Byla 2A-165-459/2015
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – UAB „Požeminių linijų statyba“, UAB „Fima“, AB „Lietuvos geležinkeliai“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Jolantos Gailevičienės, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Transtatyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Gintrėja“ ieškinį atsakovei UAB „Transtatyba“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – UAB „Požeminių linijų statyba“, UAB „Fima“, AB „Lietuvos geležinkeliai“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 91781,26 Lt skolos, 4897,07 Lt palūkanų, 42106,75 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta rangos sutartis, pagal kurią ieškovė nustatytu terminu atliko atsakovės užsakytus statybos darbus. Atsakovė pretenzijų, pastabų dėl darbų kokybės nereiškė, tačiau nustatytu terminu už atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitas – faktūras neatsiskaitė ir liko skolinga 91781,26 Lt sumą, nuo kurios apskaičiuota 4897,07 Lt palūkanų, 42106,75 Lt delspinigių (Rangos sutarties 6.1. punktas). Pažymėjo, kad atsakovė į raginimus padengti įsiskolinimą nereaguoja, su ieškove neatsiskaito.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-10 ieškinį tenkino iš dalies: ieškovei iš atsakovės priteisė 72013,98 Lt (su PVM) skolos, 18606,08 Lt delspinigių, 6 proc. procesines palūkanas bei 2974,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog trečiasis asmuo UAB „Fima“ (generalinis rangovas) ir atsakovė UAB „Transtatyba“ 2010-10-13 pasirašė Subrangos sutartį Nr. SB-10/085 (su priedais ir papildymais), pagal kurią atsakovė, kaip subrangovė, įsipareigojo savo jėgomis, ištekliais ir rizika atlikti sutarties priede Nr. 8 nurodytus darbus Mauručių, Kazlų Rūdos, Pilviškių, Vilkaviškio ir Kybartų stotyse. Atsakovė (subrangovė) darbų atlikimui pasitelkė trečiuosius asmenis: 2011-04-11 su ieškove UAB „Gintrėja“ sudarė Rangos sutartį Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti kabelinės kanalizacijos įrengimo darbus Pilviškių geležinkelio stotyje, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Ieškovė UAB „Gintrėja“ uždarų požeminių perėjimų įrengimui Pilviškių geležinkelio stotyje pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Požeminių linijų statyba“. 2011-05-31 ieškovė surašė Darbų priėmimo - perdavimo aktą (su priedu – lokaline sąmata Nr. 1), kurį - vienašališkai pasirašytą - 2012-01-10 įteikė atsakovei. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovei už atliktus darbus 91781,26 Lt (su PVM) pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas–faktūras GTR Nr. 0408688, GTR Nr. 0408735, GTR Nr. 0408849, GTR Nr. 0408679. Nagrinėjamu atveju ieškovei atliekant darbus pagal Rangos sutartį Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) buvo pildomas statybos darbų žurnalas Nr. 05-S1-02, kuriame atsakovės atstovas, kaip statybos darbų vadovas, kiekvieną dieną fiksavo ieškovės atliekamus darbus (jų rūšį, kiekį), juos be nurodymų ištaisyti priimdavo tiek atsakovės atstovas – statybos darbų vadovas, tiek statybos techninis prižiūrėtojas. Atliktiems darbams apmokėti ieškovė išrašė PVM sąskaitas – faktūras GTR Nr. 0408688, GTR Nr. 0408735, GTR Nr. 0408498, GTR Nr. 0408849, GTR Nr. 0408679; iš viso 141781,26 Lt sumai. Šias sąskaitas – faktūras (išskyrus GTR Nr. 0408849) atsakovė priėmė be pastabų bei 2011-08-23 ir 2011-09-02 mokėjimo nurodymais sumokėjo iš viso 50000,00 Lt. Byloje taip pat yra 2011-05-31 Darbų priėmimo – perdavimo aktas (su priedu Nr. 1), kuriame nurodyta, kad 2011-04-11 Rangos sutartyje Nr. S-11/01 numatyti bei papildomi darbai Pilviškių stotyje yra užbaigti 2011-05-30, iš viso atlikta darbų už 133395,24 Lt (su PVM). Ieškovas nurodė, kad ne kartą žodžiu kvietė atsakovę pasirašyti minėtą aktą, tačiau atsakovė be motyvų atsisakydavo tai padaryti, todėl darbų priėmimo – perdavimo aktas ieškovės buvo pasirašytas vienašališkai ir 2012-01-10 registruotu paštu įteiktas atsakovei. Tuo tarpu atsakovė tvirtina, jog iki 2012-01-10 ieškovė šio dokumento pasirašyti nepateikė, vėliau atsakovė ieškovės atliktų darbų pagal aktą nepriėmė, nes ne visi jame nurodyti darbai atlikti ieškovės, o kita dalis darbų yra su trūkumais. Teismo nuomone, visiškai neįtikėtina, kad Pilviškių geležinkelio stotyje atlikusi rangos darbus 2011-05-30, tą patvirtina atsakovės vesto statybos darbų žurnalo Nr. 05-S1-02 paskutinis įrašas, ieškovė daugiau nei pusę metų nebūtų surašiusi darbų priėmimo – perdavimo akto ir nebūtų siūliusi atsakovei jo pasirašyti. Taigi teismas, įvertinęs aptartus rašytinius įrodymus, šalių argumentus, nusprendė, kad atsakovė pažeidė įstatymo nustatytą užsakovės pareigą priimti atliktus darbus pagal ieškovės pateiktą atliktų darbų aktą. Ieškovės Pilviškių geležinkelio stotyje atliktus kabelinės kanalizacijos įrengimo darbus atsakovė faktiškai yra priėmusi, nes juos yra perdavusi galutiniam užsakovui ir už juos yra gavusi atlyginimą, todėl atsakovė atsisakymą nemokėti už darbus nepagrįstai grindžia tuo, jog nėra pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas. Ieškovės vienašališkai pasirašytas aktas sukelia atsakovei priešpriešinę prievolę sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.662 str., 6.694 str., Rangos sutarties 2.2. p.). Ieškovė pagal atsakovei 2011-05-31 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą GTR Nr. 0408679 prašo priteisti iš atsakovės 84881,36 Lt (su PVM) (133395,24 Lt – 48513,88 Lt), remiantis 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo akte (su priedu – sąmata Nr. 1) nurodytais atliktų darbų kiekiais ir verte. Ieškovė nurodo, kad vienintelis įrodymas, pagrindžiantis jos atliktus darbus ir jų kiekį, yra atsakovės vestas Statybos darbų žurnalas Nr. 05-S1-02. Visi į žurnalą įrašyti darbai priimti tiek statybos vadovo, tiek bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo be išlygų (nenurodant jokių trūkumų). Teismo statybinės ekspertizės akte nurodyta, kad lyginant įrašus Statybos darbų žurnale Nr. 05-S1-02 ir Rangos sutarties Nr. S-11/01 priedus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, kurie analogiški darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytiems darbų kiekiams, nėra atlikta darbų už 17340,49 Lt. Teismas, perskaičiavęs Statybos darbų žurnale Nr. 05-S1-02 nurodytus ieškovės atliktų darbų kiekius pagal kiekvieną darbų rūšį, konstatavo, kad tam tikrose pozicijose jie yra mažesni, nei nurodyta 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo akte (su priedu – sąmata Nr. 1). Ieškovė nepateikė duomenų, kad atliko tam tikrus darbus, tačiau jie nebūtų įrašyti į Statybos darbų žurnalą. Ieškovė prašė priteisti 3630,00 Lt (su PVM) už išpildomąją topo nuotrauką, tačiau teismas šį reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovės reikalavimą dėl 3630,00 Lt (su PVM) už aplinkos ardymo ir atkūrimo darbus priteisimo tenkino. Teismas taip pat atmetė ieškovės reikalavimą dėl 7291,24 Lt (su PVM) papildomų darbų už prieduobių iškasimą uždaro perėjimo įrengimui priteisimo, nes ekspertas akte padarė išvadą, kad prieduobių iškasimas uždaro perėjimo įrengimui negali būti laikomas papildomais darbais: technologiškai šis darbas yra įvertintas (įkainotas) uždarų perėjimų įrengimo sąmatoje. Teismas konstatavo, kad pagal 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo aktą (su priedu – sąmata Nr. 1), kurio pagrindu 2011-05-31 išrašyta PVM sąskaita – faktūra GTR Nr. 0408679, už faktiškai pagal 2011-04-11 Rangos sutartį Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) ieškovės atliktus Pilviškių geležinkelio stoties kabelinės kanalizacijos įrengimo darbus atsakovė turi sumokėti 67505,52 Lt (su PVM) (84881,36 Lt – 6454,60 Lt – 3630,00 Lt – 7291,24 Lt). Ieškovė pagal atsakovei 2011-08-31 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą GTR Nr. 0408849 prašė priteisti iš atsakovės 2391,44 Lt (su PVM) už automobilių nuomą bei krovos darbus. Teismas konstatavo, kad sąsajumo prasme ieškovės prašomi apmokėti automobilių nuomos bei krovos darbai nėra susiję su ieškinio dalyku - 2011-04-11 Rangos sutarties Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) vykdymu ir atliktų darbų pagal šią sutartį apmokėjimu, todėl reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės pagal 2011-05-31 PVM sąskaitą – faktūrą GTR Nr. 0408688 – 786,98 Lt (su PVM) bei pagal 2011-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą GTR Nr. 0408735 - 3721,48 Lt už mechanizmų nuomą bei krovos darbus (tomas I, b. l. 13, 14). 2014-07-02 teismo posėdžio metu atsakovės atstovas sutiko dėl paminėtų sąskaitų – faktūrų pagrįstumo, todėl šis reikalavimas patenkintas. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti iš atsakovės tiek sutartines netesybas (delspinigius), tiek įstatyme numatytas kompensuojamąsias palūkanas: 42106,75 Lt delspinigių ir 4897,07 Lt palūkanų nuo ieškiniu reikalaujamos priteisti sumos. Teismui reikalavimą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo tenkinus iš dalies, palūkanų suma sudarytų 3876,93 Lt, delspinigių – 33335,22 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad sutartinės netesybos (delspinigiai) didesni už įstatyme numatytas kompensuojamąsias palūkanas, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, nusprendė palūkanas už skolininko piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įskaičiuoti į netesybų sumą. Be to, teismas, remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sumažino priteistinų delspinigių dydį iki 0,1 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

4Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-10 sprendimą ir iš atsakovės priteistą sumą sumažinti iki 339,98 Lt. Nurodo, jog tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų kiekio, nes šalys atliktų darbų akto nepasirašė, aktas surašytas ydingai, praėjus bent septyniems mėnesiams po to, kai ieškovė privalėjo atlikti rangos darbus pagal sutartį. Byloje nėra jokių duomenų, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas būtų atsakovei pateiktas anksčiau nei 2012-01-10, t. y. ieškovė vėlavo atlikti darbus net 7 mėnesius. Teismas sprendime atmetė ekspertizės išvadą antruoju klausimu. Liudytojo parodymai, kuriais rėmėsi teismas, nepaneigia eksperto išvados, o priešingai – ją pagrindžia. Deklaratyvi nuoroda į statybos darbų žurnalą taip pat nepaneigia eksperto išvados. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė eksperto išvadą pirmuoju klausimu, kad atsakovė nepriėmė iš ieškovės darbų už 17340,49 Lt sumą. Ekspertizės akto priede Nr. 11 yra pateikti konkretūs eksperto lyginamieji skaičiavimai, tačiau teismas sprendime nepagrindė, kodėl šiais skaičiavimais nesivadovavo. Taigi priteista suma turėtų būti sumažinta 17340,49 Lt ir 54334,78 Lt sumomis. Taip pat atsižvelgdama į tai, kad tenkinant apeliacinį skundą iš atsakovės būtų priteista tik 339,98 Lt, atsakovė prašo nepriteisti delspinigių.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, detaliai pasisakė dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto, jo formos, teisinės reikšmės, šalių bendradarbiavimo pareigos bei kitų su aktu susijusių aplinkybių. Vien ta aplinkybė, kad atsakovė nepasirašė darbų akto, nesuteikia jai teisės atsisakyti mokėti už atliktus darbus. Atsakovė nepagrįstai darbų atlikimo terminą sieja su akto įteikimo terminu. Nurodo, jog teismas nepriteisė iš atsakovės 17340,49 Lt sumos, kurios priteisimą atsakovė ginčija. Teismas pagrįstai konstatavo, jog eksperto išvada, kad neatlikta darbų už 54334,78 Lt, prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Neatliktų darbų vertė įeina į nepriimtų darbų vertę, nes negalima priimti to, kas neatlikta. Tokie prieštaravimai ekspertizės akte atsirado dėl to, jog duodamas išvadą pirmuoju klausimu ekspertas rėmėsi statybos darbų žurnalo įrašais, o duodamas išvadą antruoju klausimu – išpildomąja topo nuotrauka. Teismas šiuos prieštaravimus išsprendė, sistemiškai vertindamas visus byloje esančius įrodymus. Ieškovė nesutinka, jog būtų sumažinti priteisti delspinigiai, nes pirmosios instancijos teismas, priteisdamas delspinigius, ir taip juos sumažino per pusę.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Fima“ (generalinis rangovas) ir atsakovė UAB „Transtatyba“ 2010-10-13 pasirašė Subrangos sutartį Nr. SB-10/085 (su priedais ir papildymais), pagal kurią atsakovė kaip subrangovė įsipareigojo savo jėgomis, ištekliais ir rizika atlikti sutarties priede Nr. 8 nurodytus darbus Mauručių, Kazlų Rūdos, Pilviškių, Vilkaviškio ir Kybartų stotyse (tomas II, b. l. 72-128). Atsakovė (subrangovė) UAB „Transtatyba“ darbų atlikimui pasitelkė trečiuosius asmenis: 2011-04-11 su ieškove UAB „Gintrėja“ sudarė Rangos sutartį Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti kabelinės kanalizacijos įrengimo darbus Pilviškių geležinkelio stotyje, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už faktiškai atliktus darbus (tomas I, b. l. 4-12). Ieškovė UAB „Gintrėja“ uždarų požeminių perėjimų įrengimui Pilviškių geležinkelio stotyje pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Požeminių linijų statyba“ pagal 2011-04-28 Statybos rangos sutartį Nr. 2011-21 (tomas I, b. l. 83-85). 2011-05-31 ieškovė surašė Darbų priėmimo - perdavimo aktą (su priedu – lokaline sąmata Nr. 1), kurį - vienašališkai pasirašytą - 2012-01-10 įteikė atsakovei (tomas I, b. l. 108-109, 110). Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovei už atliktus darbus 91781,26 Lt (su PVM) pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas–faktūras GTR Nr. 0408688, GTR Nr. 0408735, GTR Nr. 0408849, GTR Nr. 0408679 (tomas I, b. l. 13, 14, 16, 17). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, ieškinį tenkino iš dalies: ieškovei iš atsakovės priteisė 72013,98 Lt (20856,69 Eur) (su PVM) skolos, 18606,08 Lt (5388,69 Eur) delspinigių ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą. Atsakovė ginčija šį pirmosios instancijos teismo sprendimą tokiais motyvais: 1) tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų kiekio, nes šalys atliktų darbų akto nepasirašė, aktas surašytas ydingai, praėjus bent septyniems mėnesiams po to, kai ieškovė privalėjo atlikti rangos darbus pagal sutartį; 2) teismas sprendime atmetė ekspertizės išvadą antruoju klausimu, tačiau liudytojo parodymai, kuriais rėmėsi teismas, nepaneigia eksperto išvados, o priešingai – ją pagrindžia, deklaratyvi nuoroda į statybos darbų žurnalą taip pat nepaneigia eksperto išvados; 3) teismas nepagrįstai atmetė eksperto išvadą pirmuoju klausimu, kad atsakovė nepriėmė iš ieškovės darbų už 17340,49 Lt sumą, ekspertizės akto priede Nr. 11 yra pateikti konkretūs eksperto lyginamieji skaičiavimai, tačiau teismas sprendime nepagrindė, kodėl šiais skaičiavimais nesivadovavo. Nurodytais argumentais, atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismo priteista suma turėtų būti sumažinta 17340,49 Lt ir 54334,78 Lt sumomis, taip pat prašo mažinti priteistų delspinigių dydį.

9Dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto

10Atsakovė teigia, jog tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų kiekio, nes šalys atliktų darbų akto nepasirašė, aktas surašytas ydingai, praėjus bent septyniems mėnesiams po to, kai ieškovė privalėjo atlikti rangos darbus pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė su perdavimo-priėmimo akto sudarymu ir jo pasirašymu susijusias aplinkybės. Sprendime nurodyta, jog pagal tarp šalių 2011-04-11 sudarytos Rangos sutarties Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) 2.2, 3.2 punktus darbų priėmimas - perdavimas turėjo būti įformintas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu, o atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus per 70 dienų nuo darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą (tomas I, b. l. 5-7). Darbų atlikimo metu buvo pildomas statybos darbų žurnalas Nr. 05-S1-02, kuriame atsakovės atstovas, kaip statybos darbų vadovas, kiekvieną dieną fiksavo ieškovės atliekamus darbus (jų rūšį, kiekį), juos be nurodymų ištaisyti priimdavo tiek atsakovės atstovas – statybos darbų vadovas, tiek statybos techninis prižiūrėtojas. Ieškovė už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitas – faktūras GTR Nr. 0408688, GTR Nr. 0408735, GTR Nr. 0408498, GTR Nr. 0408849, GTR Nr. 0408679, viso - 141781,26 Lt sumai. Šias sąskaitas – faktūras (išskyrus GTR Nr. 0408849) atsakovė priėmė be pastabų (tomas I, b. l. 13-17) bei 2011-08-23 ir 2011-09-02 mokėjimo nurodymais sumokėjo iš viso 50000,00 Lt (tomas III, b. l. 4, 5). 2011-05-31 Darbų priėmimo – perdavimo akte (su priedu Nr. 1) nurodyta, kad 2011-04-11 Rangos sutartyje Nr. S-11/01 numatyti bei papildomi darbai Pilviškių stotyje yra užbaigti 2011-05-30, viso atlikta darbų už 133395,24 Lt (su PVM) (tomas I, b. l. 108-109). Ieškovė nurodė, kad ne kartą žodžiu kvietė atsakovę pasirašyti minėtą aktą, tačiau atsakovė atsisakydavo tai padaryti, atsisakymo nemotyvuodama, todėl 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo aktą ieškovė pasirašė vienašališkai ir 2012-01-10 registruotu paštu įteikė atsakovei (tomas I, b. l. 110). Atsakovė teigė, jog iki 2012-01-10, t. y. 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo akto gavimo paštu, ieškovė šio dokumento pasirašyti nepateikė, vėliau atsakovė ieškovės atliktų darbų pagal šį aktą nepriėmė, nes ne visi akte nurodyti darbai atlikti ieškovės, o kita dalis darbų yra su trūkumais (tomas I, b. l. 70-71, tomas II, b. l. 140-141). Pirmosios instancijos teismo nuomone, neįtikėtina, kad Pilviškių geležinkelio stotyje rangos darbus 2011-05-30 baigusi, tą patvirtina statybos darbų žurnalo Nr. 05-S1-02 paskutinis įrašas, ieškovė daugiau nei pusę metų nebūtų surašiusi darbų priėmimo – perdavimo akto ir nebūtų siūliusi atsakovei jo pasirašyti. Sutiktina su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija. Atsakovė teigia, jog ieškovė vėlavo atlikti darbus, todėl aktas surašytas vėliau, nes joks protingas rangovas negalėtų paaiškinti, kodėl 7 mėnesius neįformino atliktų darbų. Paskutinis įrašas statybos darbų žurnale, kuriame buvo fiksuojami ieškovės atlikti darbai, padarytas 2011-05-30 – aplinkos ardymo ir atkūrimo darbai. Be to, Pilviškių geležinkelio stoties kabelinės kanalizacijos įrengimo darbai, kuriuos pagal ginčo rangos sutartį atliko ieškovė, su pastabomis priimti dar 2011-06-22 (tomas I, b. l. 132). Vienašališkai ieškovės pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas surašytas 2011-05-31. Todėl kolegija mano, kad atsakovė nepagrįstai darbų pabaigos terminą sieja su akto įteikimo jai diena. Šalių sudarytos Rangos sutarties 5.1 punkte buvo numatyta, jog užsakovas per tris darbo dienas priima rangovo atliktus darbus, pasirašydamas darbų perdavimo - priėmimo aktą. Atsakovės pretenzijos dėl darbų kokybės surašytos 2012 m. balandžio mėnesį, t. y. praėjus beveik metams nuo ieškovės atliktų darbų pabaigos ir tik po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, pretenzijos suformuluotos bendrai dėl Kybartų ir Pilviškių geležinkelio stočių (tomas I, b. l. 72-75), užsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ už darbus sumokėjo (tomas II, b. l. 129-130). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė įstatyme ir sutartyje nustatytą pareigą priimti atliktus darbus pagal ieškovės pateiktą atliktų darbų aktą.

11Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatas priėmimo - perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinį sudaro nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovė vienašališkai pasirašė darbų priėmimo - perdavimo aktą, nurodydama, jog atsakovė atsisakė jį pasirašyti ir atsisakymo nemotyvavo. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Atsakovė neginčijo fakto, jog vienašališkai pasirašytą perdavimo - priėmimo aktą, 2012-01-10 įteiktą registruotu paštu, gavo, tačiau neįrodė akto nepasirašymo priežasčių. Atsakovės pretenzijos dėl darbų kokybės surašytos 2012 m. balandžio mėnesį, t. y. praėjus beveik metams nuo ieškovės atliktų darbų pabaigos ir tik po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, suformuluotos bendrai dėl Kybartų ir Pilviškių geležinkelio stočių (tomas I, b. l. 72-75). Įrodymų, kad atsakovė anksčiau būtų reiškusi ieškovei pretenzijas dėl darbų kokybės, byloje nėra. Atsakovė ieškovės atliktus darbus yra perdavusi galutiniam užsakovui ir už juos gavusi atlyginimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė yra faktiškai priėmusi ieškovės Pilviškių geležinkelio stotyje atliktus kabelinės kanalizacijos įrengimo darbus, todėl atsisakymą sumokėti už darbus nepagrįstai grindžia tuo, jog nėra pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

12Atsakovė nepagrįstai teigia, jog akte nėra nurodyti visi reikalingi duomenys apie atliktus darbus, nes jame yra nurodyta į lokalinę sąmatą, kuri atsakovės nėra pasirašyta ir sudaryta prieš rangos darbų proceso pradžią. Kolegijos nuomone, tokia atsakovės pozicija prieštarauja faktinėms darbų perdavimo - priėmimo fakto sudarymo aplinkybėms. Darbų perdavimo - priėmimo akte yra nurodoma į darbų lokalinę sąmatą, kuri yra sudėtinė akto dalis: joje nurodyti tiek atlikti pagrindiniai, tiek papildomi darbai, jų kiekis bei kaina. Tai nėra priedas prie rangos sutarties, kaip teigia atsakovė, o priėmimo - perdavimo akto priedas, kuriame detalizuoti atlikti darbai. Pažymėtina, jog pagal Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką priėmimo - perdavimo aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme numatytus priėmimo - perdavimo akto požymius, tačiau įstatymas nenumato jam specialios privalomos formos. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino ieškovės pateiktą vienašališkai pasirašytą priėmimo - perdavimo aktą kaip dokumentą, liudijantį darbų perdavimo atsakovei faktą.

13Dėl priteistos sumos mažinimo 17340,49 Lt suma

14Atsakovės teigimu, teismas nepagrįstai atmetė teismui pateiktos ekspertizės išvadą pirmu klausimu, kad atsakovė nepriėmė darbų už 17340,49 Lt. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, jog jis ieškovės prašytą priteisti sumą sumažino 17375,84 Lt suma, nurodydamas, jog ieškovė nepateikė duomenų, kad atliko darbų už 6454,60 Lt (su PVM), netenkino reikalavimo priteisti 3630,00 Lt (su PVM) už išpildomąją topo nuotrauką, taip pat reikalavimo dėl 7291,24 Lt (su PVM) už prieduobių iškasimą uždaro perėjimo įrengimui, reikalavimą dėl 3630,00 Lt (su PVM) už aplinkos ardymo ir atkūrimo darbus tenkino. Atsakovė nurodo, jog teismas nepagrįstai nesivadovavo ekspertizės akto 11 priede eksperto pateiktais apskaičiavimais dėl darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytų darbų kiekio ir statybos žurnale nurodytų darbų kiekio skirtumų. Kolegija šį atsakovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Teismas, išsamiai ištyręs byloje esančius įrodymus, pagrįstai eksperto nurodytus darbų kiekio skirtumus ir tų skirtumų pinigines vertes pripažino pagrįstais ir šių sumų ieškovei nepriteisė. Iš viso ieškovei nepriteista 17375,84 Lt jos reikalautos sumos, taigi nepriteista netgi didesnė suma nei buvo nustatęs ekspertas. Šis 35,35 Lt skirtumas tarp teismo priteistos ir eksperto nustatytos sumos susidarė dėl to, jog ekspertas pagal Statybos darbų žurnale Nr. 05-S1-02 esančius duomenis nustatė, kad signalinės juostos ieškovė paklojo daugiau nei numatyta sutartyje (Teismo statybinės ekspertizės akto 82 psl., priedas Nr. 10, Nr. 11), tačiau kadangi ieškovė nei 2011-05-31 darbų priėmimo – perdavimo akte (su priedu – sąmata Nr. 1), nei jos pagrindu išrašytoje 2011-05-31 PVM sąskaitoje – faktūroje GTR Nr. 0408679 didesnio kiekio apmokėti neprašė, teismas pagrįstai neperžengė ieškinio reikalavimų ribų. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog atsakovės reikalavimas mažinti iš jos priteistą sumą 17340,49 Lt suma, yra visiškai nepagrįstas, nes pirmosios instancijos teismo jau įvertintas ir tenkintas.

15Dėl priteistos sumos mažinimo 54334,78 Lt suma

16Atsakovė nurodo, kad teismas sprendime nepagrįstai atmetė ekspertizės išvadą antruoju klausimu, nes liudytojo parodymai, kuriais rėmėsi teismas, nepaneigia eksperto išvados, o priešingai – ją pagrindžia, deklaratyvi nuoroda į statybos darbų žurnalą taip pat nepaneigia eksperto išvados.

17Civilinio proceso kodekso 218 straipsnyje numatyta, jog eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Tačiau teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas bylos sprendime arba nutartyje. Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni, negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose, tačiau kartu pabrėžiama ir tai, jog jie nėra nenuginčijami ir turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-733/2002; 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008; 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2010; kt.). Eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios. Ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-16 nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009).

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vertindamas Teismo statybinės ekspertizės akto Nr. 13-03/01 išvadą, jog ieškovė faktiškai neatliko darbų už 54334,78 Lt, išsamiai ją ištyrė vertindamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais ir motyvavo, kodėl šią išvadą atmeta kaip nepagrįstą.

19Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tą aplinkybę, jog nurodytą išvadą, kad ieškovė faktiškai neatliko darbų už 54334,78 Lt, ekspertas padarė pagal byloje esančią kontrolinę geodezinę nuotrauką. Liudytoju pirmosios instancijos teisme apklaustas V. Š., kuris ir padarė kontrolinę geodezinę nuotrauką, paaiškino, kad ši nuotrauka – tai horizontalus futliaro (kabelio) vaizdas, jo geografinė padėtis, kad būtų galima ateityje rasti kabelį, tačiau ja nefiksuojamas atliktų darbų kiekis. Liudytojui paaiškino, kad jam nesuprantama, kaip ekspertas iš atliktos geodezinės kontrolinės nuotraukos galėjo nustatyti, kokie darbai atlikti rankiniu, o kokie mechanizuotu būdu, kiek futliare pravesta vamzdžių ir koks jų kiekis, kiek padaryta uždarų perėjimų ir kodėl ekspertas nusprendė, jog šulinių nuotraukoje yra tik 31, jei joje jų – 33 vnt. (tomas 2, b. l. 140-141). Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tokios eksperto prieitos išvados nepatvirtina ir Statybos darbų žurnale Nr. 05-S1-02, kuriame kiekvieną dieną buvo fiksuoti ieškovės atliktų darbų rūšis, kiekis bei kokybė, esantys duomenys dėl darbų kiekio. Atsižvelgdamas į tai, kad liudytojo V. Š., turinčio specialių žinių ir padariusio kontrolinę geodezinę nuotrauką, paaiškinimai bei Statybos darbų žurnalo Nr. 05-S1-02 duomenys apie ieškovės atliktų darbų kiekius, patikimai paneigia ekspertizės duomenis, teismas padarė išvadą, kad eksperto išvada dėl darbų už 54334,78 Lt neatlikimo yra faktiškai nepagrįsta. Iš Teismo statybinės ekspertizės akto Nr. 13-03/01 išvados matyti, jog ekspertas sprendė, kad 2011-04-11 Rangos sutartyje Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) nurodytos darbų kainos yra nustatytos įvertinus ne tik darbo sąnaudas, bet ir medžiagų kainas bei mechanizmų eksploatacijos išlaidas. Kadangi visas medžiagas tiekė generalinis rangovas UAB „Fima“ ir byloje nėra duomenų apie ieškovo įsigytų medžiagų panaudojimą atliekant darbus, ekspertas manė, jog sumokant už atliktus darbus turi būti minusuota medžiagų, gautų iš užsakovo ir panaudotų objekte, vertė. Rangos sutartyje Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) šalys susitarė dėl Pilviškių geležinkelio stoties kabelinės kanalizacijos įrengimo darbų pagal pridėtas sąmatas kainos – 126104,00 Lt (su PVM) (tomas I, b. l. 4-12). Pilviškių geležinkelio stoties kabelinės kanalizacijos ir uždarų perėjimų įrengimui generalinis rangovas UAB „Fima“ pateikė medžiagų už 89744,56 Lt (su PVM) (tomas II, b. l. 68). Taigi objekte sunaudotų medžiagų vertė, taip pat išlaidos už panaudotus mechanizmus yra artimos ieškovės atliktų darbų vertei. Sisteminiu ir loginiu būdu aiškindamas šalių sudarytos Rangos sutarties Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) nuostatas dėl sutarties kainos, teismas padarė išvadą, kad sutarties kaina, nustatyta už darbus (darbo sąnaudas), todėl nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė reikalaudama atlyginti už atliktus darbus turėtų minusuoti sunaudotų medžiagų vertę, panaudotų mechanizmų eksploatacijos išlaidas. Vadovaujantis šiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis bei padarytomis išvadomis, teigtina, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė eksperto išvadą, kad ieškovė faktiškai neatliko darbų už 54334,78 Lt, vertindamas ją kartu su kitais byloje esančiais įrodymais ir detaliai motyvavo, kodėl šią išvadą atmeta kaip nepagrįstą. Atsakovė, ginčydama šią sprendimo dalį apsiribojo tik deklaratyviu teiginiu, jog liudytojo parodymai, kuriais rėmėsi teismas, nepaneigia eksperto išvados, o priešingai – ją pagrindžia, kaip ir deklaratyvi nuoroda į statybos darbų žurnalą, išsamiau savo nesutikimo su šia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi neargumentavo, todėl kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada ir laiko ją teisėta, pagrįsta, atitinkančia faktinius bylos duomenis bei padaryta išsamiai ištyrus visus byloje esančius įrodymus.

20Dėl delspinigių sumažinimo

21Pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškovei iš atsakovės priteisė 18606,08 Lt delspinigių. Teismas nurodė, jog 2011-04-11 Rangos sutarties Nr. S-11/01 (su priedais ir papildymais) 6.1 punkte numatyta, jog šalys susitarė dėl 0,2 % delspinigių mokėjimo už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Teismas nusprendė, kad ieškovės prašomi priteisti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną yra aiškiai per dideli. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad teismo sprendimu ieškovei priteisiama 72013,98 Lt skolos, o netesybos sudarytų 33335,22 Lt, t. y. beveik pusę reikalaujamos priteisti skolos, taip pat į tai, kad pati ieškovė aktyviai ir operatyviai negynė savo teisių, daugiau nei pusę metų nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo. Vis dėlto atsakovė gera valia neatsiskaitė, nors dalį skolos pripažino, reikalaujama priteisti suma yra pakankamai didelė, ieškovė turėjo finansinių sunkumų, todėl teismas, remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nusprendė, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes yra pagrindas delspinigių dydį sumažinti iki 0,1 % dydžio už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė prašė nepriteisti delspinigių, motyvuodama tuo, jog ieškovė pati vėlavo užbaigti darbus net 7 mėnesius, be to, patenkinus atsakovės apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistinas skolos dydis – 339,98 Lt – leistų apskritai nepriteisti delspinigių. Kolegija daro išvadą, jog atsakovė neįrodė papildomų priteistinų delspinigių sumažinimo pagrindų. Teiginys, kad ieškovė vėlavo atlikti ir perduoti darbus, neįrodytas, nes, kaip jau minėta anksčiau, paskutinis įrašas statybos darbų žurnale, kuriame buvo fiksuojami ieškovės atlikti darbai, padarytas 2011-05-30 –aplinkos ardymo ir atstatymo darbai, be to, Pilviškių geležinkelio stoties kabelinės kanalizacijos įrengimo darbai, kuriuos pagal ginčo rangos sutartį atliko ieškovė, su pastabomis priimti dar 2011-06-22 (tomas I, b. l. 132). Vienašališkai ieškovės pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas surašytas 2011-05-31. Todėl atsakovė nepagrįstai darbų pabaigos terminą sieja su akto įteikimo jai diena. Atsakovės apeliacinis skundas atmestinas ir iš jos priteistina skolos suma nemažintina, todėl nėra pagrindo mažinti delspinigių tuo atsakovės nurodomu pagrindu, jog priteistina skolos suma tesudarytų 339,98 Lt. Kadangi pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino visas priteistinų delspinigių dydžiui reikšmės turinčias aplinkybes, per pusę sumažino ieškovės prašytų priteisti delspinigių dydį, o delspinigiai pagal savo paskirtį yra tam tikra civilinės atsakomybės, taikomos už tinkamą sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, forma, kurios netaikymo pagrindų atsakovė neįrodė, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo teisėta ir pagrįsta.

22Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl 2014-09-10 sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-10 ieškinį tenkino iš dalies:... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos... 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Fima“... 9. Dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto... 10. Atsakovė teigia, jog tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų kiekio,... 11. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatas priėmimo - perdavimo aktas turi... 12. Atsakovė nepagrįstai teigia, jog akte nėra nurodyti visi reikalingi duomenys... 13. Dėl priteistos sumos mažinimo 17340,49 Lt suma... 14. Atsakovės teigimu, teismas nepagrįstai atmetė teismui pateiktos ekspertizės... 15. Dėl priteistos sumos mažinimo 54334,78 Lt suma... 16. Atsakovė nurodo, kad teismas sprendime nepagrįstai atmetė ekspertizės... 17. Civilinio proceso kodekso 218 straipsnyje numatyta, jog eksperto išvada... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vertindamas Teismo... 19. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tą aplinkybę, jog nurodytą... 20. Dėl delspinigių sumažinimo... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendimu ieškovei iš atsakovės priteisė... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas... 23. Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti...