Byla 2-11927-889/2011
Dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys BUAB „Neringos žuvis“, DNSB „Gintaro įlanka 6“, Neringos savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant pareiškėjams, pareiškėjų atstovei advokatei S. S., suinteresuoto asmens BUAB „Neringos žuvis‘ atstovui advokatui T.J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų O. P. ir S. S. pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys BUAB „Neringos žuvis“, DNSB „Gintaro įlanka 6“, Neringos savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM,

Nustatė

2pareiškėjai 2011-12-08 posėdyje patikslintu pareiškimu prašo nustatyti, kad O. P. ir S. S. nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgijo po )-( - ) buto Nr. )-( - ) (unikalus Nr. )-( - ), reg. Nr. )-( - )), esančio gyvenamajame name (unikalus Nr. )-( - )), pažymėjimas plane )-( - ), adresas )-( - ), Neringos mieste (toliau – butas).

3Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į pareiškimą prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 82-83).

4Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą su juo sutinka (b. l. 89).

5Suinteresuotas asmuo BUAB „Neringos žuvis“ atsiliepime į pareiškimą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą (b. l. 91-94).

6Suinteresuotas asmuo DNSB „Gintaro įlanka 6“ atsiliepime į pareiškimą jį palaiko ir prašo tenkinti (b. l. 99-99).

7Daugiau atsiliepimų negauta (b. l. 120, CPK 532 str. 1 d.).

8Pareiškimas atmestinas.

9Pareiškėjai prašo nustatyti jų nuosavybės teisės į butą, esantį -( - ), Neringos mieste, įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešajame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 metų terminą (žr., pvz., LAT 2008 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. L. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-514/2008; kt.).

10Namas, esantis )-( - ), Neringoje, buvo valstybės nuosavybė, valdoma patikėjimo teise Neringos savivaldybės žuvininkystės įmonės, ir 1995-04-21 priėmimo-perdavimo aktu Nr. )-( - ) buvo perduotas UAB „Marių žuvis“, iš kurios 1996-09-10 akcininkų susirinkimo protokolais Nr. )-( - ) ir )-( - ) bei 1996-10-22 priėmimo perdavimo aktu buvo perduotas UAB „Neringos žuvis“. Konstatuotina, kad gyvenamasis namas )-( - ), Neringoje, buvo perduotas iš valstybės nuosavybės privačion nuosavybėn. VĮ Registrų centro išrašo duomenimis UAB „Neringos žuvis“ nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą )-( - ), Neringoje, buvo išregistruota Savivaldybės valdybos 1997-09-24 sprendimu Nr. )-( - ). Šiuo metu buto nuosavybės ar kita daiktinė teisė viešame registre nėra įregistruota (b. l. 15-19).

11Nustatyta, kad pareiškėjai nėra ir nebuvo buto )-( - ), Neringoje, savininkai. Bylos duomenimis bute pagal orderį 1977 m. apsigyveno pareiškėjų tėvas A. S. ir jo žmona V. su vaikais (b. l. 7-9). Pareiškėjų tėvas mirė 1995 m. (b. l. 20). Pareiškėjai teismo posėdžio metu paaiškino, kad jų sesuo R. bute gyveno iki 1989 m., pareiškėja O. – iki 1993 m., pareiškėjas S. – iki 1994 m., jų brolis A. – iki 2003 m. Pareiškėjas S. S. nuo 1996 m. iki šiol gyvena Kaune, nors bute Neringoje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b. l. 41). Iki 2003 m. buto išlaikymu rūpinosi pareiškėjų motina (b.l. 47-50). Pareiškėja O. P. 2003 m. grįžo pas motiną į butą ir ten gyvena iki šiol su savo vaikais. Pareiškėjai teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo 2003 m. iš dalies prisidėjo prie buto išlaikymo. 2007 m. mirė pareiškėjų motina ir abu pareiškėjai paveldėjo visą jos turtą (b. l. 21-24, 56-57). Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2007 m. abu moka už butą )-( - ), Klaipėdoje (b. l. 42-45, 113, atsiskaitymo knygelės). Niekas kitas be pareiškėjų šeimos nesirūpino buto išlaikymo ir per visą laikotarpį nepareiškė į butą jokių pretenzijų.

12Konstatuotina, kad pareiškėjai pradėjo gyventi (valdyti) butą sąžiningai: 1977 m. pareiškėjų tėvui ir jo šeimos nariams buvo suteikta teisė apsigyventi )-( - ), Neringoje (b. l. 78). Būtina nustatyti, kad pareiškėjai daugiau kaip 10 metų teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdė butą kaip savą. Bylos duomenimis pareiškėjas nuo 1996 m. gyvena Kaune ir tik nuo 2003 m. iš dalies prisidėjo prie buto išlaikymo. Pareiškėja O. P. nuo 2003 m. iki šiol gyvena bute – nepertraukiamai 8 metus.

13Pareiškėjai teigia, kad paveldėdami motinos turtą ir 2007 m. priėmę jos palikimą, paveldėjo ir jos buto valdymo teisę, todėl buto valdymo terminas turėtų būti skaičiuojamas bendrai. Pareiškėjų atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad valdymo termino pradžia skaičiuotina nuo 1998 m., kai UAB „Neringos žuvis“ perdavimo aktu )-( - )Nr. )-( - ) namas )-( - ), Neringos mieste, buvo perduotas įsteigtai DNSB „)-( - )“. Be to, pareiškėjai teigia, kad buto valdymas neturėtų būti suprantamas ne kaip tiesioginis, o kaip juridinis jo valdymas.

14CK 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip 10 metų, kaip per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Atsižvelgus į nurodytą juridinių faktų sudėtį, būtiną nustatyti nuosavybės teisės į daiktą įgijimą įgyjamosios senaties būdu, konstatuotina, kad šiuo atveju daikto valdymas yra siejamas su konkrečiu asmeniu ir būtent šio asmens (daikto) valdymas turi būti nepertraukiamas. Teisė įgyti nuosavybės teisę įgyjamosios senaties būdu nėra absoliuti ir asmeniui nerealizavus šios teisės, jo įpėdiniai negali tokios teisės įgyti, nes jos neturėjo pats palikėjas (CK 5.1 str. 3 d.). Be to, buto valdymas kaip atskira daiktinė teisė niekada nebuvo išviešintas. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, nustatant pareiškėjų teisę įgyti nuosavybės teisę į butą pagal įgyjamąją senatį, įskaičiuoti į jų daikto valdymo laikotarpį iki 2007 m., kai jį valdė pareiškėjų motina, nėra teisinio pagrindo (CK 4.68 str. 1 d., 4.70 str.). Pažymėtina, kad pareiškėjai teismo posėdžio metu nurodė, kad iki pareiškėjų motinos mirties 2007 m., pareiškėjai laikė butą ne savo, o motinos (šeimos) turtu.

15Nustačius, kad pareiškėjai nevaldo buto CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 metų terminą, konstatuotina, kad šioje byloje nenustatyta visų nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktui nustatyti būtinų CK 4.47, 4.68-4.71 straipsniuose numatytų sąlygų visuma – tenkinti pareiškėjų pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgyjamosios senaties būdu nustatymo į butą, esantį )-( - ), Neringa, nėra teisinio pagrindo – jis atmestinas (CK 263 str. 1 d.). Pažymėtina, kad teismo sprendimas šioje byloje neužkerta kelio kreiptis pareiškėjams į teismą su tapačiu reikalavimu esant kitokiam jo pagrindui.

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

17pareiškimą atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai