įrodo UAB „Geidena“ 2016 m. birželio 7 d. ieškovės Druskininkų skyriui pateiktas prašymas dėl valstybinės žemės, esančios šalia žemės sklypo ( - ), nuomos, servitutų nustatymo, buvusių žemės sklypo savininkų V. T. ir D. T., atstovaujamų advokato J. V., 2013 m. liepos 23 d. ieškovės Druskininkų skyriui pateiktas prašymas dėl leidimo įsigyti valstybinę žemę. Be to, sprendime nurodyta, kad atsakovai neginčija fakto, jog ginčo statiniai, želdiniai ir dujų rezervuaras yra valstybei priklausančioje žemėje.

812.2.

9Nepagrįstai konstatuota, kad faktas, jog valstybinėje žemėje yra statinys, įrenginys ar želdiniai, pats savaime neįrodo, kad pažeidžiamas visuomenės interesas naudoti valstybinę žemę pagal paskirtį. Valstybinės žemės savininkė yra Lietuvos valstybė. Konstitucinis Teismas 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime yra konstatavęs, kad Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga reiškia, jog savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją.

1012.3.

11Nepagrįstai spręsta, kad atsakovai įrodė, jog statiniai valstybinėje žemėje buvo pastatyti laikantis įstatymų reikalavimų ir teisėtai, o ieškovė neįrodė, kad statiniai, želdiniai ir suskystintų dujų rezervuaras pažeidžia visuomenės interesus, trukdo naudotis žeme pagal jos paskirtį, neįrodė, kas ir kada pasodino želdinius, taip pat neįrodė, kad statinių, želdinių ir suskystintų dujų rezervuaro negalima įteisinti, o būtina taikyti kraštutinę priemonę – jų pašalinimą iš žemės sklypo. Teismo argumentas yra dviprasmiškas, nes vienoje dalyje teigiama, jog atsakovai įrodė, kad statiniai valstybinėje žemėje pastatyti teisėtai, kitu sakiniu prieštaraujama ir nurodoma, jog ieškovė neįrodė, kad statinių, želdinių ir suskystintų dujų rezervuaro negalima įteisinti. Ieškovė neprivalo įrodyti neteisėtai užimtoje valstybinėje žemėje esančių statinių, želdinių ir pavojingų įrenginių teisėtumo ir/ar siekti įteisinti ginčo statinius.

1212.4.

13Ieškinio reikalavimai nėra susiję su statybą leidžiančių dokumentų panaikinimu/pripažinimu negaliojančiais, todėl teismo argumentacija, paremta vien statybą leidžiančių dokumentų ir statybą reglamentuojančių teisės aktų analize, nesusijusi su ieškinio reikalavimais, todėl ji atmestina arba pripažintina netinkamais įrodymais šioje byloje. Net ir vertinant statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą, pažymėtina, kad 2005 m. rugsėjo 12 d. UAB „Geidena“ 1-no buto gyvenamojo namo su rūsiu, garažu ir pirtimi ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akte ginčo statiniai neįvardinti.

1412.5.

15Teismo argumentas, jog iš pateiktų nuotraukų matyti, kad atraminė sienutė nuo ( - ) gatvės pusės galbūt sutvirtina šlaitą, apsaugo įrengtą dviračių taką ir ( - ) gatvę nuo nuošliaužų bei techniškai būtina, vertintinas kaip prielaida, jam pagrįsti byloje nėra įrodymų – ekspertų/specialistų išvadų, kurios patvirtintų atraminės sienutės būtinumą.

1612.6.

17Nepagrįstas argumentas, kad ieškovė nenurodė, kas ir kokiu būdu turi pašalinti dujų rezervuarą. Dujų rezervuaro projektinė dokumentacija, RUAB „Geidena“ apskaitos duomenys, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 d. raštas patvirtina, kad dujų rezervuaras yra RUAB „Geidena“ nuosavybė. UAB „Geidena“ 2016 m. birželio 7 d. teismui pateikė dujų rezervuaro inventorinę kortelę, kuri patvirtina, kad pavojingas įrenginys yra UAB „Geidena“ balanse, todėl dujų rezervuaro savininke laikytina UAB „Geidena“. Įrenginį pašalinti turi tas, kas statė įrenginį ir/ar naudojasi įrenginiu.

1812.7.

19Teismo argumentas, kad ieškovė nepateikė duomenų, jog dujų rezervuarą galima saugiai be pavojaus aplinkai ir statiniams pašalinti iš valstybinės žemės, nepateikė duomenų, koks poveikis būtų padarytas miškui, jo paklotei, paremtas tik prielaidomis, nepateiktos valstybinių institucijų, kurios vykdo potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, išvados. Techninės būklės aktas – pažyma Nr. 17/A-1350 negali būti pripažįstamas kaip potencialiai pavojingo statinio statybą leidžiantis dokumentas, kuriuo remiantis įrenginio savininkė UAB „Geidena“ pastatė įrenginį ir juo naudojasi, užimdama valstybinę žemę, nesant ieškovės leidimo. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė (įrenginio savininkė) laikosi teisės aktų reikalavimų, susijusių su tinkamu įrenginio eksploatavimu, taip pat nėra įrodymų, kad šis įrenginys nekelia grėsmės visuomenės sveikatai. Be to, įrenginiu, kuris pastatytas valstybinėje žemėje, išimtinai naudojasi keli privatūs asmenys, t. y. valstybinė žemė tarnauja ir tenkina kelių privačių asmenų poreikius, dėl to neužtikrinamas viešasis interesas dėl tinkamo disponavimo valstybine žeme. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog įrenginys yra potencialiai pavojingas, gindamas viešąjį interesą, turėjo vertinti, ar tokio įrenginio eksploatavimas, neturint ieškovės leidimo statyti tokį įrenginį valstybinėje žemėje, nekelia didesnio pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

  1. Ieškovė atsiliepimu į trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą prašo jį patenkinti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovės byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovai naudojasi neteisėtai valstybinėje žemėje įrengtais ginčo statiniais, želdiniais. Ginčo statiniais, želdiniais užstačius valstybinę žemę, buvo pažeistos valstybinės žemės patikėtinio teisės, t. y. pažeistas viešasis interesas. Ieškinio reikalavimai nėra susiję su statybą leidžiančių dokumentų panaikinimu, pripažinimu negaliojančiais.
  2. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį patenkinti. Atsiliepime nurodo, kad palaiko ieškovės apeliacinio skundo argumentus, mano, jog ieškovės apeliacinis skundas yra pagrįstas.
  3. Atsakovė I. T. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

2015.1.

21Ieškovė neneigia, jog valstybinėje žemėje ginčo statiniai atsirado daugiau nei prieš 10 metų. Ieškovė nenurodė objektyvių priežasčių, dėl kurių nebuvo imtasi veiksmų iki sueinant 10 metų senaties terminui. Po daugiau nei 10 metų paduotas ieškinys pažeidžia teisinės valstybės principą, kadangi neužtikrinamas teisinių santykių stabilumas ir pažeidžiami atsakovės teisėti lūkesčiai.

2215.2.

23Ieškovė neatsižvelgia į tai, jog Statybų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2002 m. liepos 1 d.) 20 straipsnio 1 dalis numatė, kad žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės patikėjimo teise valdomoje teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris statybą šioje teritorijoje vykdys pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą). Dėl to negalėjo būti ieškovės nurodomų dokumentų dėl valstybinės žemės suteikimo statiniams, nes to nereikalavo tuometinės redakcijos Statybų įstatymas.

2415.3.

25Ginčo objektai yra aptariami statybiniuose brėžiniuose ir pridedamoje dokumentacijoje. Jie valstybinėje žemėje buvo pastatyti teisėtai ir Alytaus apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija turėjo visas objektyvias galimybes nustatyti pažeidimus, jeigu jie išties būtų, tačiau to pagrįstai nenustatė, net kai jau buvo faktiškai pastatyti ginčo statiniai tikrinimo metu.

2615.4.

27Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, jog statybos vyko daugiau nei prieš 10 metų, todėl nutraukė pažeidimo tyrimą. Ieškovė iš esmės pati ginčija administracinius aktus, nors nėra atlikusi savo vidinio patikrinimo dėl šių administracinių aktų teisėtumo.

2815.5.

29M. M. įmonės 2005 m. kovo 25 d. parengtas žemės sklypo, esančio ( - ), planas 2005 m. liepos 27 d. buvo patikrintas Alytaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus specialistų, jų parašai yra plane, planas taip pat buvo suderintas su Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju – vyriausiuoju architektu V. M. Šiame žemės sklype matoma, kad žemės sklypo plane pažymėtos už sklypo ribų esančios atraminės sienutės nuo ( - ) g. ir ( - ) g., taip pat pažymėtas valstybinėje žemėje įrengtas patekimas į sklypą iš ( - ) g. pusės. Viešai skelbiamuose teritorijų planavimo dokumentuose taip pat pažymėti patekimo takai nuo ( - ) ir ( - ) gatvių pusių bei suskystintų dujų saugojimo rezervuaras su nutiestu vamzdynu į namą, esantį ( - ). Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti ieškovės argumentai, jog statybą leidžiantys dokumentai neatitiko Statybų įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) 23 straipsnio 15 dalyje keliamų reikalavimų, nes buvo nurodyti ginčo statinių brėžiniuose. Taip pat nepagrįsti ieškovės teiginiai, jog neteisėtai įveisti želdiniai, nes želdiniams nėra taikomas Statybų įstatymas.

3015.6.

31Ieškovė nepateikė tikslių duomenų, kokią dalį užima ginčo statiniai ir kurioje jie yra vietoje. Nėra jokių detaliųjų planų, nurodančių, jog bus ketinama panaudoti ginčo valstybinės žemės plotus visuomenei, t. y. nėra suplanuoti jokie visuomeninės paskirties objektai, kurių įrengimui gali trukdyti atsakovės statiniai ar želdiniai.

3215.7.

33Daiktams, įrašytiems į potencialiai pavojingų įrenginių sąrašus yra taikomi griežtesni reikalavimai tų daiktų eksploatavimui, siekiant užtikrinti šiuos daiktus supančios aplinkos saugumą.

3415.8.

35Atsakovės atstovo atsiliepimo į ieškovės patikslintą ieškinį apimtis siekia 8 puslapius, o trečiųjų asmenų to paties atstovo atsiliepimas į ieškovės patikslintą ieškinį – 5 puslapius. Skirtingų apimčių procesiniai dokumentai negali būti identiški. Advokato J. V. išrašytose sąskaitose faktūrose buvo nurodyti užmokesčiai už suteiktas teisines paslaugas. Ši civilinė byla buvo sudėtinga, buvo pateiktas ieškovės ieškinys ir patikslintas ieškinys, nagrinėti senesni nei 10 metų administraciniai aktai, susiję su šios bylos ginčo objektais. Ginčas buvo nagrinėtas Druskininkuose, kitoje vietovėje nei advokato registruota darbo vieta. Buvo reikalingos specialiosios žinios statybų ir nuosavybės teisių srityje, dėl to sugaišta nemažai darbo valandų. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir atitinkančios Rekomendacijų nuostatas.

  1. Atsakovė I. T. atsiliepimu į trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

3616.1.

37Nepakanka nurodyti vien statinio ar želdinio buvimo valstybinėje žemėje faktą, turi būti įrodyta, kaip šių statinių ir želdinių buvimas trukdo visuomenės interesams naudoti valstybines žemes. Tokių įrodymų ieškovė ir trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija nepateikė. Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos minimi įrodymai, kurie, jos vertinimu, nenagrinėti teismo, tik nurodo statinių ir želdinių buvimo faktą (ko atsakovė neginčijo), tačiau neįrodo nuosavybės teisių pažeidimo fakto.

3816.2.

39Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2009 ir šios civilinės bylos faktinės aplinkybėmis ir ginčo nagrinėjimo dalykas nesutampa.

4016.3.

41Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos teiginiai apie neteisėtai užimtą valstybinę žemę yra nepagrįsti, nes pastatyti ginčo statiniai jau buvo numatyti planuose ir projektuose, jie patvirtinti tiek Druskininkų savivaldybės administracijos, tiek institucijos (Alytaus apskrities viršininko administracijos), kurios funkcijas perėmė ieškovė.

4216.4.

43Statinių teisėtumas lemia ir jų pačių, kaip daiktų, buvimą, tarp jų ir teisėtą buvimą ginčo valstybinėje žemėje. Ieškovė reiškė reikalavimus pateikti statybas leidžiančius dokumentus, kvestionavo jų ir ginčo statinių statybas leidžiančių administracinių aktų teisėtumą, todėl teismas privalėjo nagrinėti ieškovės argumentus, susijusius su ginčo statinių statybų teisėtumu valstybinėje žemėje.

4416.5.Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos teiginys, jog dujų rezervuaras patenka į 0,0472 ha valstybinės žemės sklypą, nepagrįstas, nes teismas nustatė, kad nėra aišku ir ieškovas nenurodė tikslios vietos, į kurią valstybinės žemės sklypo ploto vietą patenka ginčo statinys.

4516.6.

46Trečiasis asmens Druskininkų savivaldybės administracija nepateikė įrodymų, kad atsakovai netinkamai eksploatuoja dujų rezervuarą ir dėl to kyla grėsmė visuomenės ir aplinkos saugumui.

  1. Tretieji asmenys V. T. ir D. T. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi iš esmės tapatūs argumentai, nurodytiems atsakovės I. T. atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą, juos sutrumpinant. Papildomai tretieji asmenys nurodo, kad namą, esantį ( - ), tretieji asmenys įsigijo 2006 metais, t. y. po visų šiame ginče minimų administracinių aktų, kuriuos ieškovė kvestionuoja, priėmimo. 2014 m. rugpjūčio 27 d. tretieji asmenys namą padovanojo dukrai atsakovei I. T. Taigi nėra priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų, susijusių su minimomis statybomis, ir dėl to kylančios pareigos atlaisvinti valstybinę žemę, net jei teismas pripažintų, jog statiniai ir želdiniai valstybinėje žemėje yra neteisėti.
  2. Tretieji asmenys V. T. ir D. T. atsiliepimu į trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi iš esmės tapatūs argumentai, nurodytiems atsakovės I. T. atsiliepime į trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, juos sutrumpinant.
  3. Atsakovas R. Ž. atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4719.1.

48Ieškovė iš esmės ginčija statybas leidžiančių administracinių aktų, išleistų prieš daugiau nei 10 metų, teisėtumą, esant suėjusiai bendrai ieškinio senačiai.

4919.2.

50Ieškovė yra dalies apskričių viršininkų administracijos funkcijų perėmėja, todėl visi išduoti statybų leidimai, susiję su sklypu, esančiu ( - ), jai yra žinomi. Statybas leidžiantys administraciniai aktai buvo sudaryti teisėtai ir atitinka teisės aktus.

5119.3.

52Atsakovas, dalyvaudamas kaip liudytojas administracinėje byloje Nr. A2.2.-185- 970/2015, teikė parodymus. Tujos, vaismedžiai ir gėlės buvo sodinami sklype, esančiame ( - ). Kokia dalis tujų, vaismedžių ir gėlių yra valstybinėje žemėje atsakovas negali tiksliai nurodyti, nes ir ieškovė byloje nėra nurodžiusi tikslių želdinių buvimo vietų valstybinėje žemėje. Dėl to nėra teisinio pagrindo remtis kitoje byloje duotais atsakovo, kaip liudytojo, parodymais, kurie nėra tinkamai patikrinti, išnagrinėti, negalima šių parodymų laikyti įrodymais kitoje byloje ar prejudiciniais faktais.

5319.4.

54Ieškovė nepagrįstai nagrinėjamoje byloje atsakovu nurodė ir R. Ž., jam reiškia reikalavimus, kurių jis neprivalo įvykdyti ir net neturi tokios galimybės, nes nėra ginčo objektų savininkas ar valdytojas.

5519.5.

56Ieškovė teigia, jog atsakovai neteisėtai užėmė ir naudoja valstybinę žemę, tačiau nepateikė konkrečių įrodymų, jog būtent atsakovai atliko kokius nors neteisėtus veiksmus.

  1. Atsakovas R. Ž. atsiliepimu į trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

5720.1.

58Ieškovė nenurodė, kaip yra pažeidžiamos jos nuosavybės teisės, o vien faktas, kad statiniai (kurių teisėtumas nenuginčytas) yra valstybinėje žemėje, neįrodo, jog valstybinė žemė užimta neteisėtai. Ieškovė turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, t. y., kad būtent atsakovai atliko konkrečius, neteisėtus veiksmus, t. y. savavališkai pastatė statinius (želdinius) valstybinėje žemėje.

5920.2.

60Druskininkų savivaldybės administracija panaikino dalį ginčo želdinių ir pastatė visuomeninės paskirties objektą – šiukšlių konteinerius. Tai patvirtina, jog ginčo statiniai ir želdiniai Druskininkų savivaldybės administracijai netrukdo.

  1. Kitų atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

62Dėl užimtos valstybinės žemės atlaisvinimo

  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnis). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

63Dėl faktinių aplinkybių

6423. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovams I. T. ir RUAB „Geidena” priklauso po 1/2 dalį nuosavybės teise žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Atsakovams priklausantis žemės sklypas ribojasi su valstybine žeme: nuo ( - ) tvenkinio pusės su žemės sklypu, esančiu ( - ) (kadastro Nr. ( - )), kurio naudotoja pagal 2012 m. kovo 23 d. panaudos sutartį yra Druskininkų savivaldybės administracija; valstybinės reikšmės (miesto miško) sklypu, esančiu ( - ) g. (kadastro Nr. ( - )), bei laisvos valstybinės žemės sklypu. Valstybei priklausančioje žemėje ( - ), įrengta atraminė sienutė, įvažiavimo dalis, kuri išklota trinkelėmis, pasodinta tujų gyvatvorė (nuo ( - ) tvenkinio pusės). Nuo ( - ) gatvės pusės įrengtas praėjimas su laiptais, aikštelė (išklota trinkelėmis), atraminė sienutė, kuri apsodinta gyvatvore (tujomis, įvairių rūšių gėlėmis). Nuo miško pusės valstybinėje žemėje įveistas sodas, įrengtas dujų saugojimo rezervuaras. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovus I. T., RUAB „Geidena“ ir R. Ž. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti (pašalinti) valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo ( - ), esančius statinius (želdinius); neįvykdžius įpareigojimų, įpareigoti atsakovus mokėti 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įsipareigojimų nevykdymo dieną. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Su sprendimu nesutinka ieškovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija.

65Dėl ieškovės apeliacinio skundo

6624. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad, 2002 m. lapkričio 20 d. išdavus statybos leidimą Nr. 62/02 ir Alytaus apskrities viršininko įsakymu paskirtai komisijai 2005 m. rugsėjo 12 d. pripažinus žemės sklype esantį statinį – 1-no buto gyvenamąjį namą su rūsiu ir pirtimi tinkamu naudoti, buvo įteisinti ginčo statiniai, esantys valstybinėje žemėje. Taigi apeliantė kvestionuoja statybų leidimą ir 2005 m. rugsėjo 12 d. UAB „Geidena“ 1-no buto gyvenamojo namo su rūsiu, garažu ir pirtimi ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumą, kurie sudaryti daugiau nei prieš 10 metų, ko, kaip spręstina iš bylos medžiagos, apeliantė neneigia.

6725. Nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodo argumentų, kodėl daugiau nei 10 metų nebuvo imtasi jokių veiksmų siekiant pašalinti su valdymo netekimu susijusius pažeidimus. Sutiktina su atsakove I. T., kad tokiu būdu pažeidžiamas teisinės valstybės principas, kadangi neužtikrinamas teisinių santykių stabilumas ir pažeidžiami atsakovų teisėti lūkesčiai.

6826. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad įgyvendinant teisinės valstybės principą turi būti užtikrinamas teisinių santykių stabilumas, kuris nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Dėl to teismas, įvertinęs pusiausvyrą tarp ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento. Tokiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atsakyki ginti viešąjį interesą, turi būti įvertinamos visos aplinkybės, dėl kurių buvo ilgą laiką nesikreipta dėl viešojo intereso gynimo, t. y. įvertinti prokuroro, viešojo administravimo subjektų veiksmai, fizinio ar juridinio asmens, kurio naudai priimti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai jų teisėtumo ir sąžiningumo aspektu, kitos svarbios bylai aplinkybės nuo priimtų ginčijamų administracinių aktų iki kreipimosi į teismą dienos.

6927. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad savininkai, gindami nuosavybės teisę nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo teisės netekimu, ieškinį gali pareikšti tol, kol tęsiasi teisių pažeidimas arba nelikviduojami pažeidimu sukeliami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2008).

7028. Byloje nustatyta, kad tretieji asmenys V. ir D. T. 2002 m. gegužės 3 d. pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo nuosavybėn 900/1280 gyvenamosios paskirties žemės sklypo, esančio ( - ). 380/1280 sklypo nuosavybės teise priklausė Lietuvos Respublikai. Sklype suprojektuotas ir pastatytas gyvenamasis namas su priklausiniais pagal D. J. individualios įmonės „Proporcija“ parengtą svečių namų, ( - ), techninį projektą. 2002 m. lapkričio 18 d. Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisija patikrino statinio projektą ir rekomendavo Druskininkų savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui – vyriausiajam architektui V. M. – išduoti statybos leidimą individualaus namo statybai. 2002 m. lapkričio 20 d. išduotas statybos leidimas Nr. 62/02 individualaus gyvenamojo namo su rūsiu, garažu ir pirtimi statybai ( - ), pagal D. J. individualios įmonės „Proporcija“ projektą. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo D. J. individualios įmonės „Proporcija“ parengtą gyvenamojo namo ir pirties techninį projektą ir jo aiškinamąją dalį, kurioje nurodyta, kad privažiavimas prie namo grindžiamas betoninėmis trinkelėmis, atlikus vertikalinį planiravimą; tvarkomajame plote įrengiama poilsinė aikštelė, sklypo aptvėrimo projektas būtų pateikiamas atskirais brėžiniais statybų eigoje; esamo paviršiaus kasimo, pamatų montavimo, vamzdynų, kabelių klojimo ir kitų inžinerinių tinklų įrengimo darbai gali būti pradėti tik gavus leidimą statybai ir nužymėjus projektuojamo pastato vietą. Techninio projekto grafiniuose sprendiniuose pažymėtas trinkelių takas, ginčo atraminės sienutės iš ( - ) ir ( - ) gatvių, trinkelių įvažiavimas su nuolydžiu į gatvę, suprojektuotas už šio sklypo ribų. 2005 m. rugsėjo 12 d. aktu UAB „Geidena” 1-no buto gyvenamasis namas su rūsiu, garažu ir pirtimi ( - ), pripažintas tinkamu naudoti. Aktą surašė ir pasirašė Alytaus apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija, kuri, apžiūrėjusi statinį ir priklausinius, nustatė, kad nuokrypos nuo projekto nežymios, statiniai bei jų priklausiniai atitinka numatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

7129. 2005 m. kovo 25 d. M. M. įmonė parengė žemės sklypo, esančio ( - ), planą, kuris 2005 m. liepos 27 d. patikrintas Alytaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės V. B., suderintas Alytaus apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo V. B., Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyriausiojo architekto V. M. Iš plano matyti, kad jame pažymėtos už sklypo ribų esančios atraminės sienutės nuo ( - ) g. ir ( - ) g., taip pat pažymėtas valstybinėje žemėje įrengtas patekimas į sklypą iš ( - ) g. pusės. 2005 m. rugpjūčio 4 d. valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartimi tretieji asmenys įsigijo 0,038 ha valstybinės žemės. 2006 m. rugsėjo 19 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl žemės sklypo ( - ), padalijimo ir teritorijos tvarkymo režimo bei reglamentų nustatymo detaliojo plano tvirtinimo Nr. V35-554 buvo patvirtintas žemės sklypo ( - ) padalijimo ir teritorijos naudojimo, tvarkymo režimo bei reglamentų nustatymo detalusis planas. Pagal šio plano sprendinius žemės sklypas ( - ), dalijamas į tris dalis: sklypą 21, kuris užstatytas pastatais, sklypą 21A bei sklypą 21 B, ant sklypų 21A ir 21 B ribos projektuojant 3 m pločio taką, patekimą į sklypus paliekant iš ( - ) ir ( - ) gatvių, patekimą į sklypą iš ( - ) g. perkeliant į kitą sklypo kampą. Šis teritorijų planavimo dokumentas parengtas atsižvelgiant į tai, kad gyvenamasis pastatas buvo pertvarkytas į dvibutį namą, ką patvirtina 2006 m. gegužės 4 d. Nekilnojamojo turto registrų išrašai.

7230. Apeliantė nurodo, kad Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2002 m, liepos 1 d.) 23 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata, jog norint statyti statinius, statytojo (užsakovo) nevaldome nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise žemės sklype (teritorijoje), reikia turėti sutartį (sutikimą) su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju, o tokio sutikimo, pasak apeliantės, nėra. Teisėjų kolegija pastebi, kad, kaip matyti iš pateikto M. M. įmonės parengto plano ginčo statiniai numatyti valstybinėje žemėje, suderinti su apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriumi.

7331. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog dujų rezervuaras yra pastato šildymo sistemos dalis, susieta su katiline vamzdynais, jis buvo pripažintas tinkamu naudoti iki 2005 m. rugsėjo 12 d. statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir kad tai prieštarauja Statybos įstatymo 23 straipsnio 15 daliai. Atkreiptinas dėmesys, kad 2002 m. lapkričio 20 d. statybos leidime nurodyta, kad statyba vykdoma pagal D. J. individualios įmonės „Proporcija“ parengtą projektą. Projekto aiškinamojoje dalyje nurodyta, kad šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos darbai ir su jais susiję kiti techniniai darbai bus vykdomi pagal atskirus brėžinius. Tokie brėžiniai yra byloje pateikti. Iš byloje esančio 2004 m. gruodžio 1 d. valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Dujų įrenginių (tiekimo sistemų, dujas naudojančių įrenginių ir prietaisų) techninės būklės patikrinimo akto-pažymos Nr. 17/A-1350 matyti, kad ( - ), įrengtas suskystinų dujų rezervuaras, požeminis dujotiekis ir vidaus dujotiekis buvo sumontuoti, išbandyti ir atitinka projekto ir norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojami pagal paskirtį. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad atliekant statinio pripažinimo tinkamu procedūrą, komisija privalėjo patikrinti visų inžinerinių sistemų, reikalingų eksploatuoti namą, tinkamumą (tame tarpe ir šildymo sistemos, vamzdyno ir dujų rezervuaro techninę dokumentaciją ir faktinę padėtį).

7432. Sutiktina su apeliante, kad dujų rezervuaras yra potencialiai pavojingas įrenginys, ką patvirtina ir 2013 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas, kuriame nurodyta, kad požeminė suskystintų dujų saugojimo talpykla 2005 m. gruodžio 29 d. buvo įregistruota Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Tai neginčytinai reiškia, kad tokiems įrenginiams eksploatuoti, siekiant užtikrinti aplinkos saugumą, taikomi griežtesni reikalavimai. Minėtame rašte, be kita ko, pažymėta, jog slėginio indo techninės būklės patikrinimai atliekami nustatytais terminais.

7533. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje iš esmės ginamas viešasis interesas užtikrinti ginčo žemės naudojimą pagal Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais nustatytą paskirtį. Kolegija sutinka su apeliante, kad ginčo statiniai yra valstybinėje žemėje, kas pažeidžia jos, kaip turto savininkės, teises, tačiau mano, kad byloje esančių įrodymų visuma leidžia pagrįstai pripažinti, kad atsakovai įrodė, jog ginčo statiniai pastatyti teisėtai. Byloje ginamo viešojo intereso reikšmingas aspektas yra ir tai, kad šis interesas turi būti ginamas, nepažeidžiant ar kaip galima mažiau pažeidžiant statinių savininkų interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-147-915/2017). Pažymėtina ir tai, kad Konstitucinio Teismo doktrinoje nurodoma, jog teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su visų valstybės institucijų pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Šis principas reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas byloje Nr. 16/2000).

7634. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas atsakovei I. T. ir tretiesiems asmenims V. T. ir D. T. priteisė per dideles bylinėjimosi išlaidas (I. T. 968 Eur, V. ir D. T. – po 677 Eur), nes jiems atstovavo tas pats advokatas. Teisėjų kolegija su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais iš dalies sutinka. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. redakcija) ir sprendžia, kad atsakovei bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai, tačiau mano, kad tretiesiems asmenims priteistos per didelės bylinėjimosi išlaidos. Atkreiptinas dėmesys, kad pats atsakovės ir trečiųjų asmenų atstovas nurodo, jog trečiųjų asmenų atsiliepimas yra 5 puslapių, o atsakovės 8 puslapių. Trečiųjų asmenų vardu rengtas vieningas dokumentas, atstovaudamas minėtiems atstovaujamiesiems davė paaiškinimus iš karto visų vardu, todėl, įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad protinga, teisinga ir sąžininga (CPK 1.5 straipsnis) tretiesiems asmenims priteistas 1 354 Eur išlaidas sumažinti iki 600 Eur (po 300 Eur).

77Dėl trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinio skundo

7835. Apeliantės teigimu, nevertinti ieškovės pateikti įrodymai. Kad savininko teisė pažeista, pasak apeliantės, įrodo 2016 m. birželio 7 d. UAB „Geidena“ prašymas ieškovei dėl valstybinės žemės nuomos bei servituto nustatymo, trečiųjų asmenų prašymas įsigyti valstybinę žemę, tačiau pirmosios instancijos teismas dėl šių įrodymų nepasisakė. Nors pirmosios instancijos teismas ne dėl visų šių įrodymų pasisakė, tačiau išvadas padarė iš byloje esančių įrodymų visumos. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovė, atsakydama į prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, nurodė, kad prašymo tenkinti negali, nes UAB „Geidena“ nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad prašyme nurodyti statiniai (nagrinėjamu atveju ginčo statiniai) priklauso nuosavybės teise ir kad jie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teisėjų kolegijos vertinimu, trečiųjų asmenų prašymas įsigyti valstybinę žemę nelaikytinas pakankamu ieškovės reikalavimų pagrįstumo įrodymu.

7936. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš 2016 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Geidena“ prašymo Nacionalinei žemės tarnybai, iš jos 2016 m. rugpjūčio 25 d. atsakymo UAB „Geidena“ matyti, kad pastaroji siekia nustatyti valstybinėje žemėje servitutus statiniams ir įrenginiams eksploatuoti. Tai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, pažymėdamas, kad sprendimas dar nėra priimtas. Tokių duomenų negauta ir nagrinėjant apeliacinius skundus.

8037. Dėl argumento, kad pažeidžiamas visuomenės interesas teisėjų kolegija pasisakiusi nagrinėdama ieškovės apeliacinį skundą nutarties 26, 33 punktuose.

8138. Apeliantės teigimu, ieškinio reikalavimai nesusiję su statybą leidžiančių dokumentų ir statybą reglamentuojančių teisės aktų analize, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinį ne jo reikalavimo pagrindu. Teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pati ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, jog yra pagrindas reikalauti, kad atsakovai įrodytų, jog valstybinė žemė jiems priklausančiais statiniais užstatyta teisėtai, t. y. turint įstatymų numatytus leidimus ir derinimus. Pažymėtina, kad atsakovų pareiga įrodyti, jog jų elgesys atitinka teisės aktų reikalavimus. Statytojo teisė įgyvendinama išduodant jam įstatymo nustatyta tvarka statybos leidimą. Dėl statybos teisėtumo turi būti sprendžiama pagal statybos teisinius santykius ir statinių reikalavimus nustatančius teisės aktus, galiojusius šių statinių statybos metu. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo ieškovės argumentus, susijusius ginčo statinių statybų teisėtumu valstybinėje žemėje. Dėl leidimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto, statybų teisėtumo pasisakyta nutarties 28, 29, 30 punktuose.

8239. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas ieškovės pateiktų įrodymų nevertino arba atmetė kaip nepagrįstus, o dėl dalies įrodymų nepasisakė. Teisėjų kolegija su tokiais argumentais sutikti negali. Nesutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog atraminė sienutė nuo ( - ) gatvės pusės galimai sutvirtina šlaitą, apsaugo dviračių taką ir (duomenys neskelbtini) gatvę nuo nuošliaužų bei techniškai būtina, yra tik prielaida, nepagrįsta įrodymais, nes, kaip minėta nutarties 28, 29, 30 punktuose, atraminės sienutės buvo numatytos projekte, žemės sklypo plane, kas tik patvirtina jų būtinumą.

8340. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Nacionalinės žemės tarnybos ir Druskininkų savivaldybės, atstovaujamos administracijos direktoriaus, 2012 m. kovo 23 d. pasirašytą valstybinės žemės panaudos sutartį, kurios 4 punkte nurodyta, kad savivaldybei naudotis perduodamame sklype nėra kitų asmenų nuosavybės teise valdomų statinių ar įrenginių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, sklype buvo ir atraminė sienutė, apsodinta tujomis, ir dalis plytelėmis iškloto įvažiavimo į atsakovų sklypą, kas tik patvirtina, kad ieškovė nelaikė, kad tuo pažeidžiamos jos teisės.

8441. Apeliantės argumentai dėl dujų rezervuaro yra panašūs į ieškovės apeliacinio skundo argumentus, dėl ko teisėjų kolegija pasisakiusi nutarties 31, 32 punktuose. Papildomai pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad dujų rezervuaras daugiau nei per 12 metų būtų netinkamai eksploatuojamas ir dėl to kilusi grėsmė visuomenės ir aplinkos saugumui.

8542. Kiti apeliacinių skundų argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog iš byloje aptartų įrodymų visumos, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, apeliacinių skundų argumentais keisti ar naikinti priimto sprendimo nėra pagrindo, todėl skundai atmetami, sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Dėl bylinėjimosi išlaidų

8743. Apeliacinius skundus atmetus, tenkintinas atsakovės I. T. prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas už atsiliepimų į apeliacinius skundus surašymą – 968 Eur. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. redakcija) 8.11 punkte nustatytos sumos. Tretieji asmenys V. T. ir D. T. taip pat prašo priteisti po 968 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Trečiųjų asmenų vardu rengtas vieningas dokumentas, bendros išlaidos viršytų minėtų rekomendacijų 8.11 punkte nustatytą sumą, todėl, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (CPK 1.5 straipsnis) tretiesiems asmenims priteistina po 484 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidos iš apeliančių priteistinos lygiomis dalimis.

88Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

89Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

90Patikslinti sprendimo dalį, kuria tretiesiems asmenims V. T. ir D. T. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteista po 677,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, nurodant tretiesiems asmenims V. T. ir D. T. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteisti po 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

91Priteisti atsakovei I. T., a. k. ( - ), iš apeliantės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, ir apeliantės Druskininkų savivaldybės administracijos, kodas 188776264, po 484 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

92Priteisti trečiajam asmeniui V. T., a. k. ( - ), iš apeliantės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, ir apeliantės Druskininkų savivaldybės administracijos, kodas 188776264, po 242 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

93Priteisti trečiajam asmeniui D. T., a. k. ( - ), iš apeliantės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 188704927, ir apeliantės Druskininkų savivaldybės administracijos, kodas 188776264, po 242 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

94Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ginčo esmė... 5.
  1. Ieškovė prašė teismo įpareigoti atsakovus... 6. 12.1.... 7. Nevertinti ieškovės pateikti įrodymai, nepasisakyta dėl jų pagrįstumo,... 8. 12.2.... 9. Nepagrįstai konstatuota, kad faktas, jog valstybinėje žemėje yra statinys,... 10. 12.3.... 11. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovai įrodė, jog statiniai valstybinėje... 12. 12.4.... 13. Ieškinio reikalavimai nėra susiję su statybą leidžiančių dokumentų... 14. 12.5.... 15. Teismo argumentas, jog iš pateiktų nuotraukų matyti, kad atraminė sienutė... 16. 12.6.... 17. Nepagrįstas argumentas, kad ieškovė nenurodė, kas ir kokiu būdu turi... 18. 12.7.... 19. Teismo argumentas, kad ieškovė nepateikė duomenų, jog dujų rezervuarą... 20. 15.1.... 21. Ieškovė neneigia, jog valstybinėje žemėje ginčo statiniai atsirado... 22. 15.2.... 23. Ieškovė neatsižvelgia į tai, jog Statybų įstatymo (redakcija, galiojusi... 24. 15.3.... 25. Ginčo objektai yra aptariami statybiniuose brėžiniuose ir pridedamoje... 26. 15.4.... 27. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 28. 15.5.... 29. M. M. įmonės 2005 m. kovo 25 d. parengtas žemės... 30. 15.6.... 31. Ieškovė nepateikė tikslių duomenų, kokią dalį užima ginčo statiniai ir... 32. 15.7.... 33. Daiktams, įrašytiems į potencialiai pavojingų įrenginių sąrašus yra... 34. 15.8.... 35. Atsakovės atstovo atsiliepimo į ieškovės patikslintą ieškinį apimtis... 36. 16.1.... 37. Nepakanka nurodyti vien statinio ar želdinio buvimo valstybinėje žemėje... 38. 16.2.... 39. Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos paminėtos Lietuvos... 40. 16.3.... 41. Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos teiginiai apie... 42. 16.4.... 43. Statinių teisėtumas lemia ir jų pačių, kaip daiktų, buvimą, tarp jų ir... 44. 16.5.Trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos teiginys, jog... 45. 16.6.... 46. Trečiasis asmens Druskininkų savivaldybės administracija nepateikė... 47. 19.1.... 48. Ieškovė iš esmės ginčija statybas leidžiančių administracinių aktų,... 49. 19.2.... 50. Ieškovė yra dalies apskričių viršininkų administracijos funkcijų... 51. 19.3.... 52. Atsakovas, dalyvaudamas kaip liudytojas administracinėje byloje Nr. A2.2.-185-... 53. 19.4.... 54. Ieškovė nepagrįstai nagrinėjamoje byloje atsakovu nurodė ir 55. 19.5.... 56. Ieškovė teigia, jog atsakovai neteisėtai užėmė ir naudoja valstybinę... 57. 20.1.... 58. Ieškovė nenurodė, kaip yra pažeidžiamos jos nuosavybės teisės, o vien... 59. 20.2.... 60. Druskininkų savivaldybės administracija panaikino dalį ginčo želdinių ir... 61. Teisėjų kolegija... 62. Dėl užimtos valstybinės žemės atlaisvinimo
     63. Dėl faktinių aplinkybių... 64. 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovams I. T. ir... 65. Dėl ieškovės apeliacinio skundo... 66. 24. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė,... 67. 25. Nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodo argumentų, kodėl daugiau nei 10... 68. 26. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad įgyvendinant... 69. 27. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad savininkai, gindami nuosavybės... 70. 28. Byloje nustatyta, kad tretieji asmenys V. ir D. T.... 71. 29. 2005 m. kovo 25 d. M. M. įmonė parengė žemės... 72. 30. Apeliantė nurodo, kad Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2002 m,... 73. 31. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos... 74. 32. Sutiktina su apeliante, kad dujų rezervuaras yra potencialiai pavojingas... 75. 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje iš esmės ginamas viešasis... 76. 34. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas atsakovei 77. Dėl trečiojo asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinio... 78. 35. Apeliantės teigimu, nevertinti ieškovės pateikti įrodymai. Kad... 79. 36. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš 2016 m. rugpjūčio 9 d. UAB... 80. 37. Dėl argumento, kad pažeidžiamas visuomenės interesas teisėjų kolegija... 81. 38. Apeliantės teigimu, ieškinio reikalavimai nesusiję su statybą... 82. 39. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas ieškovės pateiktų... 83. 40. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Nacionalinės žemės tarnybos ir... 84. 41. Apeliantės argumentai dėl dujų rezervuaro yra panašūs į ieškovės... 85. 42. Kiti apeliacinių skundų argumentai reikšmės teisingam bylos... 86. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 87. 43. Apeliacinius skundus atmetus, tenkintinas atsakovės 88. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 89. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. sprendimą palikti... 90. Patikslinti sprendimo dalį, kuria tretiesiems asmenims 91. Priteisti atsakovei I. T., a. k. ( -... 92. Priteisti trečiajam asmeniui V. T., a. k. 93. Priteisti trečiajam asmeniui D. T., a. k. 94. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....