Byla 2-2036/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų BAB bankas „SNORAS“, UAB „Urbanistika“, atsakovo UAB „Remada“, trečiųjų asmenų „Swedbank lizingas“, UAB, „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5238-781/2014 pagal ieškovų BAB bankas „Snoras“, UAB „Apsaugos komanda“, UAB „Juridinė paslauga“, VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Urbanistika“, R. V. pareiškimus atsakovui UAB „Remada“, tretieji asmenys „Swedbank lizingas“, UAB, „Statoil Fuel&Retail Lietuva“, UAB dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartimi iškelta UAB „Remada“ restruktūrizavimo byla.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą nutraukė, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi paliko nepakeistą.

6Ieškovai BAB bankas „SNORAS“, UAB „Apsaugos komanda“, UAB „Juridinė paslauga“, VSDFV Vilniaus skyrius, UAB „Urbanistika“, R. V. kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Remada“. Tretieji asmenys „Swedbank lizingas“, UAB, „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo palaikė.

7Ieškovai BAB bankas „SNORAS“ ir UAB „Apsaugos komanda“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Nemokumo sprendimai“.

8Ieškovai UAB „Juridinė paslauga“ ir R. V. bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo efektai“.

9Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Būrai“.

10Ieškovas UAB „Urbanistika“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“.

11Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Valeksa“.

12Trečiasis asmuo „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

13Atsakovas UAB Remada“ prašė atidėti bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Remada“ iškėlimo.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi, konstatavęs atsakovo UAB „Remada“ nemokumą, iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo efektas“.

16Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovo UAB „Remada“ pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimas nebuvo išspręstas, sprendė nesant pagrindo atidėti bylos dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo.

17Teismas, nustatęs, kad atsakovo UAB „Remada“ pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, be to, aplinkybę, kad įmonė laiku neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, sprendė, kad įmonė yra nemoki, todėl keltina bankroto byla (ĮBĮ 4 str. 1 p., 8 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

18Teismas ieškovų VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Urbanistika“ ir trečiojo asmens Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų nesvarstė ir jų nederino su Įmonių bankroto departamentu prie Ūkio ministerijos, motyvuojant tuo, kad nebuvo pateiktos likus pakankamai laiko iki paskirto teismo posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo.

19Teismas, konstatavęs kitų siūlomų bankroto administratoriais – UAB „Verslo efektai“, UAB „Valeksa“ ir UAB „Nemokumo sprendimai“ kandidatūrų atitikimą ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams (turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apdraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikė deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos), pripažinęs, kad trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB siūlomas bankroto administratoriumi UAB „Valeksa“ yra netinkamas (darbuotojui I. M. skirtas įspėjimas), įvertinęs patirties ir užimtumo kriterijus, siekiant užtikrinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, bankroto eigos efektyvumą ir nepertraukiamumą, pirmenybę teikė dviejų kreditorių (tame tarpe darbuotojos) pasiūlytai bankroto administratoriaus kandidatūrai – UAB „Verslo efektas“.

20III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

21Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai vertino pasiūlytų bankroto administratorių atitikimą užimtumo bei daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių pasitikėjimo kriterijams. Nurodė, kad siūlyto administratoriumi UAB „Nemokumo sprendimai“ užimtumas (darbo krūvis) yra mažesnis lyginant su paskirto administratoriumi UAB „Verslo efektai“, todėl jo siūlytas administratorius yra tinkamesnis vykdyti bankroto procedūrą ir optimaliau užtikrins bankroto proceso eigą;
 2. Teismas neįvertino visų aplinkybių, galinčių sukelti neigiamą įtaką administratoriaus patikimumui dėl nešališkumo, objektyvumo ir sąžiningumo (moralumo). Administratoriaus UAB „Verslo efektas“ akcininkė A. K., valdo 50 proc. akcijų UAB „Verenta“, kurios direktorius D. U. pagal prie atskirojo skundo pridedamą publikuoto svetainėje delfi.lt straipsnio kopiją yra teistas, jis vadovavo UAB „Urs Technologies“, kurią administruoja UAB „Verslo efektas“. Be to, UAB „Verslo efektas“ veiklos adresas sutampa su pasiūliusio kreditoriaus UAB „Juridinė paslauga“ veiklos adresu;
 3. BAB bankas“ SNORAS“ reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų atsakovo kreditorių reikalavimų sumos, todėl siūlomas administratorius „Nemokumo sprendimai“ geriausiai atitiktų tiek kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus, maksimaliai užtikrintų sklandžią ir operatyvią bankroto procedūrą, be to, veikia bankrutuojančios įmonės veikos teritorijoje (buveinė – Vilniuje, filialai – Šiauliuose, Panevėžyje), turi pakankamai patirties ir profesionalumo (kompetencijos) administruoti dideles statybų veiklos, didelio kapitalo ir valstybinės reikšmės objektus valdžiusias bankrutuojančias įmones.

22Ieškovas UAB „Urbanistika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo, neįvertino aplinkybės, kad paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ ir jį pasiūliusio ieškovas UAB „Juridinė paslauga“ registracijos adresai sutampa (registruoti tame pačiame gyvenamosios paskirties bute). Pažymėjo, kad tokiu atveju glaudūs tarpusavio ryšiai ir artimas tarpusavio bendradarbiavimas sąlygoja prielaidas galimam administratoriaus suinteresuotumui ir šališkumui, neskaidriam bankroto procedūrų vykdymui;
 2. Bankroto administratoriaus UAB „Verslo efektas“ pateikta deklaracija neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“ nustatytos formos, todėl abejotinas atitikimas imperatyviems įstatymo reikalavimams. Be to, teismui nebuvo pateiktas UAB „Verslo efektas“ patvirtinimas dėl ryšių su atsakovo UAB „Remada“ bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, t. y. vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris) apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, organo nariai, dalyviai nėra bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktiniai, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ir susiję svainystės ar partnerystės ryšiais);
 3. Teismas nepagrįstai nesvarstė ir motyvuodamas nesant pakankamai laiko iki paskirto posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakė derinti pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Ius Positivum“ su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Priešingai, teismas turėjo būti aktyvus ir nedelsiant privalėjo kreiptis dėl pasiūlyto bankroto administratoriaus suderinimo vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, 10 dalimi, minėtų taisyklių 4 punktu, taip pat spręsti dėl galimybės pratęsti nustatytą vieno mėnesio terminą pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį;
 4. Administratoriumi siūlomo UAB „Ius Positivum“ lyginant su teismo paskirto UAB „Verslo efektai“ užimtumas yra optimalesnis ir tinkamesnis vykdyti naujos įmonės bankroto procedūras, be to, turėjimas kolektyve juridinių darbuotojų užtikrina galimybes patiriant mažiau išlaidų bankroto procesą administruoti sklandžiau, operatyviau ir kokybiškiau. Be to, UAB „Ius Positivum“ veiklos vieta yra Vilniuje, filialai veikia praktiškai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, kas sudarytų galimybes ekonomiškiau vykdyti bankroto proceso veiksmus mažesnėmis sąnaudomis nepasitelkiant trečiųjų asmenų;
 5. Teismo skirto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ nepakankama patirtis (nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros) neužtikrins sklandžios ir operatyvios bankroto procedūros eigos, kitų siūlytų bankroto administratorių – UAB „Nemokumo sprendimai“, UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, UAB „Būrai“ patirtis nėra pakankama administruoti didelę ūkinę-komercinę veiklą vykdžiusios įmonės bankroto procesą;
 6. Įvertinus tai, kad bankroto byla atsakovui keliama po restruktūrizavimo bylos nutraukimo, bankroto administratoriui tikslinga turėti patirties ir specialių žinių apie restruktūrizavimo procesą. Siūlomas administratoriumi UAB „Ius Positivum“ turi patirties įmonių restruktūrizavimo procese. Teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo efektai“, taip pat UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, UAB „Būrai“ pateikė pažymėjimus teikti restruktūrizavimo administratoriaus paslaugoms teikti, tačiau nėra baigę ir šiuo metu neadministruoja nei vieno restruktūrizavimo proceso; UAB „Nemokumo sprendimai“ neturi leidimo teikti įmonių restruktūrizavimo paslaugų;
 7. Kitų bankroto administratorių siūlomos kandidatūros kelia abejonių dėl suinteresuotumo bankroto procesu ir galimo šališkumo, pvz.: UAB „Nemokumo sprendimai“ pateikė ĮBĮ nereikalaujamą pažymą apie papildomą veiklos informaciją; UAB „Būrai“ vietoj sutikimo pateikė pristatymą apie save; UAB „Valeksa“ sutikime teikti bankroto administravimo paslaugas akcentavo vykdomos veiklos pobūdį ir patirtį;
 8. UAB „Būrai“ pateikė teismui fizinio asmens J. B. pažymėjimą dėl leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas, be to, nepateikė sutikimo dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo atsakovui;
 9. UAB „Valeksa“ negali būti skiriamas bankroto administratoriumi dėl paskirtos nuobaudos.

23Atsakovas UAB „Remada“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti civilinės bylos Nr. B2-5238-781/2014 nagrinėjimą iki bus priimta teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-5501-656/2014 iškelti UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą arba ją atsisakyti iškelti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Remada“, todėl pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies nuostatas, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręsta byla, be pagrindo iškelta bankroto byla;
 2. Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, neįvertino atsakovo nurodytų aplinkybių, kad atsakovas negavo teismo siųstų procesinių dokumentų, tuo apribojo galimybes dalyvauti procese, teikti paaiškinimus, atsikirtimus, aktualius įmonės finansinius atskaitomybės duomenis, pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nurodė, kad apie bankroto bylos inicijavimą sužinojo iš didžiausio kreditoriaus, apie paskirtą bylos nagrinėjimą – iš viešai skelbiamos Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO. Po prašymo pateikti bylos medžiagos kopiją pateikimo teismui dalis procesinių dokumentų (bylos dokumentų kopijos) atsakovui buvo pateikta tik 2014 m. rugsėjo 1 d. Pažymėjo, kad teismas nesiėmė priemonių dėl procesinių dokumentų tinkamo įteikimo atsakovui (neįpareigojo bylos šalių nurodyti kito atsakovo adreso, nemėgino procesinių dokumentų įteikti per atsakovo vadovą ar kitais CPK įtvirtintais būdais);
 3. Teismas, neturėdamas aktualių atsakovo finansinių rodiklių, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo be pagrindo rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartimi ir joje pateiktais atsakovo finansiniais rodikliais, o nereikalaudamas atsakovo vadovo pateikti finansinių dokumentų pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį, pažeidė pareigą būti aktyviu bankroto byloje. Be to, neįvertino aplinkybės, kad nutraukus restruktūrizavimo bylą, visi mokėjimai tapo pradelstais, atsinaujino netesybų ir palūkanų skaičiavimas, kas turėjo įtakos bendram įsiskolinimų dydžiui, ir fakto, kad su didžiausiu kreditoriumi BAB bankas „SNORAS“ deramasi dėl pritarimo pakartotiniam bendrovės restruktūrizavimui.

24Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

251.Teismas netinkamai vertino siūlomų bankroto administratorių darbo patirtį ir užimtumą skyrė akivaizdžiausiai mažiausią darbo patirtį ir ženkliai didesnį užimtumą turintį bankroto administratorių, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl paskirto administratoriaus gebėjimo sklandžiai ir efektyviai administruoti atsakovo bankroto procesą;

262. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo siūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Valeksa“, remdamasis aplinkybe, kad darbuotojui Irmantui Malinauskui yra skirtas įspėjimas. Pažymėjo, kad nėra jokio pagrindo abejoti šio administratoriaus tinkamumu, kadangi minėta nuobauda buvo paskirta ne kaip UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui, o kaip UAB „Kalaraliaučiaus grupė“ įgaliotam asmeniui, vykdančiam BAUB „Žirmuva“ bankroto procedūras. Be to, sprendimas dėl nuobaudos skyrimo nėra įsiteisėjęs, nes yra apskųstas;

273. Administratoriumi siūlomas UAB „Valeksa“ yra patyręs, jo užimtumas optimalus, buveinė ir veiklos vieta yra kaip ir atsakovo, be to, yra filialai Šiauliuose, Kaune ir Klaipėdoje, infrastruktūra, intelektiniai ištekliai ir finansinis pajėgumas atlikti operatyvius administravimo veiksmus yra pakankami sklandžiai, kokybiškai ir operatyviai UAB „Redama“ bankroto procedūrai vykdyti.

28Trečiasis asmuo „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nesvartė dėl galimybių suderinti pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo paslaugos“ kandidatūros, kadangi duomenys apie bankroto administratorių buvo pateikti likus pakankamai laiko – apelianto siūlomas administratorius deklaraciją, patvirtinančią teikti atsakovui administravimo paslaugas, elektroninėmis priemonėmis pateikė Įmonių bankroto departamentui likus 6 darbo dienoms iki teismo posėdžio dienos. Teismas formaliai nevertino kitų pasiūlymų dėl bankroto administratorių kandidatūrų, todėl neužtikrino tinkamo proceso dalyvių teisių įgyvendinimo, pažeidė atsakovo kreditorių interesus;
 2. Teismo paskirto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ patirtis bankroto proceso procedūrose kelia abejones dėl tinkamo, operatyvaus ir sklandaus atsakovo bankroto proceso vykdymo.

29Ieškovas UAB „Urbanistika“ atsiliepime į atskiruosius skundus nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atidėti pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodė, kad atsakovas teikdamas pakartotinai pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir besąlygiškai vilkina bankroto bylos iškėlimą. Nurodė, kad ankstesnė atsakovo restruktūrizavimo byla buvo nutraukta dėl restruktūrizavimo plano nevykdymo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, liudijančių apie realias priemones, kurių imtasi atsakovo nemokumo atkūrimui po Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties, kuria buvo palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartis dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, ir galimai ateityje tinkamam restruktūrizavimo plano vykdymui. Pažymėjo, kad sutinka su atskirųjų skundų argumentais dėl teismo pareigos veikti aktyviai bankroto procese ir abejonėmis paskirto bankroto administratoriaus atitikimu ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies imperatyviems reikalavimams.

30Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ atsiliepime į atskiruosius skundu papildomai pažymėjo, kad atsakovas atskirajame skunde teigdamas apie derybas su didžiausiu kreditoriumi BAB bankas „SNORAS“ nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Nurodytas teiginys yra klaidingas bei melagingas, tarp UAB „Remada“ ir BAB bankas „SNORAS“ šiuo metu jokių derybų dėl pritarimo pakartotiniam įmonės restruktūrizavimui nevyksta.

31Ieškovas UAB „Juridinė paslauga“ atsiliepimu į atskiruosius skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovų BAB bankas „SNORAS“, UAB „Urbanistika“, atsakovo UAB „Remada“, trečiųjų asmenų „Swedbank lizingas“, UAB, „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad atskirųjų skundų argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ tinkamumo vykdyti UAB „Remada“ bankroto procedūras. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad egzistuoja ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyti draudimai, taip pat nenurodė pagrįstų motyvų, kurie sudarytų pagrįstas prielaidas paskirto bankroto administratoriaus netinkamumu, nesugebėjimu tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas, kas būtų pagrindas naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėjo, kad atskiruosiuose skunduose akcentuojamas bankroto administratoriaus užimtumo ir patirties kriterijai, kaip žinia, nėra absoliutūs ir lemiami skiriant bankroto administratorių. Be to, bankroto administratorių siūlančio kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali turėti jokios teisinės reikšmės. Aplinkybė dėl UAB „Verslo efektai“ pateiktos deklaracijos formos neatitikimo įstatymo reikalavimams nepaneigia jo tinkamumo, kadangi kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Kiti argumentai atskiruosiuose skunduose nurodyti UAB „Verslo efektai“ galimo suinteresuotumo argumentai nesant juos pavirtinančių įrodymų, yra deklaratyvūs.

32Kreditorius UAB „Apsaugos sistemos“ 2014 m. lapkričio 12 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūrų. Nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl UAB „Remada“ bankroto administratoriaus skyrimo būtina suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos ir svarstyti pateiktas bankroto administratorių – UAB „Tytus“, UAB „Administravimas“, UAB „Avere“, UAB „Lematas“, UAB „Finresta“, UAB „Ekvalda“ kandidatūras.

33Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB „Remada“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą iki bus priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis iškelti UAB „Remada“ restrūkturizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti pagal 2014 m. lapkričio 12 d. pareiškimą.

34Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB „Remada“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl įpareigojimo BAB bankas SNORAS pateikti duomenis apie reikalavimų į banko skolininkus perleidimo tretiesiems asmenims.

35Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB „Remada“ prašymas teismui, nusprendus, kad UAB „Remada“ yra nemoki ir pirmosios instancijos teismas įmonei pagrįstai iškėlė bankroto bylą, UAB „Remada“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“, UAB „Būrai“, UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ arba UAB „Ius Positivum“.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Nagrinėjamoje byloje atskiraisiais skundais keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos nutartis yra pagrįsta ir teisėta dalyje dėl atsisakymo atidėti bylos nagrinėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tinkamo pranešimo ir procesinių dokumentų įteikimo atsakovui, bankroto administratoriaus paskyrimo. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovų ir atsakovo atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

38Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo apeliacinės instancijos teisme

39Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovas UAB „Remada“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kadangi 2014 m. lapkričio 12 d. Vilniaus apygardos teismui pareiškė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teismui pagal turinį teikiamas pakartotinis (galimai analogiškas) 2014 m. rugpjūčio 27 d. pateiktam pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Remada“ iškėlimo, kurį Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi atsisakė priimti kaip tapatų CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu (Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 24 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą), vadovaudamasis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais, sprendžia, kad nėra pagrindo atidėti bylos nagrinėjimo dėl prašymo atidėti bylos nagrinėjimo iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (CPK 7 str., 1622 str. 1d., 179 str. 3d., 185 str., 302 str.). Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Remada“ taip pat atsisakė priimti (civilinė byla Nr. B2-6273-392/2014).

40Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo UAB „Remada“ 2014 m. lapkričio 13 d. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl įpareigojimo BAB bankas SNORAS pateikti duomenis apie reikalavimų į banko skolininkus perleidimo tretiesiems asmenims teisiškai yra nepagrįstas, prašymas netenkintinas ir nėra pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą.

41Apeliacinis teismas pažymi, kad atsakovo UAB „Remada“ 2014 m. lapkričio 20 d. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą nenagrinėtinas, kadangi pateiktas po Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties atidėti nutarties priėmimą ir paskelbimą išnagrinėtoje šioje byloje priėmimo.

42Dėl byloje nedalyvaujančio asmens teisės teikti pareiškimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

43Kreditorius UAB „Apsaugos sistemos“, pateikęs apeliacinės instancijos teismui pareiškimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūrų, nėra dalyvaujantis byloje asmuo. Pagal teismų praktiką nedalyvaujantys byloje asmenys, t. y. neprisidėjęs prie ieškinio, neįtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nors įvardija save kreditoriais, iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo taip pat gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2725/2011), tačiau neįgyja apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties šiuo klausimu (CPK 305 str.). Teismas tokio asmens pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą turi svarstyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Šiuo atveju byloje kreditorius teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą galėjo įgyvendinti tik iki įmonės nemokumo klausimo išsprendimo. Nepasinaudojęs savo teise siūlyti administratoriaus kandidatūrą pirmosios instancijos teisme, toks kreditorius neturi nei apeliacijos teisės dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo paskirtas bankroto administratorius, nei teisės siūlyti apeliacinės instancijos teismui naujų bankroto administratoriaus kandidatūrų. Priešingu atveju būtų nukrypstama nuo formuojamos teismų praktikos ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų laikymosi (CPK 3 str. 7 d.). Todėl esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas nevertina kreditoriaus UAB „Apsaugos sistemos“ pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų. Kaip žinia, bankroto procese kreditorius turi teisę inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo ar pakeitimo klausimą (ĮBĮ 21 str., 23 str.).

44Dėl atsakovo informavimo apie inicijuojamą bankroto bylą

45Atsakovas UAB „Remada“ atskirajame skunde nurodo, kad jam nebuvo pranešta apie inicijuotą civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, nebuvo pateikti procesiniai dokumentai, todėl buvo apribota teisė į tinkamą teisminę gynybą, galimybė pateikti atsikirtimus į pareikštus reikalavimus ir aktualius įmonės finansinius dokumentus. Tam, kad būtų užtikrintas asmens teisės į teisminę gynybą realumas, visų pirma, būtina tinkamai įteikti procesinius dokumentus. Tai sudaro sąlygas išklausyti bylos šalis ir priimti teisingą bei pagrįstą sprendimą. Procesinių dokumentų įteikimas juridiniam asmeniui yra laikomas tinkamu tik tuomet, jeigu nepavykus įteikti jam procesinių dokumentų buveinės ar kitu įmonės nurodytu adresu ir teismui gavus sugrąžintus dokumentus bei duomenis apie tai, šie dokumentai pakartotinai išsiunčiami įmonės buveinės adresu. Tokiu atveju praėjus dešimčiai dienų nuo dokumentų išsiuntimo į juridinių asmenų registre nurodytą buveinės vietą, procesiniai dokumentai laikomi įteiktais (CPK 123 str. 2 d., 4 d., CK 2.66 str. 1 d. 4 p.). Kai pasikeičia juridinio asmens duomenys, registruotini juridinių asmenų registre, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos (CK 2.66 str. 3 d.). Byloje esančiuose procesiniuose dokumentuose atsakovo buveinės nurodytas adresas yra Jankiškių g. 39, Vilnius, toks įmonės buveinės adresas yra pateikiamas viešuosiuose registruose. Be to, minėtą buveinės registracijos adresą nurodo taip pat pats atsakovas savo procesiniuose dokumentuose (atskirajame skunde, prašymuose dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo). Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis bylos ir oficialiai paskelbtais duomenimis, pagrįstai siuntė minėtu buveinės adresu, o procesiniams dokumentams grįžus į teismą neįteiktiems, civilinę bylą nagrinėjo remiantis CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostata. Atsakovo UAB „Remada“ pirmosios instancijos teismui pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas žinojo apie bylą, teismo posėdžio laiką ir vietą, galėjo tinkamai naudotis procesinėmis teisėmis.

46Dėl klausimo kelti bankroto bylą nagrinėjimo atidėjimo, kai yra pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

47Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatas, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra iškelta restruktūrizavimo byla (ĮBĮ 10 str. 3 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimas nebuvo išspręstas, civilinė byla neiškelta, pripažino, kad nėra pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą. Atsakovas atskirajame skunde nurodė, kad teismas pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies nuostatas, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kaip jau minėta, Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakė priimti kaip tapatų CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 24 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą. Taigi, nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad išnyko pagrindas, dėl kurio, kaip teigia atsakovas, galėjo būti neteisingai išspręsta byla – bankroto bylos iškėlimo klausimas (CPK 18 str., 331 str. 6 d.). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas plačiau nenagrinėja ir nepasisako dėl šių atsakovo atskirojo skundo argumentų.

48Dėl bankroto bylos iškėlimo

49Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti ir teisiškai nereikšmingi atsakovo UAB „Remada“ atskirojo skundo argumentai, jog į bylą atsakovo nepateikti aktualūs įmonės finansiniai rodikliai, teismas be pagrindo rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartimi. Pateikti į bylą UAB „Remada“ balanso ir kiti bylos duomenys aiškiai patvirtina UAB „Remada“ nemokumą ir įstatyme nustatytus pagrindus dėl UAB „Remada“ bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas UAB „Remada“ į bylą nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nepateikė duomenų, paneigiančių UAB „Remada“ nemokumą, patvirtinančių tinkamą atsiskaitymą su UAB „Remada“ darbuotojais.

50Dėl atsisakymo vertinti pateiktas bankroto administratorių kandidatūras

51Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas bankroto administratoriaus kandidatūrų realus vertinimas galimas tik po to, jei teismas atliko įstatyme imperatyviai numatytus veiksmus, t. y. privalomą derinimą su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Bankroto administratoriaus derinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Taisyklių 3 punktas numato, kad bankroto administratoriai Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pareiškimo teisme dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei gavimo pateikia deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams; atsakymas dėl administratoriaus kandidatūros pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo paklausimo gavimo (Taisyklių 4 p.). Pirmosios instancijos teismas atsisakymą vertinti ieškovų VSDFV Vilniaus skyrius, UAB „Urbanistika“, trečiojo asmens „Statoil Fuel&Retail Lietuva“, UAB pateiktas bankroto administratorių kandidatūras motyvavo tuo, kad buvo pateiktos teismui likus nepakakamai laiko iki paskirto teismo posėdžio, todėl nebuvo suderintos įstatyme nustatyta tvarka. Be to, teismas pažymėjo, kad klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo atidėjimas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį dėl pateiktų kandidatūrų suderinimo ir kito rašytinio teismo proceso paskyrimas CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais pažeistų ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies imperatyvias įstatymo nuostatas dėl termino iškelti įmonei bankroto bylą. Kaip žinia, ĮBĮ nustato griežtus bankroto bylos iškėlimo terminus - bankroto byla turi būti iškeliama arba atsisakoma ją iškelti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos, teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Bylos duomenimis ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo teisme gautas ir priimtas 2014 m. liepos 29 d., apie priimtą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo viešai paskelbta 2014 m. liepos 30 d. (t 1, b. l. 117), apie paskirtą bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka 2014 m. rugpjūčio 28 d. 15.20 val. paskelbta viešai buvo 2014 m. liepos 31 d. (t. 1, b. l. 117) (CPK 133 str. 3 d.). Pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminas nebuvo pratęstas. Apeliacinio teismo nuomone, būtinybė suderinti pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras, negalėtų būti pripažinta svarbia priežastimi ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies prasme. Kaip žinia, tiek ĮBĮ nuostatos, tiek CPK normos neįvardija svarbių priežasčių kategorijos, tai yra vertinamoji sąvoka. Tokiomis priežastimis paprastai pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu atlikti atitinkamą teisinį veiksmą. Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, svarbių priežasčių klausimą kiekvienu atveju turi spręsti individualiai, įvertinęs ginčo institutu pobūdį, konkrečias bylos aplinkybes bei vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Kaip jau buvo minėta, bankroto byla buvo inicijuota po restruktūrizavimo bylos nutraukimo, ieškinio dėl bankroto bylos priėmimą teisme viešai buvo paskelbta 2014 m. liepos 30 d., apie paskirtą bylos nagrinėjimą – 2014 m. liepos 31 d. Taigi vieša informacija buvo prieinama visiems suinteresuotiems asmenims – atsakovo kreditoriams, tame tarpe ir ieškovams VSDFV Vilniaus skyriui, UAB „Urbanistika“ bei trečiajam asmeniui „Statoil Fuel&Retail Lietuva“, UAB. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būdami pakankamai atsakingi ir pareigingi, kreditoriai galėjo ir turėjo visas galimybes prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu su siūlymu skirti bankroto administratoriumi nurodytą asmenį pateikti tokiu metu, kad pirmosios instancijos teismas turėtų realias galimybes suderinti siūlomo asmens kandidatūrą su kompetentinga institucija. Tuo tarpu, prašymai buvo pateikti likus kelioms dienoms iki paskirto teismo posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo. Toks elgesys neatitinka pakankamai atidaus ir rūpestingo asmens standarto, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų, todėl negali būti laikomas tinkamu įgyvendinti savo teisę siūlyti atsakovo bankroto administratorių (ĮBĮ 11 str. 2 d., CK 1.137 str.) Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas vertinti ieškovų VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Urbanistika“, trečiojo asmens Statoil Fuel&Retail Lietuva, UAB pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras, nepažeidė įstatymo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismo išvados atitinka teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-680/2014)

52Dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus

53ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, tačiau teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-613/2014). Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai, yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2607/2013). Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2468/2013).

54Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta byloje. Nr. 2-762/2013 ir kt.). Todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies skirti administratorių pagrįstumo ir teisėtumo, apeliacinės instancijos teismas vertina paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ atitikimą įstatymo reikalavimams. Byloje esanti UAB „Verslo efektai“ deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams parengta pagal formą, patvirtintą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-69 (aktuali šiuo metu galiojanti yra 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-77 patvirtinta), ir deklaracijoje atsakyta ne į visus Taisyklių priede nustatytos deklaracijos formos pavyzdyje nurodytus klausimus, t. y. <...> taip pat nėra sutuoktiniai, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susiję asmenys. Apeliacinio teismo nuomone, nurodyta nustatyta aplinkybė, kaip teisingai pažymėta atskiruosiuose skunduose, neabejotinai svarbi vertinant administratoriaus UAB „Verslo efektai“ atitikimą įstatymo reikalavimams.

55Pirmosios instancijos teismas pasiūlytas suderintas bankroto administratorių kandidatūras vertino vadovaudamasis tik patirties, buveinės, pateikimo momento ir asmenų pasiūliusių kandidatūrą skaičiaus kriterijais. Klausimas dėl minėtų bankroto administratorių galimo šališkumo ir suinteresuotumo nebuvo keliamas, teismas jo nenagrinėjo ex officio. Kaip žinia, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013). Abejonės dėl bankroto administratoriaus UAB „Verslo efektai“ galimo suinteresuotumo ir šališkumo (registracijos vieta sutampa su jį pasiūliusio asmens buveine) yra reikšmingos skiriant įmonės bankroto administratorių. Abejonės bankroto administratoriaus šališkumu ir suinteresuotumu trikdo bankroto procedūros sklandžią ir operatyvią eigą, todėl siekiant maksimaliai pašalinti bet kokių abejonių atsiradimą ir dėl to galimus trikdžius sklandžiai bankroto proceso eigai, esant paaiškėjusioms aplinkybėms dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus galimo šališkumo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl UAB ,,Verslo efektai“ paskyrimo UAB „Remada“ bankroto administratoriumi, klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo spręsti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 338 str., 337 str. 1 d. 2 p.).

56Kiti atskirųjų skundų argumentai, kiti pateikti byloje prašymai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako (CPK 42 str., 185 str., 330 str., 338 str.).

57Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis dėl administratorių kandidatūrų pagal patirties, užimtumo, buveinės, galimo suinteresuotumo ir šališkumo kriterijus, pripažįsta, kad UAB „Nemokumo sprendimai“ kandidatūra yra tinkama, taip pat šiuo atveju pranašesnė už kitas įstatymo nustatyta tvarka pasiūlytas ir suderintas administratorių kandidatūras vykdyti UAB „Remada“ bankroto administratoriaus pareigas ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies prasme ir užtikrinti bankroto procedūros koncentruotumą, ekonomiškumą ir operatyvumą, įmonės bei jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų gynimą ir įgyvendinimą. Ateityje esant įstatymo pagrindams bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.).

58Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, kita nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK CPK 329 str. 1 d., 338 str., 337 str. 1 d. 2, 4 p.).

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais,

Nutarė

60Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartį.

61Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį, kuria UAB “Verslo efektai“ paskirtas UAB “Remada“ bankroto administratoriumi, ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Remada“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“.

62Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartimi iškelta UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi UAB „Remada“... 6. Ieškovai BAB bankas „SNORAS“, UAB „Apsaugos komanda“, UAB „Juridinė... 7. Ieškovai BAB bankas „SNORAS“ ir UAB „Apsaugos komanda“ bankroto... 8. Ieškovai UAB „Juridinė paslauga“ ir R. V. bankroto administratoriumi... 9. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB... 10. Ieškovas UAB „Urbanistika“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB... 11. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB bankroto administratoriumi... 12. Trečiasis asmuo „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB bankroto... 13. Atsakovas UAB Remada“ prašė atidėti bylos nagrinėjimą iki bus... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi, konstatavęs... 16. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovo UAB „Remada“ pareiškimo dėl... 17. Teismas, nustatęs, kad atsakovo UAB „Remada“ pradelsti įsipareigojimai... 18. Teismas ieškovų VSDFV Vilniaus skyriaus, UAB „Urbanistika“ ir trečiojo... 19. Teismas, konstatavęs kitų siūlomų bankroto administratoriais – UAB... 20. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 21. Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 22. Ieškovas UAB „Urbanistika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 23. Atsakovas UAB „Remada“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 24. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB atskiruoju skundu prašo... 25. 1.Teismas netinkamai vertino siūlomų bankroto administratorių darbo patirtį... 26. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo siūlytą bankroto administratoriaus... 27. 3. Administratoriumi siūlomas UAB „Valeksa“ yra patyręs, jo užimtumas... 28. Trečiasis asmuo „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB atskiruoju skundu... 29. Ieškovas UAB „Urbanistika“ atsiliepime į atskiruosius skundus nurodė,... 30. Ieškovas BAB bankas „SNORAS“ atsiliepime į atskiruosius skundu papildomai... 31. Ieškovas UAB „Juridinė paslauga“ atsiliepimu į atskiruosius skundu... 32. Kreditorius UAB „Apsaugos sistemos“ 2014 m. lapkričio 12 d. pateikė... 33. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB... 34. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB... 35. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovo UAB... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Nagrinėjamoje byloje atskiraisiais skundais keliamas klausimas, ar pirmosios... 38. Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo apeliacinės instancijos teisme... 39. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. lapkričio 13 d. gautas atsakovas UAB... 40. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo UAB... 41. Apeliacinis teismas pažymi, kad atsakovo UAB „Remada“ 2014 m. lapkričio... 42. Dėl byloje nedalyvaujančio asmens teisės teikti pareiškimą dėl bankroto... 43. Kreditorius UAB „Apsaugos sistemos“, pateikęs apeliacinės instancijos... 44. Dėl atsakovo informavimo apie inicijuojamą bankroto bylą... 45. Atsakovas UAB „Remada“ atskirajame skunde nurodo, kad jam nebuvo pranešta... 46. Dėl klausimo kelti bankroto bylą nagrinėjimo atidėjimo, kai yra... 47. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad,... 48. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 49. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti ir... 50. Dėl atsisakymo vertinti pateiktas bankroto administratorių kandidatūras... 51. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas bankroto administratoriaus... 52. Dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus... 53. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 54. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo... 55. Pirmosios instancijos teismas pasiūlytas suderintas bankroto administratorių... 56. Kiti atskirųjų skundų argumentai, kiti pateikti byloje prašymai teisiškai... 57. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis dėl... 58. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų apeliacinės instancijos teismas... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 60. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartį.... 61. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalį,... 62. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....