Byla e2-417-357/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Indrei Šležienei, Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TransRental“ atstovui advokatui L. B., atsakovui M. K., atsakovo atstovui advokatui R. T., trečiajam asmeniui G. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TransRental“ ieškinį atsakovui M. K., trečiajam asmeniui G. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TransRental“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pradiniu reikalavimu priteisti iš atsakovo M. K. 72994,58 Eur skolą. Ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio sumos sumažinimo ir prašo priteisti iš atsakovo 14 855,52 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė areštuoti atsakovui M. K. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

4Nurodė, kad 2011 rugsėjo mėn. 22 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 2 (toliau – Sutartis). Sutarties 1.1. punktu paskolos davėjas įsipareigojo perduoti paskolos gavėjo nuosavybėn Sutarties 1.2. punkte numatytą pinigų sumą, o paskolos gavėjas įsipareigojo grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą ir sumokėti sutartyje nustatyto dydžio palūkanas tuo atveju, jei būtų NMA prie ŽŪM patvirtintas projektas įgyvendinamas pagal „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos supaprastintąsias taisykles“. Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, kad paskolos suma yra 203280 Lt. Sutarties 2.1.1. paskolos davėjas įsipareigojo iki 2011 m. spalio 3 d. perduoti paskolos gavėjo nuosavybėn paskolos sumą. Ieškovė sutartį įvykdė tinkamai ir 2011-10-03 bankiniu pavedimu į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, esančią banke, Swedbank, AB pervedė visą paskolos sumą, - 203280 Lt. V. N. mokėjimo agentūros skelbiamais duomenimis atsakovui parama buvo suteikta. Sutarties 3.2 punktu šalys susitarė, kad už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos sutarties grąžinimo paskolos gavėjui skaičiuojamos 3,5 proc. dydžio palūkanos. Šalys šiuo punktu taip pat susitarė, kad visa priskaičiuotų palūkanų suma sumokama paskolos davėjui suėjus paskolos sumos grąžinimo terminui. Paskolą atsakovas ieškovui grąžino 2013-06-30, tačiau nesumokėjo Sutarties 3.2 punkte nurodytų palūkanų, kurios sudaro 80 079,44 Eur, iš jų 11754,19 Eur nesumokėtų palūkanų dalies reikalavimui yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl šios sumos ieškovė nereikalauja, o reikalauja priteisti 72283,70 Eur nesumokėtų palūkanų. Atsakovas taip pat neatsiskaitė pagal 2016-06-23/28 užsakymą-sutartį serviso paslaugoms suteikti bei 2016-06-30 PVM sąskaitą faktūrą 2016 Nr. 0003965 suteiktas paslaugas, likdamas skolingas ir 710,88 Eur. Nors atsakovas paslaugas priėmė, su suteiktų paslaugų apimtimi bei kaina sutiko ir tai patvirtino savo parašu užsakyme-sutartyje serviso paslaugoms suteikti. Viso atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 72994,58 Eur. Siekiant ginčą išspręsti taikiai, atsakovui buvo pateikta pretenzija, prašant iki 2017 m. rugsėjo 18 d. 72994,58 Eur pervesti į ieškovės banko sąskaitą, tačiau iki šiol atsakovas neatskaitė.

5A. M. K. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 9 punktu, prašė ieškiniui taikyti senaties terminą.

6Nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 11/09/22 ieškovė atsakovei pardavė teleskopinį krautuvą AUSA T204H už 203 280,00 Lt + PVM. 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. paskolos sutartimi Nr. 2 ieškovė sutarė perduoti atsakovui 203280 Lt. 2011 m. spalio 3 d. pristatė atsakovui Sutartyje Nr. 1 nurodytą transporto priemonę, šalys pasirašė priėmimo perdavimo aktą. 2011 m. spalio 3 d. buvo apmokėta už Sutartį Nr. 1. 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pasirašyta Pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - )(toliau – Sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovė atsakovui pardavė teleskopinį krautuvą Manitou MT732 už 239580,00 Lt + PVM. 2012 m. sausio 10 d. ieškovė pristatė atsakovui Sutartyje Nr. 2 nurodytą transporto priemonę, šalys pasirašė priėmimo perdavimo aktą. 2012 m. sausio 3 d. buvo apmokėta už Sutartį Nr. 2. 2011 m. gruodžio 30 d. gauta PVM sąskaita faktūra Serija 2011 Nr. 0002312 už palūkanas pagal paskolos sutartį Nr. 2 (2011-09-22), kur paskaičiuota 1088,62 Lt, 3,5 proc. metinių palūkanų už 2011 m. – kaip mokestis už pinigų skolinimą. Šalys sutarė nuo 2011 m. spalio 3 d. perduoti ieškovei krautuvą AUSA, už naudojimąsi krautuvu AUSA sutarta mokėti po 2000,00 Lt be PVM už kiekvieną mėnesį ir nuo 2012 m. sausio 10 d. perduoti UAB „TransRental“ krautuvą MANITOU, už naudojimąsi Krautuvu MANITOU sutarta mokėti po 5000,00 Lt be PVM už kiekvieną mėnesį. Tokiu būdu buvo sutarta nuo 2012 m. sausio 1 d. atsisakyti palūkanų mokėjimo, kompensacijai už tai, kad atsakovas perduoda (Atlygintinų paslaugų sutarties pagrindu) ieškovei nuosavybės teise priklausančius teleskopinius (2 vnt.) krautuvus už mažesnes nei rinkoje tuo metu egzistuojančias kainas.

7Atsakovas nurodė nesutinkantis, kad paskolos sutartyje buvo numatyta 3,5 proc. mėnesio palūkanų norma, kas atitiktų 42 proc. metinę palūkanų normą (42=3,5*12). Tokia palūkanų norma rinkoje buvo neadekvati. Lietuvos banko duomenimis 2011 m. spalio mėnesį paskolų virš 1 metų terminui nefinansinėms korporacijoms vidutinė palūkanų norma buvo 7,88 proc. (http://www.lb.lt/statpub/statbrowser.aspx?group=7279). Ypač atsižvelgiant į paskolos suteikimo ir šalių sutartinių santykių sąlygas, t. y. kad ieškovei buvo perduotas atsakovui priklausančio paskolos sumą atitinkančios vertės turto valdymas, kas mažino paskolos negrąžinimo riziką ir atitinkamai palūkanų norma turėjo atitikti palūkanų normą, bankų taikomą paskoloms su turto įkeitimu. Prie ieškinio pateiktos lentelės UAB TransRental suteiktų ūkininkui M. K. paskolų laikotarpiu 2011-10-04-2013-06-30 palūkanų skaičiavimo lentelė eilutėje Nr. 2 ieškovė paskaičiavo palūkanas nuo pradinės suteiktos paskolos sumos 203 280 Lt iki to momento, kai atsakovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą už krautuvo „AUSA“ mėnesio nuomą 2 420 Lt sumai, t. y. už laikotarpį 2011 10 03 - 2011 10 31, viso 27 dienos. Faktiškai ieškovė priskaičiavo 3,5 proc. mėnesio palūkanas už 28 dienas nuo 203 280 Lt sumos, kas sudaro 6 403,32 Lt. Lentelės eilutėje Nr. 3 iš pradinės paskolos 203 280 Lt sumos atėmus 2 420 Lt sumą už krautuvo „AUSA“ nuomą, iškovė nuo 200 860 Lt negrąžintos paskolos dalies paskaičiavo palūkanas už laikotarpį iki 2011 11 04 dienos, tačiau vietoje 4 dienų laikotarpyje nuo 2011 10 31 iki 2011 11 04 nurodė 31 dieną, t. y. faktiškai nuo negrąžintos paskolos dalies 200 860 Lt palūkanas apskaičiavo vėl nuo paskolos išdavimo dienos- 2011 10 03. t. y. eilutėse Nr. 2 ir Nr. 3 negrąžinta paskolos dalis 200 860 Lt sumai buvo sudubliuota, tuo pačiu dubliuojant ir palūkanas už tą patį laikotarpį. Atitinkamai lentelės eilučių skaičiui yra 15kartų skaičiuojamos palūkanos už tuos pačius laikotarpius. Iš ieškovės pateiktos palūkanų apskaičiavimo lentelės matyti, kad ieškovė skaičiuoja palūkanas pakartotinai už tą patį laikotarpį eilę kartų nuo skirtingų sumų, įtraukdama jau anksčiau apskaičiuotų palūkanų laikotarpius. Kadangi palūkanos yra skaičiuojamos už tą patį laikotarpį įskaitant tą pačią negrąžintą paskolos sumą, apskaičiuota bendra palūkanų suma yra neadekvati ir neįmanoma matematiškai. Dėl šios aritmetinės klaidos pagal ieškovės palūkanų apskaičiavimo lentelę laikotarpio, už kurį skaičiuojamos palūkanos, bendras dienų skaičius ( grafos „Dienų skaičius“ suma nuo eilutės Nr. 2 iki eilutės Nr. 15) sudaro 4 971 dienas, nors nuo 2011 10 03 iki 2013 06 30 yra tik 636 kalendorinės dienos. Net jeigu palūkanos būtų skaičiuojamos taikant 3,5 proc. mėnesio palūkanų normą, teisingai palūkanos turėtų būti apskaičiuojamos taikant dienų skaičių už laikotarpį nuo vieno krautuvo „AUSA“ mėnesio nuomos mokesčio įskaitymo iki sekančio įskaitymo, o ne kaskart nuo paskolos suteikimo dienos 2011 10 03.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

10Byloje nustatyta, kad 2011-03-15 tarp UAB TransRental ir atsakovo M. K. sudaryta preliminarioji paskolos sutartis Nr.2 ir 2011-06-18 jos pakeitimas. 2011-06-18 atlygintinų paslaugų preliminari teikimo sutartis, 2011-12-30 PVM sąskaita faktūra 1088,62 Lt palūkanoms pagal paskolos sutartį Nr.2 (pasirašyta ieškovės buhalterės), 2011-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo Aktas. Atsakovo 2013-06-07 pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo Aktas 1373,62 Lt sumai.

112011 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 11/09/22-M. K. (Sutartis Nr. 1), kurioje nurodyta, kad šalys Ūkininkas M. K. perka, o UAB TransRental parduoda teleskopinį krautuvą AUSA T204H už 203 280,00 Lt su PVM. 2011 m. spalio 3 d. Pardavėjas pristatė Pirkėjui Sutartyje Nr. 1 nurodytą transporto priemonę, šalys pasirašė priėmimo perdavimo aktą. 2011 m. spalio 3 d. buvo apmokėta pagal Sutartį Nr. 1.

12Taip pat, 2011 rugsėjo mėn. 22 d. tarp UAB TransRental ir atsakovo M. K. buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. 2, dėl kurios palūkanų išieškojimo sąlygų bei dydžio kyla ginčas. Sutarties 1.1. punktu ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovui nuosavybėn sutarties 1.2. punkte numatytą pinigų sumą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei paskolos sumą ir sumokėti sutartyje nustatyto dydžio palūkanas tuo atveju, jei būtų NMA prie ŽŪM patvirtintas projektas įgyvendinamas pagal Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos supaprastintąsias taisykles. Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, kad paskolos suma yra 203280 Lt. Sutarties 2.1.1. punktu ieškovė įsipareigojo iki 2011 m. spalio 3 d. perduoti atsakovei 203280 Lt sumą. Ieškovė sutartį įvykdė tinkamai ir 2011-10-03 bankiniu pavedimu į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė visą paskolos sumą – 203280 Lt. V. N. mokėjimo agentūros skelbiamais duomenimis atsakovui M. K. buvo suteikta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą. Sutarties 3.2 punkte nurodoma, kad už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos sutarties grąžinimo atsakovui skaičiuojamos 3,5 proc. dydžio palūkanos. Visa priskaičiuotų palūkanų suma sumokama ieškovei suėjus paskolos sumos grąžinimo terminui. 2013-06-30 atsakovas ieškovei grąžino paskolą.

132016-06-23/28 buvo surašytas užsakymas-sutartis tarp UAB Transrental ir M. K. serviso paslaugoms suteikti bei išrašyta 2016-06-30 PVM sąskaitą faktūrą 2016 Nr. 0003965 už suteiktas paslaugas 710,88 Eur.

14Dėl skolos priteisimo pagal paskolos sutartį

15CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įtvirtinta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.205 straipsnis numato, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, išskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą.

16Ieškovė patikslintą ieškinį grindžia 2011 rugsėjo mėn. 22 d. paskolos sutarties 3.2. punktu, pagal kurį už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos sutarties grąžinimo atsakovas turėjo mokėti 3,5 proc. dydžio palūkanas, kurios viso sudaro 19484,03 Eur. Atsižvelgiant į senaties terminą palūkanos už paskutinius 5 metus sudaro 14 144,64 Eur. Nurodo, kad atsakovas jų nesumokėjo ir liko ieškovei skolingas Eur palūkanas (kurioms nėra suėjęs ieškinio senaties terminas).

17Atsakovas nesutikdamas su šiuo reikalavimu teigia, kad paskolos sutartyje buvo numatyta metinė 3,5 proc. palūkanų norma, nes priešingu atveju, mėnesio 3,5 proc. palūkanų norma sudarytų 42 proc. metinę palūkanų normą (42=3,5*12). Tokia palūkanų norma rinkoje buvo neadekvati, Lietuvos banko duomenimis 2011 m. spalio mėnesį paskolų virš 1 metų terminui nefinansinėms korporacijoms vidutinė palūkanų norma buvo 7,88 proc. Ypač atsižvelgiant į paskolos suteikimo ir šalių sutartinių santykių sąlygas, t. y. kad ieškovei buvo perduotas atsakovui priklausančio paskolos sumą atitinkančios vertės turto valdymas, kas mažino paskolos negrąžinimo riziką ir atitinkamai palūkanų norma turėjo atitikti palūkanų normą, bankų taikomą paskoloms su turto įkeitimu. Atsakovas pateikė paskaičiavimą, jog metinių 3,5 proc. palūkanų skola t.y. iki paskolos grąžinimo likusi negrąžinta palūkanų suma sudarytų 267,27 Eur.

18Teismas pažymi, kad kilęs ginčas yra iš sutarties, kuri nėra modifikuota ar nuginčyta, nėra teisinio pagrindo paneigti atsakovo pareigą mokėti sutartines palūkanas. Šalių ginčas kyla dėl sutartyje nurodytų palūkanų mokėjimo sąlygų formuluotės ir dydžio.

19Vadovaujantis teismų praktika, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Kiekvienoje civilinėje byloje yra svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia, – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

20CK 6.193 straipsnyje numatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 1, 2, 5 d.).

21Atsakovas nurodo, kad ieškinyje ieškovo apskaičiuota bendra paskolos kaina (palūkanų suma) didesnė už bendrą paskolos sumą (paskolos suma – 203 280,00 Lt, palūkanų suma – 276 498, 29 Lt), nors siekiant apsaugoti silpnesniosios finansinio susitarimo šalies, t.y., Paskolos gavėjo, interesus mokėjimo (pelno) palūkanų dydis yra ribojamos specialiuosiuose įstatymuose. Paskolos sutartyje nurodoma 3,5 proc. palūkanų norma yra metinė, taip buvo sutarta su Paskolos davėju paskolos sutarties sudarymo metu, kuri turi būti apskaičiuojama kiekvieną mėnesį iki visos paskolos sutarties grąžinimo. Sutiktina su atsakovo argumentu, jei ieškovė būtų laikiusi, kad šalys susitarė taikyti 3,5 proc. mėnesio palūkanų normą, tada vieno mėnesio palūkanos sudarytų 7 114,8 Lt ir būtent tokiai sumai turėtų būti išrašyta PVM sąskaita faktūra.

22Byloje pateikti dokumentai patvirtina, ieškovės nurodomos aplinkybės apie paskolos suteikimą apima tik dalį tarp šalių sutartinių santykių. Šalys per trumpą kelių mėnesių laikotarpį sudarė preliminarias paskolos ir paslaugų sutartis, pirkimo pardavimo sutartis, paskolos sutartį ir paslaugų teikimo sutartis. Dalis šių dokumentų buvo pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai. Pagal 2011 09 22 paskolos sutartį Nr. 2 išduota paskola, jos grąžinimas, palūkanų dydis ir mokėjimo tvarka buvo susietas su kita ieškovės ir atsakovo ūkine veikla ir sudarytomis sutartimis. Tuo pačiu metu, kai ieškovė suteikė paskolą atsakovui, ieškovė pardavė atsakovui krautuvą „Ausa“, o suteikta paskola buvo panaudota sumokėti krautuvo kainą pačiai ieškovei. Atsakovo įsigyti krautuvai liko ieškovės valdyme, juos ieškovė nuomojo kitiems asmenims, tikslu gauti nuomos pajamas. Pagal Paslaugų sutartį ieškovė privalėjo sumokėti krautuvų nuomos kainą atsakovui. Kaip teigia atsakovas, jis sutiko sumažinti krautuvų nuomos kainą su sąlyga, kad ieškovė atsisakys palūkanų pagal Paskolos sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, kai tos pačios šalys vienu metu arba per trumpą laiko tarpą sudaro kelis sandorius, susijusius su tuo pačiu sutarčių dalyku, šie sandoriai aiškintini ne izoliuotai, o kartu, nes tik taip gali būti atskleista tikroji šalių valia, išreikšta susitarimų visetu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2009).

23Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo mėn. 15 d. sudaryta Preliminarioji paskolos sutartis Nr. 2, kur 1 priede prie preliminariosios paskolos sutarties Nr. 2, pateiktoje lentelėje, apskaičiuota 3,5 proc. metinių palūkanų. Paskolos sutartyje nurodyta, kad palūkanos mokamos iki kol bus paskola sugrąžinta, tačiau nebuvo įtvirtinta ir šalys nebuvo sutarusios kaip bus mokamos palūkanos ar mokamos kas mėnesį ar kiekvienais metais. Teismas pritaria atsakovo argumentui, kad paskolos davėjas išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą 2011 m. gruodžio 30 d. Serija 2011 Nr. 0002312 apskaičiavo palūkanų sumą už 2011 metus, t. y. apskaičiavo metinę piniginę prievolę. Palūkanos pagal paskolos sutartį Nr.2 (2011-09-22) - 1 088,62 Lt (56 d. 3,5 % metinių palūkanų nuo 203 280, 00 Lt paskolos sumos). Metinės 3,5 proc. palūkanos nuo 203 280 Lt sumos sudaro 7 114,8 Lt. Mėnesiui tenkančios palūkanos yra 592,9 Lt. Dviejų mėnesių palūkanas sudaro 1 185,8 Lt. Nors PVM sąskaitoje faktūroje Serija 2011 Nr. 0002312 nenurodyta, už kuriuos konkrečiai mėnesius paskaičiuotos palūkanos, 1 088,62 Lt suma artimiausia dviejų pilnų kalendorinių mėnesių palūkanų sumai už 2011 11 01 - 2011 12 31 laikotarpį. Tai rodo, kad ieškovė skaičiavo metinę 3,5 proc. palūkanų normą nuo 203 280 Lt sumos, iš kurios buvo atimtas įsiskolinimas pagal paslaugų sutartį už krautuvo „AUSA“ nuomą kas mėnesį po 2 420 Lt.

242011 m. birželio 18 d. atsakovas su ieškovu Atlygintinų paslaugų sutartimi sutarė, kad atsakovas pateiks 2 vnt. statybinius mechanizmus (teleskopinius krautuvus) įmonės reikmėms atitinkamai už 2000,00 be PVM ir 3000,00 Lt be V. Š. sutarė, kad nuo 2012 m. sausio mėn. pagal Paskolos sutartį nebus kiekvieną mėnesį skaičiuojamos palūkanos. Tai įrodo, kad per 2012 metus ir 2013 metus iki paskolos grąžinimo ieškovas Paskolos gavėjui neskaičiavo palūkanų ir nebuvo pateikęs reikalavimo prievolei įvykdyti.

25Atsakovas nurodo, kad paskola buvo grąžinta anksčiau termino t.y. 2013 m. balandžio 4 d., apmokėta/sudengta iki 2013-01-31 ir nuo 2013-07-12 ieškovė periodiškai atliko apmokėjimus už paslaugas. Nuo 2012 m. kovo mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. įskaitytinai, nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. vasario mėn. įskaitytinai ir nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2014 m. spalio mėn. įskaitytinai už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį nebuvo atsiskaityta. O už 2013 m. birželio mėn., 2013 m. birželio mėn. įskaitytinai ir už 2013 m. spalio mėn. įskaitytinai buvo atsiskaityta ne pagal Paslaugų sutartyje numatytas sąlygas. Tokiu būdu susidarė ieškovės įsiskolinimas 12 265,41 eurų, kuris nebuvo įskaitytas į pagal paskolos sutartį mokėtinas palūkanas. Toks mokėjimų už krautuvų nuomą eiliškumas atsispindi ir ieškovės pateiktoje UAB TransRental suteiktų ūkininkui M. K. paskolų laikotarpiu 2011-10-04-2013-06-30 palūkanų skaičiavimo lentelėje.

26Teigia, kad per laikotarpį iki krautuvų grąžinimo ieškovė iš atsakovo gautus krautuvus buvo išnuomavusi ir gavo pajamas. 2014 m. birželio 15 d. atsakovas sudarė Nuomos sutartį Nr. 14/06/15-2 su Sasnavos ŽŪB, kur buvo išnuomotas „MANITOU“ ir tai patvirtina, kad krautuvą „MANITOU“ ieškovė naudojo iki 2014-06-15 d.; 2015 m. kovo 10 d. atsakovas sudarė Atlygintinų paslaugų sutartį Nr. 15/03/10-01 su D. S. individualia įmone, kur buvo išnuomotas krautuvas „AUSA“ ir tai patvirtina, kad krautuvą „AUSA“ ieškovė naudojo iki 2015-03-15.

27Byloje atsakovo pateikti nepatvirtinti sąskaitų išrašai, kuriuos atsakovas paaiškina, kad ieškovė palūkanų sumą skaičiavo keliais būdais, t. y. 1 lentelėje apskaičiuota palūkanų suma 2014-12-03 dienai iš viso sudaro 9441,20 Eur, 2 lentelėje palūkanų suma 2014-12-03 sudaro 114 867,90 Eur, tuo tarpu teismui pateikta tokios pat formos palūkanų skaičiavimo lentelė, kur palūkanų suma 2013-06-30 sudaro 80 079,44 Eur. Šie dokumentai nevertintini kaip neatitinkantys CPK 177-185 straipsnių reikalavimų.

28Atsakovas pateikė komercinių pasiūlymų pavyzdžius bei nurodė, kad dėl rinkoje sumažėjusios paklausos, egzistavo finansavimo sąlygos, kai technikos pardavėjai perkantiems techniką siūlo pasinaudoti finansavimo galimybėmis su 0 proc. palūkanų. Ieškovė norėdama būti konkurencinga ir išlikti rinkoje pasirinko verslo strategiją finansuoti M. K. projektą be palūkanų, jeigu bus įgyti 2 vnt. teleskopinių krautuvų.

29Byloje pateikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai adresuoti dokumentai, pagal Lietuvos kaimo plėtros programą paramai gauti, iš kurių matyti, kad buvo pateiktas 2011-06-18 preliminariosios paskolos sutarties Nr.2 keitimas Nr.1, tekste pakeistas sutarties 3.2 punktas ir pridėta 3.5 proc. metinių palūkanų mokėjimo lentelė nuo 20111 iki 2014 metų (b.l. 68, t.2). Kaip paaiškino atsakovas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti dokumentai dėl finansavimo šaltinių teikimo. 2011-06-27 atsakovas atsakydamas į NMA siųstą paklausimą pateikė atsakymą į paklausimą „Dėl papildomų dokumentų prie paraiškos Nr. 3VĮ-KS-11-1- 005919-PR001, kur pateikė Preliminariosios paskolos sutarties Nr. 2 keitimą Nr. 1.Apskaičiuota metinė 3.5 proc. palūkanų suma buvo įtrauktą į projekto sąnaudas.

30Byloje pateikta visuma įrodymų leidžia teismui daryti išvadą, kad 2011 rugsėjo mėn. 22 d. paskolos sutarties 3.2. punktu šalys susitarė ne dėl 42 proc. bet dėl 3.5 proc. metinių palūkanų. Įvertinus įrodymus, atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, į šalių pateiktus įrodymus, vadovaudamasis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas sprendžia, kad šie įrodymai patvirtina atsakovo nurodytas aplinkybes, ieškovė nepateikė įrodymų apie šių aplinkybių klaidingumą. Taigi teismas šį ieškovės reikalavimą tenkina iš dalies ir priteisia atsakovo paskaičiuotą 3.5 proc. palūkanų dydį už prašomą laikotarpį – 267,27 Eur.

31Dėl skolos priteisimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0003965

32Ieškovė ieškinio dalį grindžia PVM sąskaitą faktūra 2016 Nr. 0003965, pagal kurią atsakovas liko skolingas 710,88 Eur sumą. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, nurodydamas, kad paskolos sutartyje numatyta 3,5 proc. mėnesio palūkanų norma rinkoje buvo neadekvati, ypač atsižvelgiant į paskolos suteikimo ir šalių sutartinių santykių sąlygas, t. y. kad ieškovei buvo perduotas atsakovui priklausančio paskolos sumą atitinkančios vertės turto valdymas, kas mažino paskolos negrąžinimo riziką ir atitinkamai palūkanų norma turėjo atitikti palūkanų normą, bankų taikomą paskoloms su turto įkeitimu.

33Atsakovas nurodo, kad pagal 2016-06-23/28 užsakymą - sutartį už suteiktas serviso paslaugas, atsakovas neturi mokėti, užsakymą - sutartį serviso paslaugoms yra pasirašęs R. Ž., kuris atsakovui nėra žinomas. Atsakovas yra fizinis asmuo vykdantis žemės ūkio veiklą ir per visą savo veiklos laiką nėra įdarbinęs nei vieno samdomo darbuotojo. Darbų perdavimas ir priėmimas atsakovo nepasirašytas.

34Ieškovė paneigdama atsakovo argumentus byloje pateikė įrodymus – vėlesnius 2016-05-10 užsakymus sutartis serviso paslaugoms teikti, kuriose už užsakovą M. K. pasirašė tas pat asmuo R. Ž., R. J. bei PVM sąskaitą faktūrą apmokėti atsakovui už atliktus darbus (popierinės bylos t. II, b.l. 74).

35Atsakovo argumentus teismas pripažįsta nepagrįstais ir iš pateiktų ieškovės dokumentų - sąskaitos išrašo, užsakymo, PVM sąskaitos faktūros sprendžia, kad atsakovas neatsiskaitė pagal 2016-06-23/28 užsakymą-sutartį serviso paslaugoms suteikti bei 2016-06-30 PVM sąskaitą faktūrą 2016 Nr. 0003965 suteiktas paslaugas ir liko skolingas 710,88 Eur, todėl ši suma priteistina ieškovei.

36Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, ieškovės UAB „TransRental“ naudai priteisia 710,88 skolą ir 267,27 Eur skolą už palūkanas iš atsakovo M. K..

37Dėl procesinių palūkanų

38CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir CK 6.210 straipsnis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato penkių procentų dydžio metines palūkanas. Ieškovės pagristai prašoma priteisti 5 procentų dydžių metinę palūkanų normą už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl šis reikalavimas taip pat tenkintinas.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Tenkinus ieškinį iš dalies, paskirstytinos dalyvaujančių byloje asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

41Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1358 Eur žyminio mokesčio išlaidas ir 2178 Eur atstovavimo išlaidas, iš viso 3536 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas patyrė 1000 Eur atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant, į tai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 789,20 Eur bylinėjimosi išlaidos, iš ieškovo atsakovo naudai – 700 Eur bylinėjimosi išlaidos.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovo M. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „TransRental“ (įmonės kodas 300545345) naudai 978,15 (devynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų ir 15 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 789,20 Eur (septynių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir 20 ct) bylinėjimosi išlaidas.

45Priteisti iš ieškovės UAB „TransRental“ atsakovui M. K. 700 Eur (septynių šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

46Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

47Sprendimui įsiteisėjus, 2018 m. sausio 23 d. nutartimi taikytą laikinųjų apsaugos priemonių mastą sumažinti iki 978,15 Eur ir palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „TransRental“... 4. Nurodė, kad 2011 rugsėjo mėn. 22 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo... 5. A. M. K. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, vadovaujantis CK 1.125... 6. Nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta Pirkimo pardavimo sutartis... 7. Atsakovas nurodė nesutinkantis, kad paskolos sutartyje buvo numatyta 3,5 proc.... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 10. Byloje nustatyta, kad 2011-03-15 tarp UAB TransRental ir atsakovo M. K.... 11. 2011 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta Pirkimo pardavimo sutartis Nr.... 12. Taip pat, 2011 rugsėjo mėn. 22 d. tarp UAB TransRental ir atsakovo M. K. buvo... 13. 2016-06-23/28 buvo surašytas užsakymas-sutartis tarp UAB Transrental ir M. K.... 14. Dėl skolos priteisimo pagal paskolos sutartį... 15. CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir... 16. Ieškovė patikslintą ieškinį grindžia 2011 rugsėjo mėn. 22 d. paskolos... 17. Atsakovas nesutikdamas su šiuo reikalavimu teigia, kad paskolos sutartyje buvo... 18. Teismas pažymi, kad kilęs ginčas yra iš sutarties, kuri nėra modifikuota... 19. Vadovaujantis teismų praktika, sutartis turi būti aiškinama nustatant... 20. CK 6.193 straipsnyje numatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos... 21. Atsakovas nurodo, kad ieškinyje ieškovo apskaičiuota bendra paskolos kaina... 22. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, ieškovės nurodomos aplinkybės apie... 23. Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo mėn. 15 d. sudaryta Preliminarioji paskolos... 24. 2011 m. birželio 18 d. atsakovas su ieškovu Atlygintinų paslaugų sutartimi... 25. Atsakovas nurodo, kad paskola buvo grąžinta anksčiau termino t.y. 2013 m.... 26. Teigia, kad per laikotarpį iki krautuvų grąžinimo ieškovė iš atsakovo... 27. Byloje atsakovo pateikti nepatvirtinti sąskaitų išrašai, kuriuos atsakovas... 28. Atsakovas pateikė komercinių pasiūlymų pavyzdžius bei nurodė, kad dėl... 29. Byloje pateikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai adresuoti dokumentai, pagal... 30. Byloje pateikta visuma įrodymų leidžia teismui daryti išvadą, kad 2011... 31. Dėl skolos priteisimo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0003965... 32. Ieškovė ieškinio dalį grindžia PVM sąskaitą faktūra 2016 Nr. 0003965,... 33. Atsakovas nurodo, kad pagal 2016-06-23/28 užsakymą - sutartį už suteiktas... 34. Ieškovė paneigdama atsakovo argumentus byloje pateikė įrodymus –... 35. Atsakovo argumentus teismas pripažįsta nepagrįstais ir iš pateiktų... 36. Teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, ieškovės UAB... 37. Dėl procesinių palūkanų... 38. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir CK 6.210 straipsnis numato, kad skolininkas... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Tenkinus ieškinį iš dalies, paskirstytinos dalyvaujančių byloje asmenų... 41. Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1358 Eur žyminio mokesčio... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovo M. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei UAB... 45. Priteisti iš ieškovės UAB „TransRental“ atsakovui M. K. 700 Eur... 46. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 47. Sprendimui įsiteisėjus, 2018 m. sausio 23 d. nutartimi taikytą laikinųjų... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...