Byla e2-1401-798/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui BALTIC BUILDER filialui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-4758-661/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui BALTIC BUILDER filialui.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Luodė“ teismui pareikštame ieškinyje prašė iškelti bankroto bylą atsakovui BALTIC BUILDER filialui.
 2. Nurodė, jog 2011 m. spalio 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu BUAB „FOLIO VERSO“ perleido UAB „Luodė“ visas reikalavimo teises į BALTIC BUILDER filialo 861,21 Eur (2 973,60 Lt) skolą. Apie skolos perleidimą atsakovas buvo informuotas 2017-05-08 ir 2017-05-23 laiškais, išsiųstais įmonės registracijos adresu; taip pat pareiškėja 2017-05-08 raštu įspėjo atsakovą dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šio rašto atsakovui įteikti nepavyko. Dėl to pakartotinai išsiuntė 2017-05-23 įspėjimą dėl bankroto Teigė, jog išnaudojo visas galimybes skolai atgauti, todėl kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Papildomai nurodė, kad neturi galimybės pateikti teismui atsakovo finansinės būklės dokumentų, būtinų bylos nagrinėjimui, todėl prašė šiuos dokumentus išreikalauti iš atsakovo.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi nustatė pareiškėjai UAB „Luodė“ terminą pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus – pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad BALTIC BUILDER filialas buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą.
 4. Pareiškėja UAB „Luodė“ rašte dėl ieškinio trūkumų pašalinimo paaiškino, kad prie ieškinio buvo pridėti 2017-05-08 ir 2017-05-23 pranešimai apie reikalavimo teisių perleidimą (kartu su įspėjimais), kurie buvo siųsti skolininko registruotos buveinės adresu (pareiškimo priedai Nr. 3 ir Nr. 4). Šiais pranešimais skolininkas buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą ir prie jų buvo pridėta reikalavimo teisių perleidimo sutartis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjai UAB „Luodė“ ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 12 MMA dydžio pinigų sumą; informavo ieškovą, kad teismo nurodytu terminu neatlikus mokėjimo, kelti bankroto bylą bus atsisakyta.
 2. Teismas nustatė, jog atsakovo įsiskolinimas pareiškėjai sudaro tik 861,21 Eur, teismui nebuvo pateikti atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai, tačiau pareiškėjos duomenimis, atsakovas skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 27 122,81 Eur. Iš šių aplinkybių teismas sprendė, kad atsakovas, kuris galimai veiklos nevykdo, gali apskritai neturėti jokio turto arba jo turimo turto vertė gali būti itin maža. Tokios aplinkybės sudarė teismui pagrindą daryti prielaidą, kad bendrovės turimo turto neužteks įmonės bankroto išlaidoms apmokėti. Teismas, atsižvelgęs į nedidelę reiškiamo reikalavimo sumą bei į tai, kad atsakovas galimai neturi pakankamai turto, kurio užtektų įmonės bankroto išlaidoms apmokėti, sprendė, jog tikslinga pasiūlyti pareiškėjai įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, skirtą administravimo ir teismo išlaidoms padengti ir jam įvykdžius šį nurodymą, spręsti klausimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Luodė“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 5 d. nutartį panaikinti.
 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir subjektyviai, neturėdamas jokių duomenų ir įrodymų, nusprendė, kad atsakovas gali apskritai neturėti jokio turto arba jo turimo turto vertė gali būti itin maža, kurio neužteks įmonės bankroto išlaidoms apmokėti. Pirma, teismas nesiėmė ĮBĮ nustatytos pareigos išreikalauti iš atsakovo vadovo įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus bei kitą bylai nagrinėti reikalingą informaciją. Antra, teismas savo iniciatyva nenustatė atsakovo turto iš nekilnojamojo turto ir transporto priemonių registrų. Mano, jog pirmosios instancijos teismo padaryta prielaida, kad atsakovas neturi turto arba jo vertės neužteks bankroto procedūroms yra nepagrįsta. Be to, pareiškėja neabejoja, jog atsiras kelios dešimtys bankroto administratorių, kurie sutiks administruoti atsakovo bankrotą net ir nesant turto. Nesutinka ir su skundžiamos nutarties motyvais, kad pareiškėjos skolos dydis yra nedidelis, todėl jam reikia mokėti į depozitą. Pažymi, jog pareiškėja yra nukentėjusi nuo nesąžiningo atsakovo, kuris nemoka skolos, todėl depozito įmokėjimas pareiškėjai sukels dar didelius finansinius nuostolius, o neįmokėjus į depozitą sumos, nemokus atsakovas išvengs bankroto bylos iškėlimo.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pasiūlyta pareiškėjai įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, skirtą administravimo ir teismo išlaidoms padengti ir jam įvykdžius šį pasiūlymą, spręsti klausimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą peržengdamas atskirajame skunde nustatytas ribas, nes šiuo atveju to reikalauja viešasis interesas. Bankrotas yra specifinis procesas savo paskirtimi ir esme, ir kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso. Viešojo intereso egzistavimą, inter alia (be kita ko), lemia tai, kad bankroto bylos iškėlimas skolininkui sukelia erga omnes (dėl visų, visiems) padarinius, įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatytas įmonės nemokumo faktas sukelia teisinius padarinius ir įgyja prejudicinę galią net ir byloje nedalyvavusiems asmenims. Kadangi užbaigus bankroto bylą skolininkė yra paprastai likviduojama, bankroto bylos iškėlimas neišvengiamai daro įtaką visų įmonės kreditorių, taip pat visuomenės bei valstybės interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Todėl bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme, kurio nuostatos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

10Dėl teisės kreipti į teismą, dėl bankroto bylos iškėlimo juridinio asmens filialui

 1. Teismų praktikoje nurodoma, jog ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis procesinių įstatymų nustatytos tvarkos.
 2. Pareiškėja UAB „Luodė“ prašo teismo iškelti bankroto bylą atsakovei BALTIC BUILDER filialui; reikalavimą kildina iš 2011 m. spalio 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties, kurios pagrindu BUAB „FOLIO VERSO“ perleido UAB „Luodė“ visas reikalavimo teises į BALTIC BUILDER filialo 861,21 Eur skolą.
 3. Iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 str. 3 d.), kad BALTIC BUILDER filialas, kurios steigėjas yra SIA „BAILTIC BUILDER“, Latvijos Respublika, įregistruotas 2007 m. gegužės 18 d. 05-1; vadovas J. B., užsienio juridinio asmens valdymo organų nariai: A. P., SIA „BAILTIC BUILDER“.
 4. Vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų šalutinė bankroto byla gali būti iškeliama tik po pagrindinės bankroto bylos iškėlimo, o priešinga situacija galima tik išimtiniais atvejais (Reglamento konstatuojamosios dalies 17 punktas, 3 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė bei nepateikė įrodymų, jog Latvijos Respublikoje SIA „BAILTIC BUILDER“ yra iškelta bankroto byla. Priešingai, iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), jog SIA „BAILTIC BUILDER“ yra Latvijos Respublikoje veikiantis juridinis asmuo. Taigi, šalutinė bankroto byla BALTIC BUILDER filialui Vilniaus apygardos teisme negali būti inicijuojama bei keliama. Išimtinių atvejų kelti SIA „BAILTIC BUILDER“ struktūriniam padaliniui (BALTIC BUILDER filialui) bankroto bylą pareiškėjas nenurodė bei nenustatyta.
 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.53 straipsnio 2 dalį filialas nėra juridinis asmuo. Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų (CK 2.53 str. 1 d.). Taigi, juridinio asmens filialas negali būti savarankišku teisės subjektu bei atitinkamai būti byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyti procesines teises ar pareigas. Kadangi užsienio juridinių asmenų filialams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CK 1.21 str. 1 d.), todėl užsienio juridinio asmens filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, taip pat neturi civilinio teisnumo ir veiksnumo bei atitinkamai negali būti savarankišku byloje dalyvaujančiu asmeniu (CPK 38 str. 1d. CK 2.53 str. 2 d.). Taigi, filialui bankroto byla pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punktą negali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka.

11Dėl procesinės bylos baigties

 1. Kadangi pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pareikštas įmonės filialui, kuris nėra juridinis asmuo, o ĮBĮ yra taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, spręstina, kad nėra teisėto pagrindo priimti pareiškėjo UAB „Luodė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BALTIC BUILDER filialui, todėl pareiškimas atsisakytinas priimti kaip nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).
 2. Atsižvelgus į tai, jog ieškinio priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas, priimdamas dėl to motyvuotą nutartį, ir apeliacinės instancijos teismas jo išspręsti negali (CPK 137 str. 1 d.; 3 d.), skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir perduodamas ieškinio priėmimo klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

12Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui BALTIC BUILDER filialui priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai