Byla 2-14949-192/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovui direktoriui A. M., advokatui R. K., atsakovo UAB „( - )“ atstovui direktoriui S. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo preliminaraus teismo sprendimo peržiūrėjimo klausimą, priėmus atsakovo prieštaravimus į preliminarų sprendimą ir ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 4669,63 Lt skolos, 175,29 Lt palūkanų, 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB „( - )" prekiauja grindų priežiūros priemonėmis. Atsakovas UAB „( - )" 2013 m. rugpjūčio - gruodžio mėn. pirko iš UAB„( - )" įvairių grindų valymo, vaškavimo ir poliravimo priemonių. Už pateiktas prekes atsakovui buvo išrašomos PVM sąskaitos-faktūros, kurios buvo siunčiamos elektroniniu paštu. Tokie pirkimo-pardavimo santykiai atsakovui tiko, atsakovas priimdavo prekes ir siunčiamas sąskaitas pagal kurias mokėdavo. Nuo 2013 m. gruodžio 3 d. atsakovas už pateiktas prekes visiškai nemoka, todėl yra skolingas UAB „( - )" 4 669,63 Lt.

3Atsakovas pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad ieškovas atsakovui teikė įvairias valymo priemones bei vašką PVC dangų atnaujinimui. Atsakovas pateikė teismui susirašinėjimą, iš kurio matosi, kad atsakovas informavo ieškovą apie nekokybišką vašką, dėl ko atsakovas turėjome iš naujo atlikti valymo bei vaškavimo darbus. Atsakovas nurodo, kad ieškovas sutiko padengti sunaudotų medžiagų kainą (bendroje sumoje - 504,16 Lt). Taip pat atsakovas mano, kad ieškovas turi kompensuoti atsakovo patirtas išmokėto darbo užmokesčio išlaidas, kas sudaro 596,30 Lt (b.l. 34, 35).

4Ieškovas pateikęs atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, pažymėjo, kad atsakovo argumentai dėl netinkamos pateiktų prekių (PVC dangų vaško) kokybės nepagrįsti ir neįrodyti. Nustatęs būtinybę pervaškuoti grindis 2013 m. sausio-lapkričio mėn. atsakovas laiku apie tai nepranešė UAB „( - )", nesuteikė galimybės apžiūrėti tariamus defektus, o kaip pats teigia - perdarė vaškavimo darbus, todėl atsakovo nurodomų aplinkybių neįmanoma objektyviai patikrinti. Ieškovas pažymėjo tai, kad atsakovas atsiliepime kalba ne apie prekių, o apie darbų, kuriems šios prekės buvo naudojamos, defektus. Ieškovo nuomone, atsakovo nurodomus tariamus defektus galėjo sąlygoti būtent netinkamas vaškavimo darbų atlikimas. Vaškuotų grindų defektus taip pat gali lemti: t) jų nepriežiūra - grindų apsauginį sluoksnį būtina atnaujinti kas 3 mėn.; b) netinkamų valymo priemonių naudojimas. Grindų vaškavimo kokybę didžiąja dalimi lemia būtent tinkamas darbų atlikimas, technologijos laikymasis, o ne vien medžiagos kokybė. Nėra galimybės įsitikinti, kad darbams atsakovas naudojo būtent iš UAB „( - )" pirktas medžiagas. UAB „( - )", užsiimdama valymo ir vaškavimo paslaugų verslu, medžiagas šiems darbams pirko ne tik iš UAB „( - )". Štai ir pridėtame prie prieštaravimų 2014-04-04 elektroniniame laiške atsakovas nurodo vašką S. M., kurio iš UAB „( - )" nepirko. UAB „( - )" įsitikinusi, kad atsakovo nurodomų tariamų problemų priežastis nėra parduotų medžiagų kokybė, pirmiausiai siekdama greičiau atgauti skolą UAB „( - )" pasiūlė be didesnio gilinimosi tiesiog atimti iš skolos sumos medžiagų, dėl kurių reiškiamos pretenzijos, kainą. Žinoma, pasiūlymas dėl medžiagų kainos sumažinimo galiojo tik tada, jei atsakovas būtų nedelsiant sumokėjęs visą likusią skolos sumą už medžiagas, dėl kurių, kaip matyti nereiškia jokių pretenzijų. Tik tokiu atveju UAB „( - )" būtų išrašiusi atsakovui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą sutartai sumai, kuria būtų mažinama skola. Atsakovo nesąžiningumą, o tuo pačiu - ir prieštaravimų nepagrįstumą, rodo aplinkybės, jog po tokio UAB „( - )" pasiūlymo su atsakovu bendravimas nutrūko, daugiau pretenzijų nebuvo reiškiama, tačiau ir skola nebuvo sumokėta.

5Nustatyta, kad 2014-05-14 buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo nuspręsta iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) ieškovui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) 4669,63 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt devynis Lt 63 ct) skolos, 175,29 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt penkis litus 29 ct) palūkanų, 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų – 73 Lt (septyniasdešimt tris Lt) žyminio mokesčio ir 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis Lt 00 ct) už teisines paslaugas.

6Atsakovui pateikus prieštaravimus į preliminarų sprendimą ir ieškovui pateikus atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, bylą išnagrinėjus teismo posėdyje LR CPK 430 str. numatyta tvarka, preliminarus sprendimas keistinas, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, pagal PVM sąskaitas faktūras OST Nr.09108, OST Nr.09139, OST Nr.09164 ieškovas atsakovui yra pardavęs prekių už 5390,74 Lt. Ieškovo teigimu atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 4669,63 Lt. Atsakovas teikia prieštaravimus teismui ir prašo ieškinį atmesti, tačiau iš esmės reiškia prieštaravimus dėl skolos sumažinimo 1100,46 Lt suma. Nurodo, kad ieškovo pateiktos prekės buvo nekokybiškos, todėl šalys tarpusavio susirašinėjimu susitarė, kad ieškovas išrašydamas kreditinę sąskaitą sumažins skolą grindų vaškavimo taisymui sunaudotų medžiagų kaina – 504,16 Lt be PVM. Atsakovas taip pat mano, kad ieškovas privalo padengti jo patirtus nuostolius dėl darbo užmokesčio išmokėto darbuotojams atlikusiems taisymo darbus – 596,30 Lt.

9Teismas 2014-03-17 tarpusavio skolų suderinimo akto nelaiko reikšmingu įrodymu nagrinėjamoje byloje, todėl nevertina šalių argumentų išsakytų dėl šio dokumento. Pažymėtina kad byloje ginčo apie tai, kad ieškovas yra pardavęs prekių už 5390,74 Lt, o atsakovas yra skolingas ieškovui 4669,63 Lt, nėra (atsakovas skolą bylą nagrinėjant iš esmės pripažino). Šiuo atveju sprendžiamas klausimas ar atsakovas turi teisę reikalauti sumažinti parduotų prekių kainą vadovaujantis LR CK 6.334 str. 1 d. 2 punktu.

10Kaip teisingai nurodo ieškovas, pirkėjas įsigijęs netinkamos kokybės prekę šią aplinkybę turi įrodyti (LR CK 6.333 str. 1 d.). Tačiau teismas pažymi, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.).

11Iš teismui pateikto susirašinėjimo vykusio tarp šalių nuo 2014-04-04 iki 2014-04-10, kurio buvimo faktą ieškovas pripažįsta, matyti, kad ieškovas, minėto susirašinėjimo metu, sutiko sumažinti skolą vaškavimo darbų taisymui atsakovo sunaudotų medžiagų kaina – 504,16 Lt be PVM. Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgdamas į tai, kad šis susirašinėjimas vyko tarp šalių dar iki ieškinio pareiškimo teisme, išklausęs šalių paaiškinimus duotus bylos nagrinėjimo iš esmės metu, teismas daro išvadą, kad ieškovas, gavęs elektroniniu paštu atsakovo jam pateiktas nuotraukas dėl vaškavimo defektų, pripažino atsakovui parduotą prekę buvus nekokybiška ir todėl sutiko mažinti jos kainą. Konstatavus šias aplinkybes iš atsakovo priteistina skola ieškovui mažintina 610 Lt - 504,16 Lt plius 21 proc. PVM (LR CK 6.334 str 1 d. 2 p.).

12Atsakovas atsikirtimuose prašo prekių kainą taip pat mažinti 596,30 Lt darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio suma, tačiau teismui nepateikia įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovo parduotomis prekėmis. Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad šis atsakovo argumentas neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

13Teismui pripažinus, kad yra pagrindas iš dalies mažinti prekių kainą, pažymėtina, kad vis dėlto dalies skolos atsakovas ieškovui neapmokėjo visiškai nepagrįstai. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovui perdavė prekes, atsakovas prekes priėmė, atsakovo pretenzijos ieškovui nesuteikė pagrindo nemokėti visos prekių kainos, todėl teismas laiko, kad atsakovas pareigos atsiskaityti laiku ir tinkamai nevykdė, todėl 4059,60 Lt skola ir 149,71 Lt palūkanų (apskaičiuotų pagal Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą) priteistina iš atsakovo ieškovo naudai. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovo pateiktus įrodymus ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl priimtas preliminarus teismo sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p., CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 8,75 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas 2 str., 5 d., 3 str., 2 d.).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2178,00 Lt jo patirtų išlaidų už advokato pagalbą.

16Prašomos priteisti išlaidos mažintinos vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą.

17Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas už ieškinio surašymą patyrė 726,00 Lt išlaidų (b.l. 21, 22), už atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus – 726,00 Lt (b.l. 54,55). Šios išlaidos neviršija rekomenduojamo dydžio todėl laikytinos priteistinomis. LR CPK 98 str. 1 d. numato, kad dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pažymėtina, kad teismui nenurodyta už kokias paslaugas ieškovas savo atstovui sumokėjo dar 726,00 Lt (b.l. 66, 67) - PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad už teisines paslaugas 2 val.. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atstovas dalyvavo tik viename teismo posėdyje (kuris truko 43 minutes), maksimali galima priteisti suma už dalyvavimą teismo posėdyje yra 150 Lt. Vadovaujantis išdėstytu teismas laiko, kad maksimali atsakovo patirtų priteistinų išlaidų suma yra 1602,00 Lt

18Patenkinus ieškinį iš dalies (89 proc.), iš atsakovo ieškovui proporcingai tenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 65,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, b.l. 24) ir 1426,00 Lt už teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

19Valstybė šioje byloje patyrė 24,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį tenkinus iš dalies (89 proc.), šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

21preliminarų sprendimą pakeisti.

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) ieškovui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) 4059,60 Lt (keturis tūkstančius penkiasdešimt devynis Lt 60 ct) skolos, 149,71 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt devynis litus 71 ct) palūkanų, 8,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų – 1491,00 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt vieną litą 00 ct).

24Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )), 24,74 Lt (dvidešimt keturis litus 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 4669,63 Lt... 3. Atsakovas pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad ieškovas atsakovui... 4. Ieškovas pateikęs atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, pažymėjo, kad... 5. Nustatyta, kad 2014-05-14 buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo... 6. Atsakovui pateikus prieštaravimus į preliminarų sprendimą ir ieškovui... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Nustatyta, pagal PVM sąskaitas faktūras OST Nr.09108, OST Nr.09139, OST... 9. Teismas 2014-03-17 tarpusavio skolų suderinimo akto nelaiko reikšmingu... 10. Kaip teisingai nurodo ieškovas, pirkėjas įsigijęs netinkamos kokybės... 11. Iš teismui pateikto susirašinėjimo vykusio tarp šalių nuo 2014-04-04 iki... 12. Atsakovas atsikirtimuose prašo prekių kainą taip pat mažinti 596,30 Lt... 13. Teismui pripažinus, kad yra pagrindas iš dalies mažinti prekių kainą,... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2178,00 Lt jo patirtų išlaidų už... 16. Prašomos priteisti išlaidos mažintinos vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d.... 17. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas už ieškinio surašymą... 18. Patenkinus ieškinį iš dalies (89 proc.), iš atsakovo ieškovui proporcingai... 19. Valstybė šioje byloje patyrė 24,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,... 21. preliminarų sprendimą pakeisti.... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) ieškovui UAB... 24. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „( - )“ (įmonės kodas ( -... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...