Byla e2-342-798/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Vakarų krova“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2690-781/2017 (dabar civilinės bylos Nr. eB2-386-781/2018) pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Modox“ bankroto bylos iškėlimo, kuria panaikintas 2017 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinta bankroto administratorės ataskaita, suinteresuoti asmenys, uždaroji akcinė bendrovė „Lignum“, akcinė bendrovė „Telia LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Optimal Solutions“, antstolė B. P.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi UAB „Modox“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta S. G..
 2. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB „Modox“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Taip pat panaikintas BUAB „Modox“ 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepatvirtinta BUAB „Modox“ bankroto administratorės S. G. veiklos ataskaita ir šis klausimas perduotas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.
 3. 2017 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas sprendimas netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos.
 4. BUAB „Modox“ bankroto administratorė 2017 m. spalio 11 d. pateikė skundą dėl kreditorių susirinkimo panaikinimo, kuriame prašo panaikinti 2017 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta netvirtinti administratorės ataskaitos ir patvirtinti bankroto administratorės 2017 m. balandžio 28 d. ataskaitą Nr. 1 bei 2017 m. rugsėjo 20 d. priedą Nr. 2 prie 2017 m. rugsėjo 6 d. patikslintos 2017 m. balandžio 28 d. administratorės ataskaitos. Bankroto administratorė nurodo, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. ir 2017 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimai nepagrįstai nusprendė netvirtinti administratorės ataskaitos, administravimo išlaidų sąmatos bei nepritarti pavedimo sutarties su bankroto administratore projektui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi BUAB „Modox“ bankroto administratorės S. G. skundą dėl 2017 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir bankroto administratorės ataskaitos patvirtinimo patenkino: panaikino 2017 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepatvirtinta BUAB „Modox“ bankroto administratorės S. G. veiklos ataskaita ir šį klausimą išnagrinėjo iš esmės – patvirtino BUAB „Modox“ bankroto administratorės S. G. 2017 m. balandžio 28 d. ataskaitą Nr. 1 bei 2017 m. rugsėjo 20 d. priedą Nr. 2 prie 2017 m. rugsėjo 6 d. patikslintos 2017 m. balandžio 28 d. administratorės ataskaitos.
 2. Teismas nurodė, kad iš bankroto administratorės pateikto 2017 m. rugsėjo 20 d. rašto Nr. 2 prie patikslintos ataskaitos matyti, kad administratorė paaiškino aplinkybes dėl teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-35492-871/2016, vykdymo, t. y. nurodė, kodėl vykdomasis raštas antstoliui vykdyti buvo pateiktas tik po trijų mėnesių (sulaukus naikinamojo termino pabaigos pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pagal CPK 287 straipsnį), nurodytos išieškojimo vykdomoje byloje aplinkybės (atlikti išieškojimo veiksmai, išieškotos sumos ir pan.).
 3. Taip pat pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankroto administratorė iš tiesų nurodytoje ataskaitoje (bei jos papildymuose) nenurodė aplinkybių dėl teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-24185-861/2017, vykdymo, tačiau iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino visiškai. Pagal bankroto administratorės prašymą 2017 m. rugpjūčio 3 d. išduotas vykdomasis raštas. Iš antstolių informacinės sistemos duomenų matyti, jog minėtas vykdomasis raštas dar nėra pateiktas antstoliui vykdyti, tačiau, pirmosios instancijos teismo vertinimu, vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad yra pažeidžiamos kreditorių teisės ir interesai, o tokiu būdu sumažinamos galimybės išieškoti priteistas sumas ateityje.
 4. Be to, bankroto administratorė 2017 m. rugsėjo 20 d. rašte paaiškino ir aplinkybes dėl ieškinių civilinėse bylose Nr. e2-35492-871/2016 ir e2-24185-861/2017 pateikimo.
 5. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su bankroto administratorės veiklos ataskaita (jos patikslinimais, papildymais) sprendė, kad ataskaitoje, be kita ko, nurodyti vykę teisminiai ginčai bankroto byloje, bankroto procedūros apibendrinimas šioje bankroto bylos stadijoje, aptarta finansinė situacija, kitos reikšmingos aplinkybės. Pagrindinio kreditoriaus UAB „Vakarų krova“ nesutikimo su ataskaita argumentai nelaikytini esminiais, dėl kurių jau trečią kartą iš eilės nėra tvirtinama administratorės teikiama ataskaita, o tokiu būdu yra vilkinamas bankroto procedūrų tinkamas ir operatyvus vykdymas.
 6. Taip pat teismas nurodė, kad įmonės kreditoriai, nesutinkantys su bankroto administratorės veiksmais gali ginti savo pažeistas teises kitais būdais, o ne vien formaliais veiksmais atsisakydamas tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Vakarų krova“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-2690-781/2017 (dabar civilinės bylos Nr. eB2-386-781/2018) panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti bankroto administratorės prašymą dėl administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas patvirtino bankroto administratorės ataskaitą su esminiais jos trūkumais, bankroto administratorei iš esmės neatsakius į kreditoriui svarbius klausimus, todėl bankroto administratorės ataskaita išlieka neišsami, nepilna bei neatitinkanti įstatymo reikalavimų.
  2. Teismo motyvai dėl vykdomojo rašto nepateikimo vykdyti yra nepagrįsti ir sumenkinantys bankroto administratorės ataskaitos bei pačios administratorės veiklos įtaką kreditorių interesams. Nagrinėjamu atveju kreditorius nebuvo informuotas ne tik ataskaitoje apie vykdomojo rašto nepateikimą vykdyti, tačiau tokia informacija bendrovės kreditoriams nebuvo pateikta ir vėliau.
  3. Skundžiamoje nutartyje teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė pateikė kreditoriui informaciją apie priežastis, tačiau nevertino, kad pateikta informacija yra be aiškaus turinio. Vien tik faktas, kad pateiktas atsakymas į kreditoriaus užklausą neįvertinus pačio atsakymo iš esmės negali būti įvertintas kaip ataskaitos patikslinimas.
  4. Suinteresuotas asmuo siekia išsamios ataskaitos. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi, patenkindamas suinteresuoto asmens pareiškimą ir pripažinęs BUAB „Modox“ bankrotą tyčiniu, konstatavo, kad bankroto administratorė prašomoje patvirtinti ataskaitoje nurodžiusi klaidingus duomenis, kurie lemia būtinybę koreguoti nurodytą administratorės ataskaitą.
 2. Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą atsakovės UAB „Modox“ bankroto administratorė S. G. prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl administratorės pareigos pateikti vykdomuosius raštus vykdyti pažymėtina tai, kad įmonės bankroto byloje nebuvo svarstytas klausimas pasiūlyti kreditoriams perimti reikalavimo teisę į skolininką B. K. (B. K.) ir įstoti į vykdymo procesą kaip išieškotojams. Šis klausimas bendrovės kreditorių susirinkime nesvarstytas, kadangi bankroto procedūra sustojo ties administratorės ataskaitos tvirtinimu.
  2. Suinteresuotas asmuo nedetalizuoja, kokie duomenys jam yra reikalingi apie sprendimo įvykdymą, jeigu jo netenkina bankroto administratorės pateikta informacija apie vykdomojo dokumento vykdymo eigą.
  3. Suinteresuotas asmuo UAB „Vakarų krova“ nori priversti bankroto administratorę jos sąskaita sumokėti antstoliui būtinąsias vykdymo išlaidas, nors pirmoje byloje vykdymo išlaidos sumokėtos, o antro vykdomojo dokumento vykdymo išlaidų naštą galėtų perimti patys kreditoriai.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. BUAB „Modox“ bankroto administratorė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė: 2016 m. balandžio 27 d. pranešimą B. K. dėl bankroto bylos iškėlimo ir darbo sutarties nutraukimo ir voko kopiją; 2016 m. gegužės 4 d. pranešimą Vilniaus apygardos prokuratūrai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apygardos valdybai; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos imuniteto ir kontrolės skyriaus 2016 m. gegužės 5 d. raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 25/8-9-8595; Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus 2016 m. gegužės 24 d. raštą dėl informacijos pateikimo apie UAB „Modox“; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 14 d. ir 2017 m. birželio 5 d. nutartis dėl procesinių dokumentų įteikimo B. K. viešo paskelbimo būdu.
 2. CPK 314 straipsnis imperatyviai nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 180 straipsnį įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Nors nagrinėjamojoje byloje BUAB „Modox“ bankroto administratorė neprašė šių įrodymų prijungti prie bylos, tačiau atsiliepime į atskirąjį skundą de facto (iš tikrųjų) bankroto administratorė šiais įrodymais grindžia nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys turėjo teisę su šiais įrodymais susipažinti (byla pateikta elektronine forma), naujai pateikti įrodymai neužvilkins bylos nagrinėjimo, šiuos įrodymus prijungia ir vertina su kitais byloje esančiais įrodymais.

6Dėl bankroto administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo

 1. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.
 2. Administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas), administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).
 4. Teismų praktikoje taip pat pabrėžta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).
 5. Apeliantė, ginčydama administratorės ataskaitą, nurodo, kad ataskaita yra netiksli, neišsami, neatitinkanti įstatymų reikalavimams, o nagrinėjamu atveju BUAB „Modox“ bankroto administratorė neatsakė apeliantei į klausimus apie ieškinių pateikimą teismui civilinėse bylose Nr. e2-36492-871/2016 ir Nr. e2-24185-861/2017 ir šių ieškinių pagrindų išduotų vykdomųjų dokumentų pateikimą antstoliui vykdyti.
 6. Kaip jau nurodyta anksčiau šioje nutartyje, 2017 m. rugsėjo 28 d. įvyko BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimas, kuriame balsavo BUAB „Modox“ kreditoriai, turintys 65,25 proc. visų kreditorių finansinių reikalavimo sumos. Minėtame kreditorių susirinkime balsų dauguma (53,26 proc. pagrindinio kreditoriaus UAB „Vakarų krova“), be kita ko, pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarta nepatvirtinti BUAB „Modox“ bankroto administratorės veiklos ataskaitos.
 7. Šiuo aspektu pažymėtina, kad administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje nurodyti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Bankroto administratoriaus pareiga pagrįsti savo ataskaitą neturi būti aiškinama kaip pareiga kartu su tvirtinti teikiama ataskaita teikti kreditoriams visiškai visus įmanomus dokumentus. Pakanka, kad pateikti įrodymai būtų pakankami turėtoms išlaidoms pagrįsti.
 8. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad BUAB „Modox“ bankroto administratorė nepateikė jokių duomenų, kodėl Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-35492-871/2016, kurioje priimtas sprendimas už akių, prašė priteisti iš įmonės vadovo B. K. tik dalį, t. y. 4 883,44 Eur, žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo tarpu gindama įmonės kreditorių interesus, kitą ieškinį dėl žalos atlyginimo BUAB „Modox“ bankroto administratorė atsakovo B. K. atžvilgiu pateikė praėjus ilgam laiko tarpui, t. y. 2017 m. balandžio 28 d. (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-24185-861/2017 ieškinys patenkintas). Tai įtakojo aplinkybę, kad bankroto administratorės veiklos ataskaita yra neišsami.
 9. Šiuo aspektu pažymėtina, kad tiek pirmas, tiek antras ieškinys buvo pateikti teismui, siekiant apginti bankrutavusios įmonės kreditorių interesus. Nors apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino bankroto administratorės ataskaitą, nevertindamas pastarosios turinio, tačiau bankroto administratorės pateiktas priedas Nr. 2 prie patikslintos 2017 m. balandžio 28 d. administratoriaus ataskaitos Nr. 1 patvirtina, kad bankroto administratorė detaliai nurodė priežastis BUAB „Modox“ kreditoriams, kodėl vėlesnis ieškinys atsakovo B. K. atžvilgiu civilinėje byloje Nr. e2-24185-861/2017 buvo reiškiamas tik 2017 m. balandžio 28 d., konkrečiai nurodydama, kad BUAB „Modox“ buvęs vadovas B. K. neperdavė įmonės apskaitos dokumentų bankroto administratorei.
 10. Taip pat administratorė pažymėjo, kad procesinius dokumentus BUAB „Modox“ vadovui B. K. su teismo nutartimi dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo buvo siekiama įteikti ankstesnėje byloje, tačiau nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovui B. K., formuluodama ieškinį, įvertindama visus įrodymus esančius byloje, bankroto administratorė, įrodinėjimo naštą perkėlė atsakovui. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje taip pat teismas akcentavo, kad BUAB „Modox“ vadovas neperdavė bankroto administratorei bendrovės dokumentų, todėl bankroto administratorė dėl jų trūkumo negali visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ar struktūros.
 11. Susiklosčius tokiai situacijai, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog BUAB „Modox“ vadovui B. K., neperdavus įmonės finansinės apskaitos dokumentų, ieškinio pareiškimas teisme civilinėje byloje Nr. e2-24185-861/2017 užtruko pagrįstai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bankroto administratorė apie ieškinių civilinėse bylose Nr. e2-35492-871/2016 ir e2-24185-861/2017 pateikimo aplinkybes BUAB „Modox“ kreditoriams paaiškino tinkamai.
 12. Šiame kontekste tai pat pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-688-381/2015 nurodyta, kad įmonės dokumentų neperėmimas gali būti pripažintas administratoriaus ataskaitos trūkumu (neteisėtu administratoriaus veikimu ar neveikimu) tik tuo atveju, jeigu administratorius nedėtų jokių pastangų dokumentų perėmimui ar sąmoningai ignoruotų šią pareigą. Kaip matyti iš kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų įrodymų, BUAB „Modox“ bankroto administratorė dėjo visas pastangas, siekdama perimti bankrutavusios įmonės dokumentus (kreipėsi į B. K. su 2016 m. balandžio 27 d. pranešimu tiesiogiai, prašydama bankroto administratorei perduoti bendrovės dokumentus; į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl informacijos pateikimo ir kt.). Vadinasi, bankroto administratorė visais būdais ir priemonėmis dėjo pastangas gauti reikiamus dokumentus, kurie buvo reikalingi procesinių dokumentų suformulavimui, ginant BUAB „Modox“ kreditorių interesus.
 13. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas apeliantės dėmesys, jog ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad bankroto administratorė netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje e2-24-302/2016 ir joje nurodoma praktika). Šiuo aspektu sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad vien formaliais pagrindais negali būti atsisakoma patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą.
 14. Dar daugiau, pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Vienai proceso šaliai pateikus įrodymus, kurie įrodo atitinkamą faktinę aplinkybę, kitai proceso šaliai tenka pareiga pateikti įrodymus, kurie patvirtintų priešingai. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas vertina, kad bankroto administratorė pagrindė ataskaitoje nurodytus duomenis, o apeliantė jų nepaneigė.
 15. Taip pat apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi, patenkindamas suinteresuoto asmens pareiškimą ir pripažinęs BUAB „Modox“ bankrotą tyčiniu nutartyje konstatavo, jog bankroto administratorė prašomoje patvirtinti ataskaitoje nurodžiusi klaidingus duomenis, kurie lemia būtinybę koreguoti nurodytą administratorės ataskaitą. Su tokiais apeliantės atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
 16. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi, kuria BUAB „Modox“ bankrotas pripažintas tyčiniu, be kita ko, teismas panaikino 2017 m. gegužės 8 d. BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepatvirtinta BUAB „Modox“ bankroto administratorės S. G. 2017 m. balandžio 28 d. veiklos ataskaita ir šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Šioje nutartyje pirmosios instancijos teismas pasisakė tik dėl bankroto administratorės ataskaitos tvirtinimo procedūrinių aspektų (apskundimo tvarkos ir kt.) bei konstatavo, kad bankroto administratorės nurodymas, jog duomenų dėl tyčinio bankroto administratorė neturi lemia būtinybę koreguoti nurodytą administratorės ataskaitą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorės ataskaita, sprendžiant dėl BUAB „Modox“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nebuvo vertinta aspektais, kuriais apeliantė grindžia savo atskirąjį skundą (informacijos nepateikimu bendrovės kreditoriams). Be to, bankroto administratorė BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimui pateikė 2017 m. rugsėjo 6 d. patikslintą 2017 m. balandžio 28 d. administratorės veiklos ataskaitą Nr. 1 bei priedą Nr. 2 prie patikslintos 2017 m. balandžio 28 d. administratorės veiklos ataskaitos Nr. 1, kurią BUAB „Modox“ kreditorių susirinkimas turėjo pareigą vertinti iš naujo.
 17. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pateiktoje administratorės ataskaitoje nėra duomenų apie teismo procesinių sprendimų bylose Nr. e2-35492-871/2016 ir Nr. e2-24185-861/2017 vykdymą. Be to, iš byloje esančių duomenų nėra aišku, kodėl vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-35492-871/2016 pateiktas antstoliui vykdyti po kelių mėnesių nuo jo išdavimo, o vykdymo veiksmai civilinėje byloje Nr. e2-24185-861/2017 galimai išvis nepradėti.
 18. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 str.). Vadinasi, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, bendrovės kreditoriai, nesutinkantys su bankroto administratorės veiksmais, vykdant bankroto procedūras, turi teisę pasinaudoti kitomis įstatymų jiems suteiktomis teisėmis, o būtent – dėl svarbiausių įmonės klausimų balsuoti kreditorių susirinkime, taip pat išspręsti klausimus, susijusius su vykdomųjų dokumentų pateikimu vykdyti antstoliui.
 19. Šiuo aspektu sutiktina ir su bankroto administratorės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, kad apeliantė nurodydama, kad bankroto administratorės ataskaita dėl vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliui vykdyti yra neišsami, nenurodo, kokią informaciją apie vykdomųjų raštų pateikimą antstoliui vykdyti apeliantė konkrečiai nori gauti. Aplinkybė, kad bankroto administratorė atlieka bankroto procedūras ne taip, kaip nori apeliantė, nesudaro pagrindo savaime konstatuoti, kad bankroto administratorė atlieka bankroto procedūras netinkamai, juolab netvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitos vien formaliais pagrindais.
 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai