Byla 2A-749-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

2kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Agnei Mšastaitei-Bieliauskienei, atsakovo atstovui R. Ž.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui UAB „Sapnų sala“ dėl skolos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Sapnų sala“ priteisti 2937,12 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis yra gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Atsakovas yra namo, esančio S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, patalpų savininkas. Atsakovo skola susidarė už komunalinių atliekų išvežimo paslaugas laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-05-31. Mokesčiai už atliekų tvarkymą skaičiuojami remiantis paslaugų teikimo laikotarpiu galiojusiais teisės aktais. Nurodė, kad ieškovas kaip administratorius sudaro sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo su atliekų tvarkymo paslaugų teikėju, organizuoja mokesčių už komunalinių atliekų išvežimą, paskaičiavimą butų ir kitų patalpų savininkams pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-24 įsakymą Nr.30-893. Atliekų tvarkymo taisyklės numato, kad juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo bendrija arba administratoriumi ir įsipareigoti naudotis tokio savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus paslaugomis, su kuriuo sutartį yra sudaręs namo administratorius. Nurodė, jog 2006-01-01 pasibaigė su atsakovu sudaryta sutartis ir atsakovas nesudarė naujos sutarties su ieškovu, kaip to reikalauja taisyklės. Atsakovo namo atliekų tvarkymo bei išvežimo paslaugas nuo 2007-07-01 teikia UAB „Ecoservice“. Atsakovas paslaugomis naudojosi, bet už jas nemokėjo.

8Atsakovas UAB „Sapnų sala“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Atliekų tvarkymo taisyklės, kuriomis ieškovas grindė skolą, įsigaliojo tik nuo 2007-05-17, o skola paskaičiuota nuo 2006-01-01. Pagal Taisykles juridiniai asmenys privalo sutartis sudaryti ne su namo administratoriumi, o su buitinių atliekų operatoriumi. Todėl ieškovas nėra subjektas, su kuriuo privaloma sudaryti buitinių atliekų išvežimo sutartį. Prie atsakovo namo nebuvo pastatytas konteineris buitinėms atliekoms, todėl atsakovas negalėjo naudotis buitinių atliekų išvežimo paslaugomis. Pažymėjo, kad jis yra sudaręs sutartis dėl visų privalomų atliekų išvežimo su atliekų išvežimo operatoriumi UAB „VSA Vilnius“, todėl visas atliekas veža priduoti UAB „VSA Vilnius“.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia objekto eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Konstatavo, jog iš pateiktos tarp ieškovo ir UAB „Ecoservice“ sutarties turinio bei sutarties priedų Nr. 1, 3, 4 matyti, kad nebuvo sutarta, jog ieškovas būtų šia sutartimi sutaręs su UAB „Ecoservice“ dėl atliekų tvarkymo bei išvežimo paslaugų teikimo gyvenamajam namui, esančiam S.Moniuškos g 21, Vilniuje, kadangi minėtas adresas nebuvo įtrauktas į Sutarties 3 priede nurodytą Atliekų išvežimo adresų ir grafikų sąrašą. Taip pat pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, jog paslaugos gyvenamajam namui S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, buvo teikiamos. Teismas nurodė, jog UAB „Ecoservice“ su atsakovu nuo 2007-07-01 nebuvo sudariusi sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo. Atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovo pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nebuvo įtrauktas mokestis už atliekų tvarkymą bei išvežimą. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo mokestį už atliekų tvarkymo bei išvežimo paslaugas nėra pagrįstas. Teismas laikė neįrodyta aplinkybę, jog atsakovas naudojosi UAB „Ecoservice“ teikiamomis gyvenamajam namui, esančiam S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, atliekų išvežimo paslaugomis.

10Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Mano, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą ir formaliai vertindamas įrodymus, neatsižvelgė į visas bylai reikšmingas aplinkybes, todėl priėmė neteisingą bei nepagrįstą sprendimą. Nesutinka su teismo išvada, jog tai, kad namas, esantis S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, nebuvo įtrauktas į Sutarties priedus, buvo pakankamas pagrindas spręsti, kad šiam namui nėra pagal Sutartį teikiamos atliekų tvarkymo paslaugos. Nurodo, jog remiantis LR CK 6.193 str., aiškinant sutartį, turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai ir visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Įgyvendindamas tarp ieškovo ir UAB „Ecoservice“ Sutartyje įtvirtintas pareigas ieškovas privalo organizuoti mokesčių už komunalinių atliekų išvežimą paskaičiavimą butų ir kitų patalpų savininkams nustatytais tarifais ir su šių paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis. Sutarties l priede įtvirtinta, kad konteinerio pastatymo vieta yra visuose ieškovo administruojamuose daugiabučiuose namuose, įskaitant ir namą, esantį S.Moniuškos g. 21, Vilniuje. Tai patvirtina ir Sutarties su UAB „Ecoservice“ pagrindu pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų aktai, kuriuose figūruoja ir namas, esantis S.Moniuškos g. 21, Vilniuje. Ieškovui pateiktos UAB „Ecoservice“ PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, jog komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos ne tik Sutarties prieduose išvardintiems namams, bet ir visiems ieškovo administruojamiems namams. Tarp šalių susiklosčiusi praktika lėmė, jog 2006-09-01 pasibaigus sutarčiai, sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo pratęsta šalių konkliudentiniais veiksmais. Ieškovas toliau teikė paslaugas, o atsakovas mokėjo. Pažymėjo, jog atsakovui išsiųstoje sąskaitoje-faktūroje Nr.NAB50045 be mokesčių už elektros energijos suvartojimą bendroms reikmėms, įtraukė ir apskaičiuotus mokesčius už šiukšlių išvežimo paslaugas už per laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2009-05-31. Ieškovas pridėjo prie ieškinio priskaitymų suvestinę, kurioje nurodyti atitinkamu metu galioję atliekų tvarkymo tarifai.

11Atsakovas atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė, tačiau atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

13Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas UAB „Sapnų sala“ nuosavybės teise valdo negyvenamąsias patalpas (biurą), taip pat 3 butus Nr.1, 9, 11, esančius S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, (b.l.6-13, 58-73). Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ yra gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia objekto eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Šalys 2005-11-09 buvo sudariusios pastato patalpos eksploatavimo išlaidų ir komunalinių paslaugų apmokėjimo sutartį, pagal kurią ieškovas teikė atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti sutartyje nustatytais įkainiais (b.l.4-5). Sutartyje buvo numatytas jos galiojimo terminas nuo 2005-09-01 iki 2006-09-01, galimybė šią sutartį pratęsti sutartyje nebuvo nustatyta. Pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui, šalys jokio rašytinio susitarimo dėl jos pratęsimo nesudarė. Nors ieškovas nurodo, kad šalys konkliudentiniais veiksmais pratęsė sutarties galiojimo terminą, tačiau tokius ieškovo argumentus paneigia byloje surinkti įrodymai. Visų pirma, atsakovas neigia tokio susitarimo dėl pratęsimo buvimą, ieškovo teikiamų sąskaitų pagal šią sutartį ir joje numatytais įkainiais neapmokėdavo, o mokėdavo pagal bendrus įkainius, po bylos iškėlimo teisme ieškovas sutiko atsakovo reikalavimu perskaičiuoti sąskaitas už suteiktas atsakovui paslaugas, neatsižvelgdamas į minėtoje sutartyje nurodytus įkainius. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija atmeta ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad 2005-11-09 tarp šalių sudaryta sutartis šalių konkliudentiniais veiksmais buvo pratęsta ir ieškovas dėl šios priežasties neturėjo domėtis, ar atsakovas yra sudaręs sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2937,12 Lt skolą už suteiktas komunalinių atliekų išvežimo paslaugas laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-05-31. Tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas atsakovui per visą šį laikotarpį neteikė jokių sąskaitų-faktūrų už suteiktas komunalinių atliekų išvežimo paslaugas. Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kad ieškovas dėl atsakovo nėra atsiskaitęs su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB „Ecoservice“ už komunalinių atliekų išvežimą, nepateikė įrodymų, kad ieškovui yra nepilnai apmokėta už gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g.21, Vilniuje, atliekų išvežimą. Priešingai, ieškovo atstovė pripažino, kad ieškovo sumokėtą sumą UAB „Ecoservice“ ieškovui yra sumokėję gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g.21, Vilniuje, kiti gyventojai. Taigi, ieškovui jokios skolos už suteiktas komunalinių atliekų išvežimo paslaugas nėra. Todėl atsakovas nėra ieškovui skolingas.

15Pagal LR CK 4.76 str., 4.86 str. atsakovas kartu su kitais gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g.21, Vilniuje, bendraturčiais privalo apmokėti bendro turto išlaikymo išlaidas, kitas išlaidas jam išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Atsakovui vengiant šios įstatyminės pareigos, kiti minėto gyvenamojo bendraturčiai turi teisę į dėl to turėtų nuostolių atlyginimą. Taigi, esant apmokėtai už šiukšlių išvežimą visai kainai kitų minėto namo gyventojų, būtent jie gali teismo tvarka reikalauti iš atsakovo dėl to patirtų nuostolių, o ne ieškovas, kuris nėra bendraturtis, o tik administratorius. Ieškovas neįrodė, kad ieškinį pareiškė minėto namo gyventojų interesais, skolą prašo priteisti sau, todėl toks jo reikalavimas, esant minėtoms aplinkybėms, negali būti tenkinamas.

16Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų „Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių) 25.5 p. numatė, kad jei gyvenamajame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo bendrija arba administratoriumi ir įsipareigoti naudotis tokio Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriaus paslaugomis, su kuriuo sutartį yra sudariusi to daugiabučio namo savininkų bendrija ar administratorius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-12 sprendimu Nr.1-658 pakeistas minėtų taisyklių 25.5 p. numato, kad jei gyvenamajame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su tuo atliekų tvarkymo operatoriumi, su kuriuo sutartį yra sudariusi (ar pagal 25.2 punktą privalo sudaryti) to daugiabučio namo savininkų bendrija ar administratorius. Juridinis asmuo apie sutarties sudarymą privalo raštu informuoti daugiabučio namo savininkų bendriją arba administratorių. Abi minėtos normos redakcijos, įvertinus jų turinį tiek lingvistiškai, tiek teleologiškai, reiškia, kad minėtos normos aptariamais atvejais juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis tiesiogiai su atliekų tvarkymo operatoriais dėl komunalinių atliekų išvežimo iš negyvenamųjų patalpų, o ne su bendrija ar administratoriumi, o iš gyvenamųjų patalpų išvežant šiukšles, jeigu jos nenaudojamos biuro paskirčiai, juridiniai asmeniai atsiskaito kaip ir kiti gyvenamojo namo gyventojai. Todėl gyvenamojo namo administratorius negali reikalauti iš juridinių asmenų mokėjimų už atliekų išvežimą iš negyvenamųjų patalpų.

17Kaip matyti iš 2007-06-29 sudarytos tarp ieškovo ir UAB „Ecoservice“ sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties priedo Nr.1, numatoma konteinerių pastatymo vieta visuose ieškovo administruojamuose namuose. Nors sutarties priede Nr.3, numatančiame atliekų išvežimo adresus ir grafikus, nėra numatytas namas, esantis S.Moniuškos g.21, Vilniuje, tačiau akivaizdu ir logiška, kad paprastai bendrame tarp kelių namų kieme konteineriai statomi keliems gyvenamiesiems namas aptarnauti, todėl įvertinus įrodymų visumą, nepagrįstai pirmosios instancijos teismas pripažino, kad nėra įrodymų, jog ieškovas teikė komunalinių atliekų išvežimo paslaugas gyvenamajam namui, esančiam S.Moniuškos g.21, Vilniuje. Tačiau tokios neteisingos pirmosios instancijos teismo išvados nekeičia bylos esmės ir nesudaro pagrindo keisti teismo sprendimą (LR CPK 328 str.), kadangi ieškovo reikalavimas atsakovui nėra pagrįstas dėl teisėjų kolegijos aukščiau nurodytų motyvų.

18Teisėjų kolegija atmeta atsakovo argumentus, kad jis iš viso neturi mokėti už komunalinių atliekų išvežimą iš ginčo patalpų, nes yra sudaręs sutartį su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB „VSA Vilnius“, kaip nepagrįstus, nes atsakovo sutartyje su UAB „VSA Vilnius“ atliekų išvežimo (paėmimo) vieta nurodoma kitu adresu, o ne S.Moniuškos g. 21, Vilniuje, ir atsakovas neįrodė, kad komunalines atliekas iš patalpų, esančių S.Moniuškos g.21, Vilniuje, vežė į patalpas, esančias Jankausko g., Vilniuje. Be to, aukščiau minėtos taisyklės įpareigoja atsakovą, nepriklausomai nuo minėtos sutarties, sudaryti sutartį su atliekų tvarkymo operatoriumi, su kuriuo sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo yra sudaręs ieškovas, dėl atliekų vežimo iš ieškovo veiklai naudojamų patalpų.

19Kadangi, kaip jau minėta aukščiau, ieškovui yra apmokėta už komunalinių atliekų išvežimą ieškinyje nurodomu laikotarpiu kitų gyvenamojo namo, esančio S.Moniuškos g.21, Vilniuje, bendraturčių, sąskaitos-faktūros atsakovu inebuvo patekiamos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo ieškinį.

20Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi teisinės reikšmės ginčui ir nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nors iš dalies neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau iš esmės teisingai išsprendė, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Keisti ar naikinti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiamos 5,60 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (b.l. 209) (LR CPK 96 str., 98 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d.1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ 5,60 Lt (penkis litus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Agnei Mšastaitei-Bieliauskienei, atsakovo... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš... 8. Atsakovas UAB „Sapnų sala“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Atliekų... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu už... 10. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 11. Atsakovas atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė, tačiau... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas UAB „Sapnų sala“ nuosavybės... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2937,12 Lt skolą už suteiktas... 15. Pagal LR CK 4.76 str., 4.86 str. atsakovas kartu su kitais gyvenamojo namo,... 16. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. 1-1185... 17. Kaip matyti iš 2007-06-29 sudarytos tarp ieškovo ir UAB „Ecoservice“... 18. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo argumentus, kad jis iš viso neturi mokėti... 19. Kadangi, kaip jau minėta aukščiau, ieškovui yra apmokėta už komunalinių... 20. Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja,... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimą... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ 5,60 Lt (penkis litus 60...