Byla 2A-281/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1308-232/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litagra“ ieškinį atsakovui S. J. dėl atsiskaitymo už pateiktą produkciją.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Litagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo

5105 834,72 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad remiantis Sutartimi LC-P1-41-051007/26 bei 2007 m. balandžio 27 d. – 2007 m. spalio 3 d. išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis atsakovui buvo parduota prekių už 121 657,27 Lt. Atsakovas PVM sąskaitose-faktūrose nurodytais terminais už prekes neatsiskaitė, likdamas ieškovui skolingas 105 834,72 Lt. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, laiku tiekė atitinkamos kokybės prekes. Atsakovas nėra pateikęs jokių pretenzijų ieškovui dėl gautų prekių kokybės. Kadangi skolininkas privalo mokėti įstatymo dydžio palūkanas už priteistą sumą, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo S. J. ieškovo UAB „Litagra“ naudai 105 834,72 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme 2008 m. gruodžio 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 116,69 Lt žyminio mokesčio. Teismas nurodė, kad remiantis CPK 268 straipsnio 5 dalimi nurodomi sutrumpinti sprendimo motyvai. Teismas byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatė, kad 2005 m. spalio 7 d. tarp šalių buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis LC-P1-41-051007/26 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovas – nupirkti prekes, kurių pavadinimas, kiekis ir kaina nurodyti abiejų šalių pasirašytose sąskaitose-faktūrose. Atsakovas už prekes atsiskaityti įsipareigojo Sutarties 9 p. numatytais terminais. Ieškovas pardavė atsakovui prekes ir išrašė apmokėti PVM sąskaitas faktūras: 2007-04-27 serija R41 Nr.0000488, 2007-05-03 serija R41 Nr.0000505, 2007-05-21 serija R41 Nr.0000566, 2007-05-25 serija R41 Nr.0000585, 2007-05-28 serija R41 Nr.0000590, 2007-05-30 serija R41 Nr.0000624, atsakovas prekes priėmė, pasirašydamas minėtas PVM sąskaitas-faktūras (b.l. 10-12). Atsakovas pagal nurodytas PVM sąskaitas-faktūras neapmokėjo ieškovui 105 834,72 Lt, mokėjimo terminai yra suėję. Teismo teigimu, atsakovas pasirašė minėtas PVM sąskaitas-faktūras, ieškovo ieškinį pripažino. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pagrįstas pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas padarė išvadą, jog atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip pirkėjo sutartines prievoles, o būtent, neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, numatytų CK 6.38, 6.63 ir 6.213 straipsniuose, kadangi pilnai neatsiskaitė su ieškovu už jam parduotas prekes, neapmokėjo ieškovui visų pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras priklausančių pinigų sumų, todėl įsiskolinimo ieškovui suma, sudaranti 105 834,72 Lt, priteistina ieškovui iš atsakovo. Taip pat teismas nurodė, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str., CK 6.210 str. 1 d.).

7Atsakovas S. J. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo dalį dėl 5 proc. metinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos atlieka kompensavimo, o ne mokėjimo funkciją, todėl atsakovo sumokėtos ieškovui palūkanos privalėjo būti įskaitytos į ieškovo patirtus nuostolius, nes nuostoliai turi būti atlyginami tiek kiek jų nepadengia išieškotos palūkanos.

92. Teismas turėjo taikyti CK 6.360 straipsnio 5 dalies normą ir nustatyti, jog skolininkas (atsakovas) neprivalo mokėti palūkanų arba priteisti kitokio dydžio (mažesnes), nei nustato CK 6.210 straipsnio norma, palūkanas.

103. Byloje neišnaudota taikinimo procedūra. Teismo siūlymas sudaryti taikos sutartį buvo formalus, teismo vaidmuo nebuvo aktyvus.

11Ieškovas UAB ,,Litagra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko pareiga mokėti šias palūkanas, vadinamas procesinėmis, atsiranda iš įstatymo. Todėl atsakovo prašymas taikyti CK 6.360 straipsnio 5 dalies normą ir nustatyti, kad atsakovas neprivalo mokėti procesinių palūkanų ar nurodyti kitokio pobūdžio (mažesnes), nei nustato CK 6.210 straipsnio norma palūkanas yra nepagrįstas. Taip pat nurodo, kad įstatyme nereglamentuota, kaip teismas turi vykdyti taikinimo procedūrą ir kokių turi imtis priemonių šalims sutaikyti. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškovo ieškiniu sutiko, todėl teismas neprivalėjo siūlyti sudaryti taikos sutartį.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

14Nagrinėjamoje byloje atsakovas apeliaciniu skundu ginčija ieškovui priteistas procesines palūkas.

15Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Šioje byloje prievolė yra atsiradusi iš pirkimo-pardavimo sutarties. Byloje nustatyta, kad skolininkas pažeidė savo, kaip pirkėjo sutartines prievoles ir tol, kol jis neatlygino kreditoriui patirtų nuostolių, traktuojama, kad jis naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 str.). Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,, Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

16Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi pareiga mokėti šias procesinėmis vadinamas palūkanas atsiranda iš įstatymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytų procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki jam kreipiantis į teismą ir taip išvengti prievolės šias mokėti. Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Dėl to skolininkas šiuo atveju privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės. Procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant kreditoriaus prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo (teismo sprendimo priėmimo) iki visiško prievolės įvykdymo, jei šalys nėra sutarę kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs nuo procesinių palūkanų skaičiavimo. Kitoks CK 6.37 straipsnio 2 dalies aiškinimas neatitiktų palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų, teisių ir pareigų balansą.

17Procesinių palūkanų, kurios buvo priteistos iš atsakovo už priteistą sumą nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiai yra nurodyti CK 6.210 straipsnyje. Atsakovo prievolė mokėti minėtas palūkanas atsiranda iš įstatymo ir šios palūkanos tampa atsakovo vykdytinos prievolės dalimi. Todėl atsakovo argumentas, kad teismas turėjo taikyti CK 6.360 straipsnio 5 dalies normą ir nustatyti, kad atsakovas neprivalo mokėti procesinių palūkanų ar nurodyti kitokio pobūdžio (mažesnes), nei nustato CK 6.210 straipsnio norma, palūkanas, yra nepagrįstas.

18Atmestinas ir apelianto argumentas, kad byloje nebuvo išnaudota taikinimo procedūra. Pagal CPK 228 straipsnio 1 dalį teismas turi skirti parengiamąjį teismo posėdį, jei mato, kad byloje galima sudaryti taikos sutartį arba įstatymai įpareigoja teismą imtis priemonių šalims sutaikyti. CPK 231 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad teismas, parengiamajame teismo posėdyje nustatęs ginčo esmę, pasiūlo šalims abipusėmis nuolaidomis pasiekti abiem priimtiną susitarimą ir sudaryti taikos sutartį, be to, imasi priemonių šalims sutaikyti. Įstatyme nereglamentuota, kaip teismas turi vykdyti taikinimo procedūrą ir kokių turi imtis priemonių šalims sutaikyti. Tokiu reglamentavimu yra siekiama, jog teismas galėtų veikti pagal susidariusią konkrečią teisinę situaciją ir nepažeisdamas įstatyme įtvirtintų šalių procesinių teisių ir pareigų, civilinio proceso principų ir tikslų (CPK 2, 5–21, 42 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2009 m. balandžio 3 d. parengiamojo posėdžio metu pasiūlė šalims sudaryti taikos sutartį ir šio posėdžio metu buvo svarstoma taikos sudarymo galimybė, tačiau šalims nesusitarus ginčo išspręsti taikiai, buvo paskirtas teismo posėdis.

19Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

20Netenkinant atsakovo apeliacinio skundo atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas turėjo 1 210 Lt (b. l. 103) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, laiko ir darbo sąnaudas, sprendžia, kad būtų teisinga, protinga ir sąžininga sumažinti priteistiną atsakovui advokato pagalbos išlaidų dydį iki 600 Lt.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovo S. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Litagra“ (į. k. 123496364) 600 (šešis šimtus) Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Litagra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. 105 834,72 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį... 7. Atsakovas S. J. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 8. 1. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos atlieka kompensavimo, o ne... 9. 2. Teismas turėjo taikyti CK 6.360 straipsnio 5 dalies normą ir nustatyti,... 10. 3. Byloje neišnaudota taikinimo procedūra. Teismo siūlymas sudaryti taikos... 11. Ieškovas UAB ,,Litagra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovas apeliaciniu skundu ginčija ieškovui... 15. Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 16. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos... 17. Procesinių palūkanų, kurios buvo priteistos iš atsakovo už priteistą... 18. Atmestinas ir apelianto argumentas, kad byloje nebuvo išnaudota taikinimo... 19. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Netenkinant atsakovo apeliacinio skundo atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš atsakovo S. J. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Litagra“ (į. k....