Byla 2A-266-657/2016
Dėl nuosavybės teisių gynimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Tamašausko , rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės I. B. ir prie apeliacinio skundo prisidėjusių atsakovų P. G. G., M. G., A. B. ir A. B. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-305/2015 pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovams P. G. G., M. G., I. B., A. B. ir A. B. dėl nuosavybės teisių gynimo. Teismas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovus P. G. G., M. G., I. B., A. B. ir A. B. su visais jiems priklausančiais daiktais iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių statinių: gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), pastato-kiemo rūsio (unikalus Nr. ( - )), ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinių (inžinerinių įrenginių) (unikalus Nr. ( - )), bei 0,2455 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-5). Nurodė, kad kad minėtus statinius ir žemės sklypą ieškovas įsigijo pagal 2014 m. sausio 6 d. Turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-181. Jo nuosavybės teisės į minėtus statinius ir žemės sklypą VĮ Registrų centre įregistruotos 2014 m. vasario 3 d. Iki turto varžytynių šis nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklausė atsakovams P. G. G. ir M. G., kurie išvaržyto turto adresu gyvena iki šiol, ten yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Kartu su jais gyvena ir yra deklaruoti atsakovė I. B. su savo vaikais. Atsakovai, net ir būdami įspėti pranešimu, ieškovo varžytynėse įsigytus statinius ir žemės sklypą atlaisvinti ir iš jų išsikelti atsisakė. Atsakovai iki šiol be jokio teisinio pagrindo naudojasi ieškovui priklausančiu turtu, dėl ko ieškovas negali minėtame name apsigyventi. Kadangi ginčas tęsiasi jau ilgą laiką – apie 1 m. 8-9 mėn., atsakovams išsikraustyti turėtų būti nustatytas kuo trumpesnis terminas, 1,5 mėnesio išsikraustymo terminas jiems būtų pakankamas.

4Atsakovai P. G. G., M. G. ir A. B. su ieškiniu nesutiko, nurodydami, kad neturi kur išsikraustyti, o atsakovė I. B. su ieškiniu sutiko iš dalies, pripažino pareigą išsikraustyti, tačiau prašė sprendimo vykdymą atidėti. Ieškovas kalbėjosi su jais dėl išsikėlimo, bet rašytinio pranešimo, kuriame nurodytas terminas, iki kada jie turi išsikraustyti, atsakovai nėra gavę.

5Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje prašė sprendimo vykdymą atidėti kuo ilgesniam laikotarpiui, nes skubaus iškeldinimo atveju nepilnamečiai vaikai prarastų ne tik būstą, bet tai gali jiems turėti neigiamų socialinių, psichologinių pasekmių (b.l. 53-54).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai (b.l. 111-116). Teismas nustatė, kad ieškovui ginčo nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso 2014 m. sausio 6 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. S-181 pagrindu, todėl ieškovas turi teisę minėtą turtą valdyti pagal savo poreikį, perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis, ar tik konkrečias teises. Byloje nėra duomenų, jog šalys būtų sudariusios panaudos sutartį. Negalima daryti ir išvados, kad tarp šalių susiklostė faktiniai panaudos santykiai, kadangi byloje yra duomenys, kad ieškovas, įgijęs nuosavybės teisę į ginčo nekilnojamąjį turtą, išreiškė pageidavimą, kad atsakovai atlaisvintų pastatus ir žemės sklypą, o ne toliau jais naudotųsi. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas valdymo ar naudojimo teises į nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), būtų perdavęs atsakovams kokiu nors kitu pagrindu. Tačiau atsakovai faktiškai naudojasi minėtu turtu, todėl teismas sprendė, kad atsakovai ieškovui nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu naudojasi be jokio teisinio pagrindo, t.y. savavališkai, prieš ieškovo valią. Teismas pažymėjo, kad atsakovų atstovo teigimu, patys atsakovai iš esmės supranta ir pripažįsta faktą, kad gyvenamajame name gyvena, kitu ginčo nekilnojamuoju turtu naudojasi, neturėdami tam teisinio pagrindo ir pripažįsta, kad privalės išsikelti. Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovas negali laisvai įgyvendinti savo, kaip savininko, teisių, naudotis minėtu nekilnojamuoju turtu. Lietuvos Respublikos teisės aktai garantuoja visiems savininkams vienodą teisių apsaugą (CK 4.93 straipsnio 1 dalis). Savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis). Todėl teismas ieškovo reikalavimą iškeldinti atsakovus iš pastatų ir žemės sklypo, esančių adresu ( - ), pripažino pagrįstu ir tenkintinu. Teismas nustatė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), gyvena 9 asmenys, tarp kurių yra 3 nepilnamečiai vaikai. Nors atsakovai teigė, kad nėra susiradę kito gyvenamojo būsto, tikisi iš ieškovo išsipirkti ginčo nekilnojamąjį turtą, tačiau duomenų apie atsakovų turtinę padėtį byloje nėra pateikta, nors atsakovė I. B. buvo įpareigota tokius duomenis pateikti. Todėl reali atsakovų finansinė padėtis ir galimybė susirasti kitą būstą nėra aiški. Atsakovė I. B. nurodė, kad atsakovai bendrai turi 14.000,00 Eur sumą, tačiau, atsižvelgęs, kad gyvenamąjį būstą turi susirasti net 9 asmenys, teismas turimos pinigų sumos nevertintino kaip didelės. Teismas, siekdamas apsaugoti nepilnamečių vaikų teises bei teisėtus interesus, sprendė, kad yra pagrindas sprendimo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų vykdymą atidėti 3 mėnesių, skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, laikotarpiui, šiuo laikotarpiu suteikiant atsakovams teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, esančiu adresu ( - ), visuotinai priimtinomis sąlygomis (įskaitant galimybę naudotis elektros energija). Teismo nuomone, toks laikotarpis yra pakankamas atsakovams susirasti kitą gyvenamąjį būstą, o ir ieškovo teisės nebus pernelyg ilgai varžomos. Kadangi ieškinys tenkintas visiškai, pareiga atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas teko atsakovams.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde ieškovė I. B. ir prie skundo prisidėję atsakovai prašė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta atsakovų iškeldinimo vykdymą atidėti 3 mėnesių laikotarpiui panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovų iškeldinimo vykdymą atidėti 6 mėnesių laikotarpiui (b.l. 124-128). Apeliaciniame skunde nurodė, kad skundžiama sprendimo dalis, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir ypatingai socialiai neigiamas pasekmes, atsakovams yra neteisinga. Teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias sprendimo vykdymo atidėjimą, netinkamai vadovavosi procesinėmis teisės normomis, numatytomis CPK 178 straipsnyje, 185 straipsnyje, 197 straipsnyje, ir tinkamai neįvertino visų bylos faktinių aplinkybių. Prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo 6 mėnesių laikotarpiui netenkintas nepagrįstai, teismo nustatytas terminas yra per trumpas. Ieškovas nekilnojamojo turto, esančio ( - ), išpirkimui iš esmės neprieštaravo, tačiau pinigus už turtą gauti norėjo iš karto. Apeliantė bei kiti atsakovai tokios didelės sumos surinkti iš karto neturėjo galimybės, tačiau tikėjosi, jog pavyks tokio dydžio sumą gauti arba su ieškovu susitarti dėl atsiskaitymo dalimis. Atsakovai jokio rašytinio ieškovo reikalavimo išsikelti nėra gavę, ieškovas tokio termino nebuvo nurodęs ir žodžiu, atsakovai buvo išreiškę valią šį nekilnojamąjį turtą išpirkti, todėl apeliantė ir kiti atsakovai manė, jog jiems po varžytinių toliau gyvenant gyvenamajame name, tarp ieškovo ir atsakovų susiklostė panaudos teisiniai santykiai, apie kurių nutraukimą turi būti informuojama raštu. Tačiau teismas šių aplinkybių neįvertino. Be to, teismas tinkamai neįvertino faktinių aplinkybių dėl gyvename name gyvenančių asmenų skaičiaus ir kad kartu gyvena nepilnamečiai vaikai. Kitos gyvenamosios vietos I. B., kurioje su vaikais ir tėvais galėtų gyventi ar lėšų kitai patalpai įsigyti neturi. Teismas nesivadovavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos išvada, kurioje buvo pateiktas prašymas sprendimo vykdymą atidėti kuo ilgesniam laikotarpiui. Nustatydamas tokį trumpą išsikėlimo terminą, teismas pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo, lygiateisiškumo principus.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas V. S. prašė apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 134-135). Nurodė, kad apeliaciniu skundu atsakovė tik siekia kuo ilgiau užvilkinti bylinėjimosi procesą ir atitolinti išsikėlimo terminą. Teismas 3 mėnesių sprendimo vykdymo atidėjimo terminą nustatė visiškai pagrįstai ir teisingai, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir kitus reikšmingus bylos faktus.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Apeliacijos dalykas, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-10-06 sprendimo dalis, kuria nuspręsta atidėti atsakovų iškeldinimą 3 mėnesiams teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Teisėjų kolegija nei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

15Byloje nustatyta, kad ieškovui V. S. asmeninės nuosavybės teise nuo 2014-02-03 priklauso gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiemo statiniais (inžineriniai įrenginiai) (unikalus Nr. ( - )), bei 0,2455 ha bendro ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) (b.l. 8-10). Ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose be teisinio pagrindo gyvena ir yra deklaravę gyvenamąją vietą atsakovai P. G. G. gimęs ( - ) d., M. G., gimusi ( - ) d., I. B., gimusi ( - ) d., E. B., gimusi ( - ) d., A. B., gimusi ( - ) d., A. B., gimusi ( - ) d., E. B., gimęs ( - ) d. bei M. Š., gimęs ( - ) d. (b.l. 11, 21, 58). Atsakovai 2014 m. sausio 29 d. raštu buvo informuoti, kad iki 2014 m. kovo 1 d. turi išsikraustyti iš ieškovui priklausančių patalpų (b.l. 29), be to, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, remdamasis šalių paaiškinimais, ieškovas po nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), įgijimo buvo atvykęs pas atsakovus P. G. G. ir M. G. bei kalbėjosi su jais dėl jų pareigos išsikelti.

16Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, sprendimo dėl atsakovų iškeldinimo vykdymą atidėjo 3 mėnesiams, motyvuodamas tuo, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), gyvena 9 asmenys (remiantis atsakovų ir jų atstovo paaiškinimais, įskaičius ir atsakovės I. B. sutuoktinį), tarp kurių yra 3 nepilnamečiai vaikai, o sprendimo priėmimo dienai jie nėra susiradę kito gyvenamojo būsto, nes nori ir tikisi iš ieškovo nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ), išsipirkti. Teismas konstatavo, jog duomenų apie atsakovų turtinę padėtį (turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas) byloje nėra pateikta, nors atsakovė I. B. buvo įpareigota tokius duomenis pateikti (b.l. 89). Atsakovės I. B. teigimu atsakovai turi 14.000,00 Eur sumą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad gyvenamąjį būstą turi susirasti net 9 asmenys, turima pinigų suma nevertintina kaip didelė. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei siekdamas apsaugoti nepilnamečių vaikų teises bei teisėtus interesus, sprendė, kad sprendimo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų vykdymas atidėtinas 3 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes toks laikotarpis, teismo nuomone, yra pakankamas atsakovams susirasti kitą gyvenamąjį būstą, o ir ieškovo teisės nebus pernelyg ilgai varžomos.

17CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

19Apeliantai nesutinka su teismo pozicija, ir nurodo, jog susidariusi sudėtinga situacija – name gyvena devyni asmenys, trys iš jų nepilnamečiai, todėl susirasti gyvenamąjį būstą devyniems asmenims nėra lengva, nes ir jų turtinė padėtis neleidžia greitai išsinuomoti ar įsigyti kito gyvenamojo ploto. Be to, vaikams turi būti užtikrintos sąlygos į saugią ir tinkamą aplinką, o iškeldinimas šaltuoju metų periodu dar labiau apsunkina susidariusią situaciją, ir gali sukelti neigiamų socialinių, psichologinių pasekmių nepilnamečiams vaikams.

20Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su išdėstytais argumentais, pažymi, jog civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Teigdami, jog turtinė padėtis yra reikšminga tam, jog teismo sprendimo vykdymas būtų atidėtas ilgesniam laikotarpiui, atsakovai turėjo ne tik pateikti teismui visus, jų manymu, būtinus turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, bet ir pagrįsti, kodėl dėl tokios turtinės padėties jiems neįmanoma įvykdyti teismo sprendimo išsikelti iš gyvenamosios patalpos per tris mėnesius ir apsigyventi kitame būste. Nors pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs atsakovę I. B. pateikti duomenis apie atsakovų turtinę padėtį (turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas, registraciją darbo biržoje ir pan.), tačiau tokių įrodymų atsakovai teismui nepateikė, kaip ir nepateikė jų apeliacinės instancijos teismui su apeliaciniu skundu, nors tokią galimybę turėjo (CPK 314 str.). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovai nuo 2014 m. pradžios, kai turtas buvo parduotas iš varžytynių žinojo apie būtinumą susirasti kitą gyvenamąjį būstą, tačiau nepriėmė jokių sprendimų susidariusiai situacijai spręsti. Aplinkybės, kad atsakovų turtinė padėtis jiems neleidžia išsinuomoti ar įsigyti kito gyvenamojo ploto, atsakovams neįrodžius ir nepateikus kitų įrodymų, taip pat kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie atsakovų turtinę padėtį, dėl kurių nebūtų įmanoma įvykdyti teismo sprendimą per tris mėnesius nuo jo įsiteisėjimo dienos, nėra įrodytos. Be to, apeliantų nurodyti argumentai, jog šaltuoju periodu iškeldinimas apsunkintų susidariusią situaciją, teisėjų kolegijos nuomone, yra labiau deklaratyvūs, nes atsakovai turėtų išsikelti iki 2016 m. gegužės mėnesio vidurio. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo atsakovų turtinę padėtį vertinti kaip ypatingai sunkią, ir dėl to atidėti teismo sprendimo įvykdymą labai ilgam laikotarpiui.

21Apeliantai, nesutikdami su skundžiama nutartimi, nurodo, kad sprendimo vykdymas atidėtinas ilgesniam, t.y. 6 mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus.

22Bendrieji civilinių ir civilinių procesinių santykių principai lemia, kad sprendimo vykdymas turėtų būti teismo atidedamas tada, kai reikšmingi ir gintini skolininko interesai nusveria kreditoriaus interesą, kad teismo pripažinta teisė būtų įgyvendinta nedelsiant. Nepilnamečių vaikų teisė į būstą yra viena pagrindinių vaiko teisių, ginama tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad, siekiant nustatyti teisingą šalių interesų pusiausvyrą bylose dėl iškeldinimo iš gyvenamojo būsto, turi būti atsižvelgiama į vaiko teisių apsaugą, nes tai yra viešasis interesas, todėl, taikant prievolių teisės normas, jos turi būti derinamos su šeimos teise, kurioje prioritetine pripažįstama vaiko teisių apsauga. Įstatymas formuluoja bendrąjį principą, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, tačiau vaiko teisių prioritetinės apsaugos principas yra lygiavertis privačios nuosavybės neliečiamybės ir savininko teisių gynimo principams. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina nustatyti protingą bei sąžiningą pusiausvyrą tarp vaiko interesų gynybos bei būsto, iš kurio reikalaujama išsikelti, savininko teisių bei teisėtų reikalavimų ir parinkti proporcingumo principą labiausiai atitinkantį vaiko teisių apsaugos būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2009; 2010 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje ( - ) Nr. 3K-3-410/2010; kt.).

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei šeimos santykius reglamentuojančios CK normos pirmiausia nustato tėvų pareigą rūpintis nepilnamečiu vaiku, jį auklėti, globoti, išlaikyti. Taigi ir vaiko teises į jo vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas, gyvenamąjį būstą visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai, o valstybės ir savivaldos institucijoms tokia pareiga atsiranda, kai vaiko tėvai šios teisės dėl įvairių priežasčių negali užtikrinti. Aplinkybė, kad atsakovai augina nepilnamečius vaikus, nesudaro pagrindo neieškoti kito gyvenamojo būsto ir taip pateisinti įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymą.

24Nustatyta, kad ieškovui priklausančiose patalpose gyvena trys nepilnamečiai vaikai: E. B., gimusi ( - ) d., E. B., gimęs ( - ) d. bei M. Š., gimęs ( - ) d. Ginčo patalpose taip pat yra deklaruota vaikų gyvenamoji vieta. Byloje nėra pateikta duomenų apie kitą galimą vaikų gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas teismui suteikė teisę atidėti teismo sprendimo įvykdymą (CPK 284 str. 1 d.) ir nesant duomenų, kad nepilnamečiai vaikai juos iškeldinus iš jų deklaruotos gyvenamosios vietos, turės gyvenamąjį būstą bei įgyvendinant bendrąjį principą, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju yra tikslinga atidėti teismo sprendimo įvykdymą, suteikiant tėvams galimybę pasirūpinti kita gyvenamąja vieta.

25Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo terminas yra per trumpas, neproporcingas ir pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą. Pirmosios instancijos teismas atidėdamas teismo sprendimo vykdymą trims mėnesiams sprendė, kad toks laikotarpis yra pakankamas atsakovams susirasti kitą gyvenamąjį būstą, o ir ieškovo teisės nebus pernelyg ilgai varžomos. Minėta, kad vaikų teisės į būstą negalima suabsoliutinti. Vaiko teisių prioritetinės apsaugos principas, įtvirtintas JTO Vaiko teisių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje, yra lygiavertis privačios nuosavybės neliečiamybės ir savininko teisių gynimo principams. Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė, numatanti vaiko teisių apsaugą, neįpareigoja bet kurio gyvenamosios patalpos savininko, kurio patalpoje gyvena vaikas, apriboti savo nuosavybės teises. Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalį abu tėvai vienodai privalo rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Tėvams šios pareigos negalint užtikrinti vaiko teisę į gyvenamąjį būstą užtikrina valstybės institucijos (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 13 str.). Taigi, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis valstybė įsipareigoja teikti pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus (22 str.), kartu su tėvais ir kitais teisėtais vaiko atstovais per valstybės ir vietos savivaldos institucijas užtikrinti vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas vaiko vystymuisi (11 str.), tačiau atsakovų nepilnamečių vaikų teisė į būstą turi būti derinama su ieškovo nuosavybės teise.

26Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo sprendimo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų vykdymo atidėjimas yra vienas iš nepilnamečio vaiko teisės į būstą apsaugos būdų, taikomų teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1234/2000; 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2012). Taigi, kasacinis teismas savo praktikoje yra aiškiai išdėstęs poziciją, kad sprendimo vykdymo atidėjimas yra galimas siekiant apsaugoti nepilnamečių vaikų teisę į gyvenamąjį būstą. Pastebėtina, kad analogiško pobūdžio bylose teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog racionalus sprendimo vykdymo atidėjimo terminas yra 3-6 mėnesiai (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1993-392/2015; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-862-436/2014).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau paminėtų aplinkybių visumą ir atsižvelgdama į viešąjį interesą, suponuojantį būtinumą apsaugoti atsakovų nepilnamečių vaikų interesus, pakeičia Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo dalį dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ir teismo sprendimo dalies dėl iškeldinimo įvykdymą atideda 6 mėnesiams, t.y. iki 2016 m. rugpjūčio 15 d. (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apeliacinį skundą patenkinus atsakovo V. S. turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Valstybė patyrė 10,05 Eur išlaidų, įsisijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme. Patenkinus apeliacinį skundą šios išlaidos priteistinos iš ieškovo V. S. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

30Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo dalį dėl teismo sprendimo dėl iškeldinimo vykdymo atidėjimo pakeisti ir šią dalį išdėstyti taip:

31Atidėti sprendimo dalies dėl atsakovų iškeldinimo vykdymą šešių mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. iki 2016 m. rugpjūčio 15 d., šiuo laikotarpiu suteikiant atsakovams teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, esančiu adresu ( - ), visuotinai priimtinomis sąlygomis (įskaitant galimybę naudotis elektros energija).

32Priteisti iš ieškovo V. S., asmens kodas ( - ) valstybei 10,05 Eur (dešimt eurų 5 ct) bylinėjimosi išlaidų, įsisijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įstaigos kodas 188659752, į sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovus P. G.... 4. Atsakovai P. G. G., M. G. ir A. B. su ieškiniu nesutiko, nurodydami, kad... 5. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde ieškovė I. B. ir prie skundo prisidėję atsakovai... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas V. S. prašė apeliacinį skundą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Apeliacijos dalykas, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-10-06 sprendimo... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovui V. S. asmeninės nuosavybės teise nuo... 16. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, sprendimo dėl atsakovų... 17. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo... 19. Apeliantai nesutinka su teismo pozicija, ir nurodo, jog susidariusi sudėtinga... 20. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su išdėstytais argumentais,... 21. Apeliantai, nesutikdami su skundžiama nutartimi, nurodo, kad sprendimo... 22. Bendrieji civilinių ir civilinių procesinių santykių principai lemia, kad... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo... 24. Nustatyta, kad ieškovui priklausančiose patalpose gyvena trys nepilnamečiai... 25. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 26. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau paminėtų aplinkybių visumą ir... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 30. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendimo dalį dėl... 31. Atidėti sprendimo dalies dėl atsakovų iškeldinimo vykdymą šešių... 32. Priteisti iš ieškovo V. S., asmens kodas ( - ) valstybei 10,05 Eur (dešimt... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....