Byla 2-601-618/2014
Dėl gyvenamosios patalpos – buto, esančio (duomenys neskelbtini), trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkosaugos ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Rimantui Tumėnui, atsakovės Neringos savivaldybės atstovui R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų R. S., V. S., R. Š. ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijos direktoriui dėl gyvenamosios patalpos – buto, esančio (duomenys neskelbtini), trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkosaugos ministerijos,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti ieškovams R. S., V. S., R. Š. teisę pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą privatizuoti nuomojamą butą, esantį (duomenys neskelbtini) (b. l. 3-6). Nurodė, kad namas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo pastatytas už Neringos valstybinės žuvininkystės įmonės lėšas ir buvo šios įmonės valdomas patikėjimo teise iki 1995-04-21. 1978-01-18 Neringos miesto DŽDT VK sprendimu Nr. 6 butas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo suteiktas ieškovų motinos R. Š. šeimai nuomai, 1978-01-21 išduotas gyvenamojo ploto orderis Nr. 000059. Neringos Valstybinė žuvininkystės įmonė buvo privatizuota viešo akcijų pasirašymo būdu ir šiuo pagrindu 1994-06-21 įregistruota UAB „Neringos žuvis“, turinti valstybei priklausančių akcijų. 1995-04-21 UAB „Neringos žuvis“ akcininkų susirinkime priimtas nutarimas reorganizuoti įmonę padalinant ją į dvi bendroves – UAB „Neringos žuvis ir UAB „Marių žuvis“, kuri buvo įregistruota 1995-05-10. 1995-05-12 Turto ir nuosavybės perdavimo-priėmimo aktu namą, (duomenys neskelbtini), UAB „Neringos žuvis perdavė UAB „Marių žuvis“ ir nuo 1995-06-15 šis nekilnojamasis turtas Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teise buvo įregistruotas UAB „Marių žuvis“. 1996-09-10 UAB „Neringos žuvis“ ir UAB „Marių žuvis“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo nutarta šias įmones sujungti, 1996-0-22 Turto ir nuosavybės perdavimo-priėmimo aktu namą, esantį (duomenys neskelbtini), UAB „Marių žuvis“ perdavė UAB „Neringos žuvis“ ir nuo 1996-12-09 šis nekilnojamasis turtas buvo nuosavybės teise įregistruotas UAB „Neringos žuvis“. 1997-07-03 namo, esančio (duomenys neskelbtini), gyventojų bendrijos susirinkime nutarta steigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją. 1997-09-24 sprendimu Nr. 265 Neringos miesto savivaldybės valdyba leido registruoti DNSB „Gintaro įlanka 6“ bei patvirtino šios bendrijos įstatus. 1998-11-09 UAB „Neringos žuvis“ direktoriaus įsakymu Nr. 38 DNSB „Gintaro įlanka 6“ buvo perduotas minimo daugiabučio namo energetinis ūkis, o 1998-11-30 vadovaujantis Neringos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 265, priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktoriaus įsakymas Nr. 43, kuriuo nutarta šį namą išregistruoti iš UAB „Neringos žuvis“ balanso ir perduotas DNSB „Gintaro įlanka 6“. UAB „Neringos žuvis“ vadovaudamasi Neringos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 265 ir UAB „Neringos žuvis“ įsakymu Nr. 43, 1998-12-02 Nr. 150 priėmimo-perdavimo aktu perdavė daugiabučio namo savininkų bendrijai namą, esantį (duomenys neskelbtini). 1998-01-28 Neringos miesto savivaldybė priėmė sprendimą Nr. 002, kuriuo nusprendė leisti įforminti gyventojams butų pirkimo – pardavimo dokumentus LR Vyriausybės 1991-05-02 butų privatizacijos įstatymo nustatyta tvarka pagal pridedamą sąrašą. Sprendimo 1 priede esančiame sąraše įrašyti ieškovai V. S., R. S., R. Š., nurodant, kad ginčo objektas nebuvo privatizuotas anksčiau, kadangi nesutiko visi šeimos nariai. 1998-05-04 Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993-04-01 nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti, sprendimu nutarta pareiškėjams leisti privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias ir kitas patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). 1998-01-26 pranešimu Nr. 7 UAB „Neringos žuvis“ Neringos miesto savivaldybei nurodė, kad neprieštarauja, jog lengvatinėmis sąlygomis būtų privatizuoti butai, esantys (duomenys neskelbtini). 1998-12-14 ieškovo V. S. vardu UAB „Neringos žuvis“ buvo sumokėta 1994,99 Lt už perkamą butą. Ieškovai paaiškino, kad jie šiame bute gyvena iki šiol. 2010-12-06 ieškovai kreipėsi į teismą prašydami nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo faktą, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-25 sprendimu pareiškimą atmetė, nurodydamas, kad ginčo butas yra valstybės nuosavybė, todėl nėra vienos iš būtinųjų sąlygų nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi faktui nustatyti ir pažymėjo, kad ieškovai gali ginti savo interesus ginčo teisenos tvarka, paduodami ieškinį dėl ginčo buto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis. Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ieškovai prašo teismo pripažinti jiems teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Ieškovai taip pat prašo Neringos savivaldybės administracijos direktorių organizuoti ir vykdyti jam teisės aktais priskirtas funkcijas dėl ginčo patalpų perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokatas Rimantas Tumėnas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir neprieštarauja, kad ieškovams būtų pripažinta teisė privatizuoti butą, adresu (duomenys neskelbtini) (b. l. 55). Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas R.V. nurodė, kad ieškinį pripažįsta.

4Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkosaugos ministerijos, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jeigu ieškovai nepateiks įrodymų, kad jie atliko visus būtinus veiksmus pagal teisės aktus, siekė privatizuoti ginčo turtą, tačiau Neringos savivaldybė atsisakė tęsti privatizavimo procedūras, prašo ieškinį atmesti (b. l. 46-47). Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (b. l. 87).

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad butas, esantis (duomenys neskelbtini), kaip valstybės turtas 1978-01-18 Neringos m. DŽDT VK sprendimu Nr. 6 suteiktas pareiškėjų motinos R. Š. šeimai nuomai, išduotas 1978-01-21 gyvenamojo ploto orderis Nr. 000059 (prijungta byla 2-6725-730/2012 b. l. 22-23, 1 tomas). Neringos Valstybinė žuvininkystės įmonė buvo privatizuota viešo akcijų pasirašymo būdu ir 1994-06-21 tuo pagrindu įregistruota UAB „Neringos žuvis“, turinti valstybei priklausančių akcijų (prijungta byla 2-6725-730/2012 b. l. 100-156, 2 tomas). 1995-04-21 UAB „Neringos žuvis“ akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 4) priimtas nutarimas reorganizuoti bendrovę padalijant į dvi bendroves - UAB „Neringos žuvis“ ir UAB „Marių žuvis“, paskirstant įstatinį kapitalą ir atitinkamai valstybei priklausančias akcijas, darbuotojus, bendrovės turtą. Tuo pagrindu buvo įregistruota UAB „Marių žuvis“ 1995-05-10 (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 95-104, 3 tomas). 1995-05-12 Turto ir nuosavybės perdavimo – priėmimo aktu UAB „Neringos žuvis“ namą, esantį (duomenys neskelbtini), perdavė UAB „Marių žuvis“. Tokiu būdu namas, esantis (duomenys neskelbtini), nuo 1995-06-15 Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nuosavybės teise UAB „Marių žuvis“ (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 43-46, 1 tomas). 1996-09-10 UAB „Neringos žuvis“ visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 16) ir UAB „Marių žuvis“ visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 3) buvo nutarta sujungti UAB „Neringos žuvis“ ir UAB „Marių žuvis“ (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 157-158, 160-161, 2 tomas, 121, 3 tomas). 1996-10-22 Turto ir nuosavybės perdavimo – priėmimo aktu namą, esantį (duomenys neskelbtini), UAB ‚Marių žuvis“ perdavė UAB „Neringos žuvis“ (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 80-82, 1 tomas). Tokiu būdu namas, esantis (duomenys neskelbtini), nuo 1996-12-09 nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas UAB „Neringos žuvis“ nuosavybės teise (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 43-46, 1 tomas). UAB „Marių žuvis‘ išregistruota 1997-07-18 (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 91, 129, 3 tomas). 1997-07-03 vyko namo, esančio (duomenys neskelbtini), gyventojų bendrijos susirinkimas, kuriame nutarta steigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 137-138, 3 tomas). 1997-09-24 sprendimu Nr. 265 Neringos miesto savivaldybės valdyba leido registruoti DNSB „Gintaro įlanka 6“ ir patvirtino šios bendrijos įstatus (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 87, 1 tomas). 1998-11-09 priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktorius įsakymas Nr. 38 perduoti daugiabučio gyvenamojo namo energetinį ūkį, esantį adresu (duomenys neskelbtini), gyvenamojo namo savininkų bendrijai (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 31, 1 tomas). 1998-11-30 priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktoriaus įsakymas Nr. 43, vadovaujantis Neringos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 265, namą, (duomenys neskelbtini), išregistruoti iš UAB „Neringos žuvis“ balanso ir perduoti DNSB „Gintaro įlanka 6“ (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 114, 1 tomas). UAB „Neringos žuvis“, vadovaudamasi Neringos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 265 ir UAB „Neringos žuvis“ įsakymu Nr. 43, 1998-12-02 Nr. 150 priėmimo – perdavimo aktu perdavė daugiabučio namo savininkų bendrijai namą, esantį (duomenys neskelbtini), (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 67, 2 tomas). Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „Neringos žuvis“ nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą (duomenys neskelbtini), buvo išregistruota Neringos miesto savivaldybės valdybos 1997-09-24 sprendimu Nr. 265 (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 43-46, 1 tomas). 1998-01-28 Neringos miesto savivaldybė priėmė sprendimą Nr. 002, kuriuo nusprendė leisti įforminti gyventojams butų pirkimo – pardavimo dokumentus LR Vyriausybės 1991-05-02 butų privatizacijos įstatymo nustatyta tvarka pagal pridedamą sąrašą (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 158, 3 tomas). Sprendimo 1 priede esančiame sąraše įrašytas pareiškėjas V. S., R. S., R. Š., nurodant, kad ginčo butas nebuvo privatizuotas anksčiau, kadangi nesutiko visi šeimos nariai (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 159, 3 tomas, prijungta byla Nr. 2-11927-889/2011, b. l. 54, 1 tomas). 1998-05-04 Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti, sprendimu nutarta pareiškėjams leisti privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias ir kitas patalpas, (duomenys neskelbtini) (prijungta byla Nr. 2-11927-889/2011, b. l. 55, 1 tomas). UAB „Neringos žuvis“ 1998-01-26 pranešimu Nr. 7 Neringos miesto savivaldybei nurodė, kad neprieštarauja, jog lengvatinėmis sąlygomis būtų privatizuoti butai esantys (duomenys neskelbtini), tarp kurių nurodytas ginčo butas (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 157, 3 tomas). Pareiškėjo V. S. vardu 1998-12-14 buvo sumokėta 1994,99 Lt už perkamą butą UAB „Neringos žuvis“ (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 112, 1 tomas). Įrodymų, pagrindžiančių priežastis dėl kurių nebuvo užbaigta ginčo buto privatizavimo procedūra nėra, remiantis pareiškėjos R. S. paaiškinimais, ginčo buto privatizavimo procedūra nebuvo užbaigta, nes gyvenamasis namas nuosavybės teise nepriklausė nei valstybei, nei savivaldybei (prijungta byla 2-6725-730/2012, b. l. 74, 3 tomas). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-25 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-6725-730/2012 konstatuota, kad namas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo sukurtas kaip valstybės nuosavybė ir nuo pat jo sukūrimo iki šio momento išsaugojo valstybinės nuosavybės statusą. 2014-06-26 valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos 1998-07-16 įsakymu Nr. 45/173 patvirtintu perdavimo priėmimo aktu Nr. (9-4)-179N Neringos savivaldybės administracijai nuosavybės teise perduotas butas, esantis (duomenys neskelbtini) (b. l. 88).

7Ieškovai prašo pripažinti teisę jiems lengvatinėmis sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą privatizuoti nuomojamą butą, esantį (duomenys neskelbtini). Atsakovė su ieškovų reikalavimais sutinka, prašo ieškinį tenkinti. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją. Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas (su išimtimis) galiojo iki 1998 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. VIII-206). Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, pasibaigus specialiojo Butų privatizavimo įstatymo galiojimui, jo pagrindu negalima įgyti naujų teisių, tačiau gali būti įgyvendinamos ir turi būti ginamos asmenų teisės, įgytos galiojant šiam įstatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. J. L. v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-394/2002; 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. .P. v. Vilniaus miesto savivaldybės taryba bylos Nr. 3K-3-189/2006, kt.), asmens, tinkamai neįgyvendinusio savo teisių Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu, teisės negali būti ginamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-188/2002; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ch. v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB ,,Bendruva“, bylos Nr. 3K-3-663/2006; kt.). Dėl šios priežasties buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, t. y. siekiant padėti užbaigti asmenims iki Butų privatizavimo įstatymo galiojimo pabaigos pradėtas procedūras. Kasacinis teismas taip pat yra akcentavęs gyvenamųjų patalpų privatizavimo įstatymų socialinę svarbą, jų pagrindu atsiradusių teisinių santykių sudėtingumą ir specifiką. Teismo pareiga sprendžiant šalių ginčus dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo – aiškinti ir taikyti teisės normas ne formaliai, bet turint omenyje butų privatizavimą numačiusių įstatymų pagrindinį tikslą – suteikti nuomininkams galimybę vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti teisėtai naudojamas valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, įvertinant kiekvienos konkrečios situacijos individualias aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje A. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-192/2008; 2008 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-254/2008; 2008 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje R. R. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-278/2008). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmens teisė privatizuoti valstybinį turtą nėra prigimtinė ar kokia nors kita absoliuti teisė, t. y. ji gali atsirasti tik įstatyme nustatytų sąlygų pagrindu.

8Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, kai privatizuoja nuomininkai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d. Seimo sudaryta butų privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas valstybės nuosavybės privatizavimo tvarką, apibrėžė privatizavimo objektą ir nustatė, kad tinkamas privatizavimo subjektas yra asmuo, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą ir kuris šia teise pasinaudojo, atlikdamas veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti. Asmuo turi teisę privatizuoti butą pagal Butų privatizavimo įstatymą, jei yra nustatomos visos tokio privatizavimo sąlygos, būtent: asmuo yra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnis); butas yra gyvenamoji patalpa, galinti būti privatizavimo objektas (Butų privatizavimo įstatymo 2 ir 3 straipsniai); asmuo, kaip subjektas, kuriam įstatymas suteikė teisę privatizuoti butą, šia teise pasinaudojo, atlikdamas veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti, ir tarp asmens ir atsakovo, kaip buto privatizavimo (pirkimo-pardavimo) subjektų, susiklostė santykiai dėl buto privatizavimo (Butų privatizavimo įstatymo 1, 5, 10, 11 straipsniai). Subjektinei teisei įgyti reikalinga aukščiau išvardintų sąlygų visuma. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1978-01-24 orderiu nr. 000059 R. Š. ir jos šeimos nariams suteikta teisė apsigyventi vietinės Tarybos ar valstybinės, kooperatinės ar visuomeninės organizacijos name esančiame bute. 1998-01-28 Neringos miesto savivaldybė priėmė sprendimą Nr. 002, kuriuo nusprendė leisti įforminti gyventojams butų pirkimo – pardavimo dokumentus LR Vyriausybės 1991-05-02 butų privatizacijos įstatymo nustatyta tvarka pagal pridedamą sąrašą. Sprendimo 1 priede esančiame sąraše įrašyti ieškovai V. S., R. S., R. Š., nurodant, kad ginčo butas nebuvo privatizuotas anksčiau, kadangi nesutiko visi šeimos nariai. 1998-05-04 Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti, sprendimu nutarta ieškovams V. S., R. S., R. Š. leisti privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias ir kitas patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), o UAB „Neringos žuvis“ 1998-01-26 pranešimu Nr. 7 Neringos miesto savivaldybei nurodė, kad neprieštarauja, jog lengvatinėmis sąlygomis būtų privatizuoti butai esantys (duomenys neskelbtini), tarp kurių nurodytas ginčo butas. 1998-12-14 pareiškėjo V. S. vardu buvo sumokėta 1994,99 Lt už perkamą butą UAB „Neringos žuvis“. 2014-06-26 priėmimo-perdavimo aktu Nr. (9-4)-179N Neringos savivaldybei nuosavybės teise perduotas butas, esantis (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovai butų privatizavimo procesą pradėjo butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu, tačiau privatizavimo procesas nebuvo užbaigtas. Taip pat įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovai buvo tinkamas subjektas, jiems įstatyme buvo suteikta teisė privatizuoti butą, gyvenamąjį esantį (duomenys neskelbtini), ieškovai nėra pasinaudoję teise privatizuoti gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą, butas įregistruotas kaip nekilnojamojo turto objektas, duomenų apie tai, kad butas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo priskirtas neprivatizuojamų butų kategorijai, byloje nėra, taigi minėtas butas buvo tinkamas privatizavimo objektas, ieškovai savo valią dėl buto privatizavimo išreiškė, todėl konstatuotina, kad ieškovai tinkamai ir laiku realizavo savo teises pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą.

9Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovų ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovams pripažintina teisė lengvatinėmis sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą privatizuoti nuomojamą butą, esantį (duomenys neskelbtini).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi nei viena iš šalių nepateikė prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas ir šias išlaidas pagrindžiančių rašytinių įrodymų, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas.

11Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Nustatyta, kad byloje patirta 26,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, todėl ieškinį patenkinus iš atsakovės Neringos savivaldybės valstybei priteistina 26,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Pripažinti ieškovams R. S., V. S., R. Š. teisę privatizuoti nuomojamą butą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą.

15Priteisti iš atsakovės Neringos savivaldybės į valstybės biudžetą 26,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai