Byla 2-831-880/2014
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 383,36 Lt skolos, 743,72 Lt delspinigių, 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2002 m. birželio 11 d. UAB „Tele2“ ir A. A. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R34.1A67066605129, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo laiku už jas atsiskaityti. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras už laikotarpį nuo 2003 m. kovo 31 d. iki 2004 m. spalio 31 d., tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas faktūras atsakovo atžvilgiu. UAB „Gelvora“ įstatymų nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal išrašytas sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir šiai dienai yra skolingas 383,36 Lt už suteiktas paslaugas ir 743,72 Lt dydžio delspinigius. Ieškovas taip pat patyrė 45,46 Lt išlaidų ikiteisminiam skolos išieškojimui.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. birželio 11 d. pirminis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas A. A. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R34.1A67066605129, pagal kurią UAB „Tele2“ teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už jas atsiskaityti nustatyta tvarka pagal išrašytas sąskaitas (b.l. 11-15. UAB „Tele2“ sutartyje numatytas paslaugas suteikė tinkamai ir išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras (b.l. 21-40). Atsakovas sąskaitų neapmokėjo ir liko skolingas 383,36 Lt.

62009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią ieškovas perėmė skolos iš atsakovo reikalavimo teisę (b.l. 16-19). Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir raginimas sumokėti skolą, delspinigius ir skolos išieškojimo išlaidas, tačiau jis nereagavo ir su ieškovu neatsiskaitė (b.l. 20).

7LR CK 6.38 str. 1 d. nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (LR CK 6.1 str.). LR CK 6.200 str. numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. UAB „Tele2“ savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai – teikė atsakovui mobiliojo ryšio paslaugas. Atsakovas neatsiskaitydamas už jam suteiktas paslaugas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 383,36 Lt skola.

8CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. CK 6.258 str. 1 d. nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal sutarties 6.6 p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 31 d. iki 2014 m. liepos 23 d. (t.y. už 1940 dienas), viso 743,72 Lt delspinigių (b.l. 7). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstas atsiskaityti 1940 dienas. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Nagrinėjamu atveju su atsakovu buvo sudaryta tipinė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) sutartis. Atsakovas pagal šią sutartį laikytinas vartotoju. Prašoma priteisti delspinigių suma yra beveik du kartus didesnė už įsiskolinimo sumą, terminas, už kurį ieškovas prašo priteisti netesybas, laikytinas neprotingai dideliu, o 743,72 Lt delspinigių suma aiškiai neprotingomis netesybomis. Ieškovas reikalavimo teises įgijo dar pagal 2009 m. kovo 31 d. sutartį, tačiau į teismą su reikalavimais, kartu skaičiuodamas delspinigius, kreipėsi tik 2014 m. rugpjūčio 21 d. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju protinga ir teisinga iš atsakovo prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 0,02 procento už vieną dieną ir priteisti iš atsakovo ieškovui 148,74 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.73 str.) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010-11-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo vertinimu, bylos aplinkybių pagrindu nurodyta suma laikytina pagrįsta ir pakankama dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 45,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Ieškovas nurodo, kad jas sudaro darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), registruoti pranešimai, paprasti pranešimai, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui (b. l. 10). Tokios išlaidos kaip darbo priemonės negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovas, kaip vartotojas, sudarydamas mobiliojo ryšio paslaugų sutartį, laiku nesumokėdamas skolos, negalėjo protingai šių išlaidų numatyti. Tokių išlaidų kaip pranešimų siuntimas, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrui, ieškovas nepagrindė (nepateikti išrašai iš minėtų registrų, duomenų teikimo sutartys, nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas.

11Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinys pareikštas 1172,54 Lt sumai, tačiau teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 532,10 Lt, t. y. patenkino 45,38 procento pareikštų reikalavimų. Taigi ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 32,67 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. A. 383,36 Lt (trijų šimtų aštuoniasdešimt trijų litų ir 36 ct) skolą, 148,74 Lt (vieno šimto keturiasdešimt aštuonių litų ir 74 ct) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo 2014 m. rugpjūčio 26 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 32,67 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gelvora“ naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai