Byla 2-1942-91/2012
Dėl teismo įpareigojimų įvykdymo termino pratęsimo ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Marijampolės savivaldybės administracijai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, R. S., V. S. ir A. S., dėl teismo įpareigojimų įvykdymo termino pratęsimo ir kt. reikalavimų,

Nustatė

2Paeiškėjos A. Ž. atstovė, prašo teismą atsižvelgti į pareiškėjos amžių ir sveikatos būklę, procedūras gauti statybas leidžiantį dokumentą sudėtingumą, prašo pripažinti, kad teismo nustatytą terminą gauti statybą leidžiančius dokumentus praleido dėl svarbių nuo jos valios nepriklausančių priežasčių. Prašo atnaujinti praleistą terminą ir pratęsti įpareigojimo pašalinti gyvenamo namo ir ūkinio pastato žemės sklype kadastrinis numeris 5168/000:7, unikalus Nr. 5168-0001-0007, esančiame Plytinės g. 4 Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, savavališkos statybos darbų padarinius, tai yra teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, aštuoniolikai mėnesių nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos. Pareiškėja, vykdydama 2011 m. kovo 29 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo įpareigota per grvynis mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau per teismo nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdė dėl objektyvių priežasčių. Pareiškėja nemanė, kad teks susidurti su tiek daug biurokratijos atstovų, kurie nepadeda bet tik trukdo, greičiau pasistatysi statinį negu sutvarkysi tam statiniui statyti reikalingus dokumentus. Žemės sklypo geodezinius matavimus užsakė 2008 m. spalio 3 d. Geodeziniai matavimai buvo baigti tik 2011 m. lapkričio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. gruodžio 27 d. Įsakymu Nr. 20 VĮ-2475 „Dėl žemės sklypo įrašų ir ribų patikslinimo nekilnojamojo turto registre po atliktų kadastrinių matavimų „ patiskslino žemės sklypą ir vietoje žemės sklypo kadastrinis Nr. 5168/0001:7, unikalus Nr. 5168-0001-0007, esančio Plytinės g. 4, Puskelnių kaime Marijampolės savivaldybėje leido įregistruoti du žemės sklypus: 07247 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr.5168/0001:638, unikalus Nr. 4400-2275-0147, esantį Plytinės g. 1B, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje ir 3,4427 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5168/0001:637, unikalus Nr. 4400-2275-0247, esantį Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje. Nesuprantama kam reikėjo įregistruoti du žemės sklypus ant kurių stovi statiniai. 2012 m. sausio 10 d. VĮ Registrų centre, buvo įregistruoti du atskiri žemės ūkio paskirties žemės sklypai, ant kurių stovi statiniai. Per trejus metus buvo įveiktas pirmas sklypo formavimo etapas. Sekantis etapas žemės sklypo paskirties keitimas, kad būtų galima suformuoti namų valdą. Marijampolės savivaldybės administracijoje buvo išaiškinta, kad žemės paskirtį galima pakeisti ne tik detaliuoju planu bet ir rengiant žemėtvarkos projektą. Geodezinių matavimų firmoje UAB „EVVI“ žodžiu pareiškėjos atstovė susitarė dėl namų valdos suformavimo po pastatytais statiniais parengti žemėtvarkos projektą. Tačiau rengti projektą UAB „EVVI“ atsisakė nes neleido tokio projekto rengti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėja. Po t raštu kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos vyr architektą .A. L. su paklausimu ar gali formuoti žemės sklypus žemėtvarkos projektu atskiriant namų valdos žemės sklypą. Svarbiausia kur kreipiesi niekas nenori padėti, bet nors pasakytų kaip greičiau tai būtų galima padaryti, visi žmogų stumia nuo savęs nors jų pareiga yra padėti žmogui. Prašo prašymą tenkinti pilnumoje. Būtų dar geriau, kad teismas iš viso nenustatytų termino statiniams sutvarkyti dokumentus, nes jų sutvarkymas nepriklauso nuo žmogaus valios.

3Suinteresuoto juridinio asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad skyrius 2011-03-02 patikslintu ieškiniu kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą, ieškinyje prašė įpareigoti atsakovę -A. Ž. nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, esančius Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, per tris mėnesius nuo įsiteisėjusio teisino sprendimo dienos, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją ieškovą nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jos patirtas išlaidas iš atsakovės. Atsakovė A. Ž., jai nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, neteisėtai, tai yra nepakeitus tikslinės žemės sklypo paskirties, neturėdama nustatyta tvarka leidimų, atlikto neturėdama suderinto techninio projekto bei išduoto statybos leidimo, savavališkai pastatė gyvenamąjį namą, apie 140 kv. m. užstatymo ploto ir ūkinį pastatą 52 kv. m. užstatymo ploto, nagrinėjant 2009-03-10 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą, gauto „karštąja linija", 2009 m. kovo 12 d. tuo metu Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento tarnautojai patikrino galimai savavališką statybą pilietei A. Ž. priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype. Savo neteisėtais veiksmais atsakovė pažeidė Statybos įstatymą, Statybos techninį reglamentą „Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti". Už statinio savavališką statybą 2009 m. kovo 17 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriuje A. Ž., dėl Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimų pažeidimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 str. 5 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir 2009 m. kovo 23 d. paskirta administracinė nuobauda - 2500 litų. Atsakovė A. Ž. paskirtą jai administracinę nuobaudą apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris 2009-08-31 nutarimu perkvalifikavo atsakovės veiklą iš Lietuvos Respublikos ( - ) str. 5 d. į numatytą Lietuvos Respublikos ( - ) str. 7 d. ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 str. 1 d. 3 p., paskyrė administracinę nuobaudą - įspėjimą. Ieškovas, vadovaujantis tuo metu galiojusių Statybos įstatymo ir CK 4.103 straipsnio nuostatomis kreipėsi į Teismą, prašydamas pašalinti savavališkos statybos padarinius įstatymų nustatyta tvarka. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuas 2012-04-18 kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal 2011-03-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą. Jeigu teismas tenkins pareiškėjos prašymą dėl teismo įpareigojimų vykdymo termino pratęsimo, tada nereikės išduoti vykdomojo rašto, dėl minimo teismo sprendimo įvykdymo. Dėl pareiškėjos prašymo dėl termino pratęsimo statybos dokumentams sutvarkyti palieka spręsti teismui.

4Suinteresuoto juridinio asmens Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas, palaiko Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimus. Pareiškėja ir suinteresuoti fiziniai asmenys, neturėdami pagal galiojančius įstatymus leidimo, savo nuosavoje žemėje pasistatė gyvenamą namą ir ūkio pastatą. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys gyvenamo namo ir ūkinio pastato statybą atliko savavališkai, pažeidžiant galiojančius įstatymus, Todėl tokių statinių statymas yra draudžiamas ir neteisėtas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011-03-29 sprendimu buvo įpareigojęs atsakovę A. Ž. per devynerius mėnesius paruošti statybos dokumentus ir įsiteisėti neteisėtai pastatytus statinius. Pareiškėja A. Ž. į Marijampolės savivaldybę kreipėsi jau prajėjus teismo paskirtam devyniarių mėnesių terminui. Dėl prašomo termino pratęsimo palieka spręsti teismui.

5Suinteresuoto juridinio asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad jie palaiko savo atsiliepimą į pateiktą pareiškėjos pareiškimą. Atstovė pabrėžė, kad terminus pareiškėja praleido dėl jų tarnybos veiksmų. Negalima buvo suderinti kadastrinių matavimų pagal įstatymą parengtus kadastrinius matavimus, nes žemės sklypuose buvo statinių, būtina pateikti statinių registravimo dokumentus. Tik pasikeitus įstatymui nuo 2011 metų atsirado galimybė suderinti kadastrines bylas. Tarnybos vedėjos įsakymu buvo patikslinti žemės sklypų adresai kadastriniai numeriai ir buvo įregistruoti žemės sklypai. Pareiškėjos atstovė kreipėsi į tarnybą pasibaigus teismo nustatytam terminui. Dėl pareiškimo patenkinimo palieka spręsti teismui.

6Suinteresuotas asmuo R. S. teismo posėdyje parodė, kad jų šeima su tuo metu buvusiais dvejais nepilnamečiais vaikas visą laiką gyveno savo nuosavame name, nuosavoje žemėje, Puskelnių kaime. Atgavus Lietuvai nepriklausomybė iš Montvilos žemės ūkio bendrovės už pajus, apie 1992 metus, gavo pieno supirktuvės pastatą. Pareiškėja su dukros šeima šį pieno supirkimo punktą rekonstravo ir įsirengė gyvenamą namą, kuriame su šeima gyvena šiuo metu. Kad statyba yra nenauja, o pastatas yra rekonstruota yra pripažinta Kauno apygardos administracinio teismo 2009-08-31 nutarimu, norėtume, kad ir teismas pripažintų, kad pastatai naujai nestatyti, bet rekonstruoti. Suinteresuotas asmuo sutinka, kad padedant valstybės institucijoms nuo kurių priklauso, laiku gauti visus reikiamus dokumentus dėl savavališkai pastatytų statinių įteisinimo sutvarkyti dokumentus pagal statybos techninius reikalavimus. Daug lengviau pastatyti namą, negu nuo gausybės sukurtų institucijų nuo kurių priklauso techninių dokumentų statyboms gauti paruošimas trukdymo , atsainaus požiūrio į darbininką žmogų, kuris kuria, o ne griauna, neima iš valstybės pašalpų, bereikalingo, daugkartinio ėjimo derinimo bus galima išspręsti statybos įteisinimo klausimai. Prašo pareiškėjos prašymą tenkinti ir pratęsti prašomą terminą statyboms reikiamų dokumentų sutvarkymui gausiame biurokratiniame aparate.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011 m/ kovo 29 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu pareiškėja A. Ž. gyvenanti Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje buvo įpareigota įstatymų nustatyta tvarka pašalinti gyvenamojo namo ir ūkio pastato žemės sklype, kadastrinis numeris 5168/0001:7, unikalus numeris 5168-0001-0007, esančiame Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje savavališkos statybos darbų padarinius, tai yra per devynis mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti inspekciją nugriauti savavališkai pastatytus gyvenamą namą, ūkinį pastatą, pastatytus žemės ūkio paskirties žemės sklype, kadastrinis numeris 5168/0001:7, unikalus numeris 5168-0001-0007, esančius Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje ir sutvarkyti statybvietę išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad per teismo nustatytą devynių mėnesių terminą nepavyko didžiuliame biurokratiniame aparate gauti statybas įteisinančius dokumentus. Prašo dokumentų, įteisinančius statinius terminą pratęsti aštuoniolikai mėnesių laikotarpiui arba neterminuotai. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia ir išdėsto savo reikalavimus. . Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Bylos teisminio nagrinėjimo metu neginčijamai nustatyta, kad pareiškėja A. Ž., gimusi 1923 m. liepos 20 d. yra garbingo amžiaus moteris, yra neįgali, tai patvirtina neįgalioo pažymėjimas NP Nr. 008201. (b.l. 17). Pareiškėjos atstovė žemės sklypo geodezinius matavimus buvo užsakiusi dar 2008-10-03. Žemės sklypo geodeziniai matavimai buvo atlikti tik 2011-11-16, atliko UAB “EVVI” (b.l. 5,6). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. gruodžio 27 d. Įsakymu Nr. 20 VĮ-2475 „Dėl žemės sklypo įrašų ir ribų patikslinimo nekilnojamojo turto registre po atliktų kadastrinių matavimų „ patikslino žemės sklypą ir vietoje žemės sklypo kadastrinis Nr. 5168/0001:7, unikalus Nr. 5168-0001-0007, esančio Plytinės g. 4, Puskelnių kaime Marijampolės savivaldybėje leido įregistruoti du žemės sklypus: 07247 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr.5168/0001:638, unikalus Nr. 4400-2275-0147, esantį Plytinės g. 1B, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje ir 3,4427 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. 5168/0001:637, unikalus Nr. 4400-2275-0247, esantį Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje (b.l. 7-10). Pareiškėjos atstovė raštu 2012-03-26 kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiąjį architektą A. L., kad gauti išaiškinimą ar gali namų valdos žemės sklypą formuoti žemėtvarkos projektu. Su panašiu prašymu pareiškėjos atstovė 2012-04-05 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyrių, kad išduotų leidimus formuoti žemės sklypus žemėtvarkos projektu išskiriant namų valdos žemės sklypą. (b.l. 13,14,15,16). Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas terminas pasibaigė 2012-01-29. (b.l. 18-23). Per nustatytą terminą statybą leidžiantį dokumentą jokiu būdu nesugebėjo dėl biurokratinių kliūčių gauti. Pareiškėjos atstovė manydama, kad terminą gali pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcija, 2012-01-10 pateikė prašymą inspekcijos viršininkei L. N.. (b.l. 11). Iš inspekcijos gautame atsakyme nurodoma, kad dėl termino pratęsimo turi kreiptis į Marijampolės rajono apylinkės teismą. (b.l. 12). Kaip jau buvo minėta pareiškėja yra garbingo amžiaus, neįgali praradusi regėjimą, pati negalėjo dėl sveikatos būklės rūpintis dokumentų tvarkymu, dokumentų sutvarkymą ir statybų legalizavimą pavedusi savo dukrai R. S.. Tačiau jai dėl didelio užimtumo ir didelių biurokratinių kliūčių, nepavyko laiku parengti reikalaujamus dokumentus. Pareiškėjos atstovei ir šiuo metu negali niekas atsakyti, ar galima bus namų valdą formuoti žemėtvarkos projektu. Jeigu namų valdą reikės formuoti detaliuoju planu, parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, prireiks gana ilgo laiko, todėl prašo terminą pratęsti ne trumpiau kaip aštuoniolikai mėnesių, arba visiškai neterminuotai. Pareiškėjos A. Ž., atstovės prašymai tenkintini atnaujintinas terminas pareiškimui paduoti teismui, dėl 2011-03-29 priimto sprendimo vykdymo pratęsimo ir nustatytinas naujas terminas dokumentų sutvarkymui. Reikalavimą pareiškėjos atstovės, pratęsti nenustatytam terminui atmesti, nes patenkinus šį reikalavimą nebus galima įvykdyti teismo sprendimo, teismo sprendimas turi būti, aiškus ir suprantamas ir pagal galimybes kuo skubiau įvykdomas. .

9Patenkinus pareiškimą bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šalims, sudaro nedidelę dalį valstybei nepriteistinos. ( CPK 92 str., 96 str.,)

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str.,264 str.,265 str., 268

11str., 270 str., 271 str., 279 str. teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

  1. Nustatyti, kad pareiškėja A. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), procedūras gauti statybas leidžiantį dokumentą praleido dėl svarbių, nuo jos valios nepriklausančių priežasčių ir praleistas terminas atnaujintinas.
  2. Pratęsti teismo priimto 2011-03-29 sprendimo vykdymo pašalinti gyvenamo namo ir ūkinio
pastato žemės sklype kadastrinis Nr. 5168/000: 7, unikalus Nr. 5168-0001-0007, esančius Plytinės g. 4, Puskelnių kaime, Sasnavos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, savavališkos statybos darbų padarinius, tai yra teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybas leidžiančius dokumentus terminą aštuoniolikai mėnesių

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai