Byla 2-688-381/2015
Dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalyje dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo atidėjimo pripažinimo negaliojančiu bei dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „Sadovalis“ 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo teisėtumo.

4Pareiškėjas BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorius skundu prašė pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3 ir patvirtinti BUAB „Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. Nurodė, kad kreditoriai balsų dauguma darbotvarkės 3 klausimu priėmė nutarimą, kuriuo nutarė administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė. Pareiškėjas pažymėjo, kad įstatymas nenumato galimybės atidėti administratoriaus ataskaitos tvirtinimą, todėl toks nutarimas yra vertinamas kaip administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga ar klaidinama informacija ir pan. Teismų praktikoje yra nustatyta, kad administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo pagrindas – administratoriaus veiksmų neatlikimas (netinkamas atlikimas), už kuriuos pateikiama ataskaita, arba neatlikimas kitų veiksmų, kuriuos pagal teisės aktų arba kreditorių susirinkimo nurodymą privalėjo atlikti. Pirmajam kreditorių susirinkimui administratorius pateikė išsamią ataskaitą už laikotarpį nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo, ataskaita kreditoriams buvo pateikta iš anksto. Bankroto administratorius pažymėjo, jog administratoriui nekeliama pareiga peržiūrėti įmonės sandorius ir turėti visus įmonės dokumentus dar iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Administratoriaus ataskaita yra teikiama už praėjusį, o ne už ateinantį laikotarpį, todėl kreditoriai turi vertinti jau atliktus (o ne ateityje būsimus) administravimo veiksmus. Tuo tarpu kreditorius BAB Ūkio bankas pareikalavo per neapibrėžtą laikotarpį imtis veiksmų surinkti visus įmonės dokumentus ateityje ir tik gavus visus šiuos dokumentus ir juos išanalizavus administratoriaus ataskaitos tvirtinimas bus svarstomas iš naujo. Skundžiamu nutarimu kreditoriai nenurodo jokių neteisėtų administratoriaus veiksmų, ataskaitos trūkumų, tačiau nori, kad administratorius ataskaitą teiktų vėliau, kai bus atlikti vėlesni administravimo veiksmai. Toks kreditorių noras negali būti teisėtas, nes kreditoriai turi pareigą tvirtinti administratoriaus pateiktą ataskaitą, jeigu ataskaita yra išsami ir atitinka administratoriaus atliktų administravimo veiksmų apimtį už tam tikrą laikotarpį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundo netenkino.

7Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), jo ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), todėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimas kreditorių balsų dauguma reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Kol prievolės įvykdymas nepriimtas, pareigą įrodyti, kad prievolė įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, turi skolininkas (CK 6.123str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2005).

8Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas numato, jog kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių. Taigi, iš minėtos teisės normos matyti, kad teismas bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą gali tvirtinti tik tuo atveju, jeigu ji nebuvo patvirtinta pakartotiniame kreditorių susirinkime. Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaita nepatvirtinta pirmame kreditorių susirinkime. Pakartotinis kreditorių susirinkimas nebuvo šaukiamas, kreditoriai neturėjo galimybės įvertinti, ar bankroto administratorius pašalino 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkime nurodytus ataskaitos trūkumus ir priimti nutarimą dėl bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Tuo atveju, jeigu pakartotinis BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimas nepatvirtins bankroto administratoriaus ataskaitos, bankroto administratoriaus ataskaitą galės tvirtinti teismas. Esant aukščiau nurodytam teisiniam reglamentavimui, bankroto administratoriaus prašymas pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu ir patvirtinti veiklos ataskaitą laikytinas nepagrįstu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3 bei patvirtinti BUAB „Sadovalis“ bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai administratoriaus skundą atmetė dėl būtinybės organizuoti pakartotinį kreditorių susirinkimą ir jame pakartotinai kreditoriams teikti tvirtinti ataskaitą. ĮBĮ 23 str. 4 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Taigi, nurodyta materialiosios teisės norma suteikia teisę kreditoriams netvirtinti administratoriaus ataskaitos, tačiau turi egzistuoti dvi sąlygos - kreditoriai savo sprendimu turi nustatyti konkrečius ataskaitos trūkumus bei nustatyti konkretų protingą terminą, per kurį administratorius yra įpareigojamas trūkumus pašalinti. Nesant bent vienos iš nurodytų sąlygų, kreditoriai neturi teisės ataskaitos netvirtinti. Be to, kreditorių nutarimas yra ydingas - nėra nurodyti konkretūs trūkumai ir konkretus terminas jiems ištaisyti, todėl nutarimas negali būti laikomas pagrįstu bei teisėtu.
 2. Kreditorius BAB Ūkio bankas nepagrįstai nurodė, kad pateikta ataskaita neatitinka įstatymų reikalavimų, kadangi administratorius dar nėra perėmęs visų įmonės dokumentų ir todėl ataskaitos tvirtinimas atidėtas iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir bus pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė. Pažymėtina, kad įmonės dokumentų neperėmimas gali būti pripažintas ataskaitos trūkumu (ydingu administratoriaus veikimu) tik tuo atveju, jeigu administratorius nedėtų jokių pastangų dokumentų perėmimui ar sąmoningai ignoruotų šią pareigą. Šiuo atveju BUAB „Sadovalis“ administratorius dėjo visas įmanomas pastangas dokumentų perėmimui iš buvusių administracijos vadovų (administratorius perėmė visus paskutinio administracijos vadovo Z. Š. turėtus dokumentus; UAB „Sadovalis" administracijos vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. kovo 18 d. buvo M. L.., į kurį kelis kartus raštu kreipėsi administratorius su reikalavimais perduoti dokumentus už jo vadovavimo laikotarpį; M. L. dokumentų neperduodant, administratorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu M. L. atžvilgiu taikyti įstatyme numatytas sankcijas; pagal administratoriaus prašymą Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi M. L. už dokumentų neperdavimą paskyrė 500 Lt baudą; pagal administratoriaus prašymą Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi M. L. už dokumentų neperdavimą apribojo teisę tris metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas; pagal administratoriaus prašymą Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi atsisakė M. L. už dokumentų neperdavimą skirti 10 000 Lt baudą). Tačiau administratoriui nebuvo perduoti jokie dokumentai, susiję su bendrovės veikla tuo metu, kai bendrovės administratoriaus vadovu buvo paskirtas direktorius M. L.. Apie šiuos faktus administratorius informavo ir kreditorių susirinkimą, faktus nurodė ir ataskaitoje, tačiau kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos netvirtino dėl to, kad administratorius nėra įvertinęs M. L. vadovavimo bendrovei metu sudarytų sandorių, kurie administratoriui nėra perduoti. Tai reiškia, kad kreditoriai nustatė ataskaitos trūkumus, kurių administratorius objektyviai negali ištaisyti (įvertinti sandorius, kurių buvęs vadovas neperduoda).
 3. Nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, teismas turi pareigą analizuoti, ar kreditorių nustatyti ataskaitos trūkumai (ataskaitos netvirtinimo pagrindas) yra pagrįsti, teisingi ir proporcingi. Įstatymu nėra apribojama administratoriaus teisė ginti savo interesus ir ginčyti kreditorių nutarimus dėl ataskaitos netvirtinimo (dėl trūkumų įvardijimo). Teismas kreditorių nutarimo pagrįstumą vertina tuo aspektu, ar kreditorių nurodyti ataskaitos trūkumai yra objektyvūs ir pagrįsti, ar kreditorių nustatytas terminas jiems ištaisyti yra protingas. Teismas pagal ĮBĮ 23 str. 4 p. nuostatas neturi teisės pats patvirtinti ataskaitos, jeigu ji prieš tai nebuvo pateikta tvirtinti pakartotinai kreditoriams, ištaisius jų nurodytus trūkumus, tačiau toks reglamentavimas nereiškia ir negali reikšti, kad administratorius neturi teisės ginčyti kreditorių nutarimo netvirtinti ataskaitos, įrodinėjant kreditorių nurodytu trūkumų nepagrįstumą. Minėtas reglamentavimas taip pat nereiškia, kad teismas neturi teisės panaikinti nepagrįsto kreditorių nutarimo ir perduoti klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo nagrinėti kreditoriams iš naujo.
 4. Pirmajam kreditorių susirinkimui administratorius iš anksto pateikė išsamią ataskaitą už laikotarpį nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo BUAB „Sadovalis" kreditorių susirinkimo. Kreditorius BAB Ūkio bankas papildomus ataskaitos trūkumus nurodė jau tik atsiliepime į administratoriaus skundą (o ne iki susirinkimo ar susirinkimo metu). Kreditorius savo atsiliepime kėlė klausimus dėl to, kad administratorius nepateikė informacijos apie išieškojimo iš debitorių galimybes, dėl įmonės valdymo organų veikimo ar neveikimo, kurie galėjo sąlygoti įmonės nemokumą, dėl tyčinio bankroto požymių. Viena vertus, ĮBĮ nenustato, kad tokie administratoriaus veiksmai privalomai turi būti atlikti iki pirmojo kreditorių susirinkimo ir tokie galutiniai duomenys pateikti pirmojoje administratoriaus ataskaitoje. Tai yra tęstiniai administratoriaus veiksmai, kurie bus atliekami ir vėlesnėje bankroto stadijoje. Antra vertus, negali būti pateisinama situacija, kuomet kreditorius elgiasi pasyviai (iki susirinkimo dienos nereiškia administratoriui prašymų dėl papildomos informacijos pateikimo) ir tik vėliau (atsiliepimo į skundą rengimo metu) ieško savo poziciją pagrindžiančių argumentų ir administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumų. Toks kreditoriaus elgesys pažeidžia teisinių santykių stabilumo bei teisinių santykių subjektų teisėtų lūkesčių apsaugos principus.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinj laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).
 6. Kreditorius BAB Ūkio bankas kvestionuoja administratoriaus veiklos ataskaitą dėl jos nepakankamo turinio, tvirtindamas, jog joje pateikti ne visi ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nurodyti duomenys, t.y. iš esmės kvestionuoja jos nepakankamai išsamų turinį, o ne tiesiogiai netinkamą administratoriaus (ne)veikimą administruojant įmonę arba veikimą prieš kreditorių interesus. Bet kuriuo atveju kreditoriai gali iš esmės bet kada įpareigoti administratorių ne tik pateikti papildomus duomenis, tačiau ir atlikti atitinkamus konkrečius veiksmus, susijusius su bankrutuojančios įmonės administravimo funkcijų vykdymu bei pareikalauti pateikti kitą ataskaitą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.).
 7. Pateikta ataskaita yra išsami, konkreti, visapusiška ir atitinkanti keliamus reikalavimus, todėl nėra pagrindo jos netvirtinti. Administratorius atliko visus įmanomus veiksmus, kuriuos numato ĮBĮ pradinėje bankroto stadijoje. Administratoriaus veiklos ataskaita negali būti netvirtinama dėl to, kad buvę administracijos vadovai piktybiškai vengia vykdyti savo pareigas, o administratorius aktyviai deda pastangas priverstiniam šių pareigų vykdymui. Be to, ĮBĮ nenustatyta galimybė kreditoriams nuspręsti „administratoriaus ataskaitos tvirtinimą atidėti", taigi kreditoriai turi teisę arba patvirtinti ataskaitą, arba jos netvirtinti ir nurodyti konkrečius trūkumus ir konkretų terminą jiems ištaisyti. Nors nauja ĮBĮ 23 str. 4 p. redakcija tiesiogiai neįtvirtina teismo teisės ir pareigos patvirtinti ataskaitą, jeigu ji nebuvo pakartotinai teikta kreditoriams, tačiau nėra numatyta ir draudimo. Kreditoriai jau pirminėje proceso stadijoje (tvirtinant pirmą ataskaitą) pažeidė ĮBĮ nuostatas ir nenurodė konkrečių ataskaitos trūkumų ir konkretaus termino jiems ištaisyti. Kreditoriai formaliai nutarė ataskaitos tvirtinimą atidėti, sukurdami iliuziją apie ataskaitos trūkumą. Atsiliepimo į administracijos skundą rengimo metu jau buvo nurodomi kiti ataskaitos trūkumai. Akivaizdu, kad teismui grąžinus klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo kreditoriams nagrinėti iš naujo, būtų priimtas analogiškas sprendimas dėl ataskaitos netvirtinimo (atidėjimo) nenurodant konkrečių trūkumų arba juos nurodant formaliai. Tokie veiksmai ne tik didina bankroto sąnaudas, tačiau ir trukdo bankroto procesui. Administratorius negali operatyviai vykdyti savo tiesioginių tolimesnių funkcijų, kadangi kreditoriai formaliai nėra pritarę jau atliktiems administratoriaus veiksmams. Siekiant išvengti bereikalingo bylinėjimosi ir įvertinus neteisėtus kreditorių veiksmus, yra tikslinga, kad teismas patvirtintų administratoriaus ataskaitą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius prašo tenkinti BUAB „Sadovalis“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą ir patvirtinti BUAB „Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius BAB Ūkio bankas prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų ir yra parengta formaliai, siekiant gauti kreditorių pritarimą administratoriaus atliktiems veiksmams nuo bankroto bylos BUAB „Sadovalis" iškėlimo iki 2014 m. spalio 20 d. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Bankroto administratoriaus ataskaita nėra formalus dokumentas, kuris pateikiamas tvirtinti kreditoriams, tai yra dokumentas, kurio pagrindu kreditoriai planuoja būsimus veiksmus bei vertina galimybes atgauti visą arba dalį patvirtintų kreditorinių reikalavimų bankroto byloje. Pagal susiformavusią teismų praktiką administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010), t.y. kada akivaizdu, kad ataskaita padaryta formaliai, siekiant gauti pritarimą iš kreditorių, o ne realiai atlikti ir įgyvendinti įstatymo ir kreditorių bankroto administratoriui pavestas funkcijas. Nagrinėjamoje situacijoje nepagrįstas administratoriaus argumentas, neva ataskaita yra išsami ir pilna bei atitinkanti įstatymų reikalavimus.
 2. Administratorius kreditoriams pateikė ataskaitą, kuri tik išoriškai ir tik formaliai atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, tačiau turinio prasme yra dokumentas, kurį būtina pildyti ir taisyti, kad jis tenkintų kreditorių interesus ir įstatymo keliamus reikalavimus.
 3. Administratorius atskirajame skunde klaidingai nurodo, kad jo pateikta ataskaita buvo nepatvirtinta ir neva tai užkerta kelią administratoriui vykdyti savo funkcijas. ĮBĮ numato, kad bankroto administratorius turi pareigą kreditoriams pateikti nustatytos formos ataskaitą, o kreditoriai dėl šios ataskaitos priima sprendimą balsuodami. ĮBĮ nenumato, kad kreditoriai gali atidėti pateiktos ataskaitos priėmimą, tačiau ĮBĮ ir nedraudžia tokio kreditorių sprendimo, jeigu jis būtinas arba naudingas tolimesniam ir tinkamam bankroto proceso įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių yra susiklostę pavedimo teisiniai santykiai ir į tai, jog ĮBĮ nedraudžia kreditoriams atidėti bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo bei neįpareigoja kreditorių balsuoti tik už arba prieš ataskaitos patvirtinimą, nagrinėjamoje situacijoje BUAB „Sadovalis" kreditorių priimtas sprendimas administratoriaus ataskaitos tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė yra teisėtas, pagrįstas ir logiškas.
 4. Atskirajame skunde nepagrįstai nurodoma, kad ataskaita yra išsami ir atitinka visus įstatymų keliamus reikalavimus bei turėjo būti kreditorių patvirtinta, o kreditorių keliamos pretenzijos yra nepagrįstos ir nekonkrečios. ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus ataskaitoje turi būti pateikta išsami informacija apie bankroto metu priimtus darbuotojus. ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. nuostatos nesilaikymas ir formalaus administratoriaus darbo pavyzdys yra ataskaitos 1.2. ir 1.3. punktai. Pirmajame nurodoma, kad buvo nustatyta, jog nepagrįstai buvo atleista 20 darbuotojų, pakoreguoti pranešimai VSDF, o antrame nurodoma, kad "atsižvelgiant į bankroto proceso sudėtingumą, kreditorių, debitorių, turto skaičių bei į tai, kad bankroto proceso metu būtina vesti buhalterinę apskaitą, bankroto proceso metu į įmonę buvo priimti dirbti pagal darbo sutartis du darbuotojai: biuro administratorė ir buhalterė." Tiek vienas, tiek kitas ataskaitos punktai nėra išsamūs ir informatyvūs, kadangi juose nepateikiama išsami ir visapusiška informacija. Pirma, iš 1.2. punkto neaišku kaip buvo nustatyta, kad dalis BUAB „Sadovalis" darbuotojų buvo atleista nepagrįstai. Neaišku, kaip buvo nustatytos ir apskaičiuotos papildomos išmokos darbuotojams, nepateikta informacija, kaip pasikeitė kreditorinių reikalavimų apimtis po tokių administratoriaus korekcijų. Antra, iš 1.2. punkto neaišku, kokia žala galėjo būti ir buvo padaryta bendrovei dėl neteisėtų, kaip nurodo administratorius, buvusio vadovo M. L. veiksmų. Trečia, neaišku, kuriems darbuotojams buvo pakeistas atleidimo pagrindas, o kurie buvo atleisti administratoriaus iniciatyva ir kokias finansines pasekmes tai sukėlė bendrovei. Ketvirta, iš 1.3. punkto neaiški ir nesuprantama būtinybė 8 darbo valandoms per dieną samdyti buhalterę ir 8 darbo valandoms administratorę, kada įmonė faktiškai veiklos nevykdo, išskyrus nuomą, o visas turtas išnuomotas. Taigi, atsižvelgiant į ataskaitoje nepateiktą informaciją arba pateiktą neišsamią informaciją akivaizdu, kad ši ataskaitos dalis formali ir visiškai neinformatyvi, iš kurios neįmanoma suprasti tikrųjų administratoriaus priimto sprendimo pasekmių ir motyvų.
 5. Ataskaitoje formaliai pateikiama informacija ir apie bendrovės turtą. Ataskaitoje nenurodoma, kokios vertės yra bendrovei priklausantys automobiliai Toyota Land Cruiser ir Mitsubishi Pajero (Ataskaitos 2.3. punktas), nenurodoma, ar 5000 Lt mėnesio nuomos kaina už poilsio bazę atitinka rinkos kainas, neaišku, kodėl visas turtas, nurodytas ataskaitos 2.4. punkte, buvo įkainotas 1 Lt, o ne didesne suma, kaip buvo atliekamas įvertinimas, kodėl pasirinkti būtent tokie kriterijai. Ataskaitos 2.6. punkte nurodoma, kad 2012 m. gruodžio 1 d. sprendimu dalis turto buvo nurašyta, o administratorius pažymi, kad "faktas, kad šio turto nurašymas pažeidė kreditorių ar įmonės teises ir interesus arba turėjo įtakos įmonės gebėjimui atsiskaityti su kreditoriais, nenustatytas." Iš tokio formalaus administratoriaus parašymo negalima suprasti, kokiais argumentais ir pagrindais remiantis buvo padaryta išvada, kad 2.6. punkte nurodyto turto nurašymas neprieštarauja kreditorių interesams ir kad nurašant šį turtą nebuvo padaryta žala bendrovei.
 6. Administratorius informaciją apie kreditorius pateikė lentelės forma, nurodydamas debitorius, tačiau nepateikdamas jokio vertinimo apie išieškojimo galimybes ar skolų atsiradimo pagrindą ir galimybes išsiieškoti iš šių debitorių. Kaip matyti iš ataskaitos, didžiausias bendrovės debitorius yra UAB „Probuta", kurio debitorinis įsiskolinimas sudaro 86 procentus visų debitorinių įsiskolinimų, tačiau jokia informacija apie išieškojimo galimybes iš šio debitoriaus ataskaitoje nepateikiama, kas patvirtina, jog administratoriaus darbas buvo atliktas aplaidžiai ir ataskaita pateikta tik formaliai, siekiant gauti kreditorių pritarimą. Taip pat, Ataskaitoje pateikiama nevisa informacija apie sandorius, kurie buvo sudaryti per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto iškėlimo.
 7. Administratorius ataskaitą parengė formaliai, nedetalizuodamas konkrečių jo dalių, kaip tai numato ĮBĮ, o pateikdamas abstrakčius, nepagrįstus ir nedetalizuotus vertinimus, iš kurių akivaizdu, kad administratorius tinkamai neatliko jam pavestų funkcijų.
 8. Pritarus ataskaitai, BUAB „Sadovalis" kreditoriai būtų konstatavę, kad administratorius veikė tinkamai, tačiau su tuo BAB Ūkio bankas nesutinka. Ataskaita surašyta ydingai, administratorius netinkamai atliko arba iš viso neatliko ĮBĮ numatytų funkcijų. Administratorius ne tik turėjo pateikti visą ir išsamią informaciją apie bankrutuojančią bendrovę, bet ir privalėjo įvertinti ir ataskaitoje pasisakyti dėl BUAB „Sadovalis" valdymo organų, įskaitant akcininkų, veiksmų ar neveikimo, kurie galėjo sąlygoti įmonės nemokumą bei tuo pačiu pasisakyti dėl minėtų organų veiksmų ar neveikimo tyčinio bankroto atveju.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundo dėl BUAB „Sadovalis“ 2014 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir ataskaitos patvirtinimo netenkino, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

17ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

18Pagal ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių. ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 str. 4 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

19Nagrinėjamu atveju nėra keliamas ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė, todėl toliau pasisakys dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo administratoriaus paduoto teismui skundo, taip pat jo atskirojo skundo dalyko ir pagrindo ribose.

20Apeliantas nurodo, kad 2014 m. lapkričio 20 d. vykusio pirmojo BAUB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo metu kreditoriai balsų dauguma darbotvarkės 3 klausimu priėmė nutarimą, kuriuo nepagrįstai nutarė administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė.

21ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte (ginčijamo nutarimo priėmimo metu galiojusi įstatymo redakcija) yra nustatyta, kad administratorius turi pateikti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus - kitas savo veiklos ataskaitas. Šioje normoje taip pat nustatyta, kokia informacija turi būti pateikta pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti.

22Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.), darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Vadinasi, administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ atskleidžia administratoriaus veiklos ataskaitos reikšmę bei turinį. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.). Taigi iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas, siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015).

24Kreditorių susirinkimas darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo paprastai priima dvejopo pobūdžio nutarimus: ataskaitą patvirtinti (visą ar iš dalies), atsisakyti ataskaitą patvirtinti (visą ar iš dalies). ĮBĮ tiesiogiai nenumato administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo atidėjimo, bet to ir nedraudžia. Pažymėtina, kad administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, atsisakymo tvirtinti ir šio klausimo svarstymo atidėjimo padariniai yra skirtingi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog gali susiklostyti tokia situacija, kad, kreditoriams svarstant administratoriaus veiklos ataskaitą, gali iškilti būtinybė patikrinti tam tikrą informaciją ar pareikalauti, kad būtų pateikti papildomi duomenys, dokumentai, dėl ko galėtų būti atidedamas klausimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo svarstymas. Tačiau tam, kad būtų atidedamas administratoriaus veiklos ataskaitos svarstymas, turi būti nurodoma aiški šio klausimo svarstymo atidėjimo priežastis, neturi būti keliamas ataskaitos nepagrįstumo klausimas, taip pat turėtų būti nustatytas konkretus terminas, kada vėl bus svarstoma administratoriaus veiklos ataskaita. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tokiu atveju net nėra pagrindo tokį kreditorių susirinkimo nutarimą procedūriniu klausimu skųsti teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p., CPK 5 str.), kadangi joks nutarimas kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu nėra priimamas, šalys neturi teisinio intereso skundui paduoti, nes neužkertamas kelias artimiausiu metu kreditorių susirinkime svarstyti administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimą.

25Byloje nustatyta, jog 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo metu trečiuoju darbotvarkės punktu buvo numatyta svarstyti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimą (b. l. 69-73). Kreditoriai balsų dauguma darbotvarkės 3 klausimu priėmė nutarimą administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė (b. l. 69-70). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra ginčo, kad administratoriaus veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta, bet nebuvo ir atsisakyta ją tvirtinti. Tą atsiliepime pripažįsta ir kreditorius BAB Ūkio bankas, nors dauguma atsiliepimo į administratoriaus skundą (b. l. 92-96) ir į administratoriaus atskirąjį skundą (b. l. 123-127) argumentų ir yra skirti pagrįsti, jog administratoriaus veiklos ataskaita neatitiko įstatymo reikalavimų ir nebuvo pagrindo ją tvirtinti. Kaip matyti iš kreditorių susirinkimo 2014 m. lapkričio 20 d. protokolo turinio, kreditorių susirinkimas neanalizavo administratoriaus ataskaitos turinio atskirų elementų, nekonstatavo ataskaitos trūkumų atskirais administratoriaus veiklos klausimais, bet atidėjo ataskaitos tvirtinimo svarstymą tuo pagrindu, kad ataskaitos turinys yra neišsamus, neatitinka įstatymo (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.) reikalavimų, nes administratorius nėra perėmęs visų įmonės dokumentų ir dėl to nėra pateikęs įmonės sandorių už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo teisėtumo analizės.

26Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas darbotvarkės klausimu Nr. 3, kuriuo buvo nutarta administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė, yra neteisėtas ir prieštarauja ĮBĮ nuostatomis dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kaip minėta, kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo netvirtinti administratoriaus ataskaitos, bet nutarė ataskaitos tvirtinimo klausimą atidėti. Šį faktą, neskaitant pačių šalių pripažinimo, patvirtina aplinkybės, jog atidėdamas ataskaitos svarstymą, kreditorių susirinkimas jokių administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos trūkumų nenurodė, tačiau nurodė priežastis, nesusijusias su ataskaitos už praėjusį laikotarpį trūkumais. Kreditorių susirinkimas taip pat nenurodė konkrečios datos, kada administratoriaus veiklos ataskaita bus svarstoma kitame kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 4 d.). Minėta anksčiau, kad kreditorių susirinkimas gali atidėti administratoriaus veiklos ataskaitos svarstymą, tačiau tokį sprendimą kreditorių susirinkimas gali sieti tik su tam tikromis procedūrinio pobūdžio priežastimis, kurios nesusijusios su ataskaitos trūkumais, ir tik apibrėžtam terminui. Siekiant bankroto proceso pagrindinio tikslo – kuo didesnio kreditorių pareikštų reikalavimų bankroto byloje patenkinimo, kreditoriai ir administratorius, būdami pavedimo teisinių santykių šalimis, turi tarpusavyje bendradarbiauti. Nesvarstęs pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos už praėjusį iki pirmojo kreditorių susirinkimo laikotarpį iš esmės, nekonstatavęs ataskaitos konkrečių trūkumų bei atidėjęs jos svarstymą neapibrėžtam terminui, kreditorių susirinkimas sukūrė neapibrėžtumo situaciją administratoriaus ir kreditorių tarpusavio santykiuose, pažeidė administratoriaus teisėtus lūkesčius. Kreditorių susirinkimui nei patvirtinus administratoriaus ataskaitos, nei atsisakius ją tvirtinti, bet atidėjus šio klausimo svarstymą nenustatytam terminui, administratorius neturi realios galimybės vykdyti tolesnes jo funkcijas, nes kreditoriai nėra išreiškę pritarimo jau atliktiems administratoriaus veiksmams. Antra, pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p. pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti pateikta ir informacija apie įmonės sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį. Vienok ši teisės nuostata negali būti aiškinama atsietai nuo kitų bankroto procesą reglamentuojančių normų. ĮBĮ 22 str. 1 d. numatyta, jog pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti. Tuo tarpu pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Administratoriaus prašymu šį 6 mėnesių terminą teismas dar gali ir pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui. Taigi, pagal įstatymą pirmasis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas ir anksčiau, kai administratoriui nustatytas terminas patikrinti įmonės sudarytų sandorių už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dar nėra pasibaigęs. Tokiais atvejais aplinkybė, kad administratorius dar nėra užbaigęs įmonės sandorių teisėtumo analizės, nesudaro pagrindo atsisakyti svarstyti administratoriaus veiklos iki pirmojo kreditorių susirinkimo ataskaitą, taip pat neteikia pagrindo pripažinti tokią veiklos ataskaitą neišsamia ir neatitinkančia įstatyme nustatytų šios ataskaitos turiniui keliamų reikalavimų. Administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumais negali būti laikomi atvejai, kai dėl objektyvių priežasčių (įmonės dokumentų administratoriui nepateikimo, termino patikrinti įmonės sandorius nepasibaigimo ir pan.), administratorius negali pateikti ataskaitos apie įmonės sandorių už 36 mėnesius teisėtumo analizės rezultatus. Trečia, sutiktina su apelianto argumentu, kad įmonės dokumentų neperėmimas gali būti pripažintas administratoriaus ataskaitos trūkumu (neteisėtu administratoriaus veikimu ar neveikimu) tuo atveju, jeigu administratorius nedėtų jokių pastangų dokumentų perėmimui ar sąmoningai ignoruotų šią pareigą. Nagrinėjamu atveju BUAB „Sadovalis“ administratorius dėjo visas įmanomas pastangas dokumentų perėmimui iš buvusių administracijos vadovų, t.y. administratorius perėmė visus paskutinio administracijos vadovo Z. Š. turėtus dokumentus (b. l. 13); kadangi UAB „Sadovalis" administracijos vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. kovo 18 d. buvo M. L., į jį kelis kartus raštu kreipėsi administratorius su reikalavimais perduoti dokumentus už jo vadovavimo laikotarpį (b. l. 11); M. L. dokumentų neperduodant, administratorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu M. L. atžvilgiu taikyti įstatyme numatytas sankcijas (b. l. 11-12); pagal administratoriaus prašymą Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi M. L. už dokumentų neperdavimą paskyrė 500 Lt baudą (b. l. 14); pagal administratoriaus prašymą Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi M. L. už dokumentų neperdavimą apribojo teisę tris metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Tačiau administratoriui nebuvo perduoti jokie dokumentai, susiję su bendrovės veikla tuo metu, kai bendrovės administracijos vadovu buvo paskirtas direktorius M. L.. Taigi, kreditoriai nustatė administratoriaus ataskaitos turinio trūkumus, kurių administratorius šiuo metu objektyviai negali ištaisyti. Juo labiau, kaip matyti iš bankroto administratoriaus 2014 m. spalio 13 d. Išvados dėl UAB „Sadovalis“ sandorių (b.l. 50-52), bankroto administratorius yra atlikęs dalies (jam žinomų) įmonės sandorių analizę.

27Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nustatytas faktines bylos aplinkybes, akcentuoja, jog administratoriaus skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu objektas yra administratoriaus veiklos ataskaitos svarstymo atidėjimo teisėtumas, bet ne atsisakymo tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą teisėtumas. Kadangi administratoriaus ataskaita kreditorių susirinkime iš esmės nebuvo svarstoma, todėl ir skundo objektu nebuvo ir negalėjo būti administratoriaus ataskaitos pagrįstumas. Todėl byloje nebuvo jokio pagrindo kreditoriaus atsiliepimuose į administratoriaus skundą bei į atskirąjį skundą dėstyti administratoriaus veiklos ataskaitos nepagrįstumo argumentus. Pirmosios instancijos teismas taip pat nagrinėjo ne tas aplinkybes, kurios buvo skundo faktinis pagrindas (kreditorių susirinkimo atidėti administratoriaus ataskaitos tvirtinimą teisėtumas), taigi išėjo už reikalavimo ribų (CPK 265 straipsnio 2 dalis). Teismas svarstė kreditorių susirinkimo atsisakymo tvirtinti administratoriaus ataskaitą teisėtumo klausimą, nors kreditoriai administratoriaus veiklos ataskaitos pagrįstumo apskritai nesvarstė ir nutarimo atsisakyti ataskaitą ar jos dalį patvirtinti nepriėmė.

28Atmestinas, kaip nepagrįstas, apelianto reikalavimas teismui patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. Pažymėtina, kad, visų pirma, kreditorių susirinkimas yra subjektas, kuris turi įgaliojimus reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir turi teisę jas tvirtinti arba atsisakyti tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Tik jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Nagrinėjamu atveju, kaip konstatuota šioje nutartyje anksčiau, kreditorių susirinkimas atidėjo administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimą dėl ataskaitos neatitikimo jos turiniui keliamų reikalavimų, bet neatsisakė ją tvirtinti. Kreditorių susirinkimas nei karto administratoriaus ataskaitos iš esmės nesvarstė ir nenustatė jos trūkumų, neskyrė administratoriui termino ataskaitos trūkumams, jeigu tokie būtų, pašalinti. Todėl, vadovaujantis minėtomis ĮBĮ nuostatomis, teismas pakeisti kreditorių susirinkimo ir svarstyti administratoriaus ataskaitos pagrįstumo bei patvirtinimo klausimo neturi teisinio pagrindo. Tuo remiantis paliekama nepakeista skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjo BUAB ,,Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d.

29Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą, netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką byloje, netyrė bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su pareikštu reikalavimu, bet nagrinėjo aplinkybes, kurios nebuvo skundo pagrindas, išėjo už reikalavimo ribų, netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ nuostatas, susijusias su administratoriaus ataskaitų svarstymu ir tvirtinimu pirmajame kreditorių susirinkime, todėl padarė nepagrįstas išvadas dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo. Tai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjo BUAB ,,Sadovalis“ bankroto administratoriaus skundą tenkinti iš dalies, pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3 ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį pakeisti.

32Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo BUAB ,,Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ skundas pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BUAB ,,Sadovalis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ šią skundo dalį tenkinti, pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3, kuriuo nutarta administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. liepos 4 d. iki 2014 m. spalio 20 d. tvirtinimą atidėti iki bus perimti visi įmonės dokumentai ir pateikta visų už praėjusius 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo galiojusių sandorių analizė, ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

33Kitą Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl BUAB „Sadovalis“ 2014 m. lapkričio 20 d.... 4. Pareiškėjas BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorius skundu prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjo BUAB... 7. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo išaiškinta,... 8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorius... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius BAB Ūkio bankas prašo jo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 17. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 18. Pagal ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino... 19. Nagrinėjamu atveju nėra keliamas ginčas dėl kreditorių susirinkimo... 20. Apeliantas nurodo, kad 2014 m. lapkričio 20 d. vykusio pirmojo BAUB... 21. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte (ginčijamo nutarimo priėmimo metu... 22. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ nuostatos su... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ atskleidžia... 24. Kreditorių susirinkimas darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos... 25. Byloje nustatyta, jog 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB „Sadovalis“ kreditorių... 26. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2014 m. lapkričio 20 d. BUAB... 27. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nustatytas... 28. Atmestinas, kaip nepagrįstas, apelianto reikalavimas teismui patvirtinti... 29. Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį pakeisti.... 32. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį,... 33. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį palikti...