Byla e2-12404-600/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas teismo prašo iš atsakovės V. M. priteisti 493,19 Eur skolos, 225,53 Eur delspinigių, 3,76 Eur pašto išlaidų, 8,76 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2008-08-19 ir 2008-12-11 su atsakove pasirašė Išperkamosios nuomos sutartis Nr. 808798707 ir Nr. 812832779, kuriomis ieškovas suteikė išperkamąją nuomą pagal mokėjimų grafikus 665,59 Eur ir 192,59 Eur sumoms. Pasirašant sutartis atsakovė įmokėjo 70,90 Eur avanso, taip pat iki 2015-11-12 atsakovė buvo sumokėjusi 307,56 Eur įmokų ir 3,83 Eur delspinigių. Ieškovo teigimu, atsakovė nevykdė tinkamai finansinių įsipareigojimų pagal sutartį, nemokėjo įmokų, todėl ieškovas sutartį nutraukė. Pasak ieškovo, atsakovė šiuo metu yra skolinga 728,24 Eur, kuriuos sudaro 493,19 Eur mokėtini periodiniai mokėjimai, 22,53 Eur delspinigiai, taip pat 3,76 Eur pašto išlaidos, 8,76 Eur skolos išieškojimo išlaidos.

5Atsakovei V. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje 3 dalyje nustatyta tvarka įteiktas ieškinys ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per nurodytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2008-08-19 ir 2008-12-11 pasirašė Išperkamosios nuomos sutartis Nr. 808798707 ir Nr. 812832779, kuriomis ieškovas suteikė išperkamąją nuomą pagal mokėjimų grafikus (b.l. 21-22 ir 23-24). Sutarčių bendrosios dalies nuostatomis nustatyta, kad atsakovė Sutartyje nustatytomis sąlygomis turėjo mokėti visas mokėjimų grafike numatytas įmokas (Sutarties 2.1 p.). Atsakovė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas 2009-10-06 pranešimais Nr. 5-6237398 ir Nr. 5-6237397 nutraukė Sutartis Nr.812832779 ir Nr. 808798707 (b.l. 12, 13) Atsakovės skola pagal sutartį Nr. 808798707 ieškovo paskaičiavimu sudaro 368,23 Eur (b.l. 8), o pagal sutartį Nr. 812832779 – 124,96 Eur (b.l. 9). Duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusią skolą, byloje nėra, tokių duomenų atsakovė nepateikė ir bylą nagrinėjant teisme (( - ) straipsnis). Be to, atsakovė neginčijo Išperkamosios nuomos sutarties sąlygų. Taigi atsakovė turi pareigą vykdyti įsipareigojimus ieškovui, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 493,19 Eur (368,23 Eur + 124,96 Eur) skola (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis).

9Išperkamosios nuomos sutarties Nr. 808798707 11.1 punkto nuostatose numatyta, kad šalis, laiku neįvykdžiusi priniginės prievolės, privalo mokėti kitai šaliai 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 22). Išperkamosios nuomos sutarties Nr. 812832779 11.1 punkto nuostatose numatyta, kad šalis, laiku neįvykdžiusi priniginės prievolės, privalo mokėti kitai šaliai 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 24). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (222,53 Eur) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo.

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, atsakovės su UAB “Ūkio banko lizingas” banku sulygti sutartimis (sutarties 5.3 p., 5.4 p.) 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl atsižvelgiant į tai,kad išperkamosios nuomos sutartys nutrauktos 2009-10-06 pranešimais, tačiau į teismą dėl skolos išieškojimo ieškovas kreipėsi tik 2015-02-19, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,01 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 6,63 Eur delspinigių nuo 368,23 Eur sumos už laikotarpį nuo 2014-07-16 iki 2015-01-12 ir 2,25 Eur delspinigiai nuo 124,96 Eur sumos už laikotarpį nuo 2014-07-16 iki 2015-01-12, viso 8,88 Eur delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti 3,76 Eur pašto išlaidų už raginimų siuntimą. Teismo vertinimu, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 3,76 Eur pašto išlaidų yra pagrįstas ir tenkintinas (b.l. 10, 11, CK 6.63 straipsnio 2 dalis).

13Ieškovo reikalavimas dėl 8,76 Eur išieškojimo išlaidų tenkintinas remiantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p.

14Remiantis CK 6.37 straipsniu, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-02-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 16 Eur žyminį mokestį, 17,52 Eur už ieškinio paruošimą bei 0,23 Eur banko išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (70,66 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams, ieškovui iš atsakovės priteistina 23,85 Eur bylinėjimosi išlaidų (33,75 Eur x 70,66 proc.).

16Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovės nepriteistinos 1,16 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, juridinio asmens kodas 234995490, iš atsakovės V. M., a. k. ( - ) 493,19 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt tris Eur 19 ct) skolos, 8,88 Eur (aštuonis Eur 88 ct) delspinigių, 12,52 Eur (dvylike Eur 52 ct) kitų išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (514,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23,85 Eur (dvidešimt tris Eur 85 ct) bylinėjimosi išlaidų. Likusios ieškinio dalies netenkinti.

20Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

21Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas teismo prašo iš atsakovės V. M. priteisti 493,19 Eur skolos,... 4. Ieškovas nurodo, kad 2008-08-19 ir 2008-12-11 su atsakove pasirašė... 5. Atsakovei V. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 8. Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2008-08-19 ir 2008-12-11 pasirašė... 9. Išperkamosios nuomos sutarties Nr. 808798707 11.1 punkto nuostatose numatyta,... 10. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 11. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, atsakovės... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti 3,76 Eur pašto išlaidų už raginimų... 13. Ieškovo reikalavimas dėl 8,76 Eur išieškojimo išlaidų tenkintinas... 14. Remiantis CK 6.37 straipsniu, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 15. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 16. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, juridinio asmens kodas... 20. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 21. Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...