Byla 2-609-611/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andžej Maciejevski,

2sekretoriaujant Gustei Mickevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv.padėjėjai G. Š., atsakovų atstovams adv.E. B. ir adv.padėjėjui Tadui Proscevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Andova“ ieškinį atsakovams Neil Cooper ir likviduojamam AB bankui SNORAS dėl nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą ir ieškinyje bei dublike nurodytais motyvais prašo iš atsakovų solidariai priteisti patirtas išlaidas ir negautas pajamas, iš viso 53 063 163,73 Lt sumą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla, atsakovas AB bankas SNORAS (toliau – atsakovas1) yra pagrindinis ieškovo kreditorius (84,5609 procentai visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos), jo reikalavimas užtikrintas ieškovo turto įkeitimu. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi buvo patvirtintas ieškovo restruktūrizavimo planas, kuris buvo parengtas bendradarbiaujant su atsakovu1, suderintos visos restruktūrizavimo plane numatytos priemonės ir šių priemonių įgyvendinimo būdai bei sąlygos. Atsakovui1 Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, atsakovo administratoriumi paskirtas atsakovas N.Cooper (toliau – atsakovas2). Pažymi, kad pagal įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 6 d. bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (arba) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nurodo, kad atsakovai, įgyvendindami įstatymines teises ieškovo restruktūrizavimo byloje, peržengė ribas, savo sprendimais pažeisdami teisės aktus, veikdami priešingai bonus pater familias elgesio standartams, aiškiai ir tendencingai veikdami prieš restruktūrizavimo proceso teisėtumą, piktnaudžiaudami teisėmis, nesudarant tinkamų sąlygų ieškovo prievolėms, įtvirtintoms restruktūrizavimo plane, įvykdyti ir tokiais pažeidimais daro žalą ne tik ieškovui, bet ir platesniam asmenų ratui, kitiems ieškovo kreditoriams, atsakovo1 kreditoriams bei valstybei. Taip pat nurodo, kad atsakovai pažeidė šalių bendradarbiavimo principą, nebendradarbiaudami su ieškovu. Restruktūrizavimo plano (toliau – plano) 4.2 straipsnis nustato ieškovo turto pardavimo tvarką, pagal 4.2.1 p. buvo numatytas parduoti pastatas, esantis Laisvės pr.77, Vilniuje. Plano 4.4.1 p. 5 d. detalizuoti šio pastato pardavimo sprendiniai ir buvo numatoma šį pastatą rekonstruoti ir parduoti po rekonstrukcijos, rekonstrukciją iš dalies finansuojant atsakovui1 (1 variantas), arba gauti 1,9 mln. kreditą rekonstrukcijai užbaigti (2 variantas) arba atsakovui1 duodant sutikimą parduoti patalpas atsakovui1 įkeistame pastate ir panaudojant užsakovo lėšas gamybinio pastato rekonstrukcijai. Atsakovas1 neteisėtai ne tik atsisakė suteikti lėšas rekonstrukcijai, ėmė kelti nepagrįstus reikalavimus, tačiau taip pat neleido ieškovui parduoti šias patalpas už plane numatytą pesimistinę 500 000 Lt kainą. Atsakovai nesutiko dėl gamybinio pastato pardavimo UAB „Trakų Andova“ už 1 170 000 Lt, neatsiliepė į ieškovo prašymą leisti pakartotinai įkeisti minėtą pastatą. Ieškovas gavo UAB „Irvista“ komercinį pasiūlymą parduoti gamybinį pastatą už 500 000 Lt, tačiau atsakovas1 nesutiko parduoti pastatą už tokią kainą be jokių motyvų. Ieškovas mano, kad atsakovas1 neturėjo teisės neduoti sutikimo, kadangi tokia pardavimo pesimistinė kaina buvo numatyta plane, o reikalauti atskleisti pirkimo-pardavimo sąlygas, kainą ir pirkėją ieškovas atsakovui1 neprivalėjo, kadangi tokios pareigos nenumatė restruktūrizavimo planas, toks atsakovo1 reikalavimas buvo perteklinis ir neįvykdomas, kol nėra sprendimo dėl pastato pardavimo. Atsakovas1, pritardamas ieškovo restruktūrizavimo projektui, taip pat įsipareigojo vykdyti plane numatytus veiksmus. Atsakovai pažeidė prievolę, nes dėl jų veiksmų ieškovas negalėjo įvykdyti restruktūrizavimo plane numatytų veiksmų, t.y. atsakovai pažeidė bendradarbiavimo pareigą (CK 6.64 str.). Dėl tokių atsakovo1 veiksmų ieškovas negavo 1 170 000 Lt arba 500 000 Lt lėšų iš gamybinio pastato pardavimo, todėl ieškovo nuostolius sudaro jo negautos pajamos – 1 670 000 Lt. Be to, ieškovas į minėtą gamybinį pastatą investavo 1 055 632 Lt sumą, pradėdamas jo rekonstrukciją. Atsakovai neteisėtai, savo neteisėtais veiksmais trukdydami ieškovo restruktūrizavimo procesą, nutraukė ieškovo restruktūrizavimo planą. Dėl atsakovų neteisėtų veiksmų ieškovas prarado savo investuotas minėtas lėšas (1 055 632 Lt), kurių nebeatgaus, todėl ši suma taip pat sudaro ieškovo nuostolius, patirtus dėl atsakovų kaltės.

6Ieškovas taip pat nurodo, kad per visą jo restruktūrizavimo procesą intensyviai ieškojo pirkėjų turizmo, sveikatingumo ir pramogų centrui Trasalis (toliau- Trasalis), pagal plano 4.4.1 p. 3 pp. jo pardavimo kaina numatyta nuo 53 mln. iki 56 mln. Lt. Buvo vedamos derybos su įvairiomis tarptautinėmis kompanijomis, paskutiniu metu intensyviai buvo vedamos derybos su tarptautinių kompanijų atstovais W. J. ir E. S., derinamos atvykimo į Lietuvą detalės dėl šio objekto apžiūros ir galutinės kainos suderinimo, apie tai atsakovai buvo informuoti dar iki 2013-03-26 šaukiamo kreditorių susirinkimo. Ieškovas prašė atidėti kreditorių susirinkimą ir nesvarstyti klausimo dėl ieškovo restruktūrizavimo bylos nutraukimo iki paaiškės derybų rezultatai, tačiau atsakovai į šį prašymą neatsižvelgė ir minėtame kreditorių susirinkime nulėmė ieškovo restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Dėl to nutrūko ieškovo derybos su potencialiais investuotojais dėl Trasalio pardavimo, o derybų kaina buvo numatyta 69 056 000 Lt. Pažymi, kad bendra investicijų į Trasalį suma sudaro 64 650 000 Lt, iš jų ieškovas savo lėšų investavo 30 460 000 Lt, kurių negalės susigrąžinti dėl atsakovų veiksmų, todėl ši suma dėl neįvykusio pardavimo laikytina ieškovo nuostoliais, kuriuos turi atlyginti atsakovai. Be to, pagal planą optimistinė Trasalio pardavimo kaina buvo numatyta 56 mln. Lt, ieškovas buvo suradęs potencialų pirkėją už 69 056 000 Lt, t.y. 13 056 000 Lt brangiau. Nutraukus derybas dėl nutrauktos restruktūrizavimo bylos, ieškovas prarado galimybę minėtą objektą parduoti brangiau nei numatyta plane, todėl susidaręs 13 056 000 Lt skirtumas laikytinas ieškovo nuostoliais, kuriuos turi atlyginti atsakovai. Be to, ieškovas 2011-06-03 raštu kreipėsi į atsakovą1 dėl leidimo padalinti į dvi dalis ir parduoti patalpas, esančias Laisvės pr.77D, Vilniuje, atsakovas pavėluotai pateikė sutikimą dėl patalpų padalinimo, tačiau nedavė sutikimo dėl jų pardavimo. Ieškovas 2011-09-16 su L. P. pasirašė ketinimų protokolą dėl daleis patalpų pardavimo už 360 000 Lt, tačiau atsakovui1 nedavus sutikimo, pirkimo-pardavimo sandoris neįvyko. Dėl tokio atsakovų neveikimo nesudaryta galimybė įgyvendinti restruktūrizavimo plano 4.1.1 p. 8 pp. nuostatas ir patirta ieškovo žala sudaro 360 000 Lt negautos pajamos, taip pat patirtos šio turto išlaikymo išlaidos – 7458,01 Lt, dėl šių nuostolių kalti atsakovai. Pažymi, kad atsakovai pažeidė CK 6.4 str., 6.38 str., 6.158 str. ir 6.200 str. įtvirtintas sutarties šalių pareigas bendradarbiauti, nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, todėl pagal 6.64 str. 4 d. atsakovai atsakingi dėl ieškovo patirtų nuostolių dėl minėtų pareigų nevykdymo. Taip pat nurodo, kad plano 4.5.2 p. numatyti statybos darbai, derybos dėl šių projektų buvo pradėtos dar 2008 metais, ieškovas domėjosi dėl atsakovo1 finansavimo šių projektų sąlygų, atsakovas1 neprieštaravo šių projektų įtraukimui į planą, kas leido ieškovui tikėtis realaus projektų įgyvendinimo. Tačiau nepagrįstai ilgai atsakovams vilkinus priimti sprendimus dėl šių projektų finansavimo šie klausimai taip ir liko neišspręsti. Dėl atsakovų kaltės, nesuteikus finansavimo, ieškovas negavo 1 640 000 Lt pajamų, kurias pagrįstai tikėjosi gauti ir nesudarė sąlygų įgyvendinti šių projektų, kuriuos pagrįstai tikėjosi įgyvendinti kartu su atsakovu1. Plano 4.5.2 p. 4 pp. numatytas įgyvendinti ilgalaikis projektas kartu su investuotojais ir IĮ „Archivalda“, šio projekto kaina – 0,8 mlrd. Eurų. 2007-09-03 pasirašyta trišalė preliminari sutartis, kurios viena šalis generalinis finansuotojas – atsakovas1. Atsakovui1 neįvykdžius savo įsipareigojimų ir neišsprendus finansavimo klausimo, projektas iki šiandien nėra įgyvendintas. Ieškovas iki 2013-03-26 ieškojo naujų finansavimo šaltinių, tačiau viltis įgyvendinti šį projektą žlugo, atsakovo atstovui priėmus sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Atsakovas1 žinojo, kad šio projekto įgyvendinimo sėkmė priklausė nuo atsakovo1 iniciatyvos, jis padidino ieškovui prievolę restruktūrizavimo procese, leisdamas ieškovui tikėtis atsakovo1 šio projekto finansavimo ir gauti atitinkamai 2 479 000 Lt pajamų, kurios priskirtinos prie ieškovo nuostolių. Visi projektai neįgyvendinti dėl atsakovų kaltės. Be to, atsakovai neteisėtai ir nepagrįstai buvo įpareigoję ieškovą atlikti turimo turto vertinimą, šios išlaidos nebuvo numatytos restruktūrizavimo plane, todėl minėtos 18 755 Lt išlaidos laikytinos ieškovo nuostoliais, patirtais dėl atsakovų kaltės. Atsakovai, jiems nusprendus nutraukti ieškovo restruktūrizavimo bylą, nevykdė savo pareigų ir nesudarė ieškovui sąlygų įvykdyti planą, toks jų elgesys laikytinas piktnaudžiavimu ir nesąžiningu elgesiu. Dėl nutraukto restruktūrizavimo proceso ieškovas patirs papildomus nuostolius, nes vykdo statybos darbus pagal 2007-11-27 statybos rangos sutartį dėl Rūdiškių centro statybos. Ieškovas liko neatlikęs darbų už 2 316 318,72 Lt, todėl ši suma laikytina ieškovo būsimais nuostoliais. Dublike papildomai nurodė, kad atsakovų cituojamose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse buvo vertinami kreditorių susirinkimų nutarimai tik procedūrine prasme, dėl esmės teismas nepasisakė, todėl minėtos nutartys neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai.Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašo jį tenkinti iš esmės ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytais pagrindais. Be to, pripažino, kad ieškovas į atsakovą1 dėl leidimo parduoti Trasalį nesikreipė.

7Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodo, kad ieškovo akcentuojamas bendradarbiavimo principas yra laikomas sąžiningumo principo išraiška ir reiškia šalių pareigą padėti viena kitai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš jų tarpusavio susitarimų. Tačiau bendradarbiavimo pareiga jokiu būdu negali būti aiškinama taip plačiai, kaip reiškianti, jog (i) šalis privalo bet kokiu atveju siekti, kad prievolių vykdymas būtų palankesnis kitai šaliai, tuo pažeisdama savo pačios interesus ir/ar, (ii) kad šalis turi pareigą sutikti su kitos šalies pasiūlymu, nes tokiu atveju būtų paneigti kiti bendrieji civilinės teisės principai, tokie kaip subjektų lygiateisiškumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių, sutarties laisvės (CK 6.156 str.) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Nei vienas principas negali būti absoliutinamas, nes tai automatiškai reikštų kito principo pažeidimą, todėl būtina siekti protingos principų pusiausvyros. Pažymi, kad pagal CK 6.206 str. viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Nurodo, kad priešingai nei teigia ieškovas, būtent ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos su atsakovais, o atsakovai savo pareigas vykdė tinkamai. Būtent ieškovo vengimas bendradarbiauti su atsakovais, greta kitų priežasčių, sąlygojo ieškovo restruktūrizavimo plano nutraukimą.

8Aptardami apie gamybinio pastato rekonstravimą ar pardavimą, atsakovai pažymi, kad jie jokia forma neįsipareigojo finansuoti ieškovo vystomų projektų, tame tarpe, bet neapsiribojant ir minimo gamybinio pastato rekonstrukcijos. Ieškovas, veikdamas atsakingai ir rūpestingai, turėdamas nemenkos patirties komerciniuose santykiuose, jau restruktūrizavimo plano rengimo metu galėjo ir privalėjo įvertinti, kad atsakovas1 yra subjektas, kuriam taikomi padidinti atidumo, rūpestingumo, veiklos kontrolės ir priežiūros reikalavimai, dėl ko atsakovas1 prieš teikdamas finansavimą visuomet privalo reikalauti visapusiškų suteikto kredito grąžinimo užtikrinimo garantijų. Neatsižvelgdamas į šias aplinkybes ieškovas savo rizika nutarė prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, kurių įvykdyti neturėjo galimybių. Ieškovo supratimą dėl gamybinio pastato rekonstrukcijai būtinybės ieškoti atskirą investuotoją patvirtina plano 3.5 skyrius. Plano 4.4.1 skyriaus 5 p. 2 variantas aiškiai nurodo ieškovo būtinybę ieškoti 1,9 mln. litų kredito gamybinio pastato statybos darbams užbaigti, o kad finansuotoju galėtų būti atsakovas1, šiame variante net neužsimenama. Atsakovas1, net ir neturėdamas pareigos, siekdamas palengvinti ieškovui finansuotojo paieškas, su ieškovu geranoriškai derėjosi dėl papildomo finansavimo suteikimo, tačiau ieškovui nesutikus suteikti atsakovo1 prašomo užtikrinimo, ieškovo ir atsakovo1 pozicijos kardinaliai išsiskyrė, dėl ko galiausiai finansavimas ir nebuvo suteiktas. Dėl nurodytų motyvų atsakovo1 nedalyvavimas finansavime negali būti vertinamas kaip bendradarbiavimo pareigos pažeidimas. CK 6.163 str. nustato, kad šalys nėra atsakingos už tai, jeigu derybų metu nepasiekiamas šalių susitarimas, o šalys turi teisę laisvai derėtis. Todėl atsakovai negali būti atsakingi dėl ieškovo patirtų nuostolių šiuo atveju. Atsakovai pažymi, kad ieškinio 15 priede pateikti duomenys rodo, kad beveik pusė 1 055 632 Lt ieškovo investuotos į gamybinį pastatą sumos, t.y. 405 764,88 Lt sąnaudų, apskaitytos 2011-12-31, t.y. praėjus beveik mėnesiui po bankroto bylos atsakovui1 iškėlimo, o atsakovas1 po bankroto bylos iškėlimo neturėjo net teorinės galimybės finansuoti ieškovo minėtą rekonstrukciją. Nurodo, kad ieškovas 2011-06-03 prašyme prašė leisti padalinti administracines patalpas į dvi atskiras patalpas ir jas parduoti , taip pat prašė leisti atsiskaityti gamybinio pastato patalpomis su neįvardintu investuotoju. Į prašymą leisti patalpas padalinti atsakovas1 nedelsdamas atsiliepė ir davė tam sutikimą, tačiau minėtos patalpos nėra padalintos iki šiol. Tuo tarpu duoti išankstinio sutikimo administracinių patalpų pardavimui atsakovas1 neturėjo jokios galimybės, nes ieškovas nepateikė jokių duomenų nei kam, nei už kokia kainą, nei kokiomis kitomis sąlygomis administracinės patalpos būtų parduodamos. Pažymi, kad pagal plano 2.3 p. restruktūrizavimo metu be papildomo kreditorių komiteto ar kreditorių susirinkimo pritarimo ilgalaikis materialusis turtas gali būti parduotas už prieduose Nr.1 ir Nr.2 nurodytą kainą, o pirkimo-pardavimo sutartis dėl atsakovui1 įkeisto turto ieškovo vadovas gali pasirašyti tik sutartį raštiškai patvirtinus atsakovo1 įgaliotam atstovui. Tokia formuluotė reiškia, anot atsakovų, kad ieškovas, siekdamas iš tiesų turtą realizuoti, privalėjo pateikti atsakovui1 visą reikalingą informaciją, įskaitant pirkimo-pardavimo sutarties projektą tvirtinimui, tačiau ieškovas nei tokios sutarties projekto, nei administracinių patalpų pardavimo sąlygų taip ir nepateikė. Kadangi antroje 2011-06-03 prašymo dalyje ieškovas nebuvo atskleidęs jokių duomenų apie potencialų gamybinio pastato investuotoją, nebuvo pateiktos planuojamos gamybinio pastato įrengimo sąlygos, ar potencialus investuotojas pajėgus atlikti reikiamus rekonstrukcijos darbus, atsakovas1 neturėjo jokios galimybės tinkamai įvertinti ar ieškovas prašymas gali būti tenkinamas. Taigi, ieškovas pats nesistengė užtikrinti, kad atsakovas1 apskritai galėtų pateikti atsakymą į pateiktą užklausimą, o prašymų teikimas, anot atsakovo, nutylint esmines sandorio aplinkybes, yra akivaizdus paties ieškovo nebendradarbiavimo pavyzdys. Neatskleidęs investuotojo tapatybės ir esminių sąlygų, ieškovas nusprendė pakeisti poziciją ir 2011-06-28 kreipėsi į atsakovą1 su reikalavimu perleisti gamybinį pastatą UAB „Trakų Andova“ (dabartinis pavadinimas UAB „Listata“), tarp šalių prasidėjo derybos dėl UAB „Trakų Andova“ finansavimo įsigyjant gamybinį pastatą. Su atsakovo1 pasiūlytomis finansavimo sąlygomis ieškovo atstovas A. J. nesutiko. Šalims nesusitarus, vadovaujantis CK 6.193 str., atsakovas1 negali būti atsakingas už susitarimo nepasiekimą. Pažymi, kad ieškovas eilę kartu kreipėsi į atsakovą su įvairiais pasiūlymais parduodant patalpas, tačiau nei vienu atveju neatskleidė atsakovui1 potencialių investuotojų ar pirkėjų ir esminių sąlygų. Ieškovo 2012-02-06 rašto pateikimo atsakovui1 metu jau nebuvo vykdomas restruktūrizavimo planas, todėl atsakovas1 informavo ieškovą, kad prašymas galėtų būti svarstomas ieškovui pateikus reikiamus restruktūrizavimo plano pakeitimų projektus. Atsakovas pažymi, kad dėl šio ieškovo 2012-02-06 rašto yra aiškiai pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje civilinėje byloje Nr.2-1135/2013, pripažindamas paties ieškovo nebendradarbiavimo faktą. Toks prejudicinis sprendimas tik patvirtina atsakovų nurodytas aplinkybes dėl paties ieškovo bendradarbiavimo pareigos nevykdymo. Ieškovo 2012-09-10 prašymas dėl leidimo parduoti gamybinį pastatą pirkėjui UAB „Irvista“ už 500 000 Lt atsakovo1 nebuvo patenkintas, nes pagal nepriklausomo turto vertintojo UAB „Verslavita“ atliktą vertinimą gamybinio pastato vertė sudarė ne mažiau nei 940 000 Lt, todėl pastato pardavimas už 440 000 Lt suma mažesnę kainą nei jo reali rinkos vertė sukeltų didžiulius nuostolius atsakovo1 kreditoriams. Tuo labiau, kad pats ieškovas teigė suradęs šio pastato pirkėją už 1 170 000 Lt. Be to, ieškovo visiškai nesuprantamas reikalavimas priteisti gamybinio pastato kainą du kartus – 500 000 Lt ir 1 170 000 Lt. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti 1 055 632 Lt investuotas lėšas į gamybinį pastatą, neįrodė, kad šie nuostoliai atsirado ar galėjo atsirasti dėl atsakovų kaltės.

9Ieškovas, teigdamas, kad visą restruktūrizavimo bylos laikotarpį ieškojo investuotojo turizmo, sveikatingumo ir pramogų centro Trasalio pardavimui, anot atsakovo, taip ir nepateikė atsakovui1 nei vieno realaus ir kreditoriams priimtino investuotojo pasiūlymo įsigyti Trasalį. Ieškovo teiginius dėl buvusios galimybės parduoti Trasalį už maždaug 69 mln. Lt vertina kritiškai, nes Trasalio vidutinė rinkos vertės pagal vertinimo ataskaitas neviršija 34,2 mln. Lt. Atsakovų sprendimo nutraukti ieškovo restruktūrizavimo bylą teisėtumas yra patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-2099/2013. Todėl teigia, kad nėra jokios atsakovų kaltės, atitinkamai ieškovo reikalavimas dėl 43 516 000 Lt patirtų išlaidų ir negautų pajamų atlyginimo atmestinas. Kalbant apie ieškovo administracinių patalpų pardavimą L. P., atsakovai pažymi, kad ieškovas nepateikė atsakovui1 jokių duomenų nei kam, nei už kokią kainą, nei kokiomis sąlygomis administracinės patalpos būtų parduotos. Gavęs atsakovo1 leidimą administracinių patalpų padalinimui, ieškovas jų nepadalino iki šiol, todėl pats ieškovas kaltas dėl potencialios pirkėjos L. P. praradimo, todėl nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 367 458,01 Lt nuostolių pritesimo.

10Nurodo, kad statybiniai projektai Baltarusijoje ir Lietuvoje į restruktūrizavimo planą buvo įtraukti ieškovo iniciatyva ir jis įsipareigojo užtikrinti, kad šie projektai būtų išvystyti. Atsakovas1 nei viename dokumente nebuvo įsipareigojęs finansuoti nors vieno iš minėtų ieškovo projektų, o atsakovo1 pritarimas restruktūrizavimo projektui negali būti laikomas atsakovo1 įsipareigojimu finansuoti šiuos projektus. Ieškovo minimos preliminarios sutarties (ieškinio priedas Nr.50.1)1.3 p. numatyta išlyga, kad atsakovas1 Šiaurinės gatvės tunelių projektą finansuotų tik įvertinęs parengtą projektą, sąmatas, garantijas, kitas kredito grąžinimą užtikrinančias priemones ir kitus veiksnius. Minėta informacija atsakovui1 nebuvo pateikta, be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad minėtas projektas yra ir bus apskritai vykdomas. Kalbant apie ieškovo planuojamą pasirašyti sutartį su Mogiliovo srities (Baltarusija) administracija dėl futbolo maniežo su sveikatingumo kompleksu statybos bei projektavimo darbų vykdymo, atsakovai teigia, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad šios priemonės apskritai yra ir bus įgyvendinamos taip kaip numatyta minėtame projekte. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 4 119 000 Lt negautų pajamų taip pat turi būti atmestas.

11Pažymi, jog ieškovo teiginį dėl perteklinio jo turto vertinimo paneigia Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2-133/2013. Ieškovas nepateikė jokių argumentų, galinčių įrodyti atsakovų nebendradarbiavimą šioje situacijoje, todėl reikalavimas dėl 18 755 Lt išlaidų atlyginimo taip pat nepagrįstas. Atsakovas nurodo, kad ieškovo argumentai dėl neteisėto restruktūrizavimo plano nutraukimo yra nepagrįsti, šiuo klausimu pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-2099/2013. Ši nutartis aiškiai, anot atsakovų, pabrėžia, kad būtent ieškovas nebendradarbiavo su kreditoriais, kad net dalinai nebuvo dengiami kreditorių reikalavimai, kreditoriai detaliai gilinosi į ieškovo padėtį ir vertino galimybes, todėl restruktūrizavimo bylos nutraukimas buvo atliktas teisėtai. Todėl nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl 2 316 318,72 Lt negautų pajamų atlyginimo. Mano, kad aukščiau minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys ir jose nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Teismo posėdyje atsakovo atstovai prašė ieškovo ieškinį atmesti atsakovų procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

12Ieškinys netenkinamas.

13Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovui UAB „Andova“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla (I t., b.l.15-16). Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 61 380 197,67 Lt sumai, iš jų atsakovo1 patvirtinti reikalavimai sudaro 48 605 648,17 Lt kaip užtikrinti įkeitimu ir 4 798 667,10 Lt kitas reikalavimas, reikalavimai sudaro daugiau nei 80 procentų visų patvirtintų reikalavimų. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi buvo patvirtintas ieškovo restruktūrizavimo planas (I t., b.l.20-21). Ieškovo kreditorių susirinkimo 2012 m. kovo 26 d. nutarimu ieškovo restruktūrizavimo planas buvo nutrauktas (..). Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2B-703-656/2013 nutraukė ieškovo restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bankroto bylą, ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-300/2014 palikus minėtą nutartį nepakeista.

14Ieškovas teigia, kad atsakovai pažeidė CK 6.4 str., 6.38 str., 6.158 str. ir 6.200 str. numatytą bendradarbiavimo pareigą, trukdė ieškovui vykdyti restruktūrizavimo planą, neteisėtai neduodami sutikimo parduoti ieškovui priklausantį pastatą, esantį Laisvės pr.77, Vilniuje, ar administracines patalpas, esančias Laisvės pr.77D, Vilniuje, laiku neatsiliepdami į ieškovo prašymus ar be jokių motyvų juos atmesdami, nesuteikdami finansavimo minėtam pastatui užbaigti ir ieškovo numatomiems vykdyti projektams Lietuvoje ir Baltarusijoje, neteisėtai nutraukdami ieškovo restruktūrizavimo procesą. Pažymėtina, kad ieškovas, teigdamas, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patyrė nuostolius, privalo įrodyti atsakovų neteisėtus veiksmus, patirtus nuostolius ir priežastinį ryšį tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir patirtų ieškovo nuostolių (CK 6.246-6.247 str., 6.249 str.). Konstatavus atsakovų neteisėtus veiksmus, kaltė preziumuojama (CK 6.248 str.). Tik minėtų sąlygų visumos buvimo konstatavimas sudaro pagrindą atsakovų civilinei atsakomybei kilti, o ieškovui neįrodžius bent vienos iš minėtų sąlygų, civilinė atsakomybė atsakovams negali būti taikoma.

15Pažymėtina ir tai, kad ieškovas prašo žalos atlyginimo iš abiejų atsakovų – tiek LAB banko SNORAS (atsakovo1), tiek banko bankroto administratoriaus (atsakovas2) – solidariai. Solidariąją prievolę reglamentuoja CK 6.6 str., kurio 3 d. preziumuoja skolininkų solidariąją pareigą, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padaryta žala. Nagrinėjamu atveju atsakovas2 veikė kaip atsakovo1 valdymo organas atsakovo1 vardu (ĮBĮ 11 str.), o ne kaip savarankiškas civilinių teisinių santykių su ieškovu dalyvis. Atsakovo2 atlikti atsakovo1 vardu ir interesais veiksmai sukėlė teises ir pareigas atsakovui1, bet ne atsakovui2 tiesiogiai prieš ieškovą. Todėl atsakovas2 nagrinėjamos bylos atveju yra netinkamas atsakovas, dėl šios priežasties ieškinys jo atžvilgiu atmetamas. Priešingai nei teigia ieškovas, nagrinėjamu atveju negali būti taikoma ĮBĮ 11 str. 6 d., numatanti administratoriaus pareigą įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (arba) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, nes ši norma taikoma tuo atveju, jeigu administratorius dėl savo pareigų netinkamo vykdymo padaro žalos jo administruojamai įmonei ir (ar) jos kreditoriams, akcininkams, tačiau ji negali būti taikoma bankrutuojančios įmonės kontrahentų ar skolininkų atžvilgiu, jeigu administratorius veikia kaip bankrutuojančios įmonės atstovas.

16Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai inicijavo restruktūrizavimo proceso nutraukimą, tokiais veiksmais pažeidė CK nustatytas šalių bendradarbiavimo pareigas. Tokie ieškovo argumentai nepagrįsti. Dėl ieškovo kreditorių susirinkimo 2013-03-26 nutarimo nutraukti restruktūrizavimo planą teisėtumo pasisakė teismai (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-2095/2013, Nr.2-2098/2013 ir Nr.2-2099/2013), pripažindami tokią ieškovo kreditorių teisę. Be to, teismai minėto susirinkimo nutarimo teisėtumą tikrino, priešingai nei teigia ieškovas dublike, ne tik procedūriškai, bet ir iš esmės pasisakė dėl tokio sprendimo teisėtumo, buvo nagrinėjami ir vertinami ieškovo įsipareigojimų pagal restruktūrizavimo planą nevykdymo faktai, to priežastys, restruktūrizavimo plano įgyvendinimo perspektyvos. Tai konstatavo ir Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2-300/2014, pasisakydamas dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo teisėtumo. Šios teismų nustatytos aplinkybės, priešingai nei teigia ieškovas, dėl nurodytų motyvų turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai (CPK 182 str. 2 p.), todėl iš naujo nenustatinėjamos ir ieškovo argumentai šiuo klausimu atmetami kaip nepagrįsti. Dėl nurodytų aplinkybių taip pat nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovai sąmoningai siekė visais įmanomais būdais nutraukti restruktūrizavimo bylą ir elgėsi nesąžiningai bei piktnaudžiavo savo teisėmis.

17Ieškovas teigia, kad dėl neteisėtai nutrauktos restruktūrizavimo bylos nutrūko jo derybos dėl Trasalio pardavimo, dėl ko ieškovas prarado galimybę parduoti šį kompleksą už 69 056 000 Lt ir papildomai uždirbti 13 056 000 Lt pajamų atsižvelgiant į nustatytą komplekso 56 mln. Lt maksimalią rinkos vertę. Tačiau ieškovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad derybų sėkminga baigtis buvo reali ar kad derybos nutrūko būtent dėl restruktūrizavimo plano nutraukimo, taip pat nenurodė tų potencialių investuotojų. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad nutraukus ieškovo restruktūrizavimo procesą, jam išliko teisė ir galimybė tęsti derybas dėl Trasalio pardavimo, nes restruktūrizavimo proceso nutraukimas tokios ieškovo teisės nepanaikino. Aplinkybė, kad derybos buvo nutrauktos ir pardavimo procesas neįvyko, rodo, jog arba šalys derybų metu nepasiekė susitarimo, arba derybas nutarė nebetęsti pats ieškovas, dėl ko jis pats turi prisiimti to pasekmes. Be to, neįtikinamas ieškovo argumentas, kad užsienio investuotojas būtų sutikęs pirkti Trasalį už gerokai didesnę kainą nei nustatyta jo rinkos vertė, nes tai neatitiktų jokios verslo logikos. Kita vertus, ieškovas, ką pripažino ir jo atstovė teismo posėdyje, nesikreipė į atsakovą dėl pritarimo Trasalio pardavimui, nebuvo atskleidęs atsakovui1 galimo investuotojo ir perleidimo sandorio esminių sąlygų. Įvertinus minėtas aplinkybes, kadangi ieškovo restruktūrizavimo procesas nutrauktas teisėtai, atsakovų neteisėtų veiksmų dėl derybų nutrūkimo nenustatyta, be to, ieškovui neįrodžius, kad buvo reali galimybė parduoti Trasalį už 69 056 000 Lt sumą, laikytini nepagrįstais ieškovo reikalavimas priteisti 13 056 000 Lt nuostolių ir 30 460 000 Lt ieškovo patirtų išlaidų Trasaliui įrengti. Ieškovas neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, taip pat neįrodė patirtos žalos. Kita vertus, Trasalis ir šiuo metu yra valdomas ieškovo nuosavybės teise, jis gali būti realizuotas už rinkos kainą ir šiuo metu, todėl Trasalio kaina ar jos dalis (ieškovo investicijos) negali būti laikomos ieškovo nuostoliais minėtos bylos nustatytų aplinkybių kontekste. Atitinkamai, kadangi restruktūrizavimas, kaip jau minėta aukščiau, nutrauktas teisėtai, nepagrįstas ir negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas dėl jo negautų 2 316 318,72 Lt pajamų už neįvykdytus ieškovo darbus pagal su Trakų rajono savivaldybe sudarytą 2007-11-27 statybos rangos sutartį Nr.10/U14, T1-637 dėl Rūdiškių kultūros centro statybos, nutraukus darbus. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas ir bankroto bylos iškėlimas nedraudžia bankrutuojančiai įmonei tęsti tam tikros veiklos ir užbaigti pradėtų vykdyti darbų Įmonių bankroto įstatymo nustatytais atvejais. Bet kuriuo atveju dėl minėto sutarties nutraukimo atsakovai dėl aukščiau nurodytų motyvų nėra atsakingi.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-133/2013 pripažino, kad ieškovo kreditorių susirinkimo 2012-04-13 protokolo Nr.3 nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu – įpareigoti ieškovą įvertinti visą turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą – yra teisėtas. Pasisakydamas šiuo klausimu teismas, priešingai nei teigia ieškovas, ne tik procedūriškai, bet ir iš esmės pasisakė dėl tokio sprendimo teisėtumo, buvo nagrinėjami ir vertinami tokio kreditorių sprendimo priėmimo motyvai. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje taip pat atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovas1 yra nesąžiningas. Kadangi minėtame ginče ir nagrinėjamoje byloje dalyvauja tie patys proceso dalyviai, buvo nustatinėjamos ir nagrinėjamai bylai aktualios aplinkybės, todėl šios nustatytos aplinkybės, priešingai nei teigia ieškovas, dėl nurodytų motyvų turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai (CPK 182 str. 2 p.), todėl iš naujo neįrodinėjamos ir nenustatinėjamos, o ieškovo argumentai šiuo klausimu atmetami kaip nepagrįsti. Todėl nepagrįstas ir negali būti tenkinamas ieškovo reikalavimas dėl 18 755 Lt turto vertinimo išlaidų atlyginimo.

19Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1135/2013, spręsdamas ieškovo kreditorių 2012-09-07 susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą, be kita ko pasisakė ir dėl ieškovo 2012-05-08 rašto, ieškovo minimo nagrinėjamoje byloje, ir dėl ieškovo 2012-02-16 prašymo pritarti pastato, esančio Laisvės pr.77, Vilniuje, pardavimui ir atsakovo1 atsakymų į šiuos ieškovo prašymus, pripažino, kad atsakovas1 nepažeidė bendradarbiavimo pareigos, bei kad prašydamas pritarimo minėto pastato pardavimui ieškovas nepagrįstai nepateikė atsakovui1 paties sandorio, kuriame būtų aptartos visos šalių teisės ir pareigos, projekto, dėl ko atsakovas neturėjo galimybės laiku atsakyti į ieškovo prašymą. Teismas taip pat akcentavo paties ieškovo pareigą bendradarbiauti su kreditoriais ir nevilkinti proceso, pripažindamas, kad ieškovas pažeidė pareigą bendradarbiauti. Visais atvejais, kai ieškovas kreipdavosi į atsakovą dėl leidimo parduoti turtą (pastatą, esantį Laisvės pr.77, Vilniuje, unikalus Nr.1098-89004-6021, ar administracines patalpas, esančias Laisvės pr.77D, Vilniuje), jis arba neatskleisdavo atsakovui galimo pirkėjo ir (arba) neatskleisdavo būsimo pirkimo-pardavimo sutarties esminių sąlygų (mokėjimo terminai, nuosavybės teisės perėjimo momentas, duomenys apie pirkėją, kad galima būtų įvertinti jo mokumą ir galimybes atsiskaityti už perkamą turtą), nors tokie duomenys atsakovui1, kaip ketinamo perleisti turto įkaito turėtojui, yra svarbios ir susijusios su jo kaip įkaito turėtojo ir ieškovo kreditoriaus bei kitų kreditorių interesų užtikrinimu, tuo labiau kad atsakovas1 pagal plano 2.3 p. nuostatas jam įkeisto turto perleidimo atveju turėjo tvirtinti ieškovo sudaromą pirkimo-pardavimo sutartį (pvz., ieškovo 2011-06-03 raštas (įteiktas 2011-06-06) (I t., b.l.66), ieškovo 2011-06-28 raštas (I t., b.l.68), ieškovo 2012-02-06 raštas (I t., b.l.70-71), kt.). Pagal plano 2.3 p. ketinamam parduoti turtui nebuvo reikalingas kreditorių susirinkimo ar atsakovo1 pritarimas, jeigu turtas parduodamas už plane nurodytą kainą, tik atsakovui1 įkeisto turto pardavimo sandorius turėjo tvirtinti atsakovas1, tokiu būdu suteikiant jam teisę kontroliuoti įkeisto jam turto pardavimą ir jo sąlygas. Šių aplinkybių visuma greta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartimi nustatytų faktinių aplinkybių patvirtina, kad būtent ieškovas nebendradarbiavo su atsakovais, nebuvo sąžiningas. Tai, kad atsakovas1 pritardavo ne visiems ieškovo prašymams ar nesutiko finansuoti ieškovo ketinamų vykdyti projektų, nereiškia atsakovo pareigos bendradarbiauti pažeidimą. Sutiktina su atsakovų atsiliepimo argumentu, kad bendradarbiavimo pareiga negali būti aiškinama taip plačiai, kaip reiškianti, jog atsakovas1 privalo bet kokiu atveju siekti, kad prievolių vykdymas būtų palankesnis ieškovui, taip pažeidžiant savo paties interesus ir (ar) kad atsakovas1 turi sutikti su visais ieškovo pasiūlymais, nes tokiu atveju būtų paneigti sutarties šalių laisvės bei kiti bendrieji civilinės teisės principai, be to, galėtų būti pažeisti ieškovo kreditorių interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-37/2011). Kadangi ieškovas pats pažeidė jo nurodomas šalių bendradarbiavimo prievoles, todėl jis negali remtis tuo, kad atsakovai nebendradarbiavo su ieškovu (CK 6.206 str.). Papildomai pažymėtina, kad atsakovui pritarus ieškovo administracinių patalpų, esančių Laisvės pr.77D, Vilniuje, padalinimui (III t., b.l.76), ieškovas šių patalpų nėra padalinęs iki šiol, todėl neįrodytas ieškovo teiginys, kad negalėjo patalpų parduoti L. P. būtent dėl atsakovų kaltės (III t., b.l.77).

20Ieškovas nurodo, kad pagal plano 4.2 p., 4.4.1 p. 5 d. buvo numatytas pastato, esančio Laisvės pr.77, Vilniuje, pardavimas trimis galimais variantais, jį rekonstruojant arba be rekonstrukcijos. Nurodo, kad atsakovas1 neteisėtai nesutiko pagal 1 variantą finansuoti iš dalies pastato rekonstrukciją, tai grįsdamas tuo, kad atsakovas1, pritardamas restruktūrizavimo planui, prisiėmė pareigą suteikti paskolą, tačiau tokie ieškovo argumentai nepagrįsti. Visų pirma, pažymėtina, kad buvo numatyti tris galimi variantai, plane nebuvo numatytos finansavimo sąlygos ir galimos užtikrinimo priemonės, taip pat nebuvo numatyta atsakovo1 pareiga finansuoti šį projektą, o pats plano derinimo ir pritarimo jam faktas negali būti aiškinamas kaip besąlygiškas atsakovo1 įsipareigojimas suteikti finansavimą. Tarp ieškovo ir atsakovo1 vyko derybos dėl finansavimo, tačiau šalims nepasiekus abiems šalims priimtino sprendimo, susitarimas dėl finansavimo nebuvo pasiektas ir dėl tokios baigties negali būti atsakingas atsakovas1 (CK 6.163 str.). Pagal 2007-09-03 preliminarią sutartį Nr.12/Bs115 atsakovas1 sutiko finansuoti Šiaurinės gatvės užstatymo ekologinį projektą ne besąlygiškai, o tik esant tam tikroms sąlygoms (sutarties 1.3 p.) (I t., b.l.134-136). Ieškovas, teigdamas apie plane minimus statybinius projektus Baltarusijoje (Mogiliovo, Poilsio bazės Minske, Pramogų centro Minske projektai) ir jų negalėjimą įvykdyti dėl atsakovo1 tariamai neteisėtų veiksmų, nepateikė įrodymų, kad minėti projektai buvo pradėti vykdyti ir kiti projekto dalyviai įvykdė savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip jau minėta, atsakovas1 nebuvo įsipareigojęs besąlygiškai finansuoti šiuos projektus. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė atsakovo1 bendradarbiavimo pareigos pažeidimą ir kadangi pats netinkamai vykdė šią pareigą bei į aukščiau nurodytas nustatytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 4 119 000 Lt negautų pajamų atlyginimo yra nepagrįstas, todėl netenkinamas.

21Be to, pabrėžtina, kad ieškovas, reikalaudamas nuostolių iš atsakovų atlyginimo už negautas pajamas nepardavus ieškovo turto, iš esmės siekia nesąžiningai praturtėti atsakovų sąskaita, nes tiek Trasalis, tiek pastatas bei patalpos, esantys Laisvės pr.77 ir 77D, Vilniuje, iki šiol priklauso ieškovui nuosavybės teise. Šių patalpų, pastato ar komplekso vertės praradimo dėl nepardavimo plane numatytais terminais ieškovas neįrodinėjo bei nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Taigi, nagrinėjamu atveju dėl aukščiau nurodytų motyvų, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovas ne tik neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, bet ir neįrodė žalos fakto bei dydžio. Kadangi ieškovas neįrodė visų būtinų atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškovo ieškinys atsakovams dėl nuostolių atlyginimo negali būti tenkinamas, todėl atmetamas.

22Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų nebeturi teisinės reikšmės ginčui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

23Atsakovas1 LAB bankas SNORAS patyrė 15921,24 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Atmetus ieškovo ieškinį, šis turi atlyginti atsakovo1 patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į CPK 93 str., 98 str. nuostatas, į LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 8.2 p., 8.3 p., 8.18 p. nurodytus galimus priteisti maksimalius dydžius, atsižvelgiant į bylos didelę apimtį, atsakovui1 iš ieškovo priteistina 6500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

25ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Andova“ ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Andova“ 6500 (šeši tūkstančiai penki šimtai) Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui LAB bankui SNORAS.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andžej Maciejevski,... 2. sekretoriaujant Gustei Mickevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv.padėjėjai G. Š., atsakovų atstovams... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas kreipėsi į teismą ir ieškinyje bei dublike nurodytais motyvais... 6. Ieškovas taip pat nurodo, kad per visą jo restruktūrizavimo procesą... 7. Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodo, kad... 8. Aptardami apie gamybinio pastato rekonstravimą ar pardavimą, atsakovai... 9. Ieškovas, teigdamas, kad visą restruktūrizavimo bylos laikotarpį ieškojo... 10. Nurodo, kad statybiniai projektai Baltarusijoje ir Lietuvoje į... 11. Pažymi, jog ieškovo teiginį dėl perteklinio jo turto vertinimo paneigia... 12. Ieškinys netenkinamas.... 13. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d.... 14. Ieškovas teigia, kad atsakovai pažeidė CK 6.4 str., 6.38 str., 6.158 str. ir... 15. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas prašo žalos atlyginimo iš abiejų... 16. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai inicijavo... 17. Ieškovas teigia, kad dėl neteisėtai nutrauktos restruktūrizavimo bylos... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje... 20. Ieškovas nurodo, kad pagal plano 4.2 p., 4.4.1 p. 5 d. buvo numatytas pastato,... 21. Be to, pabrėžtina, kad ieškovas, reikalaudamas nuostolių iš atsakovų... 22. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl aukščiau... 23. Atsakovas1 LAB bankas SNORAS patyrė 15921,24 Lt advokato teisinės pagalbos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 268... 25. ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Andova“ ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo Restruktūrizuojamos UAB „Andova“ 6500 (šeši... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apeliaciniu skundu...