Byla N1-272-1007/2018
Dėl to nelabai suprato ką daro, blaivus taip nebūtų pasielgęs. Savo veiksmais nesiekė sutrikdyti rimties, žmonių aplinkui nebuvo, į įvykį niekas nesureagavo. Nusikaltimą padarė spontaniškai, priežasčių kodėl taip pasielgė, negali paaiškinti. Blogai vertina savo poelgį, gailisi

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Dianai Suščenovienei, Genovaitei Šetkauskienei, Ilonai Digrylienei, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Ivanovui, kaltinamajam L. O., jo atstovo pagal įstatymą – Akmenės rajono paramos šeimai centro – atstovei Irenai Puzaraitei, gynėjai advokatei Kristinai Adomavičienei, kaltinamajam K. D., jo atstovei pagal įstatymą, civilinei atsakovei R. D., gynėjui advokatui Albertui Kruminui, civilinės ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3L. O. , asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), nevedęs, nedirbantis, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, teistas: Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 641 straipsniu, laisvės apribojimu 1 metams; Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. vasario 22 d. nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 641 straipsniu, laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, Telšių apylinkės teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartimi pakeista į 45 paras arešto, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė– laisvės atėmimas 7 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu;

4K. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), nevedęs, nedirbantis, turintis pagrindinį išsilavinimą, ( - ) baigęs 10 klasę, teistas Akmenės rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 641 straipsniu, laisvės apribojimu 8 mėnesiams, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

5Teismas

Nustatė

6Kaltinamieji L. O. ir K. D. 2018 m. sausio 13 d. apie 2.00 val. ( - ), veikdami tyčia bendrais veiksmais, K. D. spardant kojomis, o L. O. daužant kumščiais bibliotekos fasado (išorinės sienos) apdailą, sugadino 52 vnt. apdailos plokščių, kurių vienos vertė 13,27 Eur, taip sugadino svetimą, tuo metu Naujosios Akmenės viešosios bibliotekos pastatą rekonstravusios įmonės UAB ( - ) 690,04 eurų vertės turtą, ir tokiu būdu padarė bendrovei 690,04 turtinę žalą.

7Kaltinamasis L. O. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad kaltinime nurodytu laiku, kuomet buvo pasišalinęs iš Akmenės rajono paramos šeimai centro ir buvo paieškomas policijos, kartu su K. D. ir kitais draugais bute vartojo alkoholį, šventė savo gimtadienį. Kiek tą vakarą išgėrė, negali pasakyti, tačiau buvo gerokai apsvaigęs. Naktį jis išėjo iš buto ir ėjo pas močiutę išsimiegoti, kartu ėjo ir K. D., jis taip pat vartojo alkoholį ir buvo apsvaigęs. Ėjo nuo „Gausos“ link turgelio pro biblioteką. Nežino kodėl, tačiau einant pro bibliotekos pastatą, jie kartu su K. iš anksto nesitarę, bet vienas kitam pritardami veiksmais, pradėjo daužyti pastato apdailos lentas. Jis daužė kumščiais, K. spardė kojomis, tai darė eidami. Kiek smūgių sudavė, nežino. Neatsimena, kuris pirmasis pradėjo daužyti. Sutinka, jog galėjo sugadinti kaltinime nurodytą kiekį plokščių. Su civiliniu ieškiniu sutinka, kai tik turės savų lėšų, žalą atlygins. Civilinio ieškovo atsiprašė. Nurodė, jog jo veiksmams turėjo įtakos apsvaigimas nuo alkoholio, nes dėl to nelabai suprato ką daro, blaivus taip nebūtų pasielgęs. Savo veiksmais nesiekė sutrikdyti rimties, žmonių aplinkui nebuvo, į įvykį niekas nesureagavo. Nusikaltimą padarė spontaniškai, priežasčių kodėl taip pasielgė, negali paaiškinti. Blogai vertina savo poelgį, gailisi.

8Kaltinamasis K. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad kaltinime nurodytu laiku su L. vaikščiojo, priėjo biblioteką ir be jokios priežasties kartu pradėjo gadinti pastato sieną, jis eidamas spardė, o L. trankė kumščiais. Sutinka, jog sugadino kaltinime nurodytą kiekį plokščių, civilinį ieškinį pripažįsta, pasižada jį atlyginti, nes ruošiasi pradėti dirbti. Civilinio ieškovo atsiprašė. Nurodė, jog nusikaltimo metu buvo blaivus, L. buvo apsvaigęs, nematė kaip jis vartojo alkoholį, tačiau jautė nuo jo sklindantį kvapą, iš judesių matė, kad yra neblaivus. Nusikaltimą padarė be priežasties, aplinkui žmonių nebuvo, niekas pasipiktinimo neišreiškė. Blogai vertina savo poelgį, gailisi.

9Teisiamojo posėdžio metu liudytoja D. T. nurodė, jog šeštadienį ėjo pro bibliotekos pastatą ir pamatė, jog išdaužyta pastato siena, apie tai pranešė policijai. Ji dirba bibliotekoje. Pastato siena galėjo būti sugadinta naktį iš 12 d. į 13 d. Paties nusikaltimo, kuomet buvo gadinama siena, nematė.

10Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, L. O. ir K. D. kaltė įrodoma ir kitais byloje surinktais, bei teisiamojo posėdžio metu ištirtais, įrodymais:

112018 m. sausio 13 d. įvykio vietos apžiūros protokolas su foto lentele patvirtina, jog įvykio vieta yra ( - ), bibliotekos pastatas. Apdailos plokštės sugadintos ant pastato šiaurinės sienoje (1 tomas, 17–22 b. l.).

12Įvykio suvestinės duomenys patvirtina, jog apie turto sugadinimą policijos pareigūnams 2018 m. sausio 13 d. pranešė D. T. (1 tomas, 6–7 b. l.).

132018 m. kovo 5 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. S-544(6.10) nurodoma, jog sienos sugadinimo metu už bibliotekos pastatą, adresu V( - ), buvo atsakinga UAB ( - ), atliekanti pastato renovacijos darbus. Nustatyta, jog sugadintos 52 vnt. lauko fasado apdailos plokštės (1 tomas, 28 b. l.).

142018 m. sausio 26 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateiktame žalos akte nurodoma, jog, be kita ko, sugadintos bibliotekos 52 vnt. fasado plokštės (1 tomas, 25 b. l.).

152018 m. kovo 6 d. UAB ( - ) rašte nurodoma, jog bendrovė, sudariusi su Akmenės rajono savivaldybės administracija rangos sutartį, vykdė pastato ( - ), rekonstravimo darbus. 2018 m. sausio 13 d. įvykio metu buvo nepataisomai sugadintos Naujosios Akmenės viešosios bibliotekos pastato fasado sienos 52 vnt. apdailos plokštės, kurių vienos vertė – 13,27 Eur, todėl bendrovei padaryta 690,04 eurų turtinė žala (1 tomas, 32 b. l.).

16Iš 2018 m. kovo 8 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, jog ikiteisminio tyrimo metu L. O. patvirtino duotus parodymus (2 tomas, 10–14 b. l.).

17Pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą.

18Turto sugadinimas – toks turto savybių praradimo laipsnis, kai jo vertė sumažėja ir jis iš dalies tampa netinkamas naudoti pagal tikslinę paskirtį, bet vartojamosios šio turto savybės gali būti atkurtos. Turto sugadinimas yra materiali nusikalstama veika, todėl jai būtini įstatyme numatyti padariniai, t. y. turi būti sugadintas konkretus turtas. Be to, turi būti nustatomas ir priežastinis ryšys tarp kaltininko padarytos veikos bei kilusių padarinių. Svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo subjektyvioji pusė pasireiškia tiesiogine arba netiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas suvokia savo veikos pavojingumą, numato, kad bus sunaikintas ar sugadintas svetimas turtas ir šių pasekmių nori arba jei ir nenori, sąmoningai leidžia pasekmėms atsirasti.

19Kaltinamieji pagal jiems pareikštą kaltinimą kaltais prisipažino visiškai. Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, jų nusikalstamos veikos aplinkybes patvirtina byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma – įvykio vietos apžiūros protokolas, patvirtinantis, kad 2018 m. sausio 13 d. buvo pastebėta, jog sugadintos bibliotekos pastato, adresu ( - ), šiaurinės lauko sienos apdailos plokštės, 2018 m. kovo 5 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos raštas, 2018 m. sausio 25 d. žalos aktas, 2018 m. kovo 6 d. UAB ( - ) raštas patvirtina, jog sugadintos 52 vnt. apdailos plokštės, kurių vienos vertė – 13,27 Eur, todėl bendrovei padaryta 690,04 eurų turtinė žala, liudytojos D. T. parodymai.

20Įrodymų visuma nustatytas priežastinis ryšys tarp kaltininkų padarytos veikos bei kilusių padarinių. Kaltinamieji veikdami kaltinime nurodytais bendrais veiksmais suvokė savo veiksmų pavojingumą, numatė, kad bus sugadintas svetimas turtas, ir šių pasekmių siekė, todėl kaltinamieji K. D. ir L. O. veikė tiesiogine tyčia. Nusikalstama veika baigta, nes realiai sugadindami svetimą turtą kaltinamieji padarė civiliniam ieškovui turtinę žalą. Sugadinto turto vertės kaltinamieji neginčijo (BPK 7 str.). Teismas neturi pagrindo netikėti UAB ( - ) pateiktu sugadinto turto įvertinimu, tai yra sugadinto vieneto kaina. Nustačius, kad kaltinamųjų sugadinto turto vertė viršija 5 MGL, bet neviršija 250 MGL, darytina išvada, kad kaltinamųjų veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 187 straipsnio 1 dalį.

21Įvertinęs byloje surinktus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, teismas daro išvadą, kad kaltinamieji 2018 m. sausio 13 d. apie 2.00 val. ( - ), veikdami tyčia bendrais veiksmais, K. D. spardant kojomis, o L. O. daužant kumščiais bibliotekos fasado (išorinės sienos) apdailą, sugadino 52 vnt. apdailos plokščių, kurių vienos vertė 13,27 Eur, taip sugadino svetimą, tuo metu Naujosios Akmenės viešosios bibliotekos pastatą rekonstravusios įmonės – UAB ( - ) 690,04 eurų vertės turtą.

22Bausmės skyrimas

23Teismas, skirdamas bausmes L. O. ir K. D., atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes bei BK XI skyriaus, reglamentuojančio nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus, nuostatas, tarp jų ir į BK 91 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, nes nusikalstamos veikos padarymo metu L. O. ir K. D. buvo 17 metų.

24Kaltinamojo L. O. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

25Kaltinamojo L. O. atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigęs nuo alkoholio, kai šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktai).

26Teismas, skirdamas bausmę nepilnamečiui L. O., atsižvelgia į tai, jog kaltinamasis tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų nusikaltimą, nusikalstama veika baigta. L. O. nusikalstamą veiką padarė būdamas jauno amžiaus – 17 metų, tačiau 2016 m. gruodžio 29 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 straipsnio pagrindu, vieną kartą teistas, nes jis pirmą kartą už tyčinį nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, nuteistas 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės nuosprendžiu, kuris įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 28 d., po nusikaltimo padarymo teistas antrą kartą –Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. vasario 22 d. nuosprendžiu už 2017 m. birželio 5 d. įvykdytą nusikaltimą, numatytą BK 180 straipsnio 1 dalyje, vadovaujantis BK 641 straipsniu, laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, Telšių apylinkės teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartimi pakeista į 45 paras arešto ir paskirta galutinė subendrinta bausmė– laisvės atėmimas 7 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose (1 tomas, 92–95 b. l., Liteko duomenys). Iš Liteko duomenų matyti, jog 2018 m. liepos 11 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų nuosprendžiu L. O. pripažintas kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 187 straipsnio 3 dalyje (nusikalstama veika padaryta 2017 m. spalio 1 d.), ir nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje (nusikalstama veika padaryta 2017 m. lapkričio 2 d.), tačiau šis nuosprendis nėra įsiteisėjęs. Šiuo nuosprendžiu vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos jas iš dalies sudedant ir L. O. skirta subendrinta bausmė – 75 (septyniasdešimt penkių) parų arešto bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, dalinio sudėjimo būdu paskirta bausmė subendrinta su L. O. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. vasario 22 d. nuosprendžiu paskirta galutine subendrinta 7 mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu arešto bausmę keičiant laisvė atėmimo bausme, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant vienai arešto parai, ir L. O. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 (devyniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. L. O. ne kartą baustas administracine tvarka, paskirtų baudų nesumokėjęs (1 tomas, 104–115 b. l.), nesimokantis, nedirbantis (1 tomas, 124 b. l.). Iš valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. specialisto išvados matyti, kad L. O. nustatytas socializuoto elgesio sutrikimas, lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo. Specialisto išvada konstatuota, kad objektyvių duomenų, kad L. O. būtų sirgęs ar šiuo metu sirgtų lėtiniu psichikos sutrikimu nėra, dėl jam nustatytų socializuoto elgesio sutrikimo bei lengvo protinio atsilikimo nėra pagrindo skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (1 tomas, 131–132 b. l.).

27Iš bylos medžiagos matyti, jog L. O. augino globėja močiutė A. O., nuo 2010 metų L. O. motinai, o vėliau nuo 2014 metų tėvui, neterminuotai apribotina tėvų valdžia į sūnų. 2014 m. spalio 2 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi dėl to, jog garbingo amžiaus globėja, L. O. močiutė, dėl netinkamo L. O. elgesio nebesugebėjo atlikti globėjos pareigų, L. O. globos forma pakeista iš globos šeimoje į globą institucijoje, globėju ir turto administratoriumi paskirti VšĮ Akmenės rajono paramos šeimai centras (1 tomas, 163 b. l.). Nusikalstamų veikų padarymo metu L. O. gyveno VšĮ Akmenės rajono paramos šeimai centre, tačiau iš jų buvo pasišalinęs (1 tomas 136 b. l.). Byloje esantys duomenys byloja, jog L. O. dažnai be jokios priežasties pasišalindavo iš centro, dėl ko būdavo pradedami ikiteisminiai tyrimai pagal kodą 556000 dingimo priežasčiai nustatyti. L. O. Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojų charakterizuojamas neigiamai, 2017 m. lapkričio 2 d. charakteristikoje nurodoma, jog L. O. neturi tvirtų socialinių ryšių, mokytis nesistengia, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ( - ) nepilnamečiui L. O. nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo taikomos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, tačiau jokių teigiamų rezultatų nedavė. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. L. O. pradėjo mokytis ( - ) mokymo centre, apdailininko specialybės, jo elgesys mokymo įstaigoje nesikeitė: jis skriaudė už save silpnesnius, rūkė bendrabučio kambaryje, ėmė kitų vaikų maistą, niokojo inventorių. Dėl netinkamo L elgesio bendrabutyje ne kartą buvo pranešta Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinėms darbuotojoms. Nuo 2017 m. rugsėjo 22 d. L. O. pradėjo gydytis nuo priklausomybės alkoholiui VšĮ vaikų ir jaunimo reabilitacijos centre ( - ).2017 m. rugsėjo 29 d. L. O. pasišalino iš VšĮ vaikų ir jaunimo reabilitacijos centro ( - ). Pasišalinęs iš reabilitacijos centro 2017 m. spalio 1 d. L. O. būdamas girtas koja tyčia spyrė į fiziniam asmeniui priklausantį automobilio kairės pusės veidrodėlį ir jį sugadino, padarydamas 100 eurų nuostolį. Taip pat tą pačią naktį tyčia rūpintinis išdaužė fiziniam asmeniui priklausančio namo kambario lango stiklą, taip padarydamas 100 eurų turtinę žalą. Taip pat L. O. pagrobė fiziniam asmeniui priklausantį pilkos spalvos moterišką dviratį, taip apdarydamas 10 eurų turtinį nuostolį.2017 m. spalio 3 d. L. O. sutikimu jis vėl išvežtas gydytis į VšĮ vaikų ir jaunimo reabilitacijos centrą ( - ), iš kurio 2017 m. spalio 13 d. pasišalino. 2017 m. spalio 31 d. surastas ir parvežtas į centrą, 2017 m. lapkričio 1 d. iš jo pasišalino (1 tomas, 139–142 b. l.).

28Teismo vertinimu, aukščiau paminėti kaltinamąjį charakterizuojantys duomenys, taip pat tai, jog L. O. per pakankamai trumpą laikotarpį padarė 4 nusikaltimus ir 1 baudžiamąjį nusižengimą (2017 m. birželio 5 d. padarė BK 180 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, 2017 m. spalio 1 d. – baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 178 straipsnio 3 dalyje, 2017 m. lapkričio 2 d. – nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, 2017 m. lapkričio 4 d. – nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, 2018 m. sausio 13 d. – nusikaltimą, numatytą 178 straipsnio 1 dalyje), šiuo metu jo atžvilgiu Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariate atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas, jame jam pareikšti įtarimą padarius nusikaltimus, numatytu BK 214 straipsnio 1 dalyje, 2015 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje, 302 straipsnio 1 dalyje, rodo visiškai abejingą kaltinamojo požiūrį į įstatymų laikymąsi bei leidžia daryti išvadą, kad padarytos nusikalstamos veikos yra neatsitiktinio pobūdžio, o dėsningas L. O. elgesio rezultatas.

29Nors realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas nepilnamečiui turi būti paskutinė priemonė (ultima ratio), kuria siekiama paveikti nusikaltusį asmenį, tačiau teismas atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, į tai, jog ankstesniu nuosprendžiu L. O. paskirta reali laisvės atėmimo bausmė daro teigiamą poveikį, nes jis įkalinimo įstaigoje pradėjo mokytis ir įgijo pagrindinį išsilavinimą, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam L. O. skiriant griežčiausią iš BK 187 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytų bausmių rūšių – terminuotą laisvės atėmimą, netaikant BK 92 straipsnio nuostatų dėl bausmės vykdymo aidėjimo, nes kaltininko asmenybė, jo polinkis nusikalsti, anksčiau taikytų poveikio priemonių neveiksmingumas, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai tokiu būdu būtų nepasiekti. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, įvertinus tai, kad jis nepilnametis, bausmės dydis nustatytinas artimesnis bausmės minimumui.

30Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė nebendrintina su 2018 m. liepos 11 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų nuosprendžiu L. O. paskirta bausme, kadangi minėtas nuosprendis nėra įsiteisėjęs.

31Šioje baudžiamojoje byloje L. O. 2018 m. sausio 23 d. 14.37 val. buvo laikinai sulaikytas, 2018 m. sausio 24 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi jam paskirta kardomoji priemonė – sėmimas, dviejų mėnesių laikotarpiui, suėmimo terminą skaičiuojant nuo 2018 m. sausio 24 d. (1 tomas, 179–182 b. l.), 2018 m. kovo 23 d. teismo nutartimi kaltinamajam L. O. kardomosios priemonės – suėmimo, terminas pratęstas 2 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. kovo 24 d. 2018 m. gegužės 14 d. teismo nutartimi kardomoji priemonė – suėmimas, kaltinamajam panaikinta (2 tomas, 127–129 b. l.). Todėl vadovaujantis BK 66 straipsniu, kaltinamajam į paskirtą bausmę įskaitytinas suėmime nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. išbūtas laikas.

32Kaltinamojo K. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

33Kaltinamojo K. D. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Teismas, skirdamas bausmę K. D., atsižvelgia į tai, jog kaltinamasis tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų nusikaltimą, ši nusikalstama veika baigta. Nusikalto būdamas nepilnamečiu – 17 metų, tačiau neužilgo, 2018 m. balandžio 28 d., sulaukė pilnametystės. Nusikaltimą padarė būdamas teistas, nes jis pirmą kartą už tyčinį nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, nuteistas 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės nuosprendžiu, kuris įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 28 d., neatlikęs paskirtos laisvės apribojimo bausmės (1 tomas, 39–41 b. l., Liteko duomenys), po nusikaltimo padarymo 2018 m. liepos 11 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų nuosprendžiu, kuris šiuo metu nėra įsiteisėjęs, pripažintas kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 187 straipsnio 3 dalyje, ir jam skirta laisvės apribojimo bausmė, kuri vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, apėmimo būdu subendrinta su 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme ir K. D. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu: - nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų; - nuo 22.00 val. iki 7.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; - mokytis, dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje. Į paskirtąją bausmę įskaityta atlikta bausmės dalis pagal 2017 m. gruodžio 5 d. Akmenės rajono apylinkės teismo nuosprendį (Liteko duomenys). Baustas administracine tvarka (1 tomas, 44–52 b. l.), nedirbantis (1 tomas, 59 b. l.), 2018 metais baigęs Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 10 klasę. Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. specialisto išvados matyti, kad K. D. nustatyti kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai, dėl kurių netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę(1 tomas, 62–63 b. l.).

35Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam K. D. skiriant vieną iš BK 187 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių bausmių – laisvės apribojimą, skiriant įpareigojimus, jo terminą nustatant artimą BK 48 straipsnio 2 dalyje numatytam bausmės termino vidurkiui.

36Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė nebendrintina su 2018 m. liepos 11 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų nuosprendžiu K. D. paskirta bausme, kadangi minėtas nuosprendis nėra įsiteisėjęs.

37Kaltinamajam K. D. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

38Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnyje numatyta, jog asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam <...> civilinį ieškinį.

39Civilinis ieškovas UAB ( - ) civiliniu ieškiniu teismo prašo, pripažinus L. O. ir K. D. kaltais, priteisti iš jų ar už jų veiksmus materialiai atsakingų asmenų, solidariai UAB ( - ) naudai 690,04 Eur turtinės žalos atlyginimą.

40Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalį turtine žala laikomas turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Taikant deliktinę atsakomybę pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tie nuostoliai, kurie priežastiniu ryšiu susiję su neteisėtais veiksmais. Baudžiamojoje teisėje turtinė žala suprantama kaip nusikalstama veika padaryta tiesioginė turtinė žala, materialiniai nuostoliai, kuriuos nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos patyrė, ir išlaidos, kurios atsirado šalinant nusikalstamos veikos pasekmes. Nukentėjusysis, patyręs dėl nusikalstamos veikos turtinę žalą, turi teisę į jos atlyginimą, tačiau, ją turėdamas, nusikalstama veika padarytos turtinės žalos dydį privalo įrodyti.

41Kaltinamieji su civiliniu ieškiniu sutinka, nurodė, kad įgiję turtą ar uždarbį, turtinę žalą atlygins. Kaltinamojo K. D. įstatyminė atstovė, civilinė atsakovė nurodė, kad su civiliniu ieškiniu sutinka, dėl sunkios turtinės padėties, prašė teismo žalos atlyginimą išdėstyti. Kaltinamojo L. O. rūpintojas, civilinio atsakovo – Akmenės rajono paramos šeimai centro – atstovas nurodė, kad L. O. turėtų pats atlyginti žalą.

42Pareikštas civilinis ieškinys turtinei žalai atlyginti pagrįstas bylos medžiaga. Nors civilinis ieškovas teismui nepateikė tiesioginių rašytinių įrodymų, jog vienos sugadintos apdailos plokštės kaina yra 13,27 Eur, tačiau nesant ginčui, teismas neturi pagrindo netikėti civilinio ieškovo rašte nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

43CK 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai.

44CK 6.276 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais; 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas. 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti.

45Aiškinant šią teisės normą sistemiškai, teismų praktikoje yra nurodyta, jog jeigu nagrinėjant bylą teisme nustatoma, kad subsidiariojo atsakovo prievolė yra pasibaigusi dėl žalą padariusio asmens pilnametystės, tai teismo procesinio dokumento, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės, rezoliucinėje dalyje turi atsispindėti ir materialiosios CK 6.276 straipsnio 3 dalies taikymo pasekmės, t. y. ieškinys subsidiariai atsakingiems asmenims turi būti atmestas.

46Pažymėtina, kad jau pats nepilnamečio nusikalstama veika padarytos žalos faktas numato, kad tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai yra kalti dėl padaryto teisės pažeidimo, nes jų kaltė suprantama kaip netinkama nepilnamečio priežiūra arba pareigos auklėti nepilnametį nevykdymas. Jie gali būti atleisti nuo materialinės atsakomybės tik tokiu atveju, jei įrodo, kad jų kaltės nėra arba nepilnamečio padarytos nusikalstamos veikos metu jie nebuvo atsakingi už jo priežiūrą. Tokių aplinkybių, šalinančių civilinio atsakovo Akmenės rajono paramos šeimai centro atsakomybę, šioje byloje nenustatyta.

47Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, teismas sprendžia, jog civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies. Kadangi šiuo metu K. D. yra sulaukęs pilnametystės, tai subsidiarioji civilinės atsakovės R. D. prievolė yra pasibaigusi dėl žalą padariusio asmens pilnametystės, todėl turtinės žalos atlyginimas priteistinas tik iš kaltinamojo K. D.. Įvertinus tai, kad kaltinamasis L. O. yra nepilnametis, iš jo priteistina turtinė žala, tačiau jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų padarytai žalai atlyginti, subsidiariai priteistina iš jo rūpybos institucijos – Akmenės rajono paramos šeimai centro, nustatant, kad ši institucijos pareiga pasibaigia, kai rūpintinis, sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti.

48Minėta, jog CK 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai, todėl turtinės žalos atlyginimas priteistinas solidariai iš kaltinamųjų L. O. ir K. D..

49Civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovas taip pat prašo priteisti kaltinamųjų civilinio ieškovo atstovavimo išlaidas patirtas – 550 Eur.

50Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Teismų praktikoje pažymima, jog nukentėjusiojo nurodomas patirtų atstovavimo išlaidų dydis neįpareigoja teismo priteisti nurodomą sumą, o yra tik viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama nustatant proceso išlaidų dydį. Teismas negali priteisti proceso dalyvio prašomos atstovavimo išlaidų sumos, jei yra pagrindas konstatuoti, jog nurodoma atstovavimo išlaidų suma yra per didelė (kasacinės nutartys Nr. 2K-605/2011, 2K-374/2012). Nustatant priteistinos piniginės sumos dydį taip pat atsižvelgtina ir į kasacinės instancijos teismo praktiką priteisiant nukentėjusiesiems turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti (kasacinės nutartys Nr. 2K-271/2010, 2K-21-942/2016).

51Iš bylos duomenų matyti, jog šioje baudžiamojoje byloje civilinį ieškovą atstovavo advokatas Linas Stanislavas Bagdonas. Ikiteisminio tyrimo metu atstovas nedalyvavo jokiuose procesiniuose veiksmuose, 2018 m. kovo 6 d. UAB ( - ) direktorius pateikė raštą, jog bendrovę atstovaus advokatas, advokato orderį (1 tomas, 32–35 b. l.), ko pasėkoje buvo priimtas nutarimas leisti įgaliotam atstovui dalyvauti procese. Bylą perdavus nagrinėti teisme, civilinis ieškovas pateikė 2 lapų apimties ieškinį (2 tomas, 90–94 b. l.), baudžiamoji byla iš esmės išnagrinėta per tris teismo posėdžius, 2018 m. balandžio 24 d. posėdis vyko 1 valandą, 2018 m. gegužės 11 d. posėdis vyko 1 valandą 21 min, 2018 m. birželio 29 d. – 26 min.

52Civilinio ieškovo atstovas nurodo, jog išlaidos susidarė teikiant teisines paslaugas – atstovavimas ikiteisminio tyrimo metu – 100 Eur, konsultacijos –75 Eur, civilinio ieškinio paruošimas – 150 Eur, kelionės išlaidos – 150 Eur, atstovavimas posėdyje – 75 Eur, viso 550 Eur. Pateikė sąskaitą už teisines paslaugas ir pinigų priėmimo kvitą.

53Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau aptartą atstovo veiksmų atstovaujant civilinį ieškovą ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme apimtį, į tai, jog realiai atstovas surašė nedidelės apimties civilinį ieškinį, papildomų jį pagrindžiančių rašytinių dokumentų nerinko, taip pat į kaltinamųjų amžių, turtinę padėtį, t. y. kad nei L. O., nei K. D. turto ir pajamų neturi, sprendžia, jog prašoma priteisti išlaidų suma mažintina iki 200 Eur, iš kaltinamųjų L. O. ir K. D. lygiomis dalimis priteistina po 100 Eur.

54Pažymėtina, jog pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, kaltinamąjį pripažinus kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, todėl civilinio ieškovo atstovo reikalavimas dėl civilinio ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš civilinių atsakovų, yra nepagrįstas.

55Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 301–305 straipsniais, 307–308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

57L. O. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

58Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtąją bausmę įskaityti suėmime nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. gegužės 14 d. išbūtą laiką.

59Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio L. O. sulaikymo įsiteisėjus nuosprendžiui dienos.

60K. D. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu:

61- nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

62- nuo 22.00 val. iki 7.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu;

63- mokytis, dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

64Kaltinamajam K. D. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

65Išaiškinti K. D., kad nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės apribojimas, privalo:

66-

67be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

68-

69vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

70-

71nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

72Išaiškinti K. D., kad jeigu dėl objektyvių priežasčių jie negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti juos nuo bausmės vietoj jos paskirdamas BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

73UAB ( - ), į. k. 134522910, civilinį ieškinį patenkinti iš dalies ir UAB ( - ) naudai priteisti solidariai iš kaltinamųjų L. O. ir K. D. 690,04 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt eurų 4 ct) nusikalstamais veiksmais padarytai turtinei žalai atlyginti, kaltinamajam L. O. neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, priteisti 690,04 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt eurų 4 ct) iš jo įstatyminio atstovo – civilinio atsakovo –Akmenės rajono paramos šeimai centro, kodas 300887060, nustatant, kad ši jo pareiga pasibaigia, kai jų rūpintinis – kaltinamasis L. O. sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti.

74UAB ( - ), į. k. ( - ), priteisti iš kaltinamųjų L. O. ir K. D. lygiomis dalimis 200 Eur (du šimtus eurų) jos turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

75Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. L. O. , asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. K. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 5. Teismas... 6. Kaltinamieji L. O. ir K. D. 2018 m. sausio 13 d. apie 2.00 val. ( - ), veikdami... 7. Kaltinamasis L. O. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 8. Kaltinamasis K. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 9. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja D. T. nurodė, jog šeštadienį ėjo pro... 10. Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, padarius jiems inkriminuotas... 11. 2018 m. sausio 13 d. įvykio vietos apžiūros protokolas su foto lentele... 12. Įvykio suvestinės duomenys patvirtina, jog apie turto sugadinimą policijos... 13. 2018 m. kovo 5 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos rašte Nr.... 14. 2018 m. sausio 26 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateiktame... 15. 2018 m. kovo 6 d. UAB ( - ) rašte nurodoma, jog bendrovė, sudariusi su... 16. Iš 2018 m. kovo 8 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, jog... 17. Pagal BK 187 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą... 18. Turto sugadinimas – toks turto savybių praradimo laipsnis, kai jo vertė... 19. Kaltinamieji pagal jiems pareikštą kaltinimą kaltais prisipažino visiškai.... 20. Įrodymų visuma nustatytas priežastinis ryšys tarp kaltininkų padarytos... 21. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 22. Bausmės skyrimas... 23. Teismas, skirdamas bausmes L. O. ir K. D., atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2... 24. Kaltinamojo L. O. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 25. Kaltinamojo L. O. atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai,... 26. Teismas, skirdamas bausmę nepilnamečiui L. O., atsižvelgia į tai, jog... 27. Iš bylos medžiagos matyti, jog L. O. augino globėja močiutė A. O., nuo... 28. Teismo vertinimu, aukščiau paminėti kaltinamąjį charakterizuojantys... 29. Nors realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas nepilnamečiui turi būti... 30. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė nebendrintina su 2018 m. liepos 11 d.... 31. Šioje baudžiamojoje byloje L. O. 2018 m. sausio 23 d. 14.37 val. buvo... 32. Kaltinamojo K. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 33. Kaltinamojo K. D. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 34. Teismas, skirdamas bausmę K. D., atsižvelgia į tai, jog kaltinamasis... 35. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas bausmės skyrimui reikšmingas... 36. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė nebendrintina su 2018 m. liepos 11 d.... 37. Kaltinamajam K. D. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą... 38. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109... 39. Civilinis ieškovas UAB ( - ) civiliniu ieškiniu teismo prašo, pripažinus L.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1... 41. Kaltinamieji su civiliniu ieškiniu sutinka, nurodė, kad įgiję turtą ar... 42. Pareikštas civilinis ieškinys turtinei žalai atlyginti pagrįstas bylos... 43. CK 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys... 44. CK 6.276 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki... 45. Aiškinant šią teisės normą sistemiškai, teismų praktikoje yra nurodyta,... 46. Pažymėtina, kad jau pats nepilnamečio nusikalstama veika padarytos žalos... 47. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, teismas... 48. Minėta, jog CK 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos... 49. Civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovas taip pat prašo priteisti kaltinamųjų... 50. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 51. Iš bylos duomenų matyti, jog šioje baudžiamojoje byloje civilinį ieškovą... 52. Civilinio ieškovo atstovas nurodo, jog išlaidos susidarė teikiant teisines... 53. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau aptartą atstovo veiksmų atstovaujant... 54. Pažymėtina, jog pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, kaltinamąjį pripažinus... 55. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 57. L. O. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 58. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtąją... 59. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio L. O. sulaikymo įsiteisėjus... 60. K. D. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 61. - nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;... 62. - nuo 22.00 val. iki 7.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokslu ar... 63. - mokytis, dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.... 64. Kaltinamajam K. D. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą... 65. Išaiškinti K. D., kad nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės apribojimas,... 66. -... 67. be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 68. -... 69. vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 70. -... 71. nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 72. Išaiškinti K. D., kad jeigu dėl objektyvių priežasčių jie negali... 73. UAB ( - ), į. k. 134522910, civilinį ieškinį patenkinti iš dalies ir UAB (... 74. UAB ( - ), į. k. ( - ), priteisti iš kaltinamųjų L. O. ir K. D. lygiomis... 75. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali...