Byla e2-1658-779/2018
Dėl žalos atlyginimo atsakovei A. U

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant ieškovo atstovui Irmantui Lengviniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Europastoliai“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovei A. U.,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. U. 8337,81 EUR žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodė, kad 2016-12-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6281-567/2016 uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) "Europastoliai" iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Gribžiniai". Vilniaus apygardos teismo 2016-12-20 nutartimi įmonės valdymo organai įpareigoti per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nuo 2011-02-28 iki bankroto administratoriaus paskyrimo bankrutavusios įmonės vadove buvo atsakovė A. U.. Bankrutavusios įmonės akcininkės nuo 2011-02-21 yra J. Š. (33 proc. visų akcijų), V. T. (34 proc. visų akcijų) ir atsakovė (33 proc. visų akcijų). Aukščiau minėtų teismo įpareigojimų atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi ir bankrutavusios įmonės turto bei dokumentų nėra perdavusi administratoriui. Bankroto administratoriaus turimais duomenimis A. U., V. T. ir kitų asmenų atžvilgiu vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų baudžiamojo kodekso (toliau BK) 216 str. ir 300 str. Iš Generalinės prokuratūros 2017-07-31 nutarimo skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą matyti, kad bankrutavusiai įmonei priklauso kilnojamasis turtas - pastoliai, tačiau bankrutavusios įmonės valdymo organai bankroto administratoriui nėra perdavę šio turto. Nurodė, kad bankroto administratorius, atlikdamas viešai skelbiamų dokumentų analizę, nustatė, jog UAB "Europastoliai" savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus teikė tik vieną kartą - už 2011 ataskaitinius metus. Iš minėto balanso matyti, kad 2011 metais bankrutavusi įmonė iš viso turėjo turto už 304663,17 EUR (1051941,00 LTL). Bankroto administratorius, neturėdamas įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, negali nustatyti, kur buvo panaudotas 2011 m. balanse nurodytas bankrutavusios įmonės turtas. Iš bankroto byloje esančio valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priedų bei pareikštų kreditorių finansinių reikalavimų matyti, jog bankrutavusi įmonė savo prievolių kreditoriams tinkamai nebevykdė jau nuo 2013 metų. VMI reikalavimas yra susidaręs už laikotarpį nuo 2014-01-01. 2015 m. VMI jau taikė priverstines skolos išieškojimo priemones - priėmė nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčio mokėtojo sąskaitos. Kreditoriaus R. Putnos IĮ finansinis reikalavimas yra susidaręs už laikotarpį nuo 2013-03-15. Kreditoriaus UAB „Sinerta LDC" finansinis reikalavimas yra susidaręs už laikotarpį nuo 2013-09-09. Nepaisant to, jog įmonė nebevykdė įsipareigojimų kreditoriams, atsakovė neinicijavo bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei ir taip pažeidė įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 8 str. 1 d. nustatytą pareigą. Vilniaus apygardos teismas 2017-04-20 nutartimi patvirtino bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 8337,81 EUR sumai. Vilniaus apygardos teismo 2017-07-18 nutartimi BUAB „Europastoliai" pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutavusios įmonės žala, kurią įmonė patyrė dėl to, kad jos vadovas - atsakovė laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo bei pažeidė kitus teisės aktų reikalavimus, laikytina bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma - 8337,81 EUR.

4Atsakovė A. U. atsiliepime į ieškinį nurodė su ieškiniu nesutinkanti, nes ji jokios žalos įmonei nepadarė.

5Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

92016-12-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6281-567/2016 UAB "Europastoliai" iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Gribžiniai". Vilniaus apygardos teismo 2016-12-20 nutartimi įmonės valdymo organai įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. VĮ „Registrų centras" duomenimis, nuo 2011-02-28 iki bankroto administratoriaus paskyrimo bankrutavusios įmonės vadove buvo atsakovė A. U.. Vilniaus apygardos teismas 2017-04-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3045-567/2017 patvirtino bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 8337,81 EUR sumai, o 2017-07-18 nutartimi BUAB „Europastoliai" pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2018-02-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-157-567/2018 dėl akivaizdaus A. U. aplaidumo ir sąmoningo įmonės dokumentų bankroto administratoriui neperdavimo, 5 metams apribota A. U. teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

10Dėl bendrovės vadovo pareigų

11ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, dalyvio pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas, prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalėjo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

12Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

13Iš 2016-12-20 Vilniaus apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-6281 -567/2016 matyti, jog pagal 2011 metų balansą UAB „Europastoliai“ turtas sudarė 304663,17 EUR, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 228559,72 EUR, t. y. jau 2011 metais įmonės įsipareigojimai viršijo 1/2 įmonės balanse esančio turto ir įmonė buvo nemoki. Juridinių asmenų registrui nustatyta tvarka nuo 2012 metų UAB „Europastoliai“ finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė, UAB „Europastoliai“ įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui yra 6746,64 EUR, t. y. įmonė negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Europastoliai“ nekilnojamojo turto neturi; VĮ Regitra duomenimis bendrovė registruotų transporto priemonių neturi. Taigi, šie bankroto byloje konstatuoti duomenys patvirtino UAB „Europastoliai“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų.

14Atsakovė A. U., būdama atsakinga už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis, nes buvo susipažinusi su įmonės finansiniais dokumentais, o būdama rūpestinga ir veikdama atidžiai, nustačiusi sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atsakovė neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu. Šios faktinės aplinkybės leidžia konstatuoti, kad UAB „Europastoliai“ vadovė A. U. nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y. atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

16Dėl įmonei padarytos žalos

17Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuotolių atlyginimo principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012).

18Teismas daro išvadą, kad atsakovei nevykdant įstatymų numatytų pareigų: nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Juridinių asmenų registrui neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdant teismo nutarties bei nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, ja nesirūpinant bankrutavusi įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalos. Įmonės vadovo (atsakovės) neatsakingumas, aplaidumas laikytinas pakankamu pagrindu įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymui.

19Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir atsiradusios žalos. Teismui nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jos kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovė (CPK 178 str., 182 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina Vilniaus apygardos teismo 2017-04-20 nutartimi patvirtina bankrutavusios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų suma- 8337,81 EUR.

20Dėl procesinių palūkanų.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškinio materialiniai reikalavimai atsakovės atžvilgiu patenkinti, todėl ieškovo reikalavimas dėl penkių procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovės taip pat tenkintinas.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

23CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p., bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai yra iškelta bankroto, todėl iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 188 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas pagal įstatymą buvo atleistas.

24Vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 96 straipsnio 6 dalimi, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovės A. U., a. k. ( - ), 8337,81 Eur (aštuonis tūkstančius tris šimtus trisdešimt septynis eurus 81 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-12-07 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BUAB „Europastoliai“, į. k. 302598389, naudai.

27Iš atsakovės A. U., a. k. ( - ), priteisti 188 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą Valstybės naudai.

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. U. 8337,81... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2016-12-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi... 4. Atsakovė A. U. atsiliepime į ieškinį nurodė su ieškiniu nesutinkanti, nes... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus,... 6. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo.... 7. Ieškinys tenkintinas. ... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 9. 2016-12-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 10. Dėl bendrovės vadovo pareigų... 11. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, dalyvio pareiga kreiptis... 12. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 13. Iš 2016-12-20 Vilniaus apygardos teismas nutarties civilinėje byloje Nr.... 14. Atsakovė A. U., būdama atsakinga už įmonės apskaitos organizavimą,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 16. Dėl įmonei padarytos žalos... 17. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1... 18. Teismas daro išvadą, kad atsakovei nevykdant įstatymų numatytų pareigų:... 19. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp... 20. Dėl procesinių palūkanų.... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 23. CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 24. Vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 96 straipsnio 6 dalimi, 259,... 25. ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovės A. U., a. k. ( - ), 8337,81 Eur (aštuonis... 27. Iš atsakovės A. U., a. k. ( - ), priteisti 188 Eur (vieną šimtą... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...