Byla 2-680/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „GEVALDA“, R. F. ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „ITODA SERVISAS“, uždarosios akcinės bedrovės „VAVISTA“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalies, kuria atsakovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, civilinėje byloje Nr. B2-3304-781/2014 pagal ieškovo Lietuvos banko pareiškimą atsakovui kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus UAB „GEVALDA“, R. F., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „ITODA SERVISAS“, UAB „VAVISTA“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ir tretieji asmenys prašė teismo iškelti atsakovui kredito unijai (toliau – KU) „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto bylą. Ieškovas ir tretieji asmenys pasiūlė atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras: ieškovas Lietuvos bankas – UAB „Verslo konsultantai“, trečiasis asmuo UAB „GEVALDA“ – UAB „Valeksa“ ir Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras, UAB, trečiasis asmuo „VAVISTA“ – UAB „Audata“. Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjančiam teismui pateikė sutikimą administruoti atsakovą savarankiškai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nederino, nesvarstė ir nevertino trečiųjų asmenų pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų motyvuodamas iš esmės tuo, kad minėti tretieji asmenys pasiūlymus dėl bankroto administratorių kandidatūrų nepateikė laiku teismui iki paskirtojo teismo posėdžio. Patikrinęs byloje ieškovo siūlomo (UAB „Verslo konsultantai“) bei savarankiškai pateikusio sutikimą (UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“) bankroto administratoriaus kandidatūrų atitiktį Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytiems reikalavimams, teismas konstatavo, kad administratoriai atitinka formalius reikalavimus. Teismas, įvertinęs siūlomo ir savarankiškai sutikimą davusio bei suderintų teisės aktų nustatyta tvarka administratorių kandidatūrų faktinius duomenis, bei atsižvelgdamas į tai, kad bankroto byla keliama finansinei įstaigai – kredito unijai, užimančiai reikšmingą finansinių įstaigų rinkos dalį, padarė išvadą, kad tinkamiausia kandidatūra yra UAB „Verslo konsultantai“, kaip didesnę profesinę patirtį tokio pobūdžio veikloje turintis asmuo.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo R. F. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo, išskyręs du bankroto administratorius bei nepagrįstai ir formaliai nevertinęs kitų siūlomų administratorių kandidatūrų, pažeidė atsakovo kreditorių interesus, neužtikrino galimybės parinkti tinkamiausią kandidatūrą, todėl teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra nepagrįsta, neteisėta ir turėtų būti panaikinta. Remiantis Lietuvos teismų formuojama praktika, ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintomis „Dėl teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui“ teismas, ypač kai pateikiamos kelios kandidatūros, turėtų parinkti tinkamiausią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliantas į atsakovo bylą buvo įtrauktas teismo rezoliucija 2014-02-05. Jo siūlomas bankroto administratorius UAB „Valeksa“ deklaraciją, patvirtinančią teisę teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, Įmonių bankroto valdymo departamentui (toliau – Departamentas) elektroninėmis priemonėmis pateikė 2014-01-29. Teismui gavus siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą Departamentas jau turėjo visus duomenis, reikalingus pateikti teismui atsakymą dėl administratoriaus tinkamumo, todėl, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai laiko iki teismo nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą suderinti su Departamentu apelianto siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą, tačiau, nepaisant to, teismas konstatavo, kad laiko suderinimui nepakanka ir kandidatūros iš viso nevertino. Be to, apelianto nuomone, paskirtasis bankroto administratorius turi penkis darbuotojus, šiuo metu vykdo trijų kredito unijų bankroto administravimo paslaugas, todėl su tokiu darbo krūviu negalės užtikrinti tinkamo ir sklandaus atsakovo bankroto administravimo. Šio administratoriaus buveinės ir veiklos vieta yra Kaune, o atsakovo - Vilniuje, todėl akivaizdu, kad siekiant užtikrinti bankroto proceso ekonomiškumo principą, tikslinga skirti bankroto administratorių, kurio veiklos vieta yra Vilniuje.

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „VAVISTA“ taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Mano, kad skundžiama teismo nutarties dalis turi būti panaikinta, nes pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Verslo konsultantai“, nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos dėl skyrimo bankroto administratoriumi tik nešališko ir profesionaliai veikiančio asmens, kuris visiškai atitinka ĮBĮ 11 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Šiuo atveju apeliantas abejoja teismo paskirtąja kandidatūra dėl neužtikrinimo galimybės objektyviai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Apelianto duomenimis, UAB „Verslo konsultantai“ yra interesų konflikto situacijoje, todėl negalės tinkamai ir objektyviai vykdyti bankroto procedūros. Apeliantas jau pirmosios instancijos teismui buvo nurodęs žinomą visuomenės informavimo priemonėse išplatintą informaciją, kad šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas dėl keturių kredito unijų turto iššvaistymo ir kitų nusikaltimų, jame įtarimai pareikšti 56 asmenims, dėl 2 asmenų paskelbta paieška, FNTT direktoriaus K. J. teigimu, asmenys (unijų valdytojai ar jų atstovai), ėmę kreditus iš unijų, kartu ir iš atsakovo, gali būti tarpusavyje susiję. Apelianto nuomone, ši informacija ir tai, kad dalies minėtų unijų bei atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ rodo, kad UAB „Verslo konsultantai“ pateko į akivaizdžią interesų konflikto situaciją, kuri pagal galiojančius teisės aktus (ĮBĮ 11 str. 4 d. prasme) yra netoleruotina, priklausomai nuo ikiteisminio tyrimo baigties, gali tapti tiek unijos kreditoriais, tiek skolininkais. Be to, jeigu ir nebūtų pagrindo nustatyti interesų konflikto ar nešališkumo pagrindo, apelianto siūlomas bankroto administratorius yra tinkamesnis atsižvelgiant į užimtumo kriterijų, todėl galėtų operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūrą.

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „GEVALDA“ taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. bankroto administratoriumi paskirti vieną iš jo pirmajai instancijai siūlytų kandidatūrų. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės panašiais motyvais kaip ir trečiojo asmens R. F., t. y. motyvuojant tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė derinti ir vertinti apelianto pasiūlytas kandidatūras su Departamentu, motyvuojant tuo, kad teismas neturėjo pakankamai laiko tai atlikti. Apelianto siūlomi kandidatai savo deklaracijas Departamentui buvo pateikę 2014-01-29 ir 2014-02-03, apelianto pareiškimas dėl įstojimo į bylą teisėjo rezoliucija buvo priimtas 2014-02-05, todėl Departamentas turėjo visus duomenis apie kandidatūras ir reikalingus teismui pateikti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nesiėmė jokių veiksmų užtikrinti tinkamą proceso dalyvių teisių įgyvendinimą ir nesudarė galimybės vertinti ir kitų kandidatūrų. Taip pat nebuvo užtikrinta bankroto proceso ekonomiškumo principas, nes paskirtojo bankroto administratoriaus buveinės ir veiklos vieta yra Kaune, o atsakovo - Vilniuje.

11Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas Lietuvos bankas prašo juos atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad atskirieji skundai nepagrįsti, todėl atmestini. Vien faktas, kad teismo paskirtasis administratorius vykdo trijų kredito unijų bankroto administravimo procedūras, neleidžia daryti išvados, jog bankroto administratorius dėl to negalės užtikrinti tinkamo ir sklandaus dar vienos kredito unijos bankroto proceso administravimo. Priešingai, teismo paskirtasis bankroto administratorius yra susipažinęs su kredito unijų bankroto procedūrų specifika, todėl šis procesas bus operatyvesnis, be to, paskirtasis administratorius turi filialą Vilniuje ir atlieka visas bankroto administratoriaus funkcijas. Apeliantų argumentai dėl galimo ar esamo interesų konflikto atmestini kaip nepagrįsti jokiais įrodymais. Be to, pažymėtina, kad UAB „Audata“ kiekvienais metais atlikdavo atsakovo auditą, o tai sudaro pagrindo įtarti, kad gali susidaryti aplinkybės dėl tinkamo tikrųjų atsakovo bankroto priežasčių išaiškinimo. Taip pat, ieškovo duomenimis, pareiškėjai yra ne tik kredito unijos pajininkai, bet ir pagal bylos medžiagą jos skolininkai, todėl yra pagrįstų prielaidų įtarti, kad jų pasiūlytų asmenų paskyrimas administratoriumi gali sukliudyti objektyviai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirieji skundai netenkintini.

14Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties dalies, kuria atsakovo KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Verslo konsultantai“, pagrįstumo klausimas.

15Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui keliamų reikalavimų.

16Byloje dalyvaujantys asmenys apeliacine tvarka iš esmės ginčija teismo nutarties motyvą nevertinti dalies pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų tuo pagrindu, kad jos dėl pavėluoto pateikimo nebuvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu bei iš dalies aplinkybes, kad nagrinėjamoje byloje kitos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka šiuos formalius reikalavimus. Taip pat apeliacijos objektas yra bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kaip tinkamiausios pagrindimo aplinkybės.

17Dėl atsisakymo vertinti dalį bankroto administratoriaus kandidatūrų

18Kaip jau ir buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą nevertinti trečiųjų asmenų pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų, ją motyvavo tuo, kad šios kandidatūros buvo pateiktos teismui likus mažai laiko iki teismo posėdžio, todėl nebuvo suderintos įstatyme nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia teismo išvada, todėl apeliantų argumentai atskiruosiuose skunduose, kad tokia teismo nutartis pažeidžia ĮBĮ nurodytą asmens teisę pateikti bankroto administratoriaus kandidatūrą, atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas bankroto administratoriaus kandidatūrų realus vertinimas galimas ir prasideda tik po to, jei teismas atliko įstatyme imperatyviai numatytus veiksmus, t. y. privalomą derinimą su Vyriausybės įgaliota institucija, o šiuo atveju -Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, dalis pareiškėjų į bylą įstojo (teismo rezoliucijos pagrindu) likus 2 dienoms ar prieš pat paskirtąjį teismo posėdį, apie kurį buvo visiems prieinama ir žinoma informacija. Todėl atsižvelgus į tai, kad civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo teismo nutartimi buvo iškelta 2014-01-22 pagal pareiškėjo Lietuvos banko pareiškimą, o specialioji bankroto procedūros norma (Lietuvos Respublikos finansų įstaigos įstatymo 57 str. 6 d.) nustato 15 dienų terminą teismui spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, net atlikus paruošiamuosius bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo veiksmus, pripažintina, kad 2014-01-23 teismas, paskirdamas 2014-02-07 teismo posėdį, būtent ir laikėsi imperatyvaus įstatymo reikalavimo. Trečiųjų asmenų nurodomos aplinkybės, jog jų pasiūlyti bankroto administratoriai buvo pateikę sutikimus / deklaracijas Departamentui jau anksčiau ir teismui būtų užtekę laiko formaliai užklausti Departamento dėl kandidatūrų derinimo, nesudaro pagrindo pripažinti, jog teismas netinkamai taikė teisės normas ir dėl to pažeidė trečiųjų asmenų teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliantų nurodytos aplinkybės, jog jų siūlomi kandidatai savo deklaracijas Departamentui buvo pateikę net anksčiau negu patys asmenys pateikė procesinius dokumentus teismui, sudaro pagrindą daryti prielaidą šių asmenų suinteresuotumu byla, nes pagal bankroto administratorių derinimo taisykles bankroto administratoriai gali pateikti savo deklaracijas tik po to, kai asmenys pateikia procesinius dokumentus teismui (per 2 darbo dienas). Įvertinus šiuos pateikimo terminus, bei 5 darbo dienų terminą Departamentui teismui atsakyti, pripažintina, kad teismas net fiziškai negalėjo atlikti papildomai pateiktų bankroto administratorių kandidatūros derinimo veiksmų per tą laiką iki teismo posėdžio, o teismo posėdžio atidėjimas, esant iš esmės paruoštai bylai, būtų vertinamas kaip nepagrįstas bylos vilkinimas. Todėl darytina išvada, kad teismas, atsižvelgęs iš esmės į proceso koncentracijos principą ir nevertinęs dalies bankroto administratorių, kurių nesuderino su Vyriausybės įgaliota institucija, nepažeidė įstatymo reikalavimų.

19Dėl byloje pasiūlytų bei teisės aktų nustatyta suderintų bankroto administratoriaus kandidatūrų įvertinimo kaip tinkamiausios

20Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad motyvuoti konkrečios administratoriaus kandidatūros parinkimą ypač svarbu tais atvejais, kai buvo pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros. Tokiu atveju teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi pasisakyti, kodėl skiria būtent šią ir kodėl atmeta kitas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-700/2010; 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011, kt.). Galiojantys teisės aktai nepateikia kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami šie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nė vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

21Nagrinėjamoje byloje teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderintos 2 bankroto administratorių kandidatūros. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ motyvuodamas tuo, kad pagal Departamento viešai skelbiamus duomenis pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros faktiškai yra tinkamos administruoti atsakovą, tačiau pagal teismų praktikoje nusistovėjusius bankroto administratoriaus kandidatūrų parinkimo kriterijus padarė išvadą, kad UAB „Verslo konsultantai“ administratoriaus kandidatūra yra tinkamiausia vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, nes galėtų optimaliausiai užtikrinti atsakovo bankroto proceso eigą dėl didelės profesinės patirties administruojant panašios veiklos įmones, t. y. finansų įstaigų bankroto procedūras.

22Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl bankroto administratoriaus parinkimo yra motyvuotos ir pagrįstos byloje esančiais duomenimis, todėl padaryti priešingos išvados nėra pagrindo (CPK 185 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgus į ieškovo poziciją, išdėstytą atsiliepime, apeliantų atskirųjų skundų argumentai dėl galimo paskirtojo bankroto administratoriaus interesų konflikto jau administruojant kitas kredito unijas, nes minėtų unijų atitinkami asmenys gali būti susiję neteisėta veikla ir su atsakovu, yra nepagrįsti, nes neparemti jokiais įrodymais dėl kokių konkrečių administratoriaus veiksmų yra ar gali būti interesų konfliktai.

23Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo dėl užimtumo ar buveinės vietos turint Vilniuje filialą) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

25palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalį, kuria atsakovo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo konsultantai“, juridinio asmens kodas 300107165, nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ir tretieji asmenys prašė teismo iškelti atsakovui kredito unijai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo R. F. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „VAVISTA“ taip pat prašo panaikinti... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „GEVALDA“ taip pat prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas Lietuvos bankas prašo juos... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirieji skundai netenkintini.... 14. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos... 15. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės... 16. Byloje dalyvaujantys asmenys apeliacine tvarka iš esmės ginčija teismo... 17. Dėl atsisakymo vertinti dalį bankroto administratoriaus kandidatūrų... 18. Kaip jau ir buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą... 19. Dėl byloje pasiūlytų bei teisės aktų nustatyta suderintų bankroto... 20. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad motyvuoti... 21. Nagrinėjamoje byloje teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderintos 2 bankroto... 22. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo padarytos... 23. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 25. palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties dalį, kuria...