Byla 2-1481-265/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Klaspeda“ ir E. N

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Taurus–Ekspres“ bankroto administratorės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotam asmeniui Frederikai Kvaukaitei, atsakovo K. N. ir trečiojo asmens E. N. atstovui advokato padėjėjui Viliui Karoliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Taurus–Ekspres“ ieškinį atsakovui K. N. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Klaspeda“ ir E. N.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 262 576 Lt žalą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad administratorius, susipažinęs su dokumentais nustatė, jog tuo metu, kai jau buvo pateiktas ieškinys iškelti įmonei bankroto bylą, UAB „Taurus – Ekspres“ neatlygintinai perleido skolininko UAB „Žemaitijos keliai“ 12 826 Lt skolą UAB „Klaspeda“. Taip pat UAB „Taurus – Ekspres“, atstovaujama direktoriaus K. N., 2008-12-31 sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su K. N. dėl 202 vnt. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Transdelta“ akcijų pirkimo - pardavimo už 404 000 Lt. Taip pat tą pačią dieną UAB „Taurus –Ekspres“, atstovaujama direktoriaus K. N., ir E. N. sudarė akcijų pirkimo - padavimo sutartį, kuria UAB „Taurus –Ekspres“ pardavė, o E. N. už 100 000 Lt įsigijo 50 vnt. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Transdelta“ akcijų. Kaip nurodo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, dėl šių sandorių UAB „Taurus–Ekspres“ patyrė 249 750 Lt nuostolį, kadangi akcijos parduotos už mažesnę negu tikroji jų vertė, kainą – 504 000 Lt. Šią išvadą ieškovė grindžia 2007-12-31 sudarytu UAB „Taurus –Ekspres“ balansu, kuriame nurodyta, jog UAB „Taurus –Ekspres“ priklausančios Lietuvos ir Vokietijos UAB „Transdelta“ akcijos vertos 753 750 Lt. Atsakovas K. N. pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame nurodė, jog jis nepagrįstas ir pašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, jog ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą reikalavimui pareikšti, kadangi ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. numatytas reikalavimas administratoriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinį teisme. Taip pat nurodo, jog atsakovas būdamas ieškovės direktoriumi ir neatlygintinai perleisdamas UAB „Klaspeda“ 12 826 Lt reikalavimą į UAB „Žemaitijos keliai“ skolą, žalos ieškovei neapdarė, kadangi visi pinigai buvo grąžinti ieškovės darbuotojams atlyginimų forma. Be to, atsakovas nesutinka, kad 249 750 Lt nuostoliai atsirado kaip skirtumas tarp įsigijimo vertės (įsigijimo savikainos) ir padavimo kainos atsakovui ir trečiajam asmeniui E. N., kadangi balanso eilutė “investicijos į asocijuotas įmones“, iš kurios buvo nustatyta akcijų vertė, neatspindi įsigijimo savikainos. Trečiasis asmuo E. N. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palaikė atsakovo poziciją, nurodytą atsiliepime į ieškinį. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Kaip matyti iš ieškovės paaiškinimų ir procesinių dokumentų, ji reikalavimą kildina iš žalos atlyginimo. Dėl to atmestinas atsakovo argumentas, jog nagrinėjamu atveju turėtų būti taikyta ieškinio senatis. Atsakovo nurodyta teisės norma, kurioje nustatyti terminai, per kuriuos ieškovės bankroto administratorius turi pareikšti ieškinį, taikoma tik tuo atveju, jeigu bankroto administratorius ginčija sandorius, kurie priešingi įmonės tikslams. Šiuo atveju administratorius jokių sandorių neginčija. Ieškovės ieškinio dalyką ir pagrindą sudaro žalos atlyginimas. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šį teisinį reguliavimą konstatuoja, jog ieškovė nepraleido trejų metų ieškinio senaties termino pareikšti reikalavimą dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo.

3Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovo civilinę atsakomybę kildina iš netinkamai atliktų jo, kaip vadovo, pareigų. Dėl to nagrinėjamu atveju būtina nustatyti visas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas. Viena iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų yra neteisėti veiksmai. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje numatyta neteisėtų veiksmų sąvoka. Šioje normoje numatyta, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nagrinėjamu atveju įmonės vadovo pareigos įmonės atžvilgiu numatytos CK 2.87 straipsnyje. Šioje normoje išreikštos įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officioveikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovas, būdamas ieškovės vadovu, sudarė sandorį su savimi ir sutuoktine. Šių sandorių pagrindu atsakovas ir jo sutuoktinė (trečiasis asmuo šioje byloje) įsigijo pigiau nei rinkos kaina Lietuvos ir Vokietijos UAB „Transdelta“ akcijų, taip padarydami ieškovei žalos. Teismas, nustatydamas šią vertę, remiasi atsakovo pateiktu ekspertizės aktu. Teismo vertinimu, jis tiksliau ir geriau atspindi tikrąją akcijų vertę jų perleidimo metu, negu balansinė vertė, kuri sudaryta 2007-12-31, t. y. prieš metus laiko iki parduodant akcijas. Iš atliktos ekspertizės akto matyti, kad 252 vnt. vardinių akcijų vertė jų pardavimo dieną turto požiūriu (2008-12-31) buvo 622 569 Lt. Tuo tarpu atsakovas jas sau ir sutuoktinei perleido už 504 000 Lt. Esant šiai aplinkybei konstatuotina, jog ieškovei šis sandoris buvo ekonomiškai nenaudingas, kadangi ji negavo 118 569 Lt. Ši suma traktuotina kaip įmonės patirta žala (CK 6.249 str.), kurią atsakovas padarė nesąžiningais ir neteisėtais veiksmais. Pažymėtina, jog atsakovo nesąžiningumas yra preziumuojamas, kadangi jis akcijų perleidimo sutartį sudarė ne tik pats su savimi, bet ir su sutuoktiniu (CK 6.67 str. 3 p.). Šis atsakovo nesąžiningumas suponuoja jo kaltę kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.248 str. 3 d.). Pažymėtina, jog asmuo, atlikęs nesąžiningus veiksmus, negali būti laikomas rūpestingu ir apdairiu. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovei padaryta žala yra susijusi su atsakovo atliktais neteisėtais ir nesąžiningais veiksmais. Dėl to yra pagrindas konstatuoti, jog tarp atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo yra priežastinis ryšis (CK 6.247 str.).

4Iš esmės analogiškomis nuostatomis galima pagrįsti įmonei padarytą žalą dėl sandorio, kuriuo atsakovas, būdamas ieškovės direktoriumi, neatlygintinai perleido 12 826 Lt skolą UAB „Klaspeda“. Atsakovo argumentas, jog ši įmonė atsiskaitė su ieškove UAB „Taurus–Ekspres“ išmokėdama jos darbuotojams atlyginimus, negali būti traktuojamas kaip nepažeidžiantis ieškovės interesų. Byloje nėra susitarimų, patvirtinančių, kad už šios skolos perleidimą trečiasis asmuo UAB „Klaspeda“ sumokės atlyginimą ieškovės darbuotojams. Jeigu tokie susitarimai ir buvo tarp ieškovės, kol jos direktoriumi buvo atsakovas, ir trečiojo asmens, pastarasis turi teisę pateikti kreditorinį reikalavimą ieškovės bankroto byloje, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovės perleista neatlygintai turėta reikalavimo teisė į UAB „Žemaitijos keliai“ 12 826 Lt skolą traktuotina kaip įmonei žalos padarymas. Įmonei padarytos žalos faktą sustiprina ta aplinkybė, jog UAB „Žemaitijos keliai“ su trečiuoju asmeniu UAB „Klaspeda“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį atsiskaitė visiškai.

5Esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms konstatuotina, jog atsakovas būdamas ieškovės direktoriumi ir sudarydamas įmonei nenaudingus sandorius, padarė 131 395 Lt turtinės žalos. Dėl to ši įmonei padaryta žala priteistina iš jo.

6CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškovė yra atleista nuo 3 628 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo, jis priteistinas iš atsakovo valstybei.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

8ieškovės BUAB „Taurus–Ekspres“ ieškinį tenkinti iš dalies.

9Priteisti iš atsakovo K. N. (a. k. ( - ) gyvenančio Skautų g. 10, Klaipėdoje) 131 395 Lt žalos atlyginimą ieškovei BUAB „Taurus–Ekspres“ (į. k. 233298990).

10Priteisti iš atsakovo atsakovo K. N. (a. k. ( - ) gyvenančio Skautų g. 10, Klaipėdoje) 3 628 Lt žyminį mokestį valstybės naudai.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai