Byla 2-1228/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio vandenys“ ir suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. A2-652-544/2010 pagal ieškovų akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo ir niekinio sandorio fakto konstatavimo. Tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė ,,Pireka“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Inkomsta“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010 pagal ieškovo AB „Panevėžio statybos trestas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo, kuriuo ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-163-198/2009 pagal ieškovų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo ir niekinio sandorio fakto konstatavimo. Pareiškėjas taip pat prašė sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010 vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą tenkino ir nutarė atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai. Teismas taip pat į šią civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė pareiškėją UAB „Pasvalio vandenys“.

5Teismas nutartyje nurodė, jog pareiškėjas prašė atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą remdamasis tuo, kad teismas nusprendė dėl jo teisių bei pareigų, nors jis nebuvo įtrauktas į procesą dalyvaujančiu asmeniu (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Pareiškėjas UAB „Pasvalio vandenys“ nebuvo dalyvaujančiu byloje asmeniu iki priimant procesinį sprendimą apeliacinės instancijos teisme, nors jis buvo konkurse pirktų darbų užsakovas, su juo buvo pasirašyta rangos sutartis, kurios teisėtumą nagrinėjo teismai. Teismų procesų metu buvo nuspręsta dėl UAB ,,Pasvalio vandenys“ teisių ir pareigų pagal 2008 m. lapkričio 26 d. rangos sutartį Nr. ASR-534 „Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“, kurią Lietuvos apeliacinis teismas pripažino niekine. Teismas netenkino prašymo sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo, nes toliau tęsiant darbus pagal sutartį gali būti dar labiau padidinti galimi dalyvaujančių byloje asmenų nuostoliai, be to, pirmąja instancija tebesvarstomas restitucijos taikymo klausymas.

6Pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010 vykdymą iki bus išnagrinėta atnaujinta civilinė byla. Nurodo, jog sustabdžius minėto sprendimo vykdymą, būtų atstatytos jo teisės ir pareigos pagal 2008 m. lapkričio 26 d. rangos sutartį, tai yra pareiškėjas įgytų teisę pasiekti rangos sutarties tikslą – Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtrą, įgytų galimybę pateikti miesto gyventojams švarų vandenį, pagerinti aplinkos, gruntinio vandens ir atvirų telkinių ir jų prieigų (paplūdimių) būklę Pasvalyje, vasaros laikotarpiu. Teismas, atsisakydamas stabdyti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo vykdymą, neatsižvelgė į tai, kad tokiu sprendimu buvo sustabdytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,Ventos ­– Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo 1 fazė“ sutarties ,,Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“ vykdymas. Sustabdžius sutarties vykdymą liko neužbaigti darbai, neįrengta ir nesumontuota siurblinių įranga ir kt. Esant tokiai situacijai užsakovas bus priverstas užkonservuoti jau atliktus statybos/rekonstrukcijos darbus, dėl ko nukentės viso Pasvalio interesai, bus pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo, teisėtumo ir teisėtų lūkesčių principai, nebus įsisavintos Europos Sąjungos lėšos, padaryta žala ne tik užsakovui, bet ir Lietuvos valstybei. Priešingai nei nurodė teismas, realius nuostolius patirs pareiškėjas, Pasvalio savivaldybė ir Pasvalio bendruomenė.

7Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Nurodo, jog teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kadangi byla, kurioje buvo atnaujintas procesas, dar nėra užbaigta, nes Lietuvos apeliacinis teismas grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti klausimą dėl restitucijos taikymo. Kad procesas būtų atnaujintas pareiškėjo nurodytu pagrindu, nepakanka nustatyti, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet būtina nustatyti ir tai, kad teismas sprendime nusprendė dėl jo teisių ir įstatymų saugomų interesų. Teismas turi įvertinti, kokią įtaką šios asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ir pareigų, yra tada, kai, pirma, sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar pareigų, antra, teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Tai, kad pareiškėjas negalės užbaigti objekto statybos, nesudaro pagrindo abejoti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu. Byloje vyko ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo neteisėtu, o šioje bylos dalyje pareiškėjas nebuvo jokia šalis, todėl dėl šios sprendimo dalies nėra pažeidžiamos pareiškėjo teisės. Teismo sprendimo dalis, dėl niekinio sandorio fakto konstatavimo pažeidus imperatyvias teisės normas yra kaip papildomas sprendimas, atsirandantis iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, todėl ir šiuo atveju pareiškėjos teisės ir pareigos nėra pažeidžiamos ir gali atsirasti tik nagrinėjant klausimą dėl niekinio sandorio teisinių padarinių. Kadangi šioje byloje niekinio sandorio teisinės pasekmės yra nagrinėjamos taikant ar netaikant restituciją, pareiškėjas savo tariamai pažeistas teises ir pareigas gali ginti instancine tvarka bylos dalyje, dėl restitucijos taikymo. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl sandorio negaliojimo pasekmių, išimtinais atvejais gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str.). Atsižvelgiant į tai, restitucijos taikymo byloje pareiškėjas yra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir minėtoje dalyje pilnai gali ginti savo teises ir pareigas, kurias nurodė prašyme. Taip pat apeliantas nurodo, jog pareiškėjas yra įsteigtas atsakovo ir buvo vienas iš sutarties dalyvių, todėl žinojo, jog vyksta teisminiai ginčai, todėl galėjo teismo prašyti įtraukti juos byloje dalyvaujančiais asmenimis.

8Suinteresuotas asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepimais į atskiruosius skundus palaiko UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskirąjį skundą ir prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo nutartį, sustabdant Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą. Tuo tarpu suinteresuoto asmens AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą prašo atmesti.

9Suinteresuotas asmuo UAB ,,Pireka“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą.

10Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskirąjį skundą prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Nurodo, jog pareiškėjas savo tariamai pažeistas teises sieja ne su Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu, o su siekiu baigti vykdyti rangos sutartį.

11Apeliacinis procesas pagal AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą nutraukiamas.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, jog apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

13Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK nustatytais atvejais, taip pat, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.

14Šioje byloje pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-163-198/2009 pagal ieškovų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo ir niekinio sandorio fakto konstatavimo. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi atnaujino procesą minėtoje byloje ir atsisakė sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m vasario 2 d. sprendimo vykdymą. Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ teismo nutarties dalį, kuria atnaujintas procesas, apskundė atskiruoju skundu, prašydamas prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Tačiau CPK 370 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tik dėl teismo nutarties, kuria procesą atnaujinti atsisakyta, gali būti duodamas atskirasis skundas, išskyrus atvejus, kai atnaujinti procesą atsisakyta apeliacinės instancijos arba kasaciniame teisme. Kadangi CPK nenumato galimybės atskiruoju skundu apskųsti nutartį, kuria civilinėje byloje atnaujintas procesas, o tokios nutarties priėmimas neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl proceso atnaujinimo negali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d., 334 str. 1 d., 370 str. 3 d.).

15UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskirasis skundas tenkinamas.

16UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010 vykdymą iki bus išnagrinėta atnaujinta civilinė byla.

17Prašymo dėl teismo proceso atnaujinimo padavimas nėra savarankiškas pagrindas sustabdyti teismo sprendimo vykdymą. Priešingai, įstatymas nustato prioritetą teismo sprendimų stabilumui užtikrinti. Ši išvada daroma atsižvelgiant į CPK 372 straipsnio 1 dalies normą, nustatančią, jog prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo ar nutarties vykdymo. Siekiant užtikrinti įsiteisėjusių teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, sprendimo vykdymą galima sustabdyti tik išimtiniais atvejais, t.y. jei kyla reali grėsmė pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimui ir nekeliama grėsmė kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir įstatymų saugomiems interesams.

18Išimtys iš bendrosios taisyklės, kuomet priimto teismo sprendimo vykdymas nestabdomas, gali būti daromos tuomet, kai priimto sprendimo įvykdymas neigiamai įtakotų dalyvaujančių asmenų teises ar viešąjį interesą. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, o jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu sprendimo vykdymas daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymą iki bus išspręsta atnaujinta byla.

19Iš bylos duomenų matyti, jog Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2010 m. vasario 2 d. sprendimą, buvo sustabdytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,Ventos ­– Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo 1 fazė“ sutarties ,,Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“ vykdymas. Sustabdžius rangos sutarties ,,Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“ vykdymą liko neužbaigti darbai, neįrengta ir nesumontuota siurblinių įranga, sustojo visos Lielupės upės baseino investicinės programos įgyvendinimas, dėl ko kyla grėsmė, kad nebus laiku ir tinkamai įsisavintos Europos Sąjungos sanglaudos fondų skiriamos lėšos minėto projekto įgyvendinimui. Kadangi nuotekų infrastruktūros gerinimas yra viena iš svarbiausių ne tik aplinkosaugos sričių, bet ir būtinas faktorius, užtikrinantis visuomenės tinkamas ir nekenksmingas gyvenimo sąlygas, todėl neabejotinai pripažįstamas visuomenės poreikiu, t.y. viršuoju interesu. Dėl šių priežasčių, teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog sustabdžius projektą, kuriuo gerinama Pasvalio miesto nuotekų infrastruktūra, naudos negaus Pasvalio bendruomenė, nes miesto gyventojams nebus pateikiamas švarus vanduo, pagerinta aplinkos, gruntinio vandens ir atvirų telkinių ir jų prieigų (paplūdimių) būklė Pasvalio mieste.

20Atitinkamai, vertinant, ar egzistuoja poreikis stabdyti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta atnaujinta byla, būtina nepažeisti ekonomiškumo principo, kuris reiškia, jog sprendimo vykdymas, esant atnaujintam bylos nagrinėjimui, neatitiktų proceso atnaujinimo institutu siekiamų tikslų, o taip pat sprendimo įvykdymu sukeltos neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju, rangovas UAB ,,Pireka“ pagal 2008 m. lapkričio 26 d. rangos sutartį ,,Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“ atliko projektavimo ir statybos darbų už 2 545 287,01 Lt, kas sudaro apie 70 procentų rangos sutarties vertės. Atsižvelgdama į šią aplinkybę, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiai dienai būtų neekonomiška stabdyti rangos sutarties vykdymą, nes minėtų darbų neužbaigimas galimai turėtų neproporcingų neigiamų pasekmių Pasvalio miestui ir jo bendruomenei. Be to, statybvietės, kurioje atliekami rangos darbai konservavimas, kol bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, pareikalautų papildomų išlaidų, darbų neatlikimas galimai turėtų neigiamą poveikį ir visos Ventos ­– Lielupės upės baseino investicinės programos įgyvendinimui. Kadangi Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 2 d. sprendimu bylos dalį dėl restitucijos taikymo perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nurodydamas, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismai, spręsdami klausimą dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, sutarties įvykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo ir parinkti restitucijos būdą, o esant išskirtiniams atvejams restitucijos netaikyti (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2009 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009), teisėjų kolegija sprendžia, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymo sustabdymas iki bus išspręsta atnaujinta byla, padės išvengti neigiamų padarinių Pasvalio miestui ir bendruomenei, o taip pat perkančioji organizacija ar tiekėjas patirs mažesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas.

21Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą į 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartį. Kadangi CPK nenumato galimybės byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikti atsiliepimą į teismo nutartį, dokumentą atsisakoma priimti ir jis grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

22Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas atsisakė sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta atnaujinta byla, naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo UAB ,,Pasvalio vandenys“ prašymas dėl sprendimo vykdymo sustabdymo tenkinamas.

23Atkreipiamas dėmesys į tai, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. vasario 2 d. sprendimu pripažinus 2008 m. lapkričio 26 d. rangos sutartį niekine ir perdavus bylos dalį dėl restitucijos taikymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, apygardos teismas nepagrįstai išvestinį reikalavimą dėl restitucijos taikymo nutarė spręsti atskiroje civilinėje byloje, kurios nagrinėjimą sustabdė. Atskiroje byloje teismas nagrinėja ir prašymą dėl proceso atnaujinimo, nors CPK 367 straipsnio 4 dalis nustato, jog prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas toje pačioje civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą. Nagrinėjamu atveju reikalavimai dėl viešojo konkurso sąlygų, klausimas dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir dėl sandorio pripažinimo niekiniu pasekmių taikymo turi būti sprendžiami vienoje civilinėje byloje. Tokį reguliavimą įstatymų leidėjas numatė siekdamas proceso koncentruotumo, operatyvumo ir ekonomiškumo. Todėl, susidarius tokiai klaidingai procesinei situacijai, pirmosios instancijos teismas turi spręsti klausimą dėl abiejų civilinių bylų sujungimo į vieną civilinę bylą, juolab, kad minėtus tarpusavyje susijusius reikalavimus nagrinėjant kartu, bus greičiau išspręsti tarp šalių kilę ginčai, o klausimas dėl restitucijos taikymo atskiro sustabdymo nereikalingas, nes pagal proceso seką ir reikalavimų išsprendimo eiliškumą, jis gali būti sprendžiamas tik išsprendus sutarties teisėtumo klausimą. Kadangi tiek reikalavimas dėl pripažinimo neteisėtu viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, tiek reikalavimas pripažinti sandorį niekiniu ir restitucijos taikymo, pripažinus sandorį niekiniu, turi būti nagrinėjami vienoje byloje, tikslinga sustabdyti viso Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta atnaujinta civilinė byla, kartu išsprendžiant ir sandorio negaliojimo pasekmių taikymo klausimą.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio 3 dalimi, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 2 punktu, 372 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

25Apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. A2-652-544/2010 pagal ieškovų akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo ir niekinio sandorio fakto konstatavimo atnaujintas procesas, nutraukti. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį šioje dalyje palikti nepakeistą.

26Tenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio vandenys“ prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010, sustabdymo ir šią Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties dalį pakeisti.

27Sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas atnaujintoje civilinėje byloje pagal ieškovų akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu, jo panaikinimo ir niekinio sandorio fakto konstatavimo.

28Suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“ atsiliepimą į Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartį atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ kreipėsi į teismą,... 4. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą... 5. Teismas nutartyje nurodė, jog pareiškėjas prašė atnaujinti civilinės... 6. Pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo pakeisti... 7. Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atskiruoju skundu... 8. Suinteresuotas asmuo Pasvalio rajono savivaldybės administracija atsiliepimais... 9. Suinteresuotas asmuo UAB ,,Pireka“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 10. Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atsiliepimu į... 11. Apeliacinis procesas pagal AB... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3... 13. Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu... 14. Šioje byloje pareiškėjas UAB ,,Pasvalio vandenys“ kreipėsi į Panevėžio... 15. UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskirasis... 16. UAB ,,Pasvalio vandenys“ atskiruoju skundu prašo sustabdyti Lietuvos... 17. Prašymo dėl teismo proceso atnaujinimo padavimas nėra savarankiškas... 18. Išimtys iš bendrosios taisyklės, kuomet priimto teismo sprendimo vykdymas... 19. Iš bylos duomenų matyti, jog Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2010 m.... 20. Atitinkamai, vertinant, ar egzistuoja poreikis stabdyti Lietuvos apeliacinio... 21. Suinteresuotas asmuo AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010 m. rugsėjo 1 d.... 22. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 23. Atkreipiamas dėmesys į tai, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. vasario... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 25. Apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens akcinės bendrovės... 26. Tenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pasvalio vandenys“... 27. Sustabdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo vykdymą... 28. Suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Panevėžio statybos trestas“...