Byla B2-1095-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei UAB „R. G. pramogos“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „R. G. pramogos“. Nurodė, kad atsakovė nevykdo draudėjo pareigų – nemoka įmokų. UAB „R. G. pramogos“ skola 2014-09-15 yra 102.448,52 Lt (1-2 b.l.).

3Atsakovė UAB „R. G. pramogos“ pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškiniu. Nurodė, ikad įmonė yra moki ir yra priimtas akcininkų sprendimas kreitis dėl įmonės restruktūrizavimo.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „R. G. pramogos“ netenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir IBĮ) 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

6Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Sisteminė bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų analizė leidžia spręsti, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

8Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie UAB „R. G. Pramogos“ finansinę padėtį. Iš atsakovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal 2014-09-30 balansą įmonės viso turto vertė sudarė 1.462.372,00 Lt, iš jo 199.965,00 Lt ilgalaikis turtas, ir 1.097.572,00 Lt trumpalaikis turtas. Pagal minėtą balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1.153.147,00 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 144.000,00 Lt, iš kurių pradelsti įsipareigojimai sudaro 426.901,00 Lt (2014-10-13pažyma) (56 b.l.). Pagal 2014-07-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė 2014 metais patyrė 644.514,00 Lt nuostolių. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Kaip matyti iš įmonės pateiktų dokumentų, akivaizdu, kad UAB „R. G. Pramogos“ pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šių nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė yra moki įmonė, šiuo metu susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, kuriuos lėmė įmonės pagrindinės veiklos sezoniškumas bei atsakovės debitorių įsipareigojimai. Taip pat pažymėtina, kad iš UAB „R. G. Pramogos“ 2014 m. spalio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad nuspręsta UAB „R. G. Pramogos“ restruktūrizuoti (60 b.l.).

9Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „R. G. Pramogos“ pateikė teismui pakankamai įrodymų, paneigiančių ieškinio argumentus, susijusius su įmonės nemokumu, todėl, nenustačius pagrindų, numatytų IBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, bankroto bylai iškelti, ir atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, atsisakytina kelti bankroto bylą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

11Atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „R. G. Pramogos“.

12Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai