Byla 2-3594-570/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 978 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikta viešo paskelbimo būdu – 2012-08-09, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (buvusi UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovas V. J. 2009-03-31 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 500 Lt vartojimo kreditą. Atsakovas įsipareigojo kreditą mokėti nustatyta tvarka ir sugrąžinti jį iki 2009-04-30, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutinkamai su sutarties 9.2 p., praleidus terminą mokėti įmokas, atsakovas privalo mokėti 1 % dydžio delspinigius nuo skolos už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną. Tokiu būdu, ieškovo paskaičiavimu, atsakovas likęs skolingas ieškovui 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 978 Lt delspinigių (už 180 dienų, skaičiuojant po 1 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną), viso 1578 Lt. Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 71 Lt žyminis mokestis.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – specialiosios vartojimo kredito sutarties sąlygos (b.l.5-), bendrosios paskolos sutarties sąlygos (b.l.6-8), CreditInfo Lietuva informacija apie asmenį (b.l.9), mokėjimo nurodymas (b.l.10), paaiškinimas dėl delspinigių skaičiavimo ir dydžio (b.l.11).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str., 6.245 str. 3 d . numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovui priteistina 500 Lt skolos (negrąžinto kredito) ir 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

10Ieškovas prašo priteisti delspinigius, kurie jo paskaičiavimu sudaro 978 Lt. Ieškinys šioje dalyje tenkintinas dalinai. LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Tuo tarpu šalių susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, laikytinos baudinėmis, nes tai sudaro 365 proc. metinių palūkanų (1 proc. per dieną x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (arba 7,3 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi būti priteisiami tik minimalūs nuostoliai, ir teismas sutinka, kad esant priešingai situacijai šalių susitarimas dėl netesybų, kurių tiesioginė paskirtis skatinti greitesnį prievolės įvykdymą, netektų teisinės reikšmės. Ši aplinkybė, dėl minimalių nuostolių dydžio, vertintina teismo kitų bylos aplinkybių kontekste. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrindinės prievolės dydį, ieškovo ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą, tačiau kartu vertinant jo veiklos pobūdį ir kreditavimo terminus, į tai, kad ieškovas patirtų nuostolių dydžio nenurodė, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, kartu įvertinant atsakovo iš prievolės nevykdymo gautą naudą, sutartyje nustatytos, teismo nuomone aiškiai per didelės, netesybos mažinamos. Remiantis ieškovo nurodytu delspinigių skaičiavimu, dėl kurio atsakovas prieštaravimų nereiškė, atsižvelgus į bendrą ieškovo apskaičiuotų netesybų dydį ir jų išieškojimo terminą, ieškovui iš atsakovo priteistini delspinigiai mažintini nuo 1 iki 0,2 proc. (arba 73 proc. metinių palūkanų), ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 195,60 Lt delspinigių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.)(LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovo teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovas tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

11LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo prašymu iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., nors ieškinys tenkintinas dalinai iš atsakovo ieškovui priteistina 71 žyminio mokesčio, nes šių išlaidų dydžiui tai reikšmės neturi (LR CPK 93 str.).

13Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 1,55 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti dalinai.

16Priteisti ieškovui UAB „4finace“, juridinio asmens kodas 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s.Nr.LT29 7300 0101 1206 5574, Swedbank, AB, b.k. 73000 iš atsakovo V. J., a.k( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžinto kredito, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 195,60 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt penkis litus 60 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-07-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai