Byla e2-701-939/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei J. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš atsakovės J. Ž. 72,41 Eur skolą, 60,71 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė J. Ž. ir ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ 2012 m. spalio 2 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovė iki 2012 m. lapkričio 1 d. pasiskolino 72,41 Eur su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 198,30 proc.). Atsakovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus, savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 72,41 Eur negrąžintos paskolos. Atsakovei laiku negrąžinus paskolos, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1. punktu, atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytas 60,71 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, kurios skaičiuotinos nuo 2012 m. lapkričio 2 d. iki 2013 m. gegužės 10 d. Ieškovės teigimu, prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius jos nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Vartojimo kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis, Vartojimo kredito sutarties specialiosiomis sąlygomis, 2012 m. spalio 2 d. sąskaitos išrašu, paaiškinimu dėl palūkanų skaičiavimo, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu.

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta 2016 m. balandžio 22 d. viešo paskelbimo būdu. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016 m. gegužės 6 d. Atsakovė J. Ž. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2012 m. spalio 2 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, ieškovė suteikė atsakovei 72,41 Eur paskolą, 2012 m. spalio 2 d. sąskaitos išrašas patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumą atsakovei. Atsakovė nustatytais terminais paskolos negrąžino.

9Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (bendrą vartojimo kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito Sutartyje nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutarties 3.1, 3.5 ir 4.1 punktų reikalavimus. Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 72,41 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

10Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės 60,71 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, kurios skaičiuotinos nuo 2012 m. lapkričio 2 d. iki 2013 m. gegužės 10 d., t.y. 114,37 proc. dydžio metines palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 198,30 proc.) nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 190 pradelstų dienų, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos), remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią, teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą, todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros.

12Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio ir kt.), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei trejiems metams nuo skolos grąžinimo termino pabaigos, 114,37 procentų dydžio metinės palūkanos (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 198,30 proc.) skaičiuotos už 190 dienų. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei trejus metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, sutartinių palūkanų dydis mažintinas tris kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 20,24 Eur.

13Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 72,41 Eur skola, 20,24 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šioje byloje ieškovė patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės sumokėto žyminio mokesčio suma yra minimali ir nebūtų mažesnė, jei būtų prašoma priteisti mažesnes palūkanas, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, iš atsakovės priteistina visa ieškovės sumokėta žyminio mokesčio suma.

15Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės J. Ž., asmens kodas ( - ) 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct) negrąžintos paskolos, 20,24 Eur (dvidešimt eurų 24 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 92,65 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, rašytinio... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 4. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 9. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 10. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovės 60,71 Eur palūkanų po kredito... 11. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios... 13. Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 14. Šioje byloje ieškovė patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas... 15. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės J. Ž., asmens kodas ( - ) 72,41 Eur (septyniasdešimt... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 21. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...