Byla 2KT-70/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. 2008 m. spalio 13 d. nušalinimo pareiškimu Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams ir Kauno apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-195-559/2008,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. spalio 22 d. iš Kauno apygardos teismo persiųsta Jonavos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-195-559/2008, kurioje vykusio 2008 m. spalio 13 d. teismo posėdžio metu ieškovas A. B. pareiškė nušalinimą šią civilinę bylą nagrinėjančiai Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai J. Bučmienei ir visiems kitiems šio teismo teisėjams bei Kauno apygardos teismo teisėjams nuo civilinės bylos Nr. 2-195-559/2008 pagal ieškovų A. A.-B., V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl žalos, padarytos Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų veiksmais nagrinėjant civilines bylas Nr. 2-4948/97 ir Nr. 2-10336/97, atlyginimo, nagrinėjimo. Nurodoma, kad bylą nagrinėjanti teisėja ir visi kiti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai yra suinteresuoti šios bylos baigtimi. Ieškovas teigė, jog negavo teismo šaukimo į 2008 m. spalio 13 d. teismo posėdį, o apie teismo posėdį sužinojo, nes buvo į jį etapuotas. Ieškovo teigimu, tai suvaržė jo teisminės gynybos teisę. Taip pat ieškovas nurodė, kad nebuvo pristatytas į 2008 m. spalio 4 d. vykusį teismo posėdį. Ieškovo manymu, dėl neteisėtų Kauno apygardos teismo veiksmų ši civilinė byla nėra nagrinėjama įstatymo nustatyta tvarka.

3Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

4Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK 95 str.). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 67 str. 1 d.).

5Ieškovas teigia, kad nebuvo informuotas apie 2008 m. spalio 13 d. 9 val. vyksiantį teismo posėdį Jonavos rajono apylinkės teisme. Kaip matyti iš bylos duomenų, į šį teismo posėdį ieškovas buvo etapuotas, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas pažeidė jo teisę į gynybą. Be to, pažymėtina, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas savaime negali būti vertinama kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų.

6Nušalinimo pareiškime ieškovo A. B. reiškiama abejonė dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų šališkumo yra grindžiama tik prielaidomis, subjektyviais, nemotyvuotais ieškovo samprotavimais, todėl neduoda pagrindo išvadai, kad civilinę bylą nagrinėjanti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja J. Bučmienė ar kurie nors kiti šio teismo ar Kauno apygardos teismo teisėjai dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali būti šališki ar suinteresuoti šios bylos baigtimi. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo A. B. 2008 m. spalio 13 d. pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-195-559/2008 nagrinėjimo netenkintinas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

8Atmesti ieškovo A. B. 2008 m. spalio 13 d. pareiškimą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-195-559/2008 nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai